(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Транспорт

Инфра-Инженерия

Конструктивные слои дорожных одежд из шлаковых материалов, обработанных органическими..

680грн

Рассмотрены свойства асфальтобетонных и дегтебетонных смесей, ис­пользуемых для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог; изучены процессы химического взаимодействия шлаковых материалов с би­тумами и дегтями, приведены результаты исследований по комплексному влиянию атмосферно-климатических факторов на асфальто- и дегтебетон с применением метода м..

Київ

Технологічне проектування автотранспортних підприємств

80грн

У підручнику викладено класифікацію підприємств технічного сервісу автомобілів, методи оцінки їх діяльності, наведено методику технологічного проектування ремонтно-обслуговуючої бази підприємств автомобільного транспорту з необхідними довідковими матеріаламиПризначено для студентів, аспірантів, наукових працівників та інженерів, які навчаються та працюють в ..

Університет "Україна"

Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом

80грн

Підручник рекомендовано для самостійної роботи з дисципліни «Організація автомобільних перевезень», спеціальності «Автомобільний транспорт». Наведено правила перевезень та класифікація вантажів.Призначено для студентів, аспірантів, наукових працівників та інженерів, які навчаються та працюють в автомобільній галузі...

Фенікс

Портове право

165грн

У навчальному посібнику розглядаються сучасні тенденції розвитку правового забезпечення портової діяльності, основні проблеми правозастосовної практики у цій сфері. Рекомендовано для студентів денної та заочної форми навчання у вищих навчальних закладах юридичного напряму...

Кондор

Cargo Science and Logistics: Textbook

210грн

Textbook contains general theoretical fundamentals of transport characteristics of cargo, transportation conditions of some types of special goods, elements cargo logistics, literature.It is intended for students of specialties 073 “Management” and 275 “Transport Technologies”...

Феникс

Управление судами в шторм

160грн

Приведены сведения о воздействии ветра и волнения на судно, поведе­нии судна на волнении. Даны рекомендации по выбору оптимального режима движения во время шторма и при обледенении судна, а также по выполнению аварийных работ.1 -е издание вышло в 1973 г.; 2-е издание дополнено сведениями о наи­более характерных авариях судов при плавании в шторм, о новых спо..

Індустрія

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

90грн

НПАОП 0.00-1.62-12..

Феникс

Методы и средства технического диагностирования судовых энергетических установок

200грн

В книге излагаются перспективы развития водного транспорта и судовых энергетических установок, методы и средства исследования информационных потоков формирования отказов. Теоретические основы процесса возникновения отказов в ответственных узлах судовой энергетической установки.Освещены методы выбора и исследования средств мониторинга технического состояния м..

Фенікс

МАРПОЛ : практическое пособие

150грн

Практическое пособие по Конвенции МАРПОЛ подготовлено на основе Международной конвенции по предотвращению загрязнений с судов с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 марта 2020 года. Пособие содержит ответы на наиболее распространённые вопросы Конвенции МАРПОЛ. Издание дополнено приложением с полным списком резолюций Комитета по защите морской среды 1..

Фенікс

Особливості міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів

150грн

Монографія присвячена дослідженню процесу виникнення та розвитку міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів (МТК), Зокрема, у ході розгляду теоретичних аспектів теми визначено поняття «МТК» та його співвідношення із суміжними категоріями. Проведено класифікацію МТК за основними ознаками, розкрито етапи розвитку' їхнього міжнародно-пр..

Феникс

Защита водоемов от загрязнения при судоходстве

190грн

В книге приведены научно-организационные основы современных аспектов проблемы предотвращения загрязнения водоемов при судоходстве.ПРассматриваются принципы санитарно-экологической безопасности морской среды при судоходстве в рамках использования современных природоохранных систем и технологических процессов обработки и очистки поверхностных и сточных вод.Пре..

Фенікс

Державне управління розвитком морегосподарського комплексу. Практикум

40грн

Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни "Державне управління розвитком морегосподарського комплексу". В практикумі представлено завдання, кейси, питання для самоперевірки, питання для обговорення з дисципліни, а також список рекомендованої літератури.Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь магістра у галузі знань 2..

Фенікс

Морське право

165грн

   У посібнику викладаються сучасні тендееції розвитку правового забезпечення морської діяльності, основні проблеми правозастосовної практики у цій сфері, розглядається пошук шляхів їх можливого вирішення.   Рекомендовано студентам юридичних вузів, що мають знання, отримані у результаті вивчення курсів кримінал, міжнародного та адміністра..

Фенікс

Расчет рабочих процессов судового дизеля

80грн

Изложена методика расчета рабочих процессов двух- и четырехтактных дизелей с газотурбинным наддувом, которая позволяет анализировать эксплуатационные показатели судовых дизелей, оптимизировать конструктивные параметры дизелей, а также рассчитывать ограничительные характеристики по показателям тепловой напряженности.Даны рекомендации по выбору исходных данных..

ДержавтотрансНДіпроект

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. "Автомобільний транспорт" 3-є виданн..

150грн

Випуск 69 затверджено наказом Мінтрансзв’язку України від 14 лютого 2006 р. № 136 у редакції наказу Мінінфраструктури України від 21 серпня 2019 р. № 656. Третім виданням Випуску 69, зокрема, визначено:• 30 нових професій у сфері технічного сервісу колісних транспортних засобів (КТЗ) (з них 9 мехатроніків, експерт з перевірки придатності КТЗ до експлуатації,..

Форт

Інструкція з сигналізації на залізницях України

110грн

Затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України за № 747 від 23.06.2008.Інструкція з сигналізації є обов’язковою для застосу­вання підприємствами і організаціями залізничного транспорту України. Інструкція визначає систему видимих і звукових сигналів для передачі наказів та вказівок щодо руху поїздів і маневрової роботи, а також види сигнальни..

Москва

Смешанные перевозки (состояние, проблемы, тенденции)

180грн

В книге рассматриваются ключевые вопросы организации перевозок грузов в международном смешанном сообщении. Дается концептуальный анализ смешанных перевозок в свете усиления роли логистического управления, освещается деятельность операторов смешанных перевозок и участие в этих перевозках линейных конференций и стратегических альянсов, особенно в связи с либер..

Новий світ-2000

Митне обслуговування транспортних перевезень

220грн

Розглянуто сучасні підходи до здійснення міжнародних транспортних перевезень, зокрема у частині митного оформлення товарів, вантажів та транспортних засобів, пропуску пасажирів , здійснення експедиторського обслуговування тощо. Узагальнені законодавчі вимоги до здійснення міжнародних перевезень, проаналізовано основні міжнародні конвенції та внутрішні законо..

Фенікс

Транспортные характеристики грузов

250грн

В пособии рассмотрены основные транспортные характеристики грузов, перевозимых на различных типах судов, необходимые для составления грузового плана перед погрузкой судна и возможности их совместной перевозки в одном трюме или даже на одном судне, с учетом влияния их свойств друг на друга, способов укладки в трюме и сепарации с целью сохранной доставки грузо..

Олді+

Основы радиолокационной и спутниковой навигации

380грн

В учебном пособии рассматриваются вопросы использования современных радиолокационных и спутниковых систем для обеспечения безопасности мореплавания. Учебное пособие предназначено для слушателей курсов повышения квалификации и курсантов судоводительского отделений учебных заведений морского транспорта...

Київ

Матеріали та матеріалознавство в автомобільному транспорті

120грн

У посібнику викладено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структура і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів і неорганічних матеріалів, наноматеріалів та композаційних матеріалів, які використовуються в автомобільному транспорті...

Показано з 1 по 24 із 501 (21 сторінок)