(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Жири

Університетська книга

Жири у виробництві харчової продукції

340 грн

Висвітлено результати наукових досліджень виробництва продукції авторів щодо використання жирів у виробництві харчової продукції і показано зміни, які відбуваються в жирах у процесі..

Університетська книга

Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів

380 грн

Розкриваються методи оцінки якості продукції тваринного походження та рослинних жирів. Викладено методологічні основи оцінювання, їх законодавчу базу, показники якості харчової продукції, методи вимірювання та основи контролю якості. Розглянуто методологію добору проб харчової продукції під час контролю...

Основа

Правила безпеки для олійно-жирового виробництва

100 грн

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагоджування, ремонту, технічного діагностування та єксплуатації підприємств, господарств, установ та організацій, у тому числі науковових робничих об'єднань, проектних та науково-дослідних інститутів, спеціальних конструкторських бюро ..

НУХТ

Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів

200 грн

Розглянуто вимоги до якості сировини і готової продукції олієжирової і парфумерно-косметичної галузей, відомості про технологію видобутку, очищення та переробляння рослинних олій, параметри технологічних операцій олієжирових виробництв, виробництва мила та косметичних засобів.Для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології"..

Нова книга

Технологічне обладнання зернопереробних і олійних виробництв

160 грн

Розглянуто сучасні механізовані прецеси та технологічне обладнання борошномельного, круп’яного, олійного і комбікормового виробництв. Окремий розділ присвячено механізації технологічних процесів та обладнанню для зберігання зернових продуктів. Приведені принцип дії, будова, робота, технологічні регулювання та інженерні розрахунки основного технологічного обл..

Київ

Технологія рослинних олій

600 грн

Викладено теорію, практику, технологію, блок-схеми, роботу обладнання, наукові й практичні основи промислових і інноваційних процесів видобутку рослинних олій і екстрактів, їхнього первинного очищення. Приведені відомості про хімічний склад і структуру вихідної сировини, жирнокислотний і ізомерний склад, властивості рослинних і модифікова­них олій, технохімк..

CRC Press

Chemical, Biological, and Functional Aspects of Food Lipids

2496 грн

Based on years of academic and industrial research by an international panel of experts, Chemical, Biological, and Functional Properties of Food Lipids, Second Edition provides a concise, yet well-documented presentation of the current state of knowledge on lipids. Under the editorial guidance of globally recognized food scientists Zdzisław E. Sikorski and A..

CRC Press

Differential Scanning Calorimetry Applications in Fat and Oil Technology

2548 грн

Differential Scanning Calorimetry: Applications in Fat and Oil Technology provides a complete summary of the scientific literature about differential scanning calorimetry (DSC), a well-known thermo-analytical technique that currently has a large set of applications covering several aspects of lipid technology.The book is divided into three major section..

Springer

Handbook of Olive Oil. Analysis and Properties

4056 грн

The Handbook of Olive Oil presents an up-to-date view of all aspects of olive oil. It is written from an inter-disciplinary point of view and will be of use in research and development as well as in routine laboratory and process operations. This second edition includes new chapters devoted to genetic studies and agronomic aspects of new orchards and cultiva..

Springer

Oil Crops

7488 грн

Vegetable oils have gained in importance during the past few decades resulting in the doubling of the world oil crop production in the last 25 years. Oil crops have been increasingly used as raw materials for food, livestock feed and non-food industrial applications. Plant breeding has played an essential role in supporting these developments: Breeding for h..

Львів

Технологія маргаринів та промислових жирів

208 грн

Розглянуто сучасну класифікацію маргаринів, їх фізико-хімічні властивості. Наведено характеристику найпоширеніших рослинних олій, тваринних жирів , модифікованих жирів, маргаринів. Викладено теорію, практику, технологію, блок-схеми та технологічні схеми роботи обладнання, наукові та практичні основи процесів переробки маргаринів та промислових жирів. Розглян..

Львів

Технологія тваринних жирів

208 грн

Викладено основні питання контролю якості тваринного жиру, описано зміни, які відбуваються у харчових жирах під час зберігання. Особливу увагу приділено впливу жирнокислотного складу на властивості та тривалість зберігання харчових жирів, а також виявленню надлишкової кількості антиоксидантів у жирах, санітарно-гігієнічним вимогам до цеху харчових природних ..

ДеЛи

Аналитический контроль и оценка качества масложировой продукции

603 грн

В пособии описаны современные способы и методы лабораторных работ, отбора проб, определения посторонних веществ в маслах и жирах, сопутствующих веществ. Приведены практические занятия по разделам производства и переработки растительных масел, по материальным расчетам технологических процессов жиропереработки, нейтрализации, дезодорации и комплексной рафинаци..

Профессия

Гидрогенизация и переэтерификация жиров

990 грн

В книге приведены химические основы процесса гетерогенно-каталитической гидрогенизации; влияние технологических факторов на скорость, селективность гидрирования и интенсивность реакций изомеризации, а также материальный баланс промышленного процесса гидрогенизации жиров. Рассмотрены основные технохимические характеристики вырабатываемых саломасов, особенност..

ДеЛи

Дифференциальный термический анализ пищевых жиров

104 грн

В монографии рассмотрены основы метода ДТА, позволяющего с достаточной точностью определить состав жировых композиций, методики обработки термографических данных, впервые обобщены и систематизированы данные по дифференциальному термическому анализу пищевых жиров, технологические свойства пищевых жиров...

Профессия

Жиры в пищевой промышленности

2080 грн

Современный справочник располагает сведениями обо всех пищевых жирах и их применении в таких отраслях, как кондитерская, хлебопекарная, молочная и масложировая. Приводятся сведения о технологии модифицированных жиров и жирозаменителей, спредах и популярных сегодня эмульсионных продуктах. Кроме того подробно рассмотрены в отдельной главе эмульгаторы и стабили..

Профессия

Жиры и масла. Производство, состав и свойства, применение

1560 грн

О производстве, переработке и использовании масел и жиров можно узнать из представленной книги. По сути, она является справочным пособием, где подробно изложены все этапы производства масложировой продукции. Здесь же описаны методы извлечения жиров и масел из сырья, а также сказано о том, как их использовать при выработке отдельных пищевых продуктов. В книге..

ДеЛи

Жиры и масла: современные подходы к модернизации традиционных технологий

500 грн

В монографии освещены вопросы, связанные с разработкой современных технологий выделения и переработки растительных масел с использованием биокатализаторов. Приведены как работы зарубежных авторов, так и собственные исследования в этом направлении. Рассмотрены достоинства и недостатки извлечения растительных масел методом биокаталитической водной экстракции, ..

ДеЛи

Жиры. Химический состав и экспертиза качества

430 грн

Рассмотрен химический состав различных жиров, их пищевая ценность, представлены традиционные и современные методы определения показателей качества и технико-эксплуатационных свойств жиров. Приведен богатый справочный материал, полезный в повседневной работе эксперта, описаны приемы проверки качества и натуральности жиров, обнаружения их фальсификации...

Гиорд

Лабораторный практикум по технологии отрасли (производство растительных масел)

1248 грн

В книге приведены методы анализа показателей качества и безопасности масличных семян и продуктов их переработки, а также структурные схемы и схемы технохимического контроля технологических операций производства растительных масел; рассмотрены современные методы идентификации растительных масел...

Лань

Производство растительных масел в условиях сельскохозяйственных предприятий малой мощ..

600 грн

В учебном издании рассмотрены современное состояние методов производства растительных масел, как на заводах, так и на мелких предприятиях, технологические факторы, оказывающие влияние на процесс. Издание рассчитано на использование в учебном процессе подготовки магистров, специалистов и бакалавров, в совершенстве ориентирующихся в технологии и применяемом..

ДеЛи

Технология жиров и жирозаменителей

749 грн

В пособии приведены современные сведения о технологических процессах производства и переработки растительных масел и жиров для пищевых и технических целей. Дана характеристика масличных семян, жирового сырья, сопутствующих жирам веществ, продуктов переработки и готовой продукции. Рассмотрены прогрессивные методы добывания растительных масел, рафинации и гидр..

Гиорд

Технология отрасли (приемка, обработка и хранение масличных семян)

801 грн

В книге дана характеристика технологических свойств различных видов масличного сырья, изложены научные и практические основы производственных процессов его обработки перед хранением и переработкой, рассмотрены вопросы рационального хранения масличных семян...

Гиорд

Технология отрасли (производство растительных масел)

1144 грн

Учебник написан на основе действующей программы дисциплины «Технология отрасли» для студентов высших учебных заведений, обучающихся специальности 260401 — «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов».В учебнике изложены научные и практические основы процессов производства растительных масел. Приведены режимы отдельных техн..

Показано з 1 по 24 із 28 (2 сторінок)