(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Нова книга

Нова книга

Видавництво "Нова книга" спеціалізується на книгах медичної тематики (стоматологія, лікувальна справа, фармація); виданнях для вивчення іноземних мов (переклади, словники, книги для читання) і технічних наук; практичних посібниках та підручниках з сільського господарства, харчової та переробної промисловості та культури і мистецтва. 

Купити книгу видавництва "Нова книга" можна у нас на сайті з доставкою по всій Україні. 


Нова книга

Ендокринологія

1300 грн

П’яте видання (оновлене та доповнене) підручника відповідає навчальній програмі з внутрішньої медицини. Його основу складають 12 розділів, у яких на сучасному рівні викладені етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування основних ендокринних захворювань. Істотно перероблено матеріали з питань цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, істор..

Нова книга

Алергологія

140 грн

У посібнику викладено сучасні дані про алергічні захворювання, їх поширення, патогенез, методи діагностики і лікування. Є інформація про організацію медичної допомоги хворим на алергію, методи профілактики цих захворювань, невідкладні стани, а також тестові завдання для перевірки знань...

Нова книга

Анатомія людини. Т.1.

860 грн

У першому томі підручника подано сучасні дані про будову клітин і тканин. Дано характиристику органів, систем і апаратів органів. Описані основні етапи розвитку людини в онтогенезі, особливості будови, росту і розвитку організму. Детально описана функціональна анатомія кісток скелета, їх з’єднань та м’язової системи людини. Наведена коротка характеристика кр..

Нова книга

Анатомія людини. Т.2.

950 грн

У другому томі підручника подано сучасні дані про будову нутрощів, центральної нервової системи та органів чуття. Дана характеристика органів, систем і апаратів органів, характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручн..

Нова книга

Анатомія людини. Т.3.

770 грн

У третьому томі підручника подано сучасні дані про будову периферійної нервової системи та серцево-судинної системи. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і від..

Нова книга

Аптечна технологія ліків

750 грн

У підручнику наведено сучасні відомості з теорії та практики приготування ліків в умовах аптеки. Для студентів фармацевтичних ВНЗ та факультетів...

Нова книга

Біоорганічна хімія

400 грн

У підручнику викладено будову, реакційну здатність, хімічні перетворення та біологічне значення органічних сполук, які входять до складу живих організмів; низько-молекулярні біомолекули, біополімери (білки, нуклеїнові кислоти, полісахариди), біорегулятори (ферменти, гормони, вітаміни, регуляторні молекули імунної системи тощо), природні і синтетичні фізіолог..

Нова книга

Біофізика рослин

100 грн

В основу підручника покладено концепція явищ переносу – необоротних процесів, важливих з точки зору життєдіяльності рослини, внаслідок яких у рослині відбувається просторовий перенос маси, енергії, імпульсу, електричного заряду та інших фізичних величин. Такий підхід дозволяє об’єднати в єдине ціле всі біофізичні процеси, що вібдуваються в рослині під час її..

Нова книга

Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами ан..

400 грн

У підручнику викладено теоретичні основи та досягнення практичного акушерства в галузі морфології та фізіології статевих органів свійських тварин, фізіології та біохімії сперми, технології її розрідження, зберігання та транспортування, природного та штучного осіменіння, запліднення, трансплантації ембріонів, фізіології вагітності, родів та післяродового пері..

Нова книга

Ветеринарно-санітарна експертиза риби, морських ссавців та безхребетних тварин

90 грн

Навчальний посібник спрямований на надання методичної допомоги студентам вищих навчальних закладів за фахом 7.130501 “Ветеринарна медицина” під час вивчення курсу “Ветеринарно-санітарна експертиза” розділу “Ветеринарно-санітарна експертиза риби, морських ссавців та безхребетних тварин”, підготовки до практичних занять і самостійного вивчення лекційного курсу..

Нова книга

Виробнича економіка

300 грн

Посібник є спільною роботою українських та європейських спеціалістів, рекомендований для підготовки магістрів за спеціальністю "Адміністративний менеджмент" в аграрних університетах...

Нова книга

Гігієна та екологія

860 грн

Підручник підготовлено співробітниками кафедри гігієни та екології № 1, опорної кафедри МОЗ України з дисципліни “Загальна гігієна та екологія” і кафедри гігієни та екології № 4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця за загальною редакцією члена-кореспондента НАМН України професора В. Г. Бардова. З урахуванням сучасних досягнень наук про..

Нова книга

Гінекологія

1220 грн

Підручник створено відповідно до тематики циклу професійно-практичної підготовки Акушерство та гінекологія освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я. У підручнику з урахуванням останніх досягнень світової науки і практики викладено засади сучасної гінекології, науки, яка покликана ..

Нова книга

Гінекологія

1450 грн

2-ге виданняПідручник підготовлений з урахуванням останніх досягнень (у тому числі доказової медицини) в області діагностики, тактики ведення та лікування хворих з основною гінекологічною патологією. Використовувались клінічні протоколи, консенсуси, гайдлайни провідних держав світу (США, Канади, Великої Британії, Австралії та ін.). Детально викладено пи..

Акція!
Гістологія. Цитологія. Ембріологія

Нова книга

Гістологія. Цитологія. Ембріологія

1100 грн990 грн

Підручник створений із залученням широкого кола авторитетних фахівців — гістологів та ембріологів — з різних регіонів України з урахуванням найновішої редакції Міжнародної гістологічної термінології (Київ, 2010). Виклад матеріалу гармонізовано з типовою програмою нормативної навчальної дисципліни “Гістологія, цитологія, ембріологія”, затверджено МОЗ України ..

Нова книга

Дерматовенерологія воєнного часу

880 грн

Необхідність створення даного атласу продиктовано непростими часами для нашої країни. В даному атласі висвітлені такі актуальні питання як особливості ураження шкіри у військових та цивільних в умовах воєнних дій, можливості надання дерматовенерологічної допомоги у воєнний час, ураження шкіри при інфекції COVID-19, ураження шкіри у дітей. Атлас ілюстрований ..

Нова книга

Дерматологія. Венерологія

1600 грн

Пдручник складено відповідно до навчальної програми з дерматології та венерології для студентів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації. Матеріал підручника відзначається оптимальним обсягом, чіткістю, послідовністю й лаконічністю викладу, добре ілюстрований. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для лікарів-інтернів, аспі..

Нова книга

Дерматологія. Венерологія. Dermatology. Venereology : атлас

1800 грн

Атлас містить загальні відомості про будову та розвиток шкіри, основи діагностики в дерматовенерології, а також ілюстрований унікальними кольоровими фотографіями, що відображають різноманітні дерматологічні, венерологічні та інфекційні захворювання. Також, у виданні представлені дерматологічні прояви багатьох соматичних хвороб та станів, у тому числі рідкісн..

Нова книга

Детоксикаційне харчування: молекулярні основи

900 грн

Детоксикационное питание: молекулярные основы редокс-зависимой регуляции функционального состояния мезенхимальных и раковых стволовых клеток ингредиентами пищи.В монографии обобщены результаты исследований по проблеме детоксикационного питания. Рассмотрены молекулярные защитные механизмы детоксикационной активности биологических компонентов пищи. Выявлены мо..

Нова книга

Дитяча ортопедія від А до Я

580 грн

Що для більшості з нас означає дитяча ортопедія? Це незвідана частина медицини, яку більшість пов’язують з ортопедичним взуттям, стременами та сколіозом. В даній книзі детально та зрозуміло описані основні питання дитячої ортопедії. Вся інформація яка подана у виданні базується на принципах доказової медицини, окремо автор виділяє моменти які потребують особ..

Нова книга

Загальна хірургія

560 грн

Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медич..

Нова книга

Збірник тестів з підготовки до ЗНО 2022: англійська мова

240 грн

Посібник розроблений для підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. Учні можуть самостійно підготуватися до виконання тестових завданнь. Матеріал посібника укладено відповідно до чинної програми з англійської мови для средньої школи. Посібник містить 20 комплексних тестів і ключі до них. Посібник може використовуватися як д..

Нова книга

Карієс та некаріозні ураження твердих тканин зубів

300 грн

У навчальному посібнику викладено сучасні відомості з етіології, патогенезу, кліники, діагностики, лікування і профілактики карієсу і некаріозних уражень твердих тканин зубів. Посібник укладено у відповідності до навчальної програми для лікарів-інтернів за фахом “Стоматологія”. Посібник також може бути рекомендований студентам стоматологічних факультетів вищ..

Нова книга

Клінічна анатомія нижньої кінцівки

440 грн

Гриф:Рекомендовано вченою радою Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова як посібник для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації (протокол № 11 від 25 червня 2018 року)Анотація:Посібник створено у відповідності з новою навчальною програмою для медичних факультетів..

Показано з 1 по 24 із 123 (6 сторінок)