(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Нова книга

Нова книга

Видавництво "Нова книга" спеціалізується на книгах медичної тематики (стоматологія, лікувальна справа, фармація); виданнях для вивчення іноземних мов (переклади, словники, книги для читання) і технічних наук; практичних посібниках та підручниках з сільського господарства, харчової та переробної промисловості та культури і мистецтва. 

Купити книгу видавництва "Нова книга" можна у нас на сайті з доставкою по всій Україні. 


Порівняння товарів (0)

Нова книга

Аптечна технологія ліків

365грн

У підручнику наведено сучасні відомості з теорії та практики приготування ліків в умовах аптеки. Для студентів фармацевтичних ВНЗ та факультетів...

Нова книга

Біоорганічна хімія

290грн

У підручнику викладено будову, реакційну здатність, хімічні перетворення та біологічне значення органічних сполук, які входять до складу живих організмів; низько-молекулярні біомолекули, біополімери (білки, нуклеїнові кислоти, полісахариди), біорегулятори (ферменти, гормони, вітаміни, регуляторні молекули імунної системи тощо), природні і синтетичні фізіолог..

Нова книга

Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами ан..

200грн

У підручнику викладено теоретичні основи та досягнення практичного акушерства в галузі морфології та фізіології статевих органів свійських тварин, фізіології та біохімії сперми, технології її розрідження, зберігання та транспортування, природного та штучного осіменіння, запліднення, трансплантації ембріонів, фізіології вагітності, родів та післяродового пері..

Нова книга

Ендокринологія

400грн

Третє видання підручника відповідає навчальній програмі з внутрішньої медицини. Його основу складають 13 розділів, у яких на сучасному рівні викладено етіологію, патогенез, клініку, діагностику та лікування основних ендокринних захворювань. Суттєво перероблено матеріали з питань цукрового діабету, захворювання щитоподібної залози, історії розвитку ендокринол..

Нова книга

Естетичні акценти стоматології

450грн

Зміст посібника передбачає на­дбання лікарями нових теоретичних знань з основ естетико-косметичного протезування для удосконалення професійних навичок естетичного спрямування. Книга призначена для лікарів стоматологів-ортопедів, які бажають підвищити свій професійний рівень та оволодіти новітніми технологіями в галузі естетико-косметичного протезування, а та..

Нова книга

Карієс та некаріозні ураження твердих тканин зубів

270грн

У навчальному посібнику викладено сучасні відомості з етіології, патогенезу, кліники, діагностики, лікування і профілактики карієсу і некаріозних уражень твердих тканин зубів. Посібник укладено у відповідності до навчальної програми для лікарів-інтернів за фахом “Стоматологія”. Посібник також може бути рекомендований студентам стоматологічних факультетів вищ..

Нова книга

Менеджмент у фармації

170грн

Підручник присвячений вивченню теоретичних основ і прикладних засад фармацевтичного менеджменту і відповідає програмі навчальної дисципліни "Менеджмент та маркетинг у фармації" для студентів напрямку підготовки "Фармація". У ньому послідовно розглядаються усі аспекти менеджменту, а саме: сутність і еволюція менеджменту та його місце в сучасних управлінських ..

Нова книга

Обладнання технологічних процесів фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

230грн

У навчальному посібнику авторами зроблена спроба узагальнити і систематизувати великій матеріал щодо обладнання вітчизняного та закордонного виробництва, яке застосовується на фармацевтичних і біотехнологічних підприємствах, зокрема матеріалів для виготовлення апаратів, технологічних особливостей та конструктивних елементів апаратури, гідродинамічних процесі..

Нова книга

Основи стандартизаціі та сертифікаціі лікарських засобів

240грн

Навчальний посібник викладений у відповідності до нових "Навчальних планів та уніфікованих програм передатестаційних циклів зі спеціальностей "Організація і управління фармацією" (2009 р.), "Загальна фармація" (2009 р.), розроблених за наказом МОЗ України № 226 від 07.05.2007 р. "Про розробку матеріалів передатестаційних циклів та циклів спеціалізації", і ти..

Нова книга

Основы технологии операций в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

220грн

В книге представлены общий и специальный хирургический инструментарий, а также особенности оперативной техники в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Каждое оперативное вмешательство излагаеться как определенный технологический процесс с учетом самостоятельного изучения студентами. Пособие дополнено иллюстративным материалом и полностью со..

Нова книга

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. Практикум

120грн

Викладено питання зажиттєвої та посмертної діагностики найпоширеніших на території України інвазійних тварин, збудниками яких є гельмінти, комахи, кліщі та одноклітинні організми. Значну увагу приділено лабораторним методам досліджень, що відіграють вирішальну роль у встановленні діагнозу. Викладені рекомендації щодо проведення протипаразитарних заходів у пе..

Нова книга

Практикум з ветеринарної мікробіології

90грн

Практикум з ветеринарної мікробіології буде корисним студентам і аспірантам, які вивчають ветеринарну мікробіологію...

Нова книга

Практикум з ґрунтознавства

100грн

Практикум підготовлений у відповідності до програми лабораторних занять з ґрунтознавства. Описуються основні методики проведення занять. Деякі відомості теоретичного характеру сприятимуть кращому засвоєнню курсу ґрунтознавства. Терміни та показники відповідають вимогам стандартів. Для студентів агрономічних, екологічних, географічних, біологічних ВНЗ.Може бу..

Нова книга

Протиінфекційні лікарські засоби

210грн

У навчальному посібнику представлено сучасні уявлення про фармакотерапію інфекційних захворювань. Обговорено питання клінічної фармакології протимікробних лікарських засобів, а також їх раціонального застосування. У навчальному посібнику представлено сучасні уявлення про фармакотерапію інфекційних захворювань. Обговорено питання клінічної фармакології протим..

Нова книга

Ресурсознавство лікарських рослин

70грн

У першому ураїнському посібнику із ресурсознавства лікарських рослин, складеному відповідно до програми підготовки провізорів, узагальнено інформацію про рослинні ресурси лікарських рослин в Україні, правові основи використання та охорону. Висвітлено сучасні проблеми і методи обліку ресурсів лікарських рослин, економічні аспекти ресурсних досліджень та загот..

Нова книга

Рослинництво. Практикум

150грн

У практикумі викладено методику проведення лабораторно-практичних занять і літньої навчально-виробничої практики з основних теоретичних і практичних питань рослинництва, включаючи морфологічні, еколого-біологічні та господарські особливості польових культур, насіннєзнавство, сучасні енергоощадні, екологічно доцільні технології та оцінку енергетичної ефектив..

Нова книга

Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого ґрунту. Ч.1. Закритий ґрунт

250грн

Висвітлюються особливості сучасних технологій вирощування овочів у закритому грунті з використанням систем крапельного поливу. Подана прогресивна технологія боротьби зі шкідниками і хворобами. Докладно описана малооб’ємна гідропоніка і промислова технологія вирощування основних овочевих культур...

Нова книга

Терапевтична стоматологія

630грн

У підручнику викладено сучасні дані з терапевтичної стоматології, що необхідні для підготовки лікаря-стоматолога. Розглянуто питання організації і обладнання стоматологічного кабінету, склад, структура і властивості органів порожнини рота, методи обстеження хворих. На сучасному рівні висвітлено питання етіології, патогенезу, діагностики, лікування і профілак..

Нова книга

Технологічне обладнання зернопереробних і олійних виробництв

140грн

Розглянуто сучасні механізовані прецеси та технологічне обладнання борошномельного, круп’яного, олійного і комбікормового виробництв. Окремий розділ присвячено механізації технологічних процесів та обладнанню для зберігання зернових продуктів. Приведені принцип дії, будова, робота, технологічні регулювання та інженерні розрахунки основного технологічного обл..

Нова книга

Технологічне проектування м`ясо-жирових підприємств м`ясної промисловості

105грн

Викладено методики виконання основних технологічних розрахунків при проектуванні м`ясо-жирових підприємств і холодильників. Розглянуті питання вибору асортименту, технологічних схем, розрахунків сировини і продуктів забою, технологічного обладнання, необхідної кількості робітників, витрат води та енергоносіїв, визначення виробничих площ, їх компонування та п..

Нова книга

Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва

150грн

У підручнику висвітлені питання походження й одомашнення кролів і звірів кліткового розведення, їх біологічні особливості, м’ясна, шкуркова і пухова продуктивність, породи та основні положення племінної роботи. Згідно з сучасними напрямами розвитку кролівництва і звірівництва охарактеризовані технології утримання, нормованої годівлі, відтворення та розведенн..

Нова книга

Технологія виробництва продукції птахівництва

150грн

У підручнику висвітлені питання походження й одомашнення птиці, її біологічні особливості, а також екстер’єр, конституція і продуктивність. Породи і кроси птиці охарактеризовані відповідно до сучасних напрямів розвитку птахівництва. Враховуючи досягнення науки і практики, викладено основи племінної роботи в птахівництві, інкубації яєць, нормованої годівлі і ..

Нова книга

Технологія виробництва продукції свинарства

120грн

Висвітлено народногосподарське значення свинарства, сучасний стан та перспективного розвитку, біологічні основи продуктивності свиней, породоутворювання та аналізу генофонду свиней в Україні, організації і проведення селекційно-племінної роботи, використання гібридизації. Особливості виробництва свинини на промислових комплексах, основи технології переробки ..

Нова книга

Технологія екстрактів, концентратів і напоїв із рослинної сировини

100грн

Викладені основні теоретичні положення та обґрунтування технологічних процесів виробництва солоду, солодових екстактів і концентратів, екстрактів із лікарських рослин, безалкогольних та алкогольних напоїв, соків, морсів, настоїв, ароматичних спиртів тощо. Велика увага приділена актуальним проблемам, основним аспектам економіки та основам екології...

Показано з 1 по 24 із 30 (2 сторінок)