(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Графіка, дизайн, мультимедіа

Фабула/Vivat

Opt Art. Від математичної оптимізації до візуального дизайну

640 грн510 грн

Лінійна оптимізація є потужним методом моделювання для виявлення найкращого розв’язання проблеми серед низки доступних альтернатив. Сьогодні це одна з найважливіших галузей математики та інформатики, а також напрочуд багатий засіб для створення захопливих творів мистецтва. «Opt Art» пропонує читачам захопливу розповідь про лінійну оптимізацію та її застосува..

Рівне

Інженерна графіка. Перерізи та розрізи деталей

190 грн

У посібнику викладено відомості про правила та методи виконання та читання зображень деталей у розрізах и перерізах на ортогональних и аксонометричних креслениках. Для покращення сприйняття материалів посібника наведені послідовні схеми утворення изображень розрізів та перерізів. Посібник призначено для здобувачів вищої освіти и викладачів закладів вищої осв..

Каравела

Інженерна та комп’ютерна графіка

390 грн

 Відповідно до державних стандартів України викладені питання графічної підготовки студентів зі спеціальностей машинобудівного і технологічних напрямків. Максимально деталізовано викладення основних положень нарисної геометрії, креслення та комп’ютерної графіки, з орієнтацією на студентів, у яких відсутня довузівська графічна підготовка. Крім загальнопр..

Магнолія

Веб-дизайн. Підручник

850 грн

Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних. Призначається для студентів, що навчаються за напрямами галузей з..

Магнолія

Веб-технології

650 грн

Пропонований підручник присвячено теоретичним та практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну, наведено типові приклади веб-програмуваня. Розглянуто різні принципи побудови та функціонування веб-сайтів, використання сучасних веб-технологій та мов веб-програмування, будування веб-сторінок із заданими характеристиками і алгоритмами функціонування. У підру..

Олді+

Комп'ютерна графіка: AUTOCAD

470 грн

Посібник написано відповідно програми курсу “Комп’ютерна графіка” для студентів напряму підготовки „Технологічна освіта” і охоплює всі її розділи. В ньому описано сутність комп’ютерної графіки, команди та функції системи AutoCAD, подано приклади, які ілюструють прийоми роботи з програмою. В навчальному посібнику містяться 14 лабораторних робіт із покроковими..

Олді+

Комп'ютерна графіка: SolidWorks

425 грн

В навчальному посібнику описано сутність комп’ютерної графіки, команди та функції системи SolidWorks, подано приклади, які ілюструють прийоми роботи з програмою. Також містяться 10 лабораторних робіт із покроковими сценаріями виконання типових завдань в SolidWorks. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів із метою надання методичної допом..

Львівська політехніка

Комп’ютерна графіка

250 грн

У навчальному посібнику розглянуто історію виникнення комп’ютерної графіки, засоби введення та виведення графічної інформації. Розкрито типи комп’ютерної графіки, галузі застосування. Мета посібника – розкрити різні можливості використання комп’ютерної графіки. Посібник, крім теоретичного матеріалу, містить також практичну частину для засвоєння відомих алгор..

Львівська політехніка

Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основам..

315 грн

Розглянуто основні положення інженерної графіки з елементами нарисної геометрії архітектурно-будівельного креслення та комп’ютерної графіки. Наведено приклади розв’язання окремих задач та виконання графічних робіт.Посібник містить необхідний обсяг питань з інженерної та комп’ютерної графіки відповідно до вимог робочих програм курсів.Для студентів інженерно-б..

Львівська політехніка

Мікро- і наноелектромеханічні системи: базові принципи проектування явищ, матеріалів ..

300 грн

Викладено базові фізичні принципи функціонування, моделювання та проектування явищ, матеріалів та елементів мікросистемної техніки із застосуванням пакетів прикладних програм MathCAD та Matlab.Для магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів ВНЗ III–IV рівня акредитації, фахівців у галузі комп’ютерного та інформаційного проектування мікроелектронних при..

Львівська політехніка

Методи та засоби мультимедійних інформаційних систем

260 грн

Розглянуто питання побудови та функціонування сучасних мультимедійних інформаційних систем, які формують інформаційну складову сучасного суспільства. Розкрито особливості понять “мультимедійна система”, “мультимедійний продукт”, “мультимедійні мережі та сервіси”, “мультимедійне програмне забезпечення”.Для студентів вищих навчальних закладів, які хочуть поліп..

Каравела

Основи біодизайну

330 грн

Пропонований посібник для майбутніх дизайнерів та фахівців у галузі образотворчого мистецтва складається з чотирьох розділів. У першому висвітлені передумови формування біодизайну. Другий розділ присвячений теоретичним засадам біодизайну. У третьому розділі представлені геометричні основи моделювання біоформ. Четвертий розділ присвячений біодизайну як творчо..

Львівська політехніка

Програмування комп’ютерної графіки та мультимедійні засоби

230 грн

Посібник містить теоретичний та практичний матеріал із дисциплін “Засоби програмування комп’ютерної графіки” та “Програмування мультимедійних систем”. У його першій частині викладено базові принципи розроблення і програмування систем комп’ютерної графіки як однієї зі складових мультимедіа, друга присвячена власне мультимедіа – моделям організації, структурі ..

Львівська політехніка

Програмування мультимедійних систем. Лабораторний практикум

220 грн

Подано завдання до лабораторних робіт із дисципліни “Програмування мультимедійних систем”, приклади їх виконання, а також коротко викладено теоретичний матеріал, необхідний для виконання лабораторних робіт із розділів: анімація в площині, 3D моделювання та анімація, мультимедійні засоби технології WPF. Зазначено, що виконання лабораторних робіт дає змогу сту..

CRC Press

Створення віртуальної реальності за допомогою Unity та Steam VR (Building Virtual Rea..

2490 грн

Building Virtual Reality with Unity and Steam VR takes a hands-on approach to getting up and running with virtual reality using the Unity game engine. By utilizing the free SteamVR 2.x libraries, this book and its example code are compatible with the main virtual reality (VR) head-mounted displays currently available. This book also looks at some of the..

CRC Press

Створення музики за допомогою комп’ютера. Творче програмування на Python (Making Musi..

2450 грн

Teach Your Students How to Use Computing to Explore Powerful and Creative Ideas In the twenty-first century, computers have become indispensable in music making, distribution, performance, and consumption. Making Music with Computers: Creative Programming in Python introduces important concepts and skills necessary to generate music with computers. It int..

Львівська політехніка

Технології 3D-моделювання в програмному середовищі 3ds Max з дисципліни “3D-Графіка”

800 грн

Метою посібника є ознайомлення студентів із теоретичними основами технології 3D-моделювання та одержання ними практичних навичок моделювання і візуалізації складних тривимірних графічних об’єктів програмними засобами тривимірного моделювання. Теоретична частина посібника тісно пов’язана з практичною. Одержані знання закріплюються виконанням лабораторних робі..

Routledge

3D Technology in Fine Art and Craft

2500 грн

The possibilities for creation are endless with 3D printing, sculpting, scanning, and milling, and new opportunities are popping up faster than artists can keep up with them. 3D Technology in Fine Art and Craft takes the mystery out of these exciting new processes by demonstrating how to navigate their digital components and showing their real world applicat..

CRC Press

3ds Max Basics for Modeling Video Game Assets Volume 2: Model, Rig and Animate Charac..

2454 грн

As a textbook for learning the fundamentals of modeling, rigging and animating 3D-modeled characters for use in video games, this step-by-step lesson book builds on the reader's modeling skills acquired from reading Volume I. The reader will model characters for the Castle Environment created in Volume I, which will be rigged using the Character Animation To..

CRC Press

3ds Max моделювання в архітектурному дизайні (3ds Max Design Architectural Visualizat..

2450 грн

Learn time-saving techniques and tested production-ready tips for maximum speed and efficiency in creating professional-level architectural visualizations in 3ds Max. Move from intermediate to an advanced level with specific and comprehensive instruction with this collaboration from nine different authors from around the world. Get their experience and skill..

CRC Press

Game Engine Architecture, Third Edition

3286 грн

In this new and improved third edition of the highly popular Game Engine Architecture, Jason Gregory draws on his nearly two decades of experience at Midway, Electronic Arts and Naughty Dog to present both the theory and practice of game engine software development. In this book, the broad range of technologies and techniques used by AAA game studios are eac..

Routledge

Getting Started in 3D with Maya

1914 грн

Deliver professional-level 3D content in no time with this comprehensive guide to 3D animation with Maya. With over 12 years of training experience, plus several award winning students under his belt, author Adam Watkins is the ideal mentor to get you up to speed with 3D in Maya. Using a structured and pragmatic approach Getting Started in 3D with Maya begi..

Routledge

Handmade Electronic Music

1664 грн

Handmade Electronic Music: The Art of Hardware Hacking provides a long-needed, practical, and engaging introduction to the craft of making—as well as creatively cannibalizing—electronic circuits for artistic purposes. With a sense of adventure and no prior knowledge, the reader can subvert the intentions designed into devices such as radios and toys to disco..

Routledge

Holistic Mobile Game Development with Unity

1955 грн

Holistic Mobile Game Development with Unity: An All-In-One Guide to Implementing Mechanics, Art Design and Programming for iOS and Android Games Master mobile game design and development in this all-in-one guide to creating iOS and Android games in the cutting-edge game engine, Unity. By using Penny de Byl’s holistic method, you will learn about the princip..

Показано з 1 по 24 із 51 (3 сторінок)