(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Лісівництво

Фенікс

Історія українського лісового законодавства. Часи визвольних змагань та період НЕП 19..

125 грн

Вперше в українській юридичній літературі виконано комплексне дослідження розвитку національного лісового законодавства в найбільш складний історичний період: визвольних змагань 1917-1921 рр. і часи проведення нової економічної політики.Досліджена правотворча діяльність у сфері лісівництва Тимчасового Уряду Росії, Центральної Ради, Гетьманської Держави Павла..

Гельветика

Адміністративно-правовий механізм охорони лісового фонду в Україні

525 грн

У монографії здійснено перегляд та уточнено засади організації та сутність реалізації адміністративно-правового механізму охорони лісового фонду України як інструменту втілення в правореалізацію публічною адміністрацією конкретних заходів щодо забезпечення схоронності усіх лісових територій України, які характеризуються відповідним біотопом та біоценозом для..

Новий світ-2000

Бук лісовий: поліморфізм, розмноження та використання

200 грн

У монографії представлені результати досліджень генетичного поліморфізму, основних способів розмноження та перспективних напрямків використання використання цінних генотипів бука лісового. Зокрема, наведено біолого-екологічні особливості, ареал, характеристику фенологічних, морфологічних та декоративних форм досліджуваного виду. Детально охарактеризовано мет..

Вимірювання та інструменти в лісовому господарстві

950 грн

Висвітлено основні питання, пов’язані з виконанням геодезичних та таксаційних вимірювань. Дана характеристика способів та одиниць вимірювання. властивостей похибок вимірювання. Наведено правила і вимоги щодо заокруглення величин наближених обчислень. Розглянуто питання про наземну зйомку, план, масштаби, провішування та вимірювання довжин ліній, азимути і ру..

Олді+

Вирощування диких копитних

550 грн

У монографії наведено стислу історію розведення диких копитних, висвітлено його правові, біологічні, зоотехнічні, господарські та економічні питання. Надано інформацію щодо будови вольєрів та особливостей вирощування різних мисливських копитних у неволі. Велику увагу приділено біологічним основам годівлі, ветеринарно-санітарним, селекційним заходам, а також ..

Івано-Франківськ

Все про вирощування різдвяних ялинок

250 грн

В посібнику описується, як обрати правильні види й отримати найкращі дерева до свят. Розлянуто повний цикл "ялинкового" бізнесу, починаючи від вибору ділянки, порад щодо висаджування і закінчуючи стратегіями продажів...

Івано-Франківськ

Все про дерева. Для озеленення в міській та приватній забудові

660 грн

Пропонуємо посібник з озеленення міст, створений на основі книжки «Trees for Urban and Suburban Landscapes» найвідомішого американського автора з цієї тематики доктора Едварда Гілмана. Вона  дає фундаментальні, науково обґрунтовані і практичні знання про висадку та догляд за деревами, розвінчує ряд поширених міфів та упереджень. Тут ви знайдете фахово а..

Львівська політехніка

Дендрологія

950 грн

Навчальний посібник підготовлений за матеріалами лекцій, прочитаних на кафедрі містобудування Національного університету «Львівська політехніка» впродовж 2002–2018 рр. У ньому стисло висвітлено теоретичні положення з біології, морфології та систематики деревних рослин. Розглянуто використання декоративних і біологічних властивостей дерев і кущів у формуванні..

Харків

Довідник майстра лісу

950 грн

Висвітлені права і обов’язки майстра та старшого майстра лісу, викладено щоденні завдання, що вони їх виконують, наведено основні відомості з охорони лісу, лісівництва, лісонасінної справи, лісової селекції, вирощування садивного матеріалу, створення лісових культур, реконструкції лісових насаджень, лісової таксації, рубок та захисту лісу, правил охорони пра..

Харків

Довідник мисливця

950 грн

Довідник містить відомості про організацію та особливості полювання в Україні, відповідальність за порушення законодавства в галузі полювання та ведення мисливського господарства. Приведені дані про систему мисливської зброї й боєприпасів. Розглянуто способи стрільби й методика тренування. Перераховано основні породи мисливських собак, їх особливості і робот..

Довідник нормативних матеріалів. Лісоматеріали круглі

370 грн

Лісоматеріали круглі шпилькових порід.ДЕРЖСТАНДАРТ 9463-88Лісоматеріали круглі листяних порідДЕРЖСТАНДАРТ 9462-88Лісоматеріали круглі. ДЕРЖСТАНДАРТ 2292-88 (Маркування, сортування, транспортування, методи вимірювання й приймання)Дрова. ДЕРЖСТАНДАРТ 3243-88Деревина дров'яна для технологічних потреб (ТУУ 56.196-95)Хлисти деревні. Методи поштучного виміру і таб..

Олді+

Екологічне лісознавство

420 грн

У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновідомі, так і новітні матеріали щодо біологічних та екологічних особливостей і функцій лісових біоценозів. Розглядаються шляхи відновлення, росту та формування лісу, динамічні показники лісових екосистем, лісова типологія, а також екологічні та регулюючі функції ..

Захист лісу з основами діагностики хвороб

950 грн

Ушкодження та ураження лісів шкідливими комахами та хворобами завдає значної шкоди лісовому господарству у вигляді втрат поточного приросту деревини, усихання та деградації деревостанів, зниження їх природоохоронних, водозахисних, агролісомеліоративних та інших корисних функцій. Дестабілізація лісових екосистем під впливом господарської діяльності людини та ..

Харків

Кубатурник

550 грн

Таблиці для визначення об'єму круглих матеріалів (ДСТ 2708-75)..

Аграрна освіта

Лісові меліорації

90 грн

Підручник написаний відповідно до типового навчального плану і програми за напрямом підготовки 6.090103 Лісове і садово-паркове господарство. У підручнику викладено основні питання щодо створення і використання захисних лісових насаджень (агролісомеліоративне і протиерозійне районування, меліоративний вплив насаджень на прилеглі угіддя, принципи розміщення л..

Кондор

Лісовідновлення та лісорозведення

210 грн

У навчальному посібнику наведено теоретичне обґрунтування лекційного матеріалу, опрацювання якого необхідне для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення». Також надано зразки документації, довідкові й нормативні матеріали, які використовуються студентом для опрацювання та оформлення результатів експеримент..

Університетська книга

Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення

310 грн

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання лісової екології, висвітлено сучасні дані щодо питань лісовідновлення та лісорозведення на принципах екологічно орієнтованого лісівництва.Розглянуто екологічні особливості основних лісотвірних деревних порід, а також супутніх їм трав’янистих рослин нижніх ярусів, проаналізовані й систематизовані рі..

Лань

Лісова фітопатологія

640 грн

В учебнике изложены предмет и задачи фитопатологии и дан краткий очерк истории фитопатологии. Приведены общие сведения о болезнях растений; рассмотрены неинфекционные и инфекционные болезни древесных пород на разных этапах онтогенеза; охарактеризованы организмы — возбудители инфекционных болезней древесных растений. Описаны методы и средства защиты леса от б..

Лісоматеріали круглі. Таблиці об'ємів за серединними діаметрами в корі і довжиною

750 грн

У практиці лісозаготівель об’єми круглих лісоматеріалів підлягають визначенню після розкряжовування, при навантаженні для відправлення споживачам, при контролі поставки одержувачем і при направленні на обробку або в переробку. Через різну збіжистість колод і округлення діаметра результат обліку за таблицями ДЕРЖСТАНДАРТ 2708-75, який діяв до 1 січня 2019 рок..

Вініченко

Лісотаксаційний довідник

1150 грн

Протягом 2019-2020 років науковцями кафедри таксації лісу та лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України було узагальнено результати понад десятирічної роботи над удосконаленням існуючих таксаційних нормативів.Наприкінці 2020 року було підготовлено та затверджено на науково-технічній раді Державного агентства ліс..

Харків

Множинні таблиці для вирахування об’єму круглих лісоматеріалів

690 грн

ДЕРЖСТАНДАРТ 2708-75У довіднику наведені множні таблиці об’ємів для числа штук круглих лісоматеріалів від 1 до 9.У таблиці наведені об’єми лісоматеріалів довжиною.від 1.0 до 9.5 м і товщиною від 3 до 120 см.У таблиці 2 наведені об'єми лісоматеріалів довжиною від 10,0 до 13,5 м і товщиною від 8 до 38 см.Довідник значно спрощує визначення об'ємів будь-яких пар..

Юрінком

Науково-практичний коментар Лісового кодексу України

150 грн

Постатейний коментар Лісового кодексу України підготовлено з урахуванням сучасних змін лісового законодавства і суміжних з ним галузей законодавства. Видання розраховано як на практичних працівників лісового господарства, так і на осіб, які навчаються на юридичних факультетах вищих навчальних закладів та досліджують проблеми екологічного права, в структуру я..

Беларуская навука

Новые композиционные полимерные составы для лесовыращивания в природно-климатических ..

350 грн

Представлены сведения о композиционных полимерных составах, используемых в лесном хозяйстве при лесовыращивании. Приведены технологии получения и применения композиционных полимерных составов для выращивания посадочного материала, создания лесных культур в Беларуси и лесомелиоративных насаждений на бывшем дне Аральского моря в Казахстане. Изучены физико-хими..

Показано з 1 по 24 із 68 (3 сторінок)
У розділі розміщені книги на тему лісівництва, управління лісовими комплексами, лісової ентомології, підручники на тему обладнання для лісового господарства та багато іншого.