(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Лісівництво

ЦУЛ

Проектування технічних систем обладнання лісового комплексу (вібраційної дії)

582грн

Навчальний посібник присвячений питанням проектування і розрахунку технічних систем обладнання лісового комплексу вібраційної дії. Викладено основи коливального руху, принципи створення і розрахунку вібраційних технічних систем та технологічного обладнання лісового комплексу, їх конструктивні особливості. Наведено приклади застосування теорії вібраційних про..

Рівне

Особливості формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів Західного По..

156грн

Монографія присвячена аналізу лісового фонду, екологічної ролі листяних деревних порід та лісівничим засадам формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів Західного Полісся. Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, аспірантів та докторантів, студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів лісового господарства, а також на ш..

Львівська політехніка

Дендрологія

936грн

Навчальний посібник підготовлений за матеріалами лекцій, прочитаних на кафедрі містобудування Національного університету «Львівська політехніка» впродовж 2002–2018 рр. У ньому стисло висвітлено теоретичні положення з біології, морфології та систематики деревних рослин. Розглянуто використання декоративних і біологічних властивостей дерев і кущів у формуванні..

Беларуская навука

Новые композиционные полимерные составы для лесовыращивания в природно-климатических ..

350грн

Представлены сведения о композиционных полимерных составах, используемых в лесном хозяйстве при лесовыращивании. Приведены технологии получения и применения композиционных полимерных составов для выращивания посадочного материала, создания лесных культур в Беларуси и лесомелиоративных насаждений на бывшем дне Аральского моря в Казахстане. Изучены физико-хими..

WILEY

Forest Mensuration

2652грн

Forest mensuration – the science of measurement applied to forest vegetation and forest products – holds value for basic ecology as well as sustainable forest management.  As demands on the world’s forests have grown, scientists and professionals are increasingly called on to quantify forest composition, structure, and the goods and services forests pro..

Івано-Франківськ

Все про вирощування різдвяних ялинок

220грн

В посібнику описується, як обрати правильні види й отримати найкращі дерева до свят. Розлянуто повний цикл "ялинкового" бізнесу, починаючи від вибору ділянки, порад щодо висаджування і закінчуючи стратегіями продажів...

WILEY

Applied Tree Biology

2808грн

Many arborists learn tree work practices without fully understanding the biological and physiological principles behind them. However, outcomes for the health and longevity of trees are greatly improved when an arborist understands the science behind the care of tree root systems and crowns. In Applied Tree Biology, Drs. Hirons and Thomas draw upon thei..

Ліра-К

Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного ..

302грн

Монографічне видання присвячено висвітленню актуальних проблем сучасної ботаніки та лісовідтворення. У статтях наводяться фактологічні матеріали про рослинний світ України, розглядаються питання загальної флорології та фітоценології, синтаксономії, фітогеографії, заповідної геосозології, синфітосозології, дендросозології, а також інтродукції рослин, фітоінва..

Магнолія

Основи автоматики та автоматизація виробничих процесів лісових і деревообробних підпр..

312грн

У навчальному посібнику подано теорію побудови та технічні характеристики систем автоматики й елементів систем автоматичного керування виробничими процесами лісового комплексу. Висвітлено загальні основи автоматичного регулювання неперервними технологічними процесами та теоретичні основи логічного керування дискретними процесами на лісових і деревообробних п..

Кондор

Лісовідновлення та лісорозведення

208грн

У навчальному посібнику наведено теоретичне обґрунтування лекційного матеріалу, опрацювання якого необхідне для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення». Також надано зразки документації, довідкові й нормативні матеріали, які використовуються студентом для опрацювання та оформлення результатів експеримент..

Університетська книга

Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення

416грн

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання лісової екології, висвітлено сучасні дані щодо питань лісовідновлення та лісорозведення на принципах екологічно орієнтованого лісівництва.Розглянуто екологічні особливості основних лісотвірних деревних порід, а також супутніх їм трав’янистих рослин нижніх ярусів, проаналізовані й систематизовані рі..

Фенікс

Історія українського лісового законодавства. Часи визвольних змагань та період НЕП 19..

125грн

Вперше в українській юридичній літературі виконано комплексне дослідження розвитку національного лісового законодавства в найбільш складний історичний період: визвольних змагань 1917-1921 рр. і часи проведення нової економічної політики.Досліджена правотворча діяльність у сфері лісівництва Тимчасового Уряду Росії, Центральної Ради, Гетьманської Держави Павла..

Дослідницьке

Машини і обладнання для лісового господарства

224грн

В посібнику наведено основні агротехнічні вимоги до технологічних процесів обробітку ґрунту, сівби і садіння, догляду за лісовими культурами та заготівлі лісу, розглянуто основні тенденції розвитку машин, а також техніко-технічні характеристики та результати випробувань нової вітчизняної і зарубіжної техніки для механізації лісогосподарських робіт. Розрахова..

Лань

Сушка древесины

546грн

В книге даны физические основы процесса сушки и описаны современные устройства для сушки. Рассмотрены основные свойства агентов сушки древесины и некоторые свойства древесины, имеющие значение для ее обработки. Значительное внимание уделено современной технологии камерной сушки пиломатериалов, организации транспортных работ в сушильных цехах. Приведены новые..

Лань

Фитопатология. Болезни древесных и кустарниковых пород

936грн

В учебном пособии обобщены данные об основных заболеваниях древесных и кустарниковых пород (в том числе тех, которые используются для озеленения городов), их возбудителях и абиотических факторах, составлении прогнозов болезней древесных и кустарниковых пород, иммунитете растений, методах защиты от болезней и их профилактике...

Инфра-М

Энергетическое использование биомассы древесины

390грн

Учебник содержит сведения об образовании и использовании древесной биомассы для производства энергии. Предназначен для изучения курса «Энергетическое использование древесной биомассы», а также подготовки выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций..

Університетська книга

Штучне розведення дичини

150грн

Висвітлено загальні, зоотехнічні, біотехнічні та мисливськогосподарські питання штучного розведення дичини. Надається інформація про особливості організації дичеферм із вирощування різних видів диких тварин, інтродукції дичини до природних умов та її подальшого використання. Розглянуто деякі практичні питання організації виробничого циклу, економіки господар..

Університетська книга

Фітоекологія з основами лісівництва

120грн

Викладено теоретичні основи фітоекології, охарактеризовано основні екологічні фактори, що впливають на розвиток рослин, надано поняття про рослини та рослинні угруповання, висвітлено загальні аспекти геоботанічного районування України та світу...

Харків

Стовбурові шкідники незімкнених соснових культур у придонецьких борах

146грн

Наведено результати досліджень стовбурових комах-шкідників незімкнених соснових культур. Досліджено біологічні та екологічні особливості найбільш поширених і небезпечних видів: великого соснового довгоносика (Hylobius abietis), коренежилів (Hylastes ater, Hylastes opacus, Hylastes angustatus) і волохатого лубоїда (Hylurgus ligniperda). Вдосконалено існуючі т..

Foundation

Совкообразные - вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений

1404грн

Среди вредителей сельскохозяйственных растений одной из наиболее вредоносных групп являются совкообразные чешуекрылые. Гусеницы таких видов совок, как хлопковая, озимая, серая зерновая, совка-гамма часто наносят большой ущерб сельхозкультурам, что приводит к существенному недобору урожая. Причем, часто это бывает неожиданно для агрономов. В книге приводятся ..

Кондор

Системи захисту грунтів від ерозії

530грн

Підручник включає: ерозієзнавство (теоретичні питання ерозії грунтів), системи захисту грунтів від водної ерозії в рівнинних і гірських умовах та вітрової ерозії (дефляції), особливості зональниї лісоаграрних екологічних систем, а також економіку, організацію і проектування протиерозійних заходів...

Львів

Ріст і розвиток рослин

187грн

У посібнику детально висвітлені особливості процесів росту і розвитку в рослин, їх місце в системі онтогенезу, основні закономірності та їх регуляція на клітинному, міжклітинному та організмовому рівнях. Велика увага приділена розкриттю клітинних основ росту, морфогенезу окремих органів, їх взаємодії, а також використанню різних регуляторів росту природного ..

Основа

Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості

90грн

Преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 2007 р. Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості установлюють вимоги з охорони праці, що поширюються на суб’єкти господарювання, які здійснюють науково-дослідну діяльність, вико..

Лань

Охотничьи угодья

210грн

В учебном пособии охарактеризованы экологические и географические свойства охотничьих угодий. Проанализированы методологические подходы инвентаризации охотничьих угодий, методы их классификации, учета и описания, картографирования и оценки. Отражены сведения по изменению охотничьих угодий.Пособие предназначено для студентов, обучающих по направлениям «Биолог..

Показано з 1 по 24 із 51 (3 сторінок)
У розділі розміщені книги на тему лісівництва, управління лісовими комплексами, лісової ентомології, підручники на тему обладнання для лісового господарства та багато іншого.