(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Лісівництво

WILEY

Applied Tree Biology

2700грн

Many arborists learn tree work practices without fully understanding the biological and physiological principles behind them. However, outcomes for the health and longevity of trees are greatly improved when an arborist understands the science behind the care of tree root systems and crowns. In Applied Tree Biology, Drs. Hirons and Thomas draw upon thei..

CABI Publishing

Forest Genetics

2380грн

Winner of a 2009 Outstanding Academic Title (OAT) award! Trees continue to maintain a unique significance in the social, ecological and economic systems of the world - as large, long-lived perennials covering 30% of land on Earth; their very nature dictates their importance. An understanding of forest genetics is essential for providing insight into the evo..

CABI Publishing

Forest Genomics and Biotechnology

3630грн

Developments in genomics and biotechnology are opening up new avenues for accelerating the domestication of forest trees in a climate change driven world. This book presents an authoritative update of forest tree biotechnology and genomics methodologies, procedures and accomplishments, from basic biological science to applications in forestry and related sci..

WILEY

Forest Mensuration

2550грн

Forest mensuration – the science of measurement applied to forest vegetation and forest products – holds value for basic ecology as well as sustainable forest management.  As demands on the world’s forests have grown, scientists and professionals are increasingly called on to quantify forest composition, structure, and the goods and services forests pro..

CABI Publishing

Forestry and Climate Change

1580грн

Climate change is one of the greatest challenges we face - both in terms of its potential impact on our societies and the earth, and the scale of international co-operation that is needed to confront it. Emerging as a component of the international dialogue on the environment and climate, the role of forests in influencing earth systems will need to be asse..

CABI Publishing

Rethinking Park Protection

1140грн

In today's society, hidden beliefs can subtly guide the management of parks, such as treating them as natural resources rather than national assets. Resulting management practices often lead to deferred maintenance on park infrastructure, causing inadequate protection from vandalism, poaching, and theft of artefacts. A sad demise, often due to an out-dated b..

Кондор

Агролісомеліорація

350грн

На основі висвітлення загальних положень лісівництва, дендрології, лісової таксації, лісовпорядкування та лісорозведення у підручнику викладено питання щодо створення і використання агролісомеліоративних насаджень (агролісомеліоративне і протиерозійне районування, меліоративний вплив насаджень на прилеглі угіддя, принципи розміщення лісових смуг та їх констр..

Івано-Франківськ

Все про вирощування різдвяних ялинок

200грн

В посібнику описується, як обрати правильні види й отримати найкращі дерева до свят. Розлянуто повний цикл "ялинкового" бізнесу, починаючи від вибору ділянки, порад щодо висаджування і закінчуючи стратегіями продажів...

Кондор

Гідротехнічні меліорації лісових земель

350грн

У підручнику викладені основні питання щодо застосування гідротехнічних меліорацій на лісових землях. Акцентовано увагу на основних теоретичних і практичних принципах осушення надмірно зволожених умов місцезростання з метою підвищення продуктивності лісових насаджень, зрошення лісових розсадників у посушливих регіонах. Окремі частини підручника пов’язані з ф..

ПрофКнига

Декоративне розсадництво

280грн

Викладено загальні положення насінництва та основи агротехніки розмноження і виробництва садивного матеріалу деревних рослин в декоративних розсадниках, приведено біологічні та технологічні особливості вирощування сіянців у відкритому і закритому грунті та саджанців з відкритою і закритою кореневою системою. Розглянуто і розкрито шляхи вдосконалення та підви..

Харків

Довідник майстра лісу

465грн

Висвітлені права і обов’язки майстра та старшого майстра лісу, викладено щоденні завдання, що вони їх виконують, наведено основні відомості з охорони лісу, лісівництва, лісонасінної справи, лісової селекції, вирощування садивного матеріалу, створення лісових культур, реконструкції лісових насаджень, лісової таксації, рубок та захисту лісу, правил охорони пра..

Харків

Довідник мисливця

500грн

Довідник містить відомості про організацію та особливості полювання в Україні, відповідальність за порушення законодавства в галузі полювання та ведення мисливського господарства. Приведені дані про систему мисливської зброї й боєприпасів. Розглянуто способи стрільби й методика тренування. Перераховано основні породи мисливських собак, їх особливості і робот..

Олді-плюс

Екологічне лісознавство

240грн

У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновідомі, так і новітні матеріали щодо біологічних та екологічних особливостей і функцій лісових біоценозів. Розглядаються шляхи відновлення, росту та формування лісу, динамічні показники лісових екосистем, лісова типологія, а також екологічні та регулюючі функції ..

ЦУЛ

Ефективність використання низькотоварних круглих лісоматеріалів з деревини сосни

80грн

Ефективне використання низько-товарних круглих лісоматеріалів сосни є актуальною задачею для малолісних держав, до яких відноситься Україна. Таку задачу неможливо виконати без ґрунтовних досліджень у встановленні закономірностей зв’язку міцності й деформативності низько-товарної деревини від вад та вмісту вологи для розширення галузі їх використання. У робот..

Богдан НК

Заповідне лісознавство

110грн

У навчальному посібнику вперше на науковому та еколого-освітньому рівні представлено системний погляд на феномен сучасного заповідного лісознавства. Найбільш повно узагальнено знання про заповідні ліси, історію їх заповідання, гуманістичні та правові аспекти збереження, розкрито екологічні, біосозологічні та сепортологічні наукові основи охорони лісів. У цьо..

Богдан НК

Заповідне паркознавство

120грн

У навчальному посібнику вперше визначено наукову та освітню сутність заповідного паркознавства, окреслено основні періоди історії заповідання садово-паркових об’єктів, проаналізовано сучасні класифікації та стан мережі заповідних парків, детально охарактеризовано методи збереження їх біорізноманіття. Окремо обґрунтовано твердження про те, що фітоценологія є ..

Аграрна освіта

Лісові меліорації

75грн

Підручник написаний відповідно до типового навчального плану і програми за напрямом підготовки 6.090103 Лісове і садово-паркове господарство. У підручнику викладено основні питання щодо створення і використання захисних лісових насаджень (агролісомеліоративне і протиерозійне районування, меліоративний вплив насаджень на прилеглі угіддя, принципи розміщення л..

Кондор

Лісовідновлення та лісорозведення

100грн

У навчальному посібнику наведено теоретичне обґрунтування лекційного матеріалу, опрацювання якого необхідне для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення». Також надано зразки документації, довідкові й нормативні матеріали, які використовуються студентом для опрацювання та оформлення результатів експеримент..

Університетська книга

Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення

400грн

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання лісової екології, висвітлено сучасні дані щодо питань лісовідновлення та лісорозведення на принципах екологічно орієнтованого лісівництва.Розглянуто екологічні особливості основних лісотвірних деревних порід, а також супутніх їм трав’янистих рослин нижніх ярусів, проаналізовані й систематизовані рі..

КНТ

Лісова ентомологія

95грн

Навчально-методичний посібник призначений для виконання лабораторно-практичних занять і самостійного навчання та оцінки рівня знань студентів з дисципліни «Лісова ентомологія». У посібнику представлено морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію і систематику комах, викладені діагностичні ознаки та розповсюдження найважливіших видів шкід..

Вініченко

Лісова ентомологія

190грн

У посібнику розкривається значення найбільш чисельного класу тваринного світу — комах в лісових біоценозах, висвітлено їх складні взаємовідношення, які часто призводять до масового розмноження деяких з них, чим наносяться великі втрати народному господарству взагалі і лісу зокрема. У першій частині — "Питання загальної ентомології” розглянуто місце комах в с..

Лань

Лесная метеорология с основами климатологии

120грн

В учебном пособии приводятся основные сведения о земной атмосфере, ее строении, составе, компонентах и свойствах, о физических процессах и явлениях, происходящих в ней, о факторах, влияющих на погоду и климат, об организации гидрометеорологической службы. Описаны радиационный, тепловой и гидрологический режимы земной поверхности и атмосферы, рассказано об ат..

Лань

Лесная фитопатология

610грн

В учебнике изложены предмет и задачи фитопатологии и дан краткий очерк истории фитопатологии. Приведены общие сведения о болезнях растений; рассмотрены неинфекционные и инфекционные болезни древесных пород на разных этапах онтогенеза; охарактеризованы организмы — возбудители инфекционных болезней древесных растений. Описаны методы и средства защиты леса от б..

Дослідницьке

Машини і обладнання для лісового господарства

215грн

В посібнику наведено основні агротехнічні вимоги до технологічних процесів обробітку ґрунту, сівби і садіння, догляду за лісовими культурами та заготівлі лісу, розглянуто основні тенденції розвитку машин, а також техніко-технічні характеристики та результати випробувань нової вітчизняної і зарубіжної техніки для механізації лісогосподарських робіт. Розрахова..

Показано з 1 по 24 із 44 (2 сторінок)
У розділі розміщені книги на тему лісівництва, управління лісовими комплексами, лісової ентомології, підручники на тему обладнання для лісового господарства та багато іншого.