(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Молоко

Anness Publishing

Home-Made Cheese: Artisan Cheesemaking Made Simple (Крафтове сироваріння в домашніх у..

750 грн

Leading cheesemaker Paul Thomas shows you how to transform milk into cheese at home. His definitive book explains, with easy-to-follow instructions and pictures to guide you through all the stages involved, how to create a wide range of dairy products, from simple yogurt, cream and butter through to mozzarella, lactic cheeses, Cheddar, Stilton, Gouda, Brie a..

НУХТ

Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів

220 грн

Підручник призначено для підготовки здобувачів освітнього ступеня "магістр" зі спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології зберігання, консервування та переробки молока". Висвітлено інформацію щодо загальних вимог із застосування харчових інгредієнтів у складі молочних та молоковмісних продуктів. Наведено огляд харчових д..

Університетська книга

Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертиз..

380 грн

Узагальнено відомості із систематики, морфології та біологічних властивостей мікроорганізмів молока й молочних продуктів, висвітлено роль мікроорганізмів у формуванні їх якості та безпечності. Розглянуто особливості мікробіологічних процесів, наведено основні мікробіологічні показники молочних продуктів згідно з чинними нормативними документами...

Університетська книга

Мікробіологія молока і молочних продуктів. Практикум

270 грн

Практикум складається з трьох розділів. У розділі «Загальна мікробіологія» викладені методи вивчення загальної мікробіологічної техніки, у розділі «Спеціальна мікробіологія» наведені методи мікробіологічного дослідження молока та молочних продуктів відповідно до нормативних документів. Розділ «Науково-дослідна робота» містить загальні методичні вказівки з пр..

НУХТ

Мембранні процеси в технології комплексної переробки молочної сироватки

50 грн

В монографії викладені результати досліджень по застосуванню мембранних процесів в технології комплексної переробки молочної сироватки. Особливу увагу приділено нанофільтрації, електродіалізу і мембранній дистиляції за умов розділення молочної сироватки та її складових елементів. Запропоновано нові машинно-апаратурні схеми комплексної переробки молочної сиро..

НУХТ

Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини

365 грн

Розглянуто наукові основи безвідходних технологій відновлюваної молочної сировини, наведено характеристику ресурсів різного походження та готових продуктів, параметри сучасних технологічних операцій виробництва, в тому числі концентрування та розділення знежиреного молока, маслянки та сироватки різними способами – баромембранними методами, електродіалізом, с..

Бизнес-книга

Скажите CHEESE

500 грн

Если для изысканных сыров Вы ошибочно видите только одно применение - в сырной тарелке, то эта книга для Вас. Если Вы безумно любите готовить, то эта книга для Вас. Если у Вас есть родные и друзья, которые обожают правильный сыр, то эта книга для них. В ней 33 рецепта, специально придуманных 18 шеф-поварами известных ресторанов Екатеринбурга - для нас и с на..

Нова книга

Теплозабезпечення підприємств м'ясо- і молокопереробної галузей промисловості

85 грн

У посібнику викладені основи методики розрахунку систем теплозабезпечення підприємств м’ясо-і молокопереробних галузей промисловості та раціонального енергозбереження на них...

Springer

Термічна стабільність молочних продуктів (Heat Stability of Concentrated Milk Systems..

2940 грн

In his study, Joseph Dumpler proves a strong correlation between the dry matter content of the milk concentrate and the maximum temperature-time combinations for the heat treatment of concentrated skim milk without visible coagulation. The author also states that direct heat treatment is superior to indirect heat treatment for preservation of liquid milk con..

НУХТ

Технологія дитячих молочних продуктів

110 грн

Викладено технологію адаптованих рідких, пастоподібних, сухих, лікувально-профілактичних дитячих молочних продуктів сучасного асортименту сухих каш для дитячого харчування, молочних продуктів для дітей шкільного віку, основи отримання рецептурних компонентів. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва дитячих молочних продуктів, обгрунтовано технолог..

НУХТ

Технологія комбінованих продуктів на молочній основі

160 грн

Викладено сучасні технології комбінованих продуктів на молочній основі. Розглянуто особливості технології питних видів молока комбінованого складу сировини, кисломолочних напоїв, сиру кисломолочного та сиркових і сметанних виробів, спредів, сирних і сирних плавлених продуктів, дитячих харчових продуктів, сухих та згущених молоковмісних консервів, комбіновани..

Світ книг

Технологія молока та молочних продуктів з елементами НАССР

380 грн

Розглянуто вимоги до молочної сировини, механічне та теплове обробляння, санітарна обробка обладнання і тари, представлено матеріальний баланс і нормалізація у виробництві молочних продуктів, напрями розвитку виробництва і застосування різних видів пакувальних матеріалів. Викладено традиційні технології виробництва молочних продуктів. Наведено словник термін..

НУХТ

Технологія молочних консервів

120 грн

Викладено традиційні технології виробництва згущених молочних консервів з цукром, стерилізованих без цукру, сухих молочних продуктів і сумішей для дитячого харчування, особливості технології молочних консервів сучасного асортименту: з фруктозою, комбінованих згущених молочних консервів з використанням соєвмісної сировини та рослинних жирів, сухих молочних ..

НУХТ

Технологія отримання та первинного оброблення молока

95 грн

Наведено характеристику основних порід корів, поширених в Україні. Описано різні види кормів і кормових засобів для, основи складання раціонів годівлі. Наведено особливості годівлі дійних і сухостійних корів та методи контролю повноцінності їх раціону. Розглянуто хімічний склад коров"ячого молока, біосинтез складових молока, основи фізіології молокоутворення..

Олді+

Технологія переробки молока

350 грн

У навчально-методичному посібнику розглянуті методи дослідження складу молока і молочних продуктів, а також окремих важливих процесів, що відбуваються при їх виробництві та переробці. Особлива увага у посібнику надається сучасним методам дослідження молока та його біохімічним перетворенням. У вступі до кожної лабораторно-практичної роботи дається пояснення п..

Кондор

Технологія переробки молока

600 грн

Наведений огляд з історії розвитку молочної промисловості. Розглянуті вимоги до молочної сировини, механічне та теплове обробляння, санітарна обробка обладнання і тари, представлені матеріальний баланс і нормалізація у виробництві молочних продуктів, напрями розвитку виробництва і застосування різних видів пакувальних матеріалів. Викладені традиційні те..

НУХТ

Технологія продуктів зі знежиреного молока, молочної сироватки і маслянки

120 грн

Наведено склад і властивості знежиреного молока, сироватки і маслянки, доведено доцільність їх комплексного та раціонального перероблення, систематизовано сучасний асортиментний ряд продуктів із вторинних молочних ресурсів, розглянуто основні технології їх одержання. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців молочної ..

Університетська книга

Технологія сирного продукту замороженого з додаванням концентрату ядра арахісу

225 грн

У монографії висвітлено новий спосіб отримання комбінованого молочно-рослинного виробу – м’якого сичужного сирного продукту, виготовленого за традиційною технологією та із застосуванням заморожування. Новий сирний продукт володіє покращеними органолептичними характеристиками, сталими фізико-хімічними властивостями, високою біологічною цінністю, зниженою собі..

ПрофКнига

Технологія сиру

300 грн

У підручнику систематизовано наукові досягнення і практичний досвід науковців та інженерів-технологів сироробної галузі України, Литви і Білорусі. Зокрема, наведено сучасну кваліфікацію сирів, вимоги до якості молока, особливості застосування бактеріальних заквасок, молокозсідальних ферментів, викладено технологію нових видів сирів, зокрема термокислотних, п..

Університетська книга

Технологія сиру кисломолочного дитячого харчування

200 грн

Монографія присвячена науковому обґрунтуванню і удосконаленню технології сиру кисломолочного для дитячого харчування з подовженим терміном зберігання і зниженим алергенним впливом з використанням заквасок мезофільних молочнокислих лактококів безпосереднього внесення, змішаних культур адаптованих до молока біфідобактерій, біфідогенних факторів та пребіотиків...

Магнолія

Товарознавство товарів тваринного походження

390 грн

У навчальному посібнику надана товарознавча класифікація та приведена характеристика основних груп товарів тваринного походження. Відмінною особливістю цього посібника є приведена характеристика якості різних груп товарів тваринного походження відповідно до діючих в Україні нормативних документів. Навчальний посібник призначений для підготовки студентів вищи..

Київ

Фальсифікація молока. Методи визначення. Практичні рекомендації

300 грн

Наведено детальний аналіз існуючих способів фальсифікації молока коров’ячого заготівельного. Зазначено мету кожного зі способів фальсифікації, вплив на основні показники якості та властивості молока. Детально описано методи визначення всіх способів фальсифікації молока. Для працівників молочної промисловості, заготівельників та виробників коров’ячого молока,..

НУХТ

Хімічний склад і фізичні характеристики молочних продуктів

90 грн

Наведено вітчизняну термінологію молочної галузі. Розглянуто хімічний склад молочних продуктів, які виробляють вітчизняні підприємства України. Подано оновлені дані щодо фізичних характеристик сировини і молочних продуктів. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія». Може бути корисний для..

Springer

Хімія та біохімія молока (Dairy Chemistry and Biochemistry)

2940 грн

This book is the most comprehensive introductory text on the chemistry and biochemistry of milk. It provides a comprehensive description of the principal constituents of milk (water, lipids, proteins, lactose, salts, vitamins, indigenous enzymes) and of the chemical aspects of cheese and fermented milks and of various dairy processing operations. It also cov..

Показано з 1 по 24 із 96 (4 сторінок)