(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Гуманітарні науки

Фенікс

LINGUA LATINA & MEDIA. Латинська мова для журналістів

260 грн

Підручник з латинської мови розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030301 «Журналістика». Навчальний курс складається з 15 тем, кожна з яких містить наступні розділи: «Граматика», «З історії ораторського мистецтва у Давньому Римі», «Афоризми, цитати, крилаті вислови».Розділи «Граматика», «З історії ораторського мистецтва у Давньому Римі»..

НАУ

Professional english of the construction industry

220 грн

Навчальний посібник, укладений відповідно до навчальної програми, містить професійно орієнтовані текстові матеріали з різних галузей цивільного будівництва та будівельної промисловості, професійного спілкування, відповідні лексичні, граматичні вправи та списки термінів.    Для студентів спеціальності 192 "будівництво та цивільна інженерія". ..

НАУ

Professional English: Biotechnology

120 грн

Навчальний посібник з англійської мови містить текстові матерали з тем "Освіта", "Екологія", "Біологія", "Біотехнологія", "Біохімія", "Біофізика", "Генна інженерія" та інших. Також відповідні лексичні і граматичні вправи, тексти для аудиторного читання тощо...

Астролябія

Аion: Нариси щодо символіки самості

410 грн350 грн

Книга Карла Ґустава Юнґа (1875–1961) «Аion» належить до найважливіших пізніх творінь автора і розвиває проблематику, опрацьовану в його збірці нарисів «Архетипи і колективне несвідоме». Опираючись на широку експлікацію християнської, гностичної та алхімічної символік, автор пояснює архетип психічної цілості, самості, історично пов’язуючи його з постаттю Хрис..

Астролябія

Бій: Психологія і фізіологія воїна в часи війни та миру

540 грн500 грн

Що відбувається з людським тілом під впливом стресу в умовах смертельного зіткнення? А з нервовою системою, серцем, диханням, зором та слухом, з пам’яттю? Що потрібно сучасним воїнам, щоб не дійти до нервового виснаження і продовжувати боротьбу, щоб вижити й перемогти? На ці та інші запитання, що постають перед учасниками бойових дій та правоохоронцями, дают..

КНТЕУ

Базовий курс польської мови = Podstawowy Kurs Języka Polskiego

150 грн

Мета видання – сприяти практичному оволодінню мовою, засвоєнню основних правил вимови та граматики та необхідного вокабуляру, розвитку навичок читання та розуміння автентичних  текстів та оволодінню навичками перекладу.Призначений для студентів, які вивчають польську мову як другу іноземнуЗмістВступ ...................................................

Мандрівець

Витоки здоров’я дитини

60 грн

Посібник містить теоретико-методичний і практичний матеріал, який допоможе педагогам дошкільних навчальних закладів підвищити особисту компетентність щодо формування основ здоров’я дітей дошкільного віку як у дошкільному навчальному закладі, так і в родині.У навчально-методичному посібникові подано: психолого-педагогічні та гігієнічні умови, що забезпечують ..

Фенікс

Виховна робота зі студентською молоддю

100 грн

У навчальному посібнику розглянуто мету, основні напрями, фор­ми та методи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих зак­ладах освіти (ВЗО). Розкрито загальнолюдський і національний харак­тер виховання, теоретичні засади соціалізації, виховання толерант­ності та культури міжнаціонального спілкування студентської молоді, шляхи та засоби досягнення завда..

Мандрівець

Гіперактивна дитина в сучасному закладі дошкільної освіти

100 грн

На допомогу педагогічним працівникам, батькам щодо розуміння особливостей взаємодії з гіперактивною дитиною, створення комфортного та безпечного середовища для неї. Цей посібник допоможе педагогам здійснювати індивідуальний психолого-педагогічний супровід гіперактивної дитини, запобігти труднощам соціалізації.Запропоновані поради, рекомендації, нетрадиційні ..

Мандрівець

Діти з розладами аутистичного спектра : план корекційно-розвиткової роботи

159 грн

У посібнику представлено план корекційно-роз­вит­кової роботи для дітей із розладами аутистичного спектра, описано тра­ди­ційні та інноваційні методи, прийоми корек­ції аутис­тичних проявів, зразки ігор відповідно до комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт” (за заг. ред. Т. В. Скрипник), рекомендованої Міністерством освіти і ..

Мандрівець

Дитячі розваги і свята

170 грн

Навчально-методичний посібник є докладним путівником у методику дитячих музично-театралізованих розваг і свят, у розмаїтий світ сценаріїв.Розкривається проблема мистецької освіти і розвитку дитини дошкільного віку в контексті Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм навчання і розвитку дошкільників, видів мистецтва (музичне, театральне, хореогра..

КНТЕУ

Довідник медійника

150 грн

  У сучасних умовах глобального суспільства події економічного, культурного, політичного та екологічного життя однієї країни в короткий термін набувають значимості. Відбувається стрімка розбудова світових цифрових мереж, різноманітних аматорських медіа, які не завжди задовольняють морально-етичні стандарти суспільного розвитку і можуть негативно впливат..

Наука и Техника

Довідник шкільного психолога. Тести, вправи, завдання на CD

320 грн

Данная книга посвящена актуальной теме - диагностике и развитию познавательных процессов у детей начального школьного возраста. В ней вы найдете не только необходимые диагностические методики, но и достаточное количество всевозможных развивающих занятий и упражнений. Книга включает в себя методы диагностики и развития таких познавательных процессов, как восп..

Львівська політехніка

Електронні послуги в бібліотечній справі

125 грн

Особливістю посібника є докладний методичний розгляд та аналіз електронних послуг у контексті їх використання та застосування у різних напрямах людської діяльності з метою побудови організаційних та інформаційних систем, методів системного структурного аналізу та об’єктно-орієнтованого аналізу моделювання процесів та інформаційних потоків зазначених типів си..

Фенікс

Ефективне лідерство та менеджмент

100 грн

Думки, висловлені в даній публікації, належать авторам і не тягнуть за собою відповідальності Уряду Швеції та Ради Європи. Вони не мають сприйматися як такі, що офіційно тлумачать згадані тут юридичні інструменти з обов'язковим дотриманням цього тлумачення Державами-членами, органами, заснованими Статутом Ради Європи, або ж будь-яким органом, створеним на ви..

Нова книга

Збірник тестів з підготовки до ЗНО 2022: англійська мова

240 грн

Посібник розроблений для підготовки школярів до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. Учні можуть самостійно підготуватися до виконання тестових завданнь. Матеріал посібника укладено відповідно до чинної програми з англійської мови для средньої школи. Посібник містить 20 комплексних тестів і ключі до них. Посібник може використовуватися як д..

Львівська політехніка

Збірник тестових завдань з української літератури (за новою програмою)

120 грн

 Збірник містить понад 1400 тестових завдань з української літератури для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» та інших навчальних закладів України. Завдання з української літератури охоплюють усну народну творчість, усі періоди літературного процесу..

ЛНУ

Збірник тестових завдань з української мови

300 грн

Збірник призначений для самостійної підготовки до ЗНО з української мови. Містить систему завдань з усіх розділів навчальної дисципліни: фонетики, лексики, фразеології, будови слова, морфології, синтаксису і культури мови...

Львівська політехніка

Збірник тестових завдань з української мови (за новою програмою)

250 грн

Збірник містить понад 3000 тестових завдань з української мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» та інших навчальних закладів України. Завдання з української мови охоплюють усі розділи шкільної програми: орфографію, лексику та фразеологію, фонетику..

Фенікс

Интенсивный курс английского языка для начинающих

90 грн

Учебное пособие “Интенсивный курс английского языка для начи­нающих” предназначено для изучения английского языка абитуриентами на различных подготовительных курсах при факультетах довузовской под­готовки.Настоящее пособие может также применяться на кафедрах англий­ского языка при вузах, как дополнительный учебный материал по разви­тию разговорных навыков у ..

Гуманитарный центр

Интуиция и искусственный интеллект

180 грн

В книге представлен новый и конструктивный взгляд на интуицию. Она рассматривается как результат взаимодействия моделей мира в представлениях человека, а ее развитие, связанное с преодолением человеком своих осознанных и подсознательных внутренних барьеров, ведет к раскрепощению форм мировосприятия, способствующих творчеству.Авторы представили доступные мето..

Мандрівець

Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозви..

130 грн

Запропонована програма укладена з урахуванням потреби програмового забезпечення організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення. Метою програми е побудова системи корекційно-розвиткової роботи з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення від молодшого до старшого передшкільного віку в групах компе..

Теревинф

Лечебная педагогика: базовые подходы и практические рекомендации

540 грн

    В книге собраны и систематизированы ранее опубликованные и новые методические материалы Центра лечебной педагогики «Особое детство» о занятиях с детьми с расстройствами аутистического спектра, ЗПР различного генеза, множественными нарушениями, включающими нарушения зрения или слуха, генетическими синдромами и другими проблемами развития.  ..

Профессия

Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий

420 грн

Учебная дисциплина «Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий» входит в состав базовой (обязательной) части профессионального цикла основных образовательных программ бакалавриата, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 51.03.06 (071900) «Библи..

Показано з 1 по 24 із 100 (5 сторінок)