(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Цивільне

Право

Домедична підготовка

320 грн

У Підручнику викладено загальнотеоретичні нормативно-правові основи надання домедичної допомоги, загальні поняття анатомії та фізіології людини, основні правила поведінки на місці події під час надання допомоги на догоспітальному етапі, розкрито послідовність дій при термінальних станах, виникненні травм і поранень, ушкодженнях екогенними чинниками навколишн..

Право

ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист прав споживачів

60 грн50 грн

Станом на 3 вересня 2021 року Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.Текст цього видання в..

Право

ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

130 грн

Станом на 22 лютого  2022 рокуЦей Закон відповідно до Конституції України визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.Текст цього видання відповідає офіційному тексту сайту Верховної Ради України, а також тексту, як..

Право

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини. Практичний посібн..

190 грн

У посібнику надаються законодавчі акти регулювання корпоративних правідносин, банкрутства, права власності на нерухоме майно, земельних правовідносин та інших правовідносин, які виникають під час розгляду справ у порядку господарського судочинства...

Право

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

90 грн

Станом на 31.01. 2023 рокуТекст цього видання відповідає офіційному тексту сайту Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Фенікс

Охорона материнства за трудовим законодавством України

200 грн

У монографії комплексно досліджується інститут охорони материнства за трудовим законодавством України. Визначається поняття «охорона материнства» за трудовим законодавством України. Аналізуються міжнародні та європейські стандарти охорони материнства і ступень їхньої імплементації у національне трудове законодавство. Характеризуються становлення, сучасний ст..

Фенікс

Соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей

320 грн

У монографії комплексно досліджуються теоретичні та практичні проблеми правового регулювання соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей в Україні. Визначаються поняття «бездомна особа» та «безпритульна дитина» як об’єктів соціального захисту. Виокремлюються та характеризуються етапи розвитку законодавства України про соціальний захист бездомних..

Фенікс

Соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з..

320 грн

У монографії аналізуються теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сучасний період. Досліджуються система заходів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, права та гарантії зазначеної категорії дітей та осіб ..

Фенікс

Спортивне право

470 грн

Це перший у вітчизняній юридичній науці фундаментальний посібник з правового регулювання фізичної культури й спорту для підготовки студентів з дисципліни «Спортивне право України». У ньому узагальнено та систематизовано існуюче спортивне законодавство, визначено напрями його вдосконалення. Докладно висвітлюються питання формування спортивного права - новітнь..

Право

Теорія та практика застосування конвенції про захист прав людини і основоположних сво..

410 грн

У виданні розглянуто теоретичні проблеми та проаналізовано практику застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та інших норм міжнародного права у національному правопорядку. Особливий акцент зроблено на тлумаченні Конвенції Європейським судом з прав людини. Досліджено особливості конвенційного механізму захисту прав людини: питань ..

Право

Цивільне право. Альбом схем. У двох частинах. Частина друга

390 грн

Посібник підготовлений відповідно до курсу цивільного права і складений з урахуванням навчальних програм для вищих навчальних закладів на основі чинного цивільного законодавства України та існуючих правових теорій. Він являє собою збірник схем, що відображають зміст основних інститутів цивільного права України...

Право

Цивільне право. Альбом схем. У двох частинах. Частина перша

350 грн

Посібник підготовлений відповідно до курсу цивільного права і складений з урахуванням навчальних програм для вищих навчальних закладів на основі чинного цивільного законодавства України та існуючих правових теорій. Він являє собою збірник схем, що відображають зміст основних інститутів цивільного права України...

Право

Цивільний процес

240 грн

Навчальний посібник «Цивільний процес» підготовлений з урахуванням останніх змін, що відбулись у цивільному процесуальному законодавстві, та розрахований на студентів закладів вищої освіти та практичних працівників...

Алерта

Цивільний процесуальний кодекс України. НПК

1900 грн

В даному науково-практичному коментарі Цивільного процесуального кодексу України, з урахуванням останніх його змін, проведено науково-системний аналіз норм цивільного процесуального права з роз'ясненнями і коментуванням всіх його положень.Коментар розрахований на працівників суду, прокуратури, адвокатури, юрисконсультів, викладачів і студентів вищих навчальн..

Алерта

93 Питання з сімейного права. Посібник для суддів

125 грн

Метою посібника є висвітлення найбільш актуальних питань у сфері сімейно-правових відносин. У посібнику аналізується сучасне вітчизняне законодавство у сфері сімейно-правових відносин, висвітлюється актуальна судова практика з розгляду сімейних спорів, розглядаються позиції Європейського Суду з прав людини в сфері сімейно-правових відносин...

Routledge

COVID-19 і права людини (COVID-19 and Human Rights)

2100 грн

This timely collection brings together original explorations of the COVID-19 pandemic and its wide-ranging, global effects on human rights.The contributors argue that a human rights perspective is necessary to understand the pervasive consequences of the crisis, while focusing attention on those being left behind and providing a necessary framework for the e..

WILEY

Human Rights

780 грн

Human Rights is an introductory text that is both innovative and challenging. Its unique interdisciplinary approach invites students to think imaginatively and rigorously about one of the most important and influential political concepts of our time.Tracing the history of the concept, the book shows that there are fundamental tensions between legal, phi..

Routledge

Land Reform in Developing Countries

1950 грн

Land reforms are laws that are intended, and likely, to cut poverty by raising the poor’s share of land rights. That raises questions about property rights as old as moral philosophy, and issues of efficiency and fairness that dominate policy from Bolivia to Nepal. Classic reforms directly transfer land from rich to poor. However, much else has been marketed..

Routledge

Unlocking Human Rights

1310 грн

Unlocking Human Rights will ensure that you grasp the main concepts of this fascinating and dynamic area of law with ease, providing you with an indispensible foundation in the subject. The book explains in detailed, yet straightforward, terms: • The nature of human rights • European Convention on Human Rights • Human Rights Act • Right to life ..

Гельветика

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозасто..

395 грн

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів господарювання.Книга розрахована на науковців, аспірантів, докторантів, державних службовців, законодавців, які переймаються проблемами правового захисту інформації загалом і безпеки інформації суб’єктів господарювання зокрема.Може бу..

Право

Інформаційне право. Практикум

187 грн

Практикум з інформаційного права підготовлено для студентів, які вивчають дисципліну «Інформаційне право», покликаний допомогти їм при вивченні тем з інформаційного права, закріпити отримані на лекціях та в умовах самостійного вивчення теоретичні знання, основні положення національного законодавства та практики Європейського суду з прав людини...

Гельветика

Адміністративно-правові засади захисту дитинства та материнства в Україні

270 грн

Монографію присвячено адміністративно-правовим засадам захисту дитинства та материнства в Україні. З точки зору адміністративного права розкрито ґенезу становлення та сучасний стан інституту захисту дитинства та материнства. Досліджено мету, напрями та систему суб’єктів, а також форми та методи адміністративно-правового захисту дитинства та материнства.Проан..

Алерта

Актуальні питання прикладної цивілістики: сімейне, трудове, земельне та житлове право

94 грн

Науково-практичний посібник: Актуальні питання прикладної цивілістики: сімейне, трудове, земельне, житлове право розкриває не лише теоретичні, але в першу чергу прикладні питання у сфері регулюванні сімейних, трудових, земельних та житлових правовідносин з наведенням зразків позовних заяв та правових позицій Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого..

Гельветика

Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту

281 грн

У монографії розглядаються актуальні проблеми забезпечення прав у сфері праці та соціального захисту у нових умовах господарювання, аналізуються сучасне трудове і соціальне законодавство, практика їх застосування. Вносяться пропозиції про внесення змін і доповнень до актів чинного законодавства, розроблених законопроектів щодо вдосконалення механізму забезпе..

Показано з 1 по 24 із 89 (4 сторінок)

Література з цивільного права