(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Цивільне

11

Алерта

93 Питання з сімейного права. Посібник для суддів

90грн

Метою посібника є висвітлення найбільш актуальних питань у сфері сімейно-правових відносин. У посібнику аналізується сучасне вітчизняне законодавство у сфері сімейно-правових відносин, висвітлюється актуальна судова практика з розгляду сімейних спорів, розглядаються позиції Європейського Суду з прав людини в сфері сімейно-правових відносин...

Гельветика

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозасто..

380грн

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів господарювання.Книга розрахована на науковців, аспірантів, докторантів, державних службовців, законодавців, які переймаються проблемами правового захисту інформації загалом і безпеки інформації суб’єктів господарювання зокрема.Може бу..

Право

Інформаційне право. Практикум

160грн

Практикум з інформаційного права підготовлено для студентів, які вивчають дисципліну «Інформаційне право», покликаний допомогти їм при вивченні тем з інформаційного права, закріпити отримані на лекціях та в умовах самостійного вивчення теоретичні знання, основні положення національного законодавства та практики Європейського суду з прав людини...

Гельветика

Адміністративно-правові засади захисту дитинства та материнства в Україні

260грн

Монографію присвячено адміністративно-правовим засадам захисту дитинства та материнства в Україні. З точки зору адміністративного права розкрито ґенезу становлення та сучасний стан інституту захисту дитинства та материнства. Досліджено мету, напрями та систему суб’єктів, а також форми та методи адміністративно-правового захисту дитинства та материнства.Проан..

Алерта

Актуальні питання прикладної цивілістики: сімейне, трудове, земельне та житлове право

150грн

Науково-практичний посібник: Актуальні питання прикладної цивілістики: сімейне, трудове, земельне, житлове право розкриває не лише теоретичні, але в першу чергу прикладні питання у сфері регулюванні сімейних, трудових, земельних та житлових правовідносин з наведенням зразків позовних заяв та правових позицій Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого..

Гельветика

Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту

270грн

У монографії розглядаються актуальні проблеми забезпечення прав у сфері праці та соціального захисту у нових умовах господарювання, аналізуються сучасне трудове і соціальне законодавство, практика їх застосування. Вносяться пропозиції про внесення змін і доповнень до актів чинного законодавства, розроблених законопроектів щодо вдосконалення механізму забезпе..

Алерта

Аналіз судової практики розгляду цивільних справ про спадкування

320грн

У посібнику проаналізовано розгляд судами цивільних справ про спадкування. Висвітлено основні категорії спадкових справ, що розглядаються судами в порядку позовного та окремого проваджень. Подано науково-практичні коментарі спадкового законодавства з урахуванням позицій Верховного Суду, Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгля..

Гельветика

Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної ..

380грн

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності. Проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності (генезис його становлення та розвитку в Україні, сфера інтелектуальної власності як об’єкт публічног..

Алерта

Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді триман..

190грн

На підставі аналізу наукових джерел з кримінального права й процесу, криміналістики, кримінології та інших наук, законодавчих і відомчих правових актів, даних статистики й матеріалів вітчизняної і зарубіжної практики у монографії досліджуються теоретичні та практичні процесуальні проблеми, що виникають з питань гарантування прав і свобод особи під час застос..

Право

Домедична підготовка

270грн

У Підручнику викладено загальнотеоретичні нормативно-правові основи надання домедичної допомоги, загальні поняття анатомії та фізіології людини, основні правила поведінки на місці події під час надання допомоги на догоспітальному етапі, розкрито послідовність дій при термінальних станах, виникненні травм і поранень, ушкодженнях екогенними чинниками навколишн..

Право

ЗАКОН УКРАЇНИ Про адвокатуру та адвокатську діяльність

30грн

Роль і види адвокатської діяльності у суспільстві..

Право

ЗАКОН УКРАЇНИ Про адміністративні послуги

25грн

..

Право

ЗАКОН УКРАЇНИ Про акціонерні товариства

45грн

..

Право

ЗАКОН УКРАЇНИ Про вищу освіту

45грн

..

Основа

ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист прав споживачів

50грн

Управління захисту прав споживачів – контроль за якістю..

Право

ЗАКОН УКРАЇНИ Про повну загальну середню освіту

30грн

..

Алерта

Захист права власності на земельну ділянку в цивільному праві України

140грн

У монографії проведено аналіз правового режиму права власності на земельну ділянку в цивільному праві. Визначено загальнометодологічні засади формування цивільно-правового режиму власності на земельні ділянки в Україні, проаналізовано понятійний апарат, стан законодавчого регулювання відносин власності на земельні ділянки в Україні та за кордоном, визначені ..

Право

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини. Практичний посібн..

170грн

У посібнику надаються законодавчі акти регулювання корпоративних правідносин, банкрутства, права власності на нерухоме майно, земельних правовідносин та інших правовідносин, які виникають під час розгляду справ у порядку господарського судочинства...

Алерта

Зразки документів з приватного права (ЦИВІЛЬНЕ, СІМЕЙНЕ, ЖИТЛОВЕ, ТРУДОВЕ, ЗЕМЕЛЬНЕ, ..

90грн

Розміщені у посібнику зразки документів будуть корисними для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Право», і опановують такі приватно-правові дисципліни як цивільне право та процес, господарське право та процес, сімейне право, житлове право, трудове право, земельне право...

Фенікс

Кваліфікаційна робота юриста

110грн

Посібник містить загальні вимоги та відомості щодо структури кваліфікаційної роботи з юридичних спеціальностей, методичні та практичні рекомендації з підготовки та основних розділів роботи, оформлення та організації захисту. Посібник покликаний допомогти студентам-юристам у розвитку навичок науково-дослідницької роботи, пошуку та обробки нормативно-правових ..

Показано з 1 по 24 із 88 (4 сторінок)

Література з цивільного права

Невідкладна допомога