(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Громадське харчування

Арій

Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів, правових, нормативно-право..

330грн

Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, затверджений наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 06.07.99 № 484, складається з 15 розділів, у яких пропонуються рецептури кухонь народів України, Росії, Білорусі, Молдови, Естонії, Литви, Латвії, Грузії, Вірменії, Азербайд..

КНТЕУ

HoReCa. Том 2. Ресторани

320грн

Узагальнено управлінські рішення щодо ініціювання ексклюзивних концептів для реалізації стартапів; вибору привабливих локацій; обґрунтування ефективних та енерго­ощадливих будівельних, архітектурних, дизайнерських техно­логій; вибору новітнього устаткування; налагодження ефективної логістики, організації операційних процесів; реалізації дієвих економічних ст..

КНТЕУ

HoReCa. Том 3. Кейтеринг

400грн

Запропоновано унікальні бізнес-рішення щодо генерування ідей, обґрунтування кон­цептів та реалізації ефективних стартапів кейте­рингових компаній; трендів фуд-дизайну та фуд-декору; проектування процесів вироб­ництва, тестингу, пакування, транспортування, сервісу, клінінгу, рисайклінгу у сфері кейтерингу; забез­печення енергоощадності та екологічності техно­..

Кондор

Інноваційні ресторанні технології: основи теорії

370грн

Розкрито сутність інновацій та інноваційного процесу, подано характеристику сфери інноваційної діяльності, розкрито процес створення і освоєння прогресивної виробничої технології, проектування продукції та послуг, розглянуто методику оцінювання інноваційних переваг та ефективності інновацій, управління інноваційними процесами з урахуванням специфіки діяльнос..

Ліра-К

Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування ха..

130грн

Навчально-методичний посібник спрямований на вивчення англійської мови студентами технологічних спеціальностей та сфер обслуговування харчової промисловості. Посібник складається з трьох частин, які зорієнтовані на формування у студентів - майбутніх фахівців іншомовної комунікативної і соціокультурної компетенції, а також розвиток навичок перекладу та розумі..

Основа

Бар и дело. Настольная книга бармена

50грн

Рассматривается классификация баров, их назначение и роль в современной жизни. Большое внимание уделяется особенностям работы бармена, приведены требования к оснащению его рабочего места оборудованием, инструментами, инвентарем, посудой, оформлению рабочего места бармена и залов для посетителей. Книга предназначена для обучающихся по специальностям "Технолог..

Інкос

Барна справа: технологія продукції та організація обслуговування

80грн

Вміщено матеріал з організації та розвитку барної справи в готельно-ресторанному бізнесі. Розглядається класифікація барів, їх призначення та роль у сучасному житті. Значну увагу приділено особливостям роботи бармена, наведені вимоги до оснащення його робочого місця устаткуванням, інструментами, інвентарем, посудом, оформлення робочого місця бармена і залів ..

Старого Лева

Галицька кухня

350грн

Разом із компанією «ФЕСТ!» «Видавництво Старого Лева» видало незвичну кулінарну книгу «Галицька кухня», своєрідну енциклопедію кухні, готування, історії, ресторанного бізнесу та біографії найзнаковіших українців-сучасників. Це - подарункове видання, багато ілюстроване фотографіями, яке репрезентує культурологічний пласт, традиції кухні та сімейних рецептів...

Старого Лева

Готуємо з Джеймі

450грн

Саме той, хто по-справжньому отримує задоволення від приготування їжі, підкаже вам як стати шеф-кухарем на власній кухні. Всесвітньовідомий британський кулінар Джеймі Олівер переконаний, що з його книгою ви пізнаєте основи кухарського мистецтва, навчитеся обирати продукти і готувати з них, навіть якщо ви новачок у цій сфері. Секрети досвідченого кулінара про..

НУХТ

Економіка готельно-ресторанного бізнесу

290грн

Розглянуто економіко-правові засади функціонування підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу, теоретичні та практичні аспекти економіки готельних та ресторанних закладів.Викладено основи формування економічних ресурсів та управління ними у готелях та ресторанних закладах, описано методичні підходи щодо аналізу економічних параметрів їх діяльності. Розг..

Світ книг

Економіка ресторанного господарства

200грн

У навчальному посібнику системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитку ресторанного господарства у сучасних умовах постіндустріального суспільства, глобалізації економічних відносин та інноваційних змін у технологіях виробництва кулінарної продукції та управління окремими підприємствами. Визначено основні зовнішні та внутрішні ..

Харків

Етнічна кулінарія

500грн

У підручнику подано загальні відомості та особливості етнічних кухонь країн Європи,  Азії, Африки, Північної та Південної Америки. Матеріал структуровано за розділами і супроводжується таблицями, ілюстраціями, схемами, містить основні терміни та поняття. Наприкінці підручника наведено глосарій, що являє собою словник етнічних кухонь народів світу...

Харків

Збірник рецептур смузі

250грн

Збірник вміщує рецептури смузі, розподілені за наступними розділами: овочеві, фруктово-овочеві, плодово-ягідні та смузі на молочній основі..

Москва

Картотека блюд диетического (лечебного и профилактического) питания

1050грн

Картотека блюд диетического (лечебного и профилактического) питания оптимизированного состава разработана ГУ НИИ цитания РАМН при участии Национальной ассоциации клинического питания. В картотеке, которая является продолжением фундаментальных исследований, проведенных член-корреспондентом РАМН, доктором медицинских наук, профессором М.А.Самсоновым, учтены со..

Инфра-М

Кейтеринг

190грн

В учебном пособии рассмотрены современные проблемы организации деятельности кейтерннговой компании, собрана и структурирована информация, необходимая для понимания сути кейтеринга. механизмов и особенностей его работы, актуальных проблем и тенденций развития отечественного рынка кейтеринговых услуг. Особое внимание уделено вопросам организации работы кейтери..

Ресторанные ведомости

Кофе для profi. Зерно. Технологии. Оборудование. Рецепты от бариста

560грн

Книга для бариста содержит профессиональные рецепты приготовления кофе и напитков на его основе. Прекрасно проиллюстрирована. Информация представлена в виде мастер-классов, конспектов, схем и таблиц...

Инфра-М

Кулинария

80грн

Издание состоит из двух частей. В первой части рассматриваются механическая и тепловая обработка продуктов, технологии приготовления и рецептуры традиционных блюд (супов, соусов, гарниров, блюд из рыбы, мяса, яиц, овощей и т.д.), блюд японской кухни, блюд быстрого приготовления. Во второй части приводятся технологии приготовления и рецептуры мучных и кондите..

Кондор

Кухні народів світу

430грн

Підручник для студентів II та IV курсів спеціальності «Готельно-ресторанне господарство» і «Технологія харчування», а також для студентів технікумів, коледжів спеціальності «Готельно-ресторанне господарство»...

Кондор

Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу

150грн

У навчальному посібнику розглядається сучасна теорія менеджменту готельного і ресторанного бізнесу, зокрема актуальні й важливі питання, що доводиться вирішувати менеджерам, основні інструменти і методи, які вони можуть застосовувати в управлінських процесах. Посібник містить матеріал з менеджменту різних підрозділів готельного господарства: формування підст..

Світ книг

Менеджмент ресторанного господарства

280грн

Навчальний посібник «Менеджмент ресторанного господарства» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. В навчальному посібнику розглянуті основні теоретичні положення менеджменту в ресторанному господарстві. Висвітлені питання планування, мотивації, контролю, координації. Особлива увага приділена ролі менеджера в системі управління бізнес-процесами..

Світ книг

Облік, калькуляція і звітність у закладах ресторанного господарства

160грн

Навчальний посібник з обліку, калькуляції та звітності створений відповідно до типової навчальної програми предмета «Облік, калькуляція і звітність» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професій: «Кухар» код 5122, «Кондитер» код 7412, «Офіціант. Бармен» код 5123 (зміни внесені у межах дозволених норм). В навчальному посібнику висвітлені питання..

Київ

Оптимізація витрат електроенергії в закладах ресторанного господарства

70грн

Посібник призначений для студентів спеціальності «Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс». У ньому вміщено відомості щодо визначення енергоємності процесів виготовлення кулінарної продукції в закладах ресторанного господарства, впливу різних факторів на показники енергоємності продукції, застосування методів оптимізапії енерговитрат та методів но..

Кондор

Організація готельно-ресторанної справи

600грн

У навчальному посібнику систематизовано і викладено теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасними готелями та ресторанами. Простежено історію управління готелями та ресторанами, висвітлено основний понятійний апарат, докладно досліджено сучасні функції управління і системи обслуговування в готелях та ресторанах. У розділах посібника, присвяч..

Кондор

Організація готельно-ресторанного обслуговування

365грн

Збільшення кількості туристів на території України вимагає від вітчизняного менеджменту формування сукупності знань, інноваційних підходів і технологій, щоб організувати належний сервіс в індустрії гостинності. У посібнику розглянуті сучасні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які базуються на теоретичних і практичних засадах органі..

Показано з 1 по 24 із 63 (3 сторінок)