(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Каравела

Каравела

Каравела

Іміджеологія і PR у туризмі

320 грн

Розглянуто зміст та сутність поняття PR-у в контексті туристичної діяльності, проаналізовані основні структурні складові, критерії та принципи їхнього виділення та застосування на практиці. Підручник створений на основі навчальної програми нормативної дисципліни «Іміджеологія і PR у туризмі». Запропоновано тематику практичних та семінарських занять, питання ..

Каравела

Інженерна та комп’ютерна графіка

390 грн

 Відповідно до державних стандартів України викладені питання графічної підготовки студентів зі спеціальностей машинобудівного і технологічних напрямків. Максимально деталізовано викладення основних положень нарисної геометрії, креслення та комп’ютерної графіки, з орієнтацією на студентів, у яких відсутня довузівська графічна підготовка. Крім загальнопр..

Каравела

Інноваційні технології в туризмі та гостинності

390 грн

Розкрито інновації у соціально-культурному сервісі та туризмі з використанням досвіду вітчизняних та зарубіжних досліджень, особливості інноваційних процесів, а також еволюційні зміни у цих галузях. Розглянуто функції інновацій та управління інноваційною діяльністю у туризмі та гостинності, принципи сталого розвитку туризму, методи оцінки економічної ефектив..

Каравела

Актуальні питання діагностики та лікування захворювань щитоподібної залози

480 грн

Практичний посібник рекомендується для студентів медичних вузів ІІІ-ІV рівня акредитації та лікарів: загальної практики, сімейної медицини, ендокринологів, кардіологів, гінекологів, хірургів, інтернів, аспірантів. Таблиці, схеми та ілюстраційний матеріал є оригінальними або взятими з різних літературних джерел. В них подані класифікації, клінічні прояви, діа..

Каравела

Барна справа та мистецтво бариста

230 грн

       У навчальному посібнику розкрито теоретичні та практичні відомості з основ барної справи та майстерності бариста. Наведено характеристику особливостей виробничої діяльності в закладах готельно-ресторанного господарства, визначено їх обладнання, устаткування та матеріально-технічне забезпечення.Дано характеристику напоїв, кави, каво..

Каравела

Вікова та педагогічна психологія

430 грн

У навчальному посібнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології.Призначений для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, вчителів, вихователів, практичних психологів, соціальних працівників, батьків та широкого кола читачів...

Каравела

Гастрономічний туризм

430 грн

У навчальному посібнику систематизовано виклад методологічних та організаційних напрямів розвитку та вивчення гастрономічного туризму в Україні та світі. Проаналізовано зміст поняття «гастрономічний туризм», охарактеризовано систему класифікації, виокремлено типи цього туризму. Послідовно розкрито питання міжнародних та внутрішніх, в Україні, гастро-турів, о..

Каравела

Екскурсологія

400 грн

У підручнику розглядаються теоретичні та практичні питання екскурсійного обслуговування. Висвітлено теоретичні засади екскурсійної справи, актуальні проблеми педагогічного, психологічного, методичного, нормативно-правового, організаційно-управлінського та організаційно-технологічного забезпечення екскурсійної діяльності, а також технології проектування послу..

Каравела

Електричні машини і трансформатори

480 грн

 Розглянуто принципи дії та будову обертових електричних машин і силових трансформаторів, надано пояснення основних процесів, що відбуваються в електричних машинах і трансформаторах при перетворенні енергії. Проведено аналіз їх роботи, пояснено характеристики електричних машин і трансформаторів, наведено співвідношення між величинами, розглянуто експлуа..

Каравела

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

630 грн

У підручнику викладено навчально-теоретичний матеріал, який супроводжується численними прикладами. Частина з електротехніки описує основні поняття і закони електричних і магнітних кіл, співвідношення електричних і енергетичних величин, які характеризують стан цих кіл. Також розглянуті конструкція, принцип дії, характеристики та принципи управління таких елек..

Каравела

Міжнародний курортний спа-менеджмент

280 грн

У пропонованому навчальному посібнику зроблено спробу систематизувати використання термінології індустрій SPA та wellness, охарактеризувати ринок лікувально-оздоровчих послуг України та світу. Значну увагу приділено специфіці менеджменту та маркетингу у сфері SPA та wellness, особливостям застовування лікувальних процедур та методик оздоровлення. Проаналізов..

Каравела

Медичний і оздоровчий туризм (міжнародні та національні аспекти)

420 грн

У посібнику розглядаються теоретичні основи медичного та оздоровчого туризму як всесезонних та дуже перспективних напрямів туризму в світі та в Україні. Як практикум детально досліджуються робота та економічна ефективність львівських медичних закладів, які об’єдналися в Медичний кластер та найбільше користуються популярністю серед іноземців. Основна увага пр..

Каравела

Основи алгоритмізації та програмування мовою СІ

230 грн

У підручнику викладені основи алгоритмізації та програмування мовою Сі. Підручник складається з двох розділів і додатків.  Перший розділ - це повний курс програмування мовою Сі.  Розглянуті всі засоби мови Сі, які не залежать від реалізацій в компіляторах  для ПЕОМ, робочих станцій і мережевих серверів.  У другому розділі викладені методи..

Каравела

Основи біодизайну

330 грн

Пропонований посібник для майбутніх дизайнерів та фахівців у галузі образотворчого мистецтва складається з чотирьох розділів. У першому висвітлені передумови формування біодизайну. Другий розділ присвячений теоретичним засадам біодизайну. У третьому розділі представлені геометричні основи моделювання біоформ. Четвертий розділ присвячений біодизайну як творчо..

Каравела

Основи барної справи та робота сомельє

230 грн

У навчальному посібнику розкрито теоретичні та практичні відомості з основ барної справи та роботи сомельє. Подано характеристику особливостей виробничої діяльності в барах, визначено устаткування та матеріально-технічне забезпечення барів. Представлено організацію праці працівників в барах та організацію обслуговування споживачів. Наведено асортимент та тех..

Каравела

Основи ландшафтознавства і охорона земель

230 грн

Посібник написано для студентів і фахівців природничих спеціальностей, а також розраховано на широке коло читачів. Навчальний посібник спрямовано на надання знань читачам про ландшафти, в яких вони живуть, використовують їхні ресурси, котрі так чи інакше змінювала людина в історичному розрізі і тепер прагне зберегти природні цінності та облагородити і нарост..

Каравела

Основи медичних знань і тактичної медицини

450 грн

Навчальний посібник укладено відповідно до програми з основ медичних знань. Посібник знайомить з сучасними даними щодо популяційного і індивідуальнго здоров’я, надання першої допомоги при різних невідкладних станах у дорослих і дітей, особливостями догляду за хворими і пораненими в умовах мирного і воєнного часу.Видання розраховане на студентів не медичних с..

Каравела

Основи теорії та конструкції автомобільних двигунів

280 грн

Викладені основи теорії робочих процесів автомобільних двигунів, кінематики та динаміки кривошипно-шатунного механізма, розглянута конструкція і основи розрахунку механізмів та систем двигунів.Для студентів закладів вищої освіти та коледжів, які навчаються за напрямом підготовки „Автомобільний транспорт”...

Каравела

Проектування та дизайн закладів готельно-ресторанного господарства

500 грн

Кольоровий посібник містить матеріали основ проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства у відповідності з їх соціально-культурною, утилітарною та естетичною функціями; особливості розміщення об’єктів готельно-ресторанного господарства; плани благоустрою території закладів; визначення складу та площ приміщень об’єктів готельно-ресторанного господ..

Каравела

Синдром абдомінального болю у дітей

530 грн

В навчальному посібнику на сучасному рівні в повному обсязі висвітлені питання клінічних проявів, діагностики та диференційної діагностики абдомінального болю у дітей всіх вікових груп. В окремих розділах систематизовані сучасні дані про патогенез розвитку абдомінального болю в залежності від чинників та сучасні загальноприйняті у світі шкали визначення інте..

Каравела

Теорія безпеки на залізничному транспорті

240 грн

У книзі розглянуто теоретичні підходи до контролю, забезпечення та керування безпекою руху поїздів на залізничному транспорті, які виникли та використовуються останні два десятиріччя. Викладено також основні ідеї та розробки авторів в даній галузі. Залізничний транспорт розглянуто як складну систему, тому значна увага приділена застосуванню на практиці ..

Каравела

Технології кондитерських виробів (торти, тістечка, цукерки)

450 грн

У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні та практичні аспекти виготовлення кондитерських виробів, зокрема, тортів, тістечок і цукерків ручної роботи. Подано характеристику, властивості сировини та її підготовку до виготовлення кондитерських виробів. Враховано сучасні тенденції виготовлення напівфабрикатів та художнього оздоблення цих виробів.Посібник..

Каравела

Тягові підстанції електрифікованих залізниць

275 грн

У навчальному посібнику описано улаштування та обладнання тягових підстанцій, окрему увагу приділено сучасним технологіям. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується прикладами розрахунку струмів короткого замикання. Проілюстровано застосування сучасного обладнання. Для студентів електротехнічних та електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закл..

Каравела

Фестивальний туризм: теорія та практика

260 грн

Посібник укладено відповідно до навчальних програм викладання дисциплін «Фестивальний та конференційний туризм», «Маркетинг подій та конференцій», «Етнофестивальний туризм»підготовки спеціалістів за спеціальністями 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа». У посібнику висвітлено  теоретичні та практичні питання сутності, історії розвитку, менедж..

Показано з 1 по 24 із 29 (2 сторінок)