(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Теорія автотранспорту

Київ

Автомобільні палива. Довідник

150грн

Розглянуто класифікацію палив, оцінку якості та специфіку застосування, характеристики процесів горіння горючої та робочої суміші. Описано та систематизовано бензини та дизельні палива, їх властивості (випаровуваність, займистість, прокачувальність, протизношувальні властивості, схильність до утворення відкладень, корозійні, екологічні властивості), а також ..

ДержавтотрансНДіпроект

Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку

50грн

У монографії дано історію розвитку автомобільного транспорту в Україні. Проведено аналіз впливу ринкових трансформацій, показано місце автомобільного транспорту в економіці та транспортно-дорожньому комплексі України. Досліджено проблеми розвитку вантажних та пасажирських перевезень, реалізації транзитного потенціалу та розвитку мережі міжнародних транспортн..

Беларуская навука

Альтернативные энергоносители на автотранспорте: эффективность и перспективы

200грн

В издании изучена проблема замещения бензина и дизельного топлива для автотранспорта природным газом и электроэнергией. Дана характеристика альтернативных видов энергоносителей для автотранспорта, освещен мировой и отечественный опыт их использования, разработаны методические основы расчета экономической эффективности замещения жидкого топлива электроэнергие..

Ось-89

Антимонопольное регулирование транспортной деятельности

25грн

Раскрываются теоретические основы, опыт и проблемы развития антимонопольного регулирования транспортной деятельности. Антимонопольное регулирование рассматривается как инструмент осуществления государственной и муниципальной политики в деле упорядочения отношений на рынке транспортных услуг. Анализируется отечечственный и зарубежный опыт антимонопольного рег..

Основа

Безпека руху автомобільного транспорту

45грн

У книзі наведено узагальнені матеріали основних законодавчих актів, нормативно-правових, нормативно-технічних та інших документів з безпеки руху автомобільного транспорту. Матеріал книги грунтується на постановах Верховної Ради України, рішеннях Уряду, наказах, положеннях та інструкціях Міністерства транспорту, МОЗ та МВС, що становлять нормативну базу для з..

Київ

Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання та сертифікація транспортних з..

150грн

На основі сучасних світових підходів розглянуто основні принципи взаємозамінності деталей. Викладено основні норми взаємозамінності, правила контролю шорсткості поверхонь, відхилів форми та розташування, методів нормування їх точності. Визначені питання національної і міжнародної стандартизації, якості продукції. Окремим розділом розглянуто принципи управлін..

Инфра-М

Гибридный автомобиль: основы проектирования, конструирования и расчета

240грн

В учебном пособии представлен обзор автомобилей с гибридными (комбинированными) энергосиловыми установками, рассмотрены особенности расчета показателей и характеристик тягово-скоростных свойств и топливной экономичности такого типа автомобилей. Представлены методики выбора и обоснования наиболее рациональных мощностных параметров электрического и теплового д..

ДержавтотрансНДіпроект

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. "Автомобільний транспорт..

100грн

До Випуску увійшли кваліфікаційні характеристики професій керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників, а також працівників найпростіших професій, зайнятих у сфері надання послуг автомобільного транспорту. Кваліфікаційні характеристики професій працівників є обов’язковими для встановлення кваліфікаційних розрядів (категорій) та під ч..

Академия

Единая транспортная система

140грн

Даны определения основных терминов, общая характеристика транспортной системы России, сферы деятельности магистрального городского, промышленного, специализированного и нетрадиционного видов транспорта. Приведены показатели работы транспорта и тарифные системы. Освещено влияние рыночной экономики на развитие транспорта, формы и методы взаимодействия и конкур..

Рівне

Економіка автомобільного транспорту

150грн

У навчальному посібнику «Економіка автомобільного транспорту» наведено методику розрахунку основних економічних показників господарсько-фінансової діяльності автотранспортних підприємств (АТП). Подано загальну характеристику стану та особливостей функціонування АТП у ринкових умовах господарювання, трудових ресурсів, організації системи оплати праці, методик..

ДержавтотрансНДіпроект

Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей ко..

40грн

Довідник містить чинні Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі (далі – Норми), встановлені для обслуговуваних, малообслуговуваних і необслуговуваних акумуляторних батарей категорій транспортних засобів M, MG, N, NG, M/N, O, T та інших маши..

ДержавтотрансНДіпроект

Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобі..

80грн

Довідник містить чинні Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі (далі – Норми), встановлені для пневматичних шин категорій транспортних засобів М, MG, N, NG, M/N, O, T та інших машин й устатковання, що застосовують в нормальних і особливих технологічних умовах експл..

Київ

Зварювання в автомобілебудуванні: металознавство та технології

100грн

Розглянуто основні питання металознавства та способи зварювання і термічного різання металів, сучасні види зварювального обладнання й апаратура, які використовують в автомобілебудуванні. Значну увагу приділено зварюванню конструкційних сталей. Розглянуто також зварювання чавунів, кольорових сплавів й інших матеріалів, які застосовються при виготовленні і рем..

Беларуская навука

Интеллектуальные транспортные системы

200грн

В настоящее время в мире ведутся разработка и внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) разного масштаба. Однако назрело время для создания интеллектуальной транспортной системы нового поколения, соответствующей сценарию инновационного развития.В данной области должны использоваться самые современные технологии сбора и обработки информации о парам..

ГУМРФ

Информационный сервис и электронные коммуникации на транспорте

140грн

Последовательно рассматриваются вопросы информатизации планирования и оперативного регулирования транспортного процесса, описываются новые, в том числе комплексные информационные технологии, среди которых особое внимание уделено компьютерным базам данных, интернету, средствам автоматизации управленческого труда и защиты информации. Изложены сведения и поняти..

Инфра-М

Исследование аэродинамики автомобиля

390грн

В монографии представлен исторический обзор работ по исследованию аэродинамики автомобиля, рассмотрены основные аэродинамические характеристики автомобиля, конструкции аэродинамических труб. Подробно изложены методики проведения испытаний полноразмерных автомобилей и их моделей в аэродинамических трубах, в дорожных и дорожно-стендовых условиях...

Радуга

Каталог топливно-смазочных материалов: топлива, масла, смазки и технические жидкости

80грн

Систематизированы сведения о составах и свойствах топливо-смазочных материалов, применяемыхв Украине. Описаны требования к топливам, маслам, пластичным смазкам и техническим жидкостям в соответствии с предписаниями международных и национальных стандартов и спецификаций (ISO, ГОСТ, ДСТУ, ASTM, DIN, IP, CCMC, ACEA, API). Приведены сведения об ассортименте прод..

НИИАТ

Краткий автомобильный справочник. Том 2. Грузовые автомобили (2004-2008гг.)

980грн

В справочнике приведены сведения по подвижному составу отечественного и зарубежного производства, сертифицированные Международным Фондом «Сертификация автотранспорта» (САТР-фонд), в соответствии с «Правилами по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов», утвержденных Госстандартом России и зарегистрированных в Минис..

ДержавтотрансНДіпроект

Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту. Т.1. А..

35грн

У довіднику подано аналіз діяльності міжнародних транспортних організацій, перспективи участі в них України. Викладено суть міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод в галузі автомобільного транспорту, стан приєднання до них країн світу та України...

Академия

Материаловедение на автотранспорте

150грн

В учебнике приведены сведения о металлах и их сплавах, автомобильных топливах, смазочных материалах, технических жидкостях, пластмассах, лакокрасочных и резиновых материалах, используемых при производстве, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации автомобилей. Подробно рассмотрены мероприятия, направленные на организацию рационального использования пе..

Академия

Менеджмент на транспорте

300грн

Рассматриваются вопросы менеджмента на транспорте на основе комплексного подхода к различным составляющим менеджмента - производственному, стратегическому, инновационному, международному, кадровому, экологическому и риск-менеджменту. Особое внимание уделено специфическим особенностям управления на транспорте. Представлен отечественный и международный опыт ме..

Инфра-М

Многоцелевые гусеничные и колесные машины. Эргономика и дизайн

570грн

Излагается подход к проектированию многоцелевых гусеничных и колесных машин, основанный на принципах обеспечения современных требований эргономики и дизайна. Рассматриваются вопросы компоновки и формообразования узлов внешнего строения и интерьера с учетом требований функциональности и эстетики, удобного и безопасного взаимодействия человека и машины, миними..

Львівська політехніка

Моторні палива з альтернативної сировини

90грн

Розглянуто альтернативні джерела сировини, їхню класифікацію, властивості та специфіку використання моторних палив із сировини різного походження. Описано характеристики газоподібних та спиртових палив, моторних палив із природних бітумів та важкої нафти, біомаси, двооксиду вуглецю, горючих сланців та вугілля. Наведено теоретичні аспекти одержання моторних п..

Академия

Налогообложение предприятий транспорта

50грн

..

Показано з 1 по 24 із 52 (3 сторінок)