(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Теорія автотранспорту

ДержавтотрансНДіпроект

Довідник кваліфікаційних характеристик професій. "Автомобільний транспорт" 3-є виданн..

156грн

Випуск 69 затверджено наказом Мінтрансзв’язку України від 14 лютого 2006 р. № 136 у редакції наказу Мінінфраструктури України від 21 серпня 2019 р. № 656. Третім виданням Випуску 69, зокрема, визначено:• 30 нових професій у сфері технічного сервісу колісних транспортних засобів (КТЗ) (з них 9 мехатроніків, експерт з перевірки придатності КТЗ до експлуатації,..

ПрофКнига

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. НПАОП 0.00-1.75-15.

80грн

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України19 січня 2015 року №21..

Київ

Матеріалознавство на автомобільному транспорті

150грн

Лабораторні роботи з предмету "матеріалознавство в автомобільному транспорті" призначені для студентів вищих навчальних закладів з напрямком підготовки "Автомобільний транспорт" та "Інженерна механіка". Може бути корисним для аспірантів та викладачів, наукових та інженерно-технічних працівників, робітників машинобудівної галузі, спеціалістів інформаційних сл..

Київ

Автомобільні експлуатаційні матеріали. Паливно-мастильні матеріали та спеціальні ріди..

70грн

Розглянуто характеристики, системи позначення, асортимент, галузі використання та склад вітчизняних і закордонних автомобільних бензинів та дизельного палива. Представлено відомості щодо призначення, виробництва, класифікації, властивостей, показників та асортименту моторних, трансмісійних та індустріальних олив. Наведено рекомендації з використання технічни..

Академия

Экология. Транспортное сооружение и окружающая среда

210грн

Описаны проблемы взаимодействия транспортного сооружения с окружающей средой с учетом современных тенденций развития инженерной экологии. Подробно изложены методы оценки основных видов воздействия транспортного сооружения на окружающую социальную и природную среду, методы инженерной защиты среды на этапах проектирования, строительства и эксплуатации транспор..

Київ

Організація експлуатації і ремонту автомобільної та електрогазової техніки

187грн

Навчальний посібник містить основні дані щодо організації експлуатації і ремонту автомобільної та електрогазової техніки. Особливу увагу приділено організації автотехнічного і електрогазового забезпечення. Для студентів спеціальності 8.100103 "Технології та технологічне обладнання аеропортів", а також студентів військових інститутів та факультетів підготовки..

Инфра-инженерия

Системы электроснабжения транспортных средств

572грн

Приведено описание принципов построения и функционирования систем электроснабжения транспортных средств. Раскрыты основные физические законы, на которых базируется работа источников электрической энергии, рассмотрены конструктивное исполнение, параметры и характеристики аккумуляторных батарей и генераторных установок, освещены вопросы технического обслуживан..

Инфра-инженерия

Системы безопасности автомобилей

562грн

Рассмотрено принципиальное устройство активных и пассивных систем безопасности автомобилей, исследованы механизмы и условия их срабатывания. Особое внимание уделено методам установления возможности срабатывания пассивных средств безопасности; предложена соответствующая методика. Для автотехнических экспертов государственных и негосударственных экспертных орг..

Инфра-инженерия

Особенности конструкции, эксплуатации, обслуживания и ремонта силовых агрегатов грузо..

437грн

В учебном пособии приведены сведения по изменению технического состояния механизмов и систем силовых агрегатов в эксплуатации. Проанализированы элементы механики износа деталей, приведены закономерности изнашивания, усталостного разрушения, коррозии, пластического деформирования деталей в процессе эксплуатации. Рассмотрены методы обеспечения работоспособност..

Инфра-инженерия

Информационно-измерительная система автомобилей

520грн

Рассмотрены устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов современных автомобилей. Предложено описание основных систем бортового контроля агрегатов и автомобиля в целом, предупреждающих наступление аварийных режимов...

Инфра-инженерия

Защитная и коммутационная аппаратура автомобилей

520грн

Рассмотрено устройство и раскрыт принцип действия защитной и коммутационной аппаратуры автомобилей, обеспечивающей связь потребителей электрической энергии с бортовой сетью автомобиля и защиту от возможных аварийных режимов...

Инфра-инженерия

Автотехническая экспертиза

619грн

Автотехнической экспертизе придаётся большое значение в расследовании и судебном рассмотрении дел о дорожно-транспортных происшествиях. В книге рассмотрены как уже известные методики производства автотехнических экспертиз и отдельных разделов этих экспертиз, так и новые. Предложен анализ для их выбора по имеющимся исходным данным и для проверки правильности ..

Київ

Автосервіс. Організація роботи з клієнтурою

125грн

Книга присвячена організації роботи з клієнтурою при наданні послуг в автосервісі. Організація роботи з клієнтурою - нове, важливе та актуальне питання для керівників та спеціалістів фірм, підприємств, організацій. Видання, що пропонується читачам,- перший вітчизняний навчальний посібник по роботі з клієнтурою в автосервісі. В ньому визначені особливості та ..

Київ

Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державно-приватного партнерст..

220грн

У монографії обґрунтовані теоретико-методологічні засади розвитку транспортної інфраструктури України на засадах ДПП. Запропоновані науково-методологічні положення та методичний інструментарій щодо обґрунтування доцільності реалізації транспортних інфраструктурних проектів на засадах ДПП, граничного розміру величини концесійних платежів, розподілу виграшу та..

Форум

Бортовые источники и накопители энергии автотранспортных средств с тяговыми электропр..

546грн

В учебнике рассмотрены проблемы энергообеспечения основных типов автомобилей. Большое внимание уделено структурам различных гибридных автомобилей. Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальности «Наземные транспортно-технологические средства», может быть полезен инженерам и исследователям, занимающимся электромобилями...

CRC Press

Vehicle-to-Vehicle and Vehicle-to-Infrastructure Communications

4160грн

This book focuses on the most critical technical aspects of vehicle-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-infrastructure (V2I) communications. It covers the smart city concept and architecture and explains how V2V and V2I fit into it. It describes the wireless communication protocols for V2V and V2I. It then explains the hardware design process for vehicle communi..

CRC Press

Solar Powered Charging Infrastructure for Electric Vehicles

2080грн

The Paris Agreement on Climate Change adopted on December 12, 2015 is a voluntary effort to reduce greenhouse gas emissions. In order to reach the goals of this agreement, there is a need to generate electricity without greenhouse gas emissions and to electrify transportation. An infrastructure of SPCSs can help accomplish both of these transitions. Globally..

CRC Press

Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles

2340грн

The book deals with the fundamentals, theoretical bases, and design methodologies of conventional internal combustion engine (ICE) vehicles, electric vehicles (EVs), hybrid electric vehicles (HEVs), and fuel cell vehicles (FCVs). The design methodology is described in mathematical terms, step-by-step, and the topics are approached from the overall drive trai..

CRC Press

Introduction to Self-Driving Vehicle Technology

1976грн

This book aims to teach the core concepts that make Self-driving vehicles (SDVs) possible. It is aimed at people who want to get their teeth into self-driving vehicle technology, by providing genuine technical insights where other books just skim the surface. The book tackles everything from sensors and perception to functional safety and cybersecurity. It a..

CRC Press

Advanced electric drive vehicles

2600грн

Electrification is an evolving paradigm shift in the transportation industry toward more efficient, higher performance, safer, smarter, and more reliable vehicles. There is in fact a clear trend to move from internal combustion engines (ICEs) to more integrated electrified powertrains.Providing a detailed overview of this growing area, Advanced Electric..

CRC Press

Alternative Fuel Vehicles

1300грн

Alternative Fuel Vehicles gives full coverage of all associated qualifications and awards in the emerging field of alternative fuels. It is an essential introduction to the ever-growing demand for vehicles that operate using non-conventional fuels.This first book on AFVs endorsed by the IMI begins with an overview of the subject, ideal for beginners, be..

CRC Press

AC Motor Control and Electrical Vehicle Applications

4368грн

AC Motor Control and Electrical Vehicle Applications provides a guide to the control of AC motors with a focus on its application to electric vehicles (EV). It describes the rotating magnetic flux, based on which dynamic equations are derived. The text not only deals with the induction motor, but covers the permanent magnet synchronous motors (PMSM). Ad..

Київ

Зварювання в автомобілебудуванні: металознавство та технології

104грн

Розглянуто основні питання металознавства та способи зварювання і термічного різання металів, сучасні види зварювального обладнання й апаратура, які використовують в автомобілебудуванні. Значну увагу приділено зварюванню конструкційних сталей. Розглянуто також зварювання чавунів, кольорових сплавів й інших матеріалів, які застосовються при виготовленні і рем..

Рівне

Транспортні системи гірничих підприємств

151грн

У навчальному посібнику викладено аспекти транспортних систем гірничих підприємств, становлення, аналіз і розвиток систем розробки; розглянуто сутність транспортних систем та їх місце в загальній системі управління організацією. Видання дасть змогу студентам усвідомити суть  основних категорій  транспортних систем гірничих підприємств.Посібник приз..

Показано з 1 по 24 із 78 (4 сторінок)