(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Теорія автотранспорту

Львівська політехніка

Automobiles. English for Specific Purposes

160 грн

Посібник містить інформацію фахового спрямування, відповідно до вимог програми навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням”. Завдання спрямовані на розвиток діалогічного та монологічного мовлення і розуміння інформації з автентичнихангломовних джерел та засвоєння необхідного обсягу лексичного матеріалу, що відповідає вимогам професійно-о..

Беларуская навука

Інтелектуальні транспортні системи

220 грн

В настоящее время в мире ведутся разработка и внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) разного масштаба. Однако назрело время для создания интеллектуальной транспортной системы нового поколения, соответствующей сценарию инновационного развития.В данной области должны использоваться самые современные технологии сбора и обработки информации о парам..

Університет "Україна"

Автомобільні експлуатаційні матеріали. Паливно-мастильні матеріали та спеціальні ріди..

80 грн

Розглянуто характеристики, системи позначення, асортимент, галузі використання та склад вітчизняних і закордонних автомобільних бензинів та дизельного палива. Представлено відомості щодо призначення, виробництва, класифікації, властивостей, показників та асортименту моторних, трансмісійних та індустріальних олив. Наведено рекомендації з використання технічни..

Львівська політехніка

Англійська мова професійного спрямування. Безпека руху та обслуговування автомобіля

200 грн

Посібник побудований на автентичному матеріалі та охоплює три розділи, які за змістом належать до головних питань безпеки під час руху та обслуговування автомобіля, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у ко..

Ось-89

Антимонопольное регулирование транспортной деятельности

30 грн

Раскрываются теоретические основы, опыт и проблемы развития антимонопольного регулирования транспортной деятельности. Антимонопольное регулирование рассматривается как инструмент осуществления государственной и муниципальной политики в деле упорядочения отношений на рынке транспортных услуг. Анализируется отечечственный и зарубежный опыт антимонопольного рег..

Університет "Україна"

Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання та сертифікація транспортних з..

320 грн

На основі сучасних світових підходів розглянуто основні принципи взаємозамінності деталей. Викладено основні норми взаємозамінності, правила контролю шорсткості поверхонь, відхилів форми та розташування, методів нормування їх точності. Визначені питання національної і міжнародної стандартизації, якості продукції. Окремим розділом розглянуто принципи управлін..

Академия

Единая транспортная система

150 грн

Даны определения основных терминов, общая характеристика транспортной системы России, сферы деятельности магистрального городского, промышленного, специализированного и нетрадиционного видов транспорта. Приведены показатели работы транспорта и тарифные системы. Освещено влияние рыночной экономики на развитие транспорта, формы и методы взаимодействия и конкур..

Університет "Україна"

Зварювання в автомобілебудуванні: металознавство та технології

160 грн

Розглянуто основні питання металознавства та способи зварювання і термічного різання металів, сучасні види зварювального обладнання й апаратура, які використовують в автомобілебудуванні. Значну увагу приділено зварюванню конструкційних сталей. Розглянуто також зварювання чавунів, кольорових сплавів й інших матеріалів, які застосовються при виготовленні і рем..

ДержавтотрансНДіпроект

Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту. Т.1. А..

80 грн

У довіднику подано аналіз діяльності міжнародних транспортних організацій, перспективи участі в них України. Викладено суть міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод в галузі автомобільного транспорту, стан приєднання до них країн світу та України...

Університет "Україна"

Матеріалознавство на автомобільному транспорті

270 грн

Лабораторні роботи з предмету "матеріалознавство в автомобільному транспорті" призначені для студентів вищих навчальних закладів з напрямком підготовки "Автомобільний транспорт" та "Інженерна механіка". Може бути корисним для аспірантів та викладачів, наукових та інженерно-технічних працівників, робітників машинобудівної галузі, спеціалістів інформаційних сл..

Арій

Медичне забезпечення в запитаннях і відповідях

77 грн

Посібник охоплює низку питань, передбачених навчальною програмою підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів (затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 229 від 02.03.2010 р. зі змінами відповідно до постанов № 1138 від 23.12.2015 та № 161 від 22.03.2017 р.) та які можуть бути винесені на теоретичний іспит для кандидатів у во..

Академия

Менеджмент на транспорті

320 грн

Рассматриваются вопросы менеджмента на транспорте на основе комплексного подхода к различным составляющим менеджмента - производственному, стратегическому, инновационному, международному, кадровому, экологическому и риск-менеджменту. Особое внимание уделено специфическим особенностям управления на транспорте. Представлен отечественный и международный опыт ме..

Львівська політехніка

Моторні палива з альтернативної сировини

290 грн

Розглянуто альтернативні джерела сировини, їхню класифікацію, властивості та специфіку використання моторних палив із сировини різного походження. Описано характеристики газоподібних та спиртових палив, моторних палив із природних бітумів та важкої нафти, біомаси, двооксиду вуглецю, горючих сланців та вугілля. Наведено теоретичні аспекти одержання моторних п..

Академия

Налогообложение предприятий транспорта

55 грн

..

ДержавтотрансНДіпроект

Обов’язковий технічний контроль колісних транспортних засобів

140 грн

У книзі наведено законодавчі акти, нормативно-правові документи, витяги з нормативно-технічних документів (стандартів) з питань обов’язкового технічного контролю колісних транспортних засобів (КТЗ), з окремих питань їх технічного обслуговування, ремонтування, а також відповідні коментарі стосовно таких технічних питань.Описано вимоги до суб’єктів господарюва..

НАУ

Організація експлуатації і ремонту автомобільної та електрогазової техніки

200 грн

Навчальний посібник містить основні дані щодо організації експлуатації і ремонту автомобільної та електрогазової техніки. Особливу увагу приділено організації автотехнічного і електрогазового забезпечення. Для студентів спеціальності 8.100103 "Технології та технологічне обладнання аеропортів", а також студентів військових інститутів та факультетів підготовки..

Моноліт

Підручник з водіння автомобіля та безпеки дорожнього руху

500 грн

ЩО ВИ ЗНАЙДЕТЕ У ЦІЙ КНИЗІОснови навчання водiнню автомобiляВправи з водіння на навчальному майданчикуНавчальна їзда в умовах мiстаПiдготовка до складання практичного iспиту з водiнняКориснi поради водiю-початкiвцю..

ПрофКнига

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. НПАОП 0.00-1.75-15.

85 грн

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України19 січня 2015 року №21..

Київ

Розвиток транспортної інфраструктури України на засадах державно-приватного партнерст..

220 грн

У монографії обґрунтовані теоретико-методологічні засади розвитку транспортної інфраструктури України на засадах ДПП. Запропоновані науково-методологічні положення та методичний інструментарій щодо обґрунтування доцільності реалізації транспортних інфраструктурних проектів на засадах ДПП, граничного розміру величини концесійних платежів, розподілу виграшу та..

Академкнига

Специальные транспортные средства: Проектирование и конструкции

125 грн

В учебнике изложены вопросы устройства, конструирования, расчета и испытаний большегрузных автопоездов. Рассмотрены методы расчета и выбора параметров систем активизации колес прицепных звеньев, управления поворотом, подрессоривания и тормозного управления...

Бизнес-книга

Строительная, дорожная и коммунальная техника. Машины и запасные части. Справочник

120 грн

Приведены краткие сведения о строительных, дорожных и коммунальных машинах, представленных на рынке стран СНГ...

Університет "Україна"

Технологія автомобілебудування. Лабораторний практикум

110 грн

Навчальний посібник містить лабораторні роботи, що охоплюють всі типові технологічні процеси механічної обробки матеріалів, ресурсозберігаючі технології виготовлення заготовок і складальні технологічні процеси, які застосовуються при виробництві і сервісному обслуговуванні автомобілів. Розроблені варіанти технологічних задач спонукають студентів до застосува..

Львівська політехніка

Транспортні навантажувально-розвантажувальні засоби

290 грн

У підручнику наведено характеристики, схеми приводів, конструктивні особливості гальм, начіпного устаткування та тягових елементів, систем керування, конструкції та розрахунок навантажувально-розвантажувальних транспортних засобів, зокрема, конструкцій та деяких розрахунків конвеєрів, автонавантажувачів, кранів, екскаваторів, лебідок, талей, домкратів, робот..

Показано з 1 по 24 із 80 (4 сторінок)