(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Будматеріали

Основа

Бетони і будівельні розчини

220 грн

У підручнику розглянуті основні питання наукового бетонознавства. Розглядаються сучасні технології бетонів і будівельних розчинів, уявлення про твердіння і структуроутворення цементного каменя і бетонів, реологічні і технологічні властивості бетонних сумішей, міцність, деформативні і інші властивості, що визначають експлуатаційну надійність і довговічність б..

Рівне

Бетони нового покоління

300 грн

У монографії наведені результати експериментально-теоретичних досліджень з визначення технологічних параметрів отримання бетонів нового покоління - високоміцних, реакційно-порошкових, самоущільнювальних,  а також розчинів для 3D друків. ..

Ліра-К

Будівельне матеріалознавство

460 грн

У підручнику розглянуті основні наукові положення сучасного будівельного матеріалознавства, що ґрунтуються на загальних принципах побудови композиційних матеріалів. Наведені фізико-хімічні процеси отримання та направленого регулювання характеристик будівельних матеріалів різного призначення, що основані на використанні відомих залежностей між складом, структ..

Основа

Випробування бетонів і будівельних розчинів. Проектування їх складів

320 грн

У посібнику розглянуті основні методики випробування бетонів і будівельних розчинів, статистичні методи обробки експериментальних даних. Наведені методи проектування складів бетонів і будівельних розчинів різних видів, приклади обробки експериментальних даних при випробуванні бетонів і будівельних розчинів, а також проектування складів бетонних і розчинових ..

Київ

Виробнича база будівництва

300 грн

Наведено інформацію про загальну характеристику виробничої бази будівництва, її місце в будівельному комплексі та структуру. Розглянуто інформацію про виробництво сорока основних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які наразі виробляються в Україні, а саме нерудних будівельних матеріалів і виробів, пористих штучних заповнювачів, мінеральних в'яжуч..

Рівне

Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони

140 грн

У монографії наведені експериментально-теоретичні обґрунтування можливості виробництва високоміцних швидкотверднучих бетонів і фібробетонів та конструкцій на їх основі. Визначенні основні фізико-механічні властивості та розроблені методики проектування їх складів...

Аспект-Поліграф

Добавки для бетонів і будівельних розчинів

250 грн

У навчальному посібнику наведена класифікація хімічних і мінеральних добавок, що застосовуються в будівництві; узагальнені результати досліджень і досвід використання добавок; розглянуті специфічні властивості гідрофільних, гідрофобних і повітровтягувальних добавок, суперпластифікаторів, прискорювачів та сповільнювачів тверднення, інгібіторів корозії сталі, ..

Рівне

Ефективні технології бетонів та розчинів із застосуванням техногенної сировини

300 грн

У монографії приводяться результати досліджень ефективних бетонів на основі композиційних та малоклінкерних цементів, модифікованих розчинів на основі золо- та шлаковмісних сухих  будівельних сумішей. Наведені  методики проектування складів бетонів та розчинів із заданими властивостями із добавками поліфункціональних модифікаторів. Розроблені теоре..

Рівне

Жаростійкі золошлакобетони на основі сухих модифікованих сумішей

80 грн

Висвітлені нові результати експериментальних досліджень модифікованих золошлакобетонів комплексною добавкою, що містить суперпластифікатор і кремнефторид натрію. Наведена удосконалена методика розрахунку складів жаростійких модифікованих золошлакобетонів. Розроблена технологія виготовлення жаростійких золошлакобетонів на основі сухих модифікованих сумішей.Дл..

Інтерсервіс

Забезпечення тріщиностійкості бетону масивних споруд

250 грн

В монографії наведено результати досліджень, спрямованих на прогнозування та забезпечення тріщиностійкості бетону масивних конструкцій, запропоновано методологію моделювання тріщиностійкості бетону з врахуванням положень теорії механіки руйнування, наведено приклади промислового використання запропонованої методології для забезпечення тріщиностійкості масив..

АСВ

Карбонатные цементы низкой водопотребности

1140 грн

..

Київ

Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво

395 грн

У монографії узагальнені дослідження, присвячені системній розробці конструкційних бетонів нового покоління та технологій їх впровадження у будівництво на основі нових уявлень про енергетичний стан речовини, колоїдно-хімічні та електроповерхневі властивості мінеральних систем за участю модифікуючих комплексів поліфункціональної дії та їх роль у структуроутво..

АСВ

Легкие бетоны

830 грн

В монографии изложены основные сведения о легких бетонах и технологии их производства. Рассмотрены виды, методы получения испытания легких наполнителей, используемых при производстве высококачественных легких бетонных смесей. Приведены результаты комплексных исследований по разработке составов и оценке свойств высокопрочных легких бетонов, технологические ос..

Инфра-М

Методы подбора состава модифицированных бетонов

350 грн

В учебном пособии систематизированы современные методы подбора состава модифицированных бетонов с химическими добавками, и рассмотрены цели и разновидности процессов, вызываемых химическими добавками в обычных тяжелых и легких бетонах.Методы подбора составов направлены на повышение марок бетона по прочности, морозостойкости, на экономию цементов за счет напо..

Рівне

Модифіковані гіпсові і сульфатно-шлакові в'яжучі та матеріали на їх основі

100 грн

У монографії наведені результати розробки і дослідження високоміцних гіпсових, фосфогіпсових та сульфатно-шлакових в'яжучих і матеріалів на їх основі - сухих будівельних сумішей, бетонів та розчинів. Розглянуті методи модифікації гіпсових та фосфогіпсових в'яжучих, розроблений комплексний модифікатор на основі вапна та суперпластифікаторів полікарбоксилатног..

Рівне

Модифіковані золовмісні сухі будівельні суміші для мурувальних і клейових розчинів

140 грн

У монографії наведені результати досліджень мурувальних та клейових розчинів, які містять золу-виносу та поліфункціональні модифікатори на основі хімічних і тонкодисперсних мінеральних добавок. Розглянуті особливості структуроутворення, шляхи керування властивостями золовмісних розчинів. Запропонована методика проектування складу, оптимальні рецептури розчин..

Инфра-М

Модифицированные сульфатированные клинкеры и цементы на их основе

350 грн

Приведены краткие сведения из истории создания и развития химии и технологии сульфатированных клинкеров и цементов на их основе, описаны физико-химические основы получения модифицированных сульфатированных цементов, приведены данные о влиянии различных модифицирующих добавок на процессы минералообразования и гидратации, фазовый состав, структуру и свойства м..

Основа

Організація виробництва і управління підприємством будівельних конструкцій, виробів і..

320 грн

 У підручнику розглянуто наукові основи організації виробництва і управління підприємством в умовах становлення ринкової економіки, методологія пошуку та прийняття рішень при підготовці і управлінні на підприємстваї будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Значну увагу приділено питанням організації виробничого процесу у часі і просторі, основам о..

Основа

Основи бетонознавства

220 грн

В книзі розглянуто основні питання наукового бетонознавства. Подані сучасні уявлення про твердіння і структуроутворення цементного каменя і бетонів, реологічні і технологічні властивості бетонних сумішей, міцність, деформативні і інші властивості, що визначають експлуатаційну надійність і довговічність бетону. Розглянуто також основні різновиди важких цемент..

Основа

Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів

470 грн

У підручнику висвітлені теоретичні основи, загальні принципи й особливості сучаcного виробництва стінових, оздоблювальних, тепло- і гідроізоляційних матеріалів, які застосовуються в будівництві. Приділено значну увагу сучасним індустріальним методам виконання оздоблювальних робіт з використанням спеціалізованих систем, спрямованих на енергозбереження та..

Каменяр

Основи досліджень та випробувань будівельних матеріалів і конструкцій

250 грн

У навчальному посібнику викладено методи та засоби, які використовуються для експериментальних досліджень будівельних матеріалів і конструкцій. Описано неруйнівні методи випробувань елементів будівель і споруд. Розглянуто визначення фізико-механічних характеристик будівельних матеріалів. Викладено суть та основні принципи методів моделювання будівельних конс..

Ліра-К

Основи проектування залізобетонних конструкцій за Європейськими нормами

200 грн

Викладені основні положення розрахунку і проектування будівельних конструкцій згідно вимог Європейських норм. Наведені методи розрахунку перерізів залізобетонних конструкцій відповідно до норм Єврокод 2. Теоретичні викладки ілюстровані допоміжними таблицями та прикладами розрахунку нормальних згинальних та позацентрово стиснутих і розтягнутих елементів.Призн..

Гельветика

Підвищення стійкості бетону до внутрішньої сульфатної корозії

250 грн

В монографії наведено результати досліджень, спрямованих на визначення та підвищення стійкості збірного залізобетону та бетону масивних конструкцій до внутрішньої корозії внаслідок рекристалізації пізнього і вторинного еттрингіту. Наведено приклади промислового використання запропонованих заходів запобігання внутрішньої сульфатної корозії залізобетону...

Олді+

Передові системи термомодернізації будівель і споруд

330 грн

Навчальний посібник забезпечує освітній контент для педагогічних працівників та здобувачів додаткових професійних кваліфікацій відповідно до навчального курсу «Передові системи термомодернізації будівель і споруд», розроблений для наступної цільової аудиторії: учнів випускних груп закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються за професіє..

Показано з 1 по 24 із 93 (4 сторінок)

У розділі представлені книги, у яких описаний склад та технології виготовлення будівельних матеріалів, зокрема бетону.