(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Будматеріали

Кондор

Міцність бетону

320грн

У посібнику висвітлюються основні положення бетонознавства і технології бетону, що розкривають механізм формування його міцності. Наводиться обґрунтування основних розрахункових залежностей для прогнозування міцності бетону і методологія розрахунково-експериментального проектування складів бетону із заданою міцністю.На основі сучасного досвіду висвітлюються ..

Профессия

Рецептурный справочник по сухим строительным смесям

2400грн

Материалы справочника базируются на собственном опыте специалистов кафедры по разработке рецептур сухих строительных смесей различного назначения, а также на анализе научно-технической литературы и нормативных документов в этой области.Рабочая рецептура, составленная на основе анализа реального заводского сырья, правильного выбора компонентов смеси и специал..

Рівне

Реакційно-порошкові бетони і матеріали на їх основі

200грн

У монографії розглянуті результати досліджень технологічних параметрів та основних властивостей реакційнопорошкових та фібробетонів з застосуванням різноманітних сировинних матеріалів включаючи техногенну сировину:золи, шлаки, мета каолін, аспірацій ний пил та ін. Запропонований комплекс експериментально-статистичних моделей, що дозволяє прогнозувати вл..

Київ

Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво

380грн

У монографії узагальнені дослідження, присвячені системній розробці конструкційних бетонів нового покоління та технологій їх впровадження у будівництво на основі нових уявлень про енергетичний стан речовини, колоїдно-хімічні та електроповерхневі властивості мінеральних систем за участю модифікуючих комплексів поліфункціональної дії та їх роль у структуроутво..

АСВ

Системы антиобледенения кровель при строительстве и реконструкции

290грн

Структурно пособие состоит из 3 разделов, в которых рассмотрены основные примеры существующих методов борьбы с наледью на кровле, приведена масштабная классификация систем антиобледенения, описаны основные особенности их монтажа и эксплуатации на кровлях разного вида, а также разработана методика расчета стоимости нагревательных систем антиобледенения. ..

Основа

Щелочные цементы

380грн

В монографии приведены результаты исследований щелочных цементов, обобщающие теоретические основы их создания, данные о структурных характеристиках цементного камня и практические разработки по отдельным классификационным группам согласно национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-181: 2009. «Цементы щелочные. Технические условия». Освещены особенности композицион..

Форт

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна (рос.мо..

125грн

На російській мові НПАОП 26.0-1.07-75..

Основа

Правила охорони праці у цементній промисловості

70грн

НПАОП 26.5-1.02-14..

АСВ

Модифицированные бетоны двойного структурообразования

360грн

Приведены принципы создания высокоэффективных многофункциональных бетонов двойного структурообразования путем заполнения пор и дефектов цементных бетонов мономерами с последующей полимеризацией их непосредственно в теле бетона. Показана активная роль состава, структуры и технологии бетонов, а также полимеров в формировании структуры и свойств модифицированны..

CRC Press

Cement Production Technology: Principles and Practice

1680грн

The book is an outcome of the author’s active professional involvement in research, manufacture and consultancy in the field of cement chemistry and process engineering. This multidisciplinary title on cement production technology covers the entire process spectrum of cement production, starting from extraction and winning of natural raw materials to the fin..

Основа

Технологія керамічних будівельних матеріалів

600грн

У підручнику висвітлено основні положення технології виготовлення керамічних будівельних матеріалів, їх класифікацію, технологічні та експлуатаційні характеристики, властивості та сфери застосування в будівництві. Розглянуто сучасні технологічні комплекси та їх оснащення основним технологічним обладнанням, перспективи їх технічного розвитку.Наведені технолог..

ЦУЛ

Тепло- та звукоізоляційні матеріали і вироби в енергозберiгаючих технологіях

310грн

Наведені класифікація та технічні характеристики сучасних теплоізоляційних та акустичних матеріалів. Висвітлені останні досягнення технології виробництва та застосування цих матеріалів у вітчизняній та закордонній практиці будівництва. Показано сучасне технологічне обладнання, що застосовується у виробництві теплоізоляційних матеріалів та виробів, методи вип..

Инфра-Инженерия

Бетоны с эффективными добавками

510грн

Рассматривается применение суперпластификаторов, минеральных и воздухововлекающих добавок в бетонах, принципы их использования, свойства бетонных смесей и бетонов с этими добавками.Выделена рациональная область применения суперпластификаторов и минеральных добавок. Рассматриваются характеристики этих групп добавок и механизмы их действия, эффекты в бетонах р..

Основа

Основи виробництва стінових та оздоблювальних матеріалів

450грн

У підручнику висвітлені теоретичні основи, загальні принципи й особливості сучаcного виробництва стінових, оздоблювальних, тепло- і гідроізоляційних матеріалів, які застосовуються в будівництві. Приділено значну увагу сучасним індустріальним методам виконання оздоблювальних робіт з використанням спеціалізованих систем, спрямованих на енергозбереження та..

АСВ

Древесно-полимерные композиты: структура, свойства и применение

660грн

В монографии дано описание древесно-полимерных композитов (ДПК), применяемых в строительной индустрии. Содержатся сведения о структуре и свойствах ДПК, при производстве которых в качестве матричного полимера применяется поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен или полипропилен. Особое внимание уделено композитам, которые производятся отечественной компанией Savewoo..

Инфра-М

Химия и технология цемента

290грн

В учебном пособии кратко изложены вопросы высокотемпературной химии, технологии получения и применения портландцемента. Показаны кристаллические структуры и полиморфные формы клинкерных фаз, раскрыты процессы гидратации и формирования ранней структуры цементного камня с ее неизбежной активной самоорганизацией после затворения водой. Значительное внимание уде..

Київ

Цементы и бетоны на основе топливных зол и шлаков

300грн

В монографии приведена характеристика топливных зол и шлаков в зависимости от процессов их образования, включая классификацию топливных зол и шлаков, требования к золе как к компоненту строительных растворов и бетонов, и основные направления использования зол и шлаков при получении гидравлических вяжущих веществ и бетонов. Освещены вопросы потенциальной акти..

Аспект-Поліграф

Добавки для бетонів і будівельних розчинів

240грн

У навчальному посібнику наведена класифікація хімічних і мінеральних добавок, що застосовуються в будівництві; узагальнені результати досліджень і досвід використання добавок; розглянуті специфічні властивості гідрофільних, гідрофобних і повітровтягувальних добавок, суперпластифікаторів, прискорювачів та сповільнювачів тверднення, інгібіторів корозії сталі, ..

Инфра-инженерия

Структурный подход в оценке теплопроводности легкого бетона

760грн

Изложен ряд теоретических и прикладных аспектов структурного подхода к оценке теплопроводности легкого бетона. Рассмотрен микроструктурный механизм и разработаны математические модели теплопроводности легкого бетона с учетом микро- и макроструктурных составляющих. Представлены исследования цементной матрицы как основного фактора, определяющего теплопроводнос..

Инфра-инженерия

Структура, состав и свойства минеральных строительных материалов

900грн

Структура, состав и свойства минеральных строительных материалов..

Инфра-инженерия

Проектирование составов бетонных смесей с помощью современных информационных технолог..

825грн

Проведен анализ влияния компонентов бетонной смеси на характеристики бетона. Представлены методы проектирования составов смесей и даны соответствующие алгоритмы. Описана разработанная авторами система автоматизированного проектирования составов бетонов. Для студентов, аспирантов, инженеров и научных работников, занимающихся проектированием составов бетонов р..

CRC Press

Concrete Mix Design, Quality Control and Specification

3200грн

The nature of concrete is rapidly changing, and with it, there are rising concerns. Thoroughly revised and updated, this fourth edition of Concrete Mix Design, Quality Control and Specification addresses current industry practices that provide inadequate durability and fail to eliminate problems with underperforming new concrete and defec..

Показано з 1 по 24 із 91 (4 сторінок)

У розділі представлені книги, у яких описаний склад та технології виготовлення будівельних матеріалів, зокрема бетону.