(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Контроль якості

Одеса

HACCP і системи управління безпечністю харчової продукції

450 грн

У підручнику викладено систематизований матеріал щодо розроблення, запровадження та підтримування систем управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на основі концепції НАССР. Особливу увагу приділено розробці НАССР-планів та небезпечним чинникам. Наведено шляхи потрапляння в харчовий продукт небезпечних речовин. Запропоновані ..

Ресторанные ведомости

Безопасность питания. Как не отравить гостей в ресторане. Вся правда о ХАССП

1150 грн

В этой книге вы не найдете пересказа нормативных документов и стандартов. Автор расскажет то немногое, что сегодня кажется важным в области технологии пищевой безопасности. Эта технология небезупречна, но это то лучшее на сегодня, что поможет разобраться в вопросе безопасности питания и подскажет, как применить знание на работе и в быту. Почему у вас НЕ внед..

Світ книг

Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів

210 грн

Викладено основні підходи до забезпечення безпеки харчових продуктів, подано класифікацію контамінантів, відображено шляхи забруднення ними їжі, розроблено конкретні рекомендації щодо виробництва та застосування нових продуктів та харчових добавок, їх санітарно-гігієнічної оцінки, запобігання утворенню токсичних сполук під час зберігання та технологічної обр..

Академія

Безпека харчових гідробіонтів

280 грн

У підручнику наведено загальні відомості про поживну цінність харчових гідробіонтів (морських і прісноводних організмів). Детально охарактеризовано основні групи забруднювальних речовин, наявність яких негативно позначається на безпечності та якості їстівних водних об’єктів, розглянуто токсико-гігієнічні характеристики контамінантів, чинники їх накопичення в..

Олді+

Безпечність та якість м’яса і м’ясних продуктів

550 грн

Навчальний посібник «Безпечність та якість м’яса і м’ясних продуктів. Контроль виробництва в контексті НАССР» орієнтований на здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації освітньої програми «Харчові технології», інших спеціальностей, а також спеціалістів і магістрів, які займаються науково-дослідними розробками для переробних г..

ОНАХТ

Биологические методы в оценке безопасности растительных пищевых продуктов

250 грн

В монографии описаны основные группы и виды токсикантов и контаминантов, являющихся опасными факторами и формирующими риски пищевого сырья, ингредиентов и продуктов. Рассмотрены теоретические и практические аспекты применения биологических методов в оценке безопасности растительных пищевых продуктов и ингредиентов, приведены оригинальные методы биотестирован..

ЦУЛ

Генно-модифіковані організми: за і проти

180 грн

В навчальному посібнику розглянуто питання розвитку сучасної біотехнології, теоретичних основ та історії виникнення генно-модифікованих організмів, їх використання в харчовому виробництві, якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів, позитивних аспектів трансгенних організмів та основних ризиків їх використання. Посібник розраховано на студе..

Лань

Концепция НАССР на малых и средних предприятиях + CD

550 грн

В книге изложены основы концепции анализа опасностей и критических контрольных точек (НАССР), позволяющей обеспечить безопасность пищевых продуктов на протяжении всего производственного цикла, начиная получением сырья и заканчивая реализацией продукции потребителю. На конкретных примерах приведено описание опыта реализации всех принципов НАССР; изложены посл..

Львівська політехніка

Лабораторний практикум з токсикології продуктів харчування

200 грн

Розглянуто методи якісного та кількісного аналізу основних ксенобіотиків продуктів харчування. Наведено теоретичну інформацію про досліджувані сполуки, шляхи їх потрапляння в організм та перетворення у ньому, дані про токсикологічні ризики та нормативні акти, що регламентують кількості шкідливих речовин у продуктах харчування. Посібник підготовлений ..

ЦУЛ

Методи визначення фальсифікації товарів

410 грн

Підручник охоплює широке коло питань, які пов’язані з визначенням фальсифікації харчових продуктів, контролем походження товару та захистом споживчого ринку від фальсифікованих товарів. Наведено й обговорено сучасні літературні джерела стосовно історичних аспектів ідентифікації і фальсифікації продовольчих товарів. Підручник призначено для студентів вищих на..

Університетська книга

Методи контролю якості харчової продукції

660 грн

Висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та методи їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю...

Вініченко

Методи неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських і харчових продукті..

250 грн

Основна мета навчального посібника - ознайомити студентів сільськогосподарських та харчових спеціальностей із сучасними фізичними методами неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських та харчових продуктів, принципами дії приладів, що застосовуються у сільському господарстві та харчових технологіях.Конкретними завданнями навчального посібника є..

Олді+

Основи сенсорного аналізу харчових продуктів

500 грн

У навчальному посібнику “Основи сенсорного аналізу харчових продуктів” наведено загальну класифікацію та характеристику органолептичних властивостей таких груп продуктів, як вина, соків та сік-містких напоїв, кави та чаю, хлібо-булочних виробів, м’ясних та рибних продуктів. Крім того, розглянуто питання якості з точки зору органолептичних властивостей, вплив..

Олді+

Основи сучасної метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю

680 грн

У підручнику наведено роль метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю у забезпеченні та покращенні якості продукції та послуг, висвітлено питання щодо міжнародної та європейської діяльності України у сфері стандартизації, метрології, сертифікації, визначено особливості систем управління якістю в промислово розвинутих країнах світу, викладе..

Олді+

Продовольча безпека. Якість та безпечність харчової продукції

310 грн

В монографії зроблена спроба узагальнення знань щодо управління якістю та безпечністю харчової продукції в Україні та світі. Розглянуто особливості функціонування міжнародної та вітчизняної систем стандартизації. Проведено аналіз структури бази державних стандартів на харчову продукцію, сировину та напої. Встановлено, що сьогодні Україна потребує розробки ко..

Олді+

Системи управління якістю на підприємствах харчової промисловості

450 грн

У навчальному посібнику відображено багаторічний міжнародний та вітчизняний досвід, накопичений у сфері управління якістю. Розглянуто сучасні підходи до розроблення та впровадження СУЯ на підприємствах харчової промисловості відповідно до вимог міжнародних стандартів. Окрему увагу приділено інструментам управління якістю, особливостям проведення аудиту СУЯ т..

Львівська політехніка

Токсикологія продуктів харчування

430 грн

Послідовно висвітлено теоретичні основи харчової токсикології, токсикологічну дію відомих забруднювачів харчових продуктів на організм людини та його інтоксикацію бактеріями та вірусами, забруднення харчових продуктів природними токсикантами, токсикологію харчових добавок. Наведено дані щодо канцерогенної, мутагенної та тератогенної дії токсикантів, проблем ..

КНТЕУ

Управління якістю

200 грн

  У підручнику розглянуто основні поняття та категорії управління якістю, визначено напрями управління якістю в Україні, висвітлено зміст та особливості міжнародних стандартів ISO серії 9000, вимоги яких покладено в основу систем управління якістю. Приділено велику увагу питанням, що тісно пов'язані з потребами подальшого розвитку концепції і методологі..

Ресторанные ведомости

Управление гигиеной ресторана. Санитарный максимум Т. 1: Ресторан под контролем

850 грн

Это уникальный справочник по гигиеническим вопросам и санитарному менеджменту, с изучения которого начинается путь в профессии любого предпринимателя или наемного сотрудника в сфере гостеприимства. Книга построена по принципу вопрос-ответ, что существенно упрощает изучение различных аспектов санитарного менеджмента.Это первое издание за последние 60 лет, в к..

Олді+

Фізіологічні аспекти оцінки якості харчових продуктів

480 грн

Навчальний посібник містить сучасні матеріали щодо теоретичних основ харчування, біологічної дії їжі на організм та її ролі у харчуванні сучасної людини, відомості про основні забруднювачі, харчові добавки і їх вплив на фізіологічну цінність і якість харчових продуктів, особливості складу та фізіологічну цінність нутрієнтів різних груп і видів харчової сиров..

Світ книг

Фізична та колоїдна хімія

rating

600 грн

Наведено теоретичні аспекти хімічної термодинаміки, фізико-хімічних властивостей розчинів, електрохімії, хімічної кінетики. Велику увагу приділено питанням, пов'язаним з колоїдною хімією, а саме: поверхневим явищам та адсорбції, дисперсним системам, мікрогетерогенним харчовим системам та ВМС. Матеріал посібника дозволяє ознайомитися з теоретичними основами н..

WILEY

Food Safety for the 21st Century: Managing HACCP and Food Safety Throughout the Globa..

4680 грн

Revised to reflect the most recent developments in food safety, the second edition of Food Safety for the 21st Century offers practitioners an authoritative text that contains the essentials of food safety management in the global supply chain. The authors — noted experts in the field — reveal how to design, implement and maintain a stellar food sa..

CRC Press

Food Safety Management Programs

2080 грн

The safety of food products is fundamental. The value of an effective and well-defined, -implemented, and -maintained management system is priceless. When it is integrated into a process, it supplies the necessary foundation and structure to help provide the consumer with a safe product of the highest quality. Food Safety Management Programs: Applications, B..

Elsevier

Food Safety Management: A Practical Guide for the Food Industry

5824 грн

Food Safety Management: A Practical Guide for the Food Industry with an Honorable Mention for Single Volume Reference/Science in the 2015 PROSE Awards from the Association of American Publishers is the first book to present an integrated, practical approach to the management of food safety throughout the production chain. While many books address specific as..

Показано з 1 по 24 із 67 (3 сторінок)