(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Контроль якості

Одеса

HACCP і системи управління безпечністю харчової продукції

450 грн

У підручнику викладено систематизований матеріал щодо розроблення, запровадження та підтримування систем управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) на основі концепції НАССР. Особливу увагу приділено розробці НАССР-планів та небезпечним чинникам. Наведено шляхи потрапляння в харчовий продукт небезпечних речовин. Запропоновані ..

Ресторанные ведомости

Безопасность питания. Как не отравить гостей в ресторане. Вся правда о ХАССП

1150 грн

В этой книге вы не найдете пересказа нормативных документов и стандартов. Автор расскажет то немногое, что сегодня кажется важным в области технологии пищевой безопасности. Эта технология небезупречна, но это то лучшее на сегодня, что поможет разобраться в вопросе безопасности питания и подскажет, как применить знание на работе и в быту. Почему у вас НЕ внед..

Світ книг

Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів

210 грн

Викладено основні підходи до забезпечення безпеки харчових продуктів, подано класифікацію контамінантів, відображено шляхи забруднення ними їжі, розроблено конкретні рекомендації щодо виробництва та застосування нових продуктів та харчових добавок, їх санітарно-гігієнічної оцінки, запобігання утворенню токсичних сполук під час зберігання та технологічної обр..

Академія

Безпека харчових гідробіонтів

280 грн

У підручнику наведено загальні відомості про поживну цінність харчових гідробіонтів (морських і прісноводних організмів). Детально охарактеризовано основні групи забруднювальних речовин, наявність яких негативно позначається на безпечності та якості їстівних водних об’єктів, розглянуто токсико-гігієнічні характеристики контамінантів, чинники їх накопичення в..

ОНАХТ

Биологические методы в оценке безопасности растительных пищевых продуктов

250 грн

В монографии описаны основные группы и виды токсикантов и контаминантов, являющихся опасными факторами и формирующими риски пищевого сырья, ингредиентов и продуктов. Рассмотрены теоретические и практические аспекты применения биологических методов в оценке безопасности растительных пищевых продуктов и ингредиентов, приведены оригинальные методы биотестирован..

Лань

Концепция НАССР на малых и средних предприятиях + CD

550 грн

В книге изложены основы концепции анализа опасностей и критических контрольных точек (НАССР), позволяющей обеспечить безопасность пищевых продуктов на протяжении всего производственного цикла, начиная получением сырья и заканчивая реализацией продукции потребителю. На конкретных примерах приведено описание опыта реализации всех принципов НАССР; изложены посл..

Львівська політехніка

Лабораторний практикум з токсикології продуктів харчування

200 грн

Розглянуто методи якісного та кількісного аналізу основних ксенобіотиків продуктів харчування. Наведено теоретичну інформацію про досліджувані сполуки, шляхи їх потрапляння в організм та перетворення у ньому, дані про токсикологічні ризики та нормативні акти, що регламентують кількості шкідливих речовин у продуктах харчування. Посібник підготовлений ..

НУХТ

Мікробіологія, санітарія і гігієна виробництв з основами HACCP

300 грн

Висвітлено всі тематики лабораторних робіт, передбачені програмою дисципліни. Матеріал посібника містить розділи загальної мікробіології та методи визначення безпеки харчових продуктів за мікробіологічними показниками і охоплює практично всі галузі виробництва харчових продуктів, що особливо важливо під час запровадження на харчових підприємствах системи яко..

Вініченко

Методи неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських і харчових продукті..

250 грн

Основна мета навчального посібника - ознайомити студентів сільськогосподарських та харчових спеціальностей із сучасними фізичними методами неруйнівної оцінки якості та безпеки сільськогосподарських та харчових продуктів, принципами дії приладів, що застосовуються у сільському господарстві та харчових технологіях.Конкретними завданнями навчального посібника є..

Олді+

Основи сенсорного аналізу харчових продуктів

500 грн

У навчальному посібнику “Основи сенсорного аналізу харчових продуктів” наведено загальну класифікацію та характеристику органолептичних властивостей таких груп продуктів, як вина, соків та сік-містких напоїв, кави та чаю, хлібо-булочних виробів, м’ясних та рибних продуктів. Крім того, розглянуто питання якості з точки зору органолептичних властивостей, вплив..

Олді+

Системи управління якістю на підприємствах харчової промисловості

450 грн

У навчальному посібнику відображено багаторічний міжнародний та вітчизняний досвід, накопичений у сфері управління якістю. Розглянуто сучасні підходи до розроблення та впровадження СУЯ на підприємствах харчової промисловості відповідно до вимог міжнародних стандартів. Окрему увагу приділено інструментам управління якістю, особливостям проведення аудиту СУЯ т..

ДеЛи

Технология продуктов детского питания

730 грн

В учебном пособии рассматриваются медико-биологические аспекты детского питания, приведены качественные показатели пищи для детей, потребность в основных пищевых веществах детей различных возрастных групп и пути получения как адаптированных смесей для детского питания, приближенных по составу к женскому молоку, так и продуктов питания на мясной, рыбной, плод..

Львівська політехніка

Токсикологія продуктів харчування

430 грн

Послідовно висвітлено теоретичні основи харчової токсикології, токсикологічну дію відомих забруднювачів харчових продуктів на організм людини та його інтоксикацію бактеріями та вірусами, забруднення харчових продуктів природними токсикантами, токсикологію харчових добавок. Наведено дані щодо канцерогенної, мутагенної та тератогенної дії токсикантів, проблем ..

Ресторанные ведомости

Управление гигиеной ресторана. Санитарный максимум Т. 1: Ресторан под контролем

850 грн

Это уникальный справочник по гигиеническим вопросам и санитарному менеджменту, с изучения которого начинается путь в профессии любого предпринимателя или наемного сотрудника в сфере гостеприимства. Книга построена по принципу вопрос-ответ, что существенно упрощает изучение различных аспектов санитарного менеджмента.Это первое издание за последние 60 лет, в к..

Світ книг

Фізична та колоїдна хімія

rating

600 грн

Наведено теоретичні аспекти хімічної термодинаміки, фізико-хімічних властивостей розчинів, електрохімії, хімічної кінетики. Велику увагу приділено питанням, пов'язаним з колоїдною хімією, а саме: поверхневим явищам та адсорбції, дисперсним системам, мікрогетерогенним харчовим системам та ВМС. Матеріал посібника дозволяє ознайомитися з теоретичними основами н..

WILEY

Food Safety for the 21st Century: Managing HACCP and Food Safety Throughout the Globa..

4680 грн

Revised to reflect the most recent developments in food safety, the second edition of Food Safety for the 21st Century offers practitioners an authoritative text that contains the essentials of food safety management in the global supply chain. The authors — noted experts in the field — reveal how to design, implement and maintain a stellar food sa..

CRC Press

Food Safety Management Programs

2080 грн

The safety of food products is fundamental. The value of an effective and well-defined, -implemented, and -maintained management system is priceless. When it is integrated into a process, it supplies the necessary foundation and structure to help provide the consumer with a safe product of the highest quality. Food Safety Management Programs: Applications, B..

Elsevier

Food Safety Management: A Practical Guide for the Food Industry

5824 грн

Food Safety Management: A Practical Guide for the Food Industry with an Honorable Mention for Single Volume Reference/Science in the 2015 PROSE Awards from the Association of American Publishers is the first book to present an integrated, practical approach to the management of food safety throughout the production chain. While many books address specific as..

CRC Press

Functional Foods and Biotechnology

2496 грн

World-wide there are more overweight and obese people (1 billion) than there are malnourished (0.8 billion). Today the challenge lies not just in meeting basic nutritional needs, but providing additional protective ingredients to help prevent the major chronic diseases associated with obesity. Biotechnology has become an important tool in recent years and sc..

CRC Press

Hobbs' Food Poisoning and Food Hygiene

1789 грн

This unique textbook takes a holistic approach to food poisoning and food hygiene, explaining in clear and non-technical language the causes of food poisoning with practical examples from 'real-life' outbreaks. Now in its seventh edition, the book retains its longstanding clarity, while being completely revised and updated by a new team of editors and contri..

CRC Press

Integrated Management of Insects in Stored Products

2496 грн

This work offers a comprehensive presentation of the identification, biology, ecology and sampling of insect pests in stored foods, and provides a balanced ciew of the biological, physical and chemical control methods used in pest management. It furnishes step-by-step procedures for creating individually tailored integrated pest management programmes. Every ..

Routledge

ISO 9001:2015 for Small Businesses

2340 грн

Small businesses face many challenges today, including the increasing demand by larger companies for ISO 9001compliance, a challenging task for any organisation and in particular for a small business without quality assurance experts on its payroll. Ray Tricker has already guided hundreds of businesses through to ISO accreditation, and this sixth edition of ..

CRC Press

Juice Processing

2704 грн

The ability to provide quality juices that contain proper vitamins and nutritional components strongly depends on the processes fruits undergo during the various stages of industrial manufacturing. New technologies have been developed to help ensure the production of quality juices without neglecting safety. Covering both new approaches to traditional issues..

CRC Press

Meat Quality

3453 грн

One of the biggest challenges faced by meat producers today is the requirement to improve the quality of meat while maintaining focus on efficiency and higher yields. Numerous studies have shown that consumers are willing to pay premiums for meat products with guaranteed eating quality. This book examines the complicated multistep process of producing high-q..

Показано з 1 по 24 із 68 (3 сторінок)