(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Обладнання

ПрофКнига

Процеси і апарати. Механічні та гідромеханічні процеси

290грн

Використання прогресивних технологій і нового обладнання пов’язані з глибокими дослідженнями закономірностей фізико-хімічних процесів в апаратах, призначених для переробки сировини і виробництва харчових продуктів.Будь-який технологічний процес виробництва харчової продукції являє собою ряд взаємопов'язаних типових технологічних операцій, що протікають в апа..

ПрофКнига

Конструкції і розрахунки машин та апаратів переробних виробництв

200грн

Суттєва роль у вирішенні проблеми забезпечення населення повноцінними продуктами харчування належить галузі з переробки сільськогосподарської продукції. Збільшення об’ємів виробництва харчових продуктів повинно супроводжуватись підвищенням їх якості та розширенням асортименту. Проблема зберігання та переробки сільськогосподарських продуктів однаково актуальн..

ПрофКнига

Технологічне обладнання хлібопекарської і макаронної галузі

260грн

Розглянуто будову, принцип дії та класифікацію технологічного обладнання ліній виробництва хлібобулочних та макаронних виробів з урахуванням останніх досягнень науки та вітчизняних виробників техніки...

ПрофКнига

Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв

200грн

В підручнику висвітленні питання загальної методології проектування та розрахунку технологічного обладнання переробних і харчових виробництв.Підручник рекомендовано для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти ІІІ і IV рівня акредитації при вивченні дисципліни «Розрахунки і конструювання обладнання харчових виробництв» зі спеціальності 133 «Галузеве маш..

ПрофКнига

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції тваринництва

150грн

Практикум рекомендований для студентів закладів вищої освіти ІІІ і IV рівня акредитації для використання у навчальному процесі підготовки здисципліни „Інноваційні технології та обладнання галузі“...

Мелітополь

Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств

156грн

Посібник призначений для інженерно-технічних працівників, студентів навчальних закладів для проведення лабораторних робіт при вивченні дисципліни "Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств"..

Мелітополь

Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції

160грн

Практикум містить завдання і методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з дисципліни "Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції". Розглянуто основні конструкції машин та обладнання для переробки продукції рослинництва і тваринництва, їх конструкції і особливості використання. Надані відомості дозволяють студен..

Мелітополь

Лабораторний практикум з холодильного устаткування

156грн

Посібник рекомендований для студентів навчальних закладів для використання у навчальному процесі з підготовки спеціальності "Обладнання переробних і харчових виробництв", дисципліни "Холодильне устаткування"..

ІАЦ "Упаковка"

Упаковка для харчових продуктів та напоїв

312грн

Ця книга відкриває чарівний світ упаковки для найбільш вживаної продукції – харчових продуктів та напоїв. Кожен з нас по кілька разів на день стикається з такою упаковкою, бо потрібно вибрати та закупити продукти в супермаркеті, приготувати улюблені страви на своїй кухні, поснідати та повечеряти, а в обідню перерву скористатися стравами швидкого харчува..

Олді+

Технологічне обладнання борошномельних і круп'яних підприємств

952грн

В  підручнику  розглянуте  технологічне  обладнання  борошномельних  і  круп’- яних  підприємств  у  послідовності,  передбаченій  навчальною  програмою  курса«Технологічне обладнання галузі».Наведені призначення, області застосування, класифікація, принцип дії, теоре- тичні основи робочог..

КНТЕУ

Торговельне обладнання

166грн

Розглянуто сучасні види торго­вельного обладнання для магазинів, складів, позамагазинного продажу та технологічного обладнання для кулінарної продукції власного виробництва в торговельних закладах. Надано характеристики, конструктивні особливості, загальні правила експлуатації обладнання для закладів торгівлі. Значна увага приділена опису обладнання для розр..

Київ

Наноматеріали та нанотехнології у харчовому виробництві

114грн

Наведено класифікацію нанорозмірних структур і проаналізовано їх властивості. Узагальнено відомості про появлення розмірних ефектів у фізико-хімічних, механічних та інших властивостях наноструктурних матеріалів. Показано можливості застосування наноструктурних матеріалів і покриттів у харчовій промисловості...

Моркнига

Технологическое оборудование рыбоперерабатывающих производств

432грн

Изложены сведения об обрабатываемом сырье, научно-методические основы процессов переработки гидробионтов, структура, классификация, основные параметры и конструктивные особенности рабочих органов машин и аппаратов. Описаны основные способы осуществления процессов, для которых применяются машины к аппараты; назначение и области их применения, классификация ти..

Профессия

Пищевая инженерия: Справочник с примерами расчетов

1581грн

Рассмотрены основные принципы работы различного оборудования для пищевой промышленности — сушильных и выпарных аппаратов, холодильных агрегатов, тестомесильного оборудования, трубопроводов, систем CIP и т. п. Приводятся примеры расчетов, необходимых для правильного проектирования и эксплуатации установок с учетом экономических аспектов производства. Большое ..

CRC Press

Food Packaging

2122грн

Food Packaging: Advanced Materials, Technologies, and Innovations is a one-stop reference for packaging materials researchers working across various industries. With chapters written by leading international researchers from industry, academia, government, and private research institutions, this book offers a broad view of important developments in food pack..

Проспект Науки

Экозащитные технологии систем водоотведения предприятий пищевой промышленности

832грн

Рассмотрены особенности состава сточных вод пищевых предприятий. Приведены прогрессивные технологические и технические решения для очистки хозбытовых и сточных вод. Оценена эколого-экономическая эффективность описанных решений. Представлены высокотехнологические приемы ремонта и восстановления систем водоотведения...

Кондор

Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів

364грн

У навчальному посібнику розглянуто характеристики пакувальних матеріалів, що відображають сучасний рівень їх технологій. Наведено класифікацію, вимоги до використання, знаки та позначення на матеріалах, викладено особливості властивостей окремих видів пакувальних матеріалів, вплив на навколишнє середовище, їх застосування, основні методи оцінки та визначення..

Профессия

Упаковка пищевых продуктов

1250грн

При соотнесении всех упаковочных систем с материалами становится ясно, что важнейшие упаковочные материалы — стекло, металл, полимерные материалы, бумага и картон — жестко конкурируют друг с другом. Поскольку при выборе того или иного типа тары для конкретного пищевого продукта всегда существуют разные возможности, при выборе укпаковки необходимо учитывать в..

ІАЦ "Упаковка"

Упаковка из картона

310грн

Учитывая запросы специалистов упаковочной индустрии и тех, кто лишь собирается ими стать, ИАЦ «Упаковка» издало новую книгу «Упаковка из картона». Авторами ее являются специалисты, более 30 лет занимающиеся разработкой и изготовлением упаковочных материалов и упаковки. В книге освещены практически все проблемы, касающиеся этого вида упаковки: материалы, вспо..

Профессия

Упаковка и тара: проектирование, технологии, применение

988грн

Обобщающий труд ведущих американских специалистов в области тары и упаковки стал настольным пособием для нескольких поколений зарубежных специалистов. В книге рассмотрены практически все материалы, применяемые для упаковки широчайшего спектра промышленных и пищевых товаров. Наряду с общими понятиями (групповая и индивидуальная упаковка, транспортная тара и т..

ІАЦ "Упаковка"

Упаковка в украинских реалиях

310грн

Эта книга о прошлом, настоящем и будущем упаковки украинской упаковочной индустрии. В ней удивительным образом переплетаются исторические факты, реальные события и сухая статистика с историей создания и развития украинских компаний, университетских и научных центров. Здесь же яркие картины о специалистах – профессионалах, создавших и развивавших современные ..

ІАЦ "Упаковка"

Упаковка в нашому житті

60грн

Автор книги пише про упаковку в нашому житті. Розвиток пакування в країні відображає рівень життя її населення. Це як барометр, який допомагає визначити якість цього життя. Упаковка товарів та продуктів, яка супроводжує людину протягом усього її життя, здатна значно покращити добробут, подбати про майбутнє. Книга збуджує інтерес до сучасних проблем пакування..

Проспект Науки

Технология экструзионных продуктов

666грн

В книге отражено современное состояние технологий производства экструзионных пищевых продуктов, особое внимание уделено вопросам создания и разработки новых технологий. Привидены классификация, состав, особенности и структура исходного сырья, основные типы и виды экструдатов. Описаны трансформации основных компонетов экструдируемого сырья в процессе экструзи..

Гиорд

Технология и оборудование для обработки пищевых сред с использованием кавитационной д..

520грн

В книге приведено описание исследований коллектива авторов и их коллег из Московских университетов пищевого профиля в области сонохимических технологий пищевой индустрии и кавитационных аппаратов. Исследования выполнялись главным образом в отношении процессов сонохимической обработки за счет воздействия кавитации используемых для гидратации пищевых биополиме..

Показано з 1 по 24 із 77 (4 сторінок)