(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Кардіологія

Медицина

150 випадків ЕКГ=150 ECG Cases

530 грн

Переклад 5-го англ. видання. Ця книга стане незамінною для тих, хто хоче опанувати методику реєстрації ЕКГ. У посібнику висвітлено основні принципи діагностики серцево-судинних захворювань і деяких позасерцевих патологічних станів. Описано найважливіші порушення серцевого ритму й провідності, ЕКГ-патерни конкретних захворювань серця і порушень водно-еле..

Wolters Kluwer

Hensley's Practical Approach to Cardiothoracic Anesthesia - Практическая кардиоанесте..

4320 грн

Selected as a Doody's Core Title for 2022!Renamed for this new edition, Hensley's Practical Approach to Cardiothoracic Anesthesia is ideal for fellows and residents as well as practicing anesthesiologists. The book is concisely written and readily accessible, with a scope that combines the depth of a reference book with the no-nonsense guidance of a clinical..

Wolters Kluwer

Інтервенційні радіологічні процедури (Kandarpa Handbook of Interventional Radiologic ..

3400 грн

Focusing on time-tested protocols, tailored imaging and current procedural equipment, this popular, practical handbook by Drs. Krishna Kandarpa, Lindsay Machan, Robert Lewandowski, and Parag J. Patel features extensive updates to keep you current with rapid growth in the field. Now in brilliant full color throughout, Kandarpa Handbook of Interventional ..

Медкнига

Інфаркт міокарда — не вирок!

135 грн

У книзі читач знайде відповіді на запитання, пов’язані з факторами ризику та причинами розвитку ішемічної хвороби серця (стенокардії та інфаркту міокарда), першими клінічними ознаками. Даються поради з надання першої медичної допомоги в домашніх умовах, обґрунтовується доцільність виклику лікаря невідкладної допомоги. Містяться сучасні уявлення про коронарог..

Заславський ВД

Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря

380 грн

У посібнику розглядаються питання щодо діагностики, сучасних методів лікування серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря з позицій сучасної медицини та згідно з останніми настановами та рекомендаціями МОЗ України, Асоціації кардіологів України, рекомендаціями Європейського, Американського товариств кардіологів. Дотримано вимоги сучасної міжнародної..

Заславський ВД

Артеріальна гіпертензія і супутна патологія

200 грн

«Мовчазний убивця» — так називають гіпертонічну хворобу, яка щороку забирає життя понад 400 тис. наших співвітчизників. У книзі розглянуто питання класифікації, клінічних проявів, діагностики, лікування та прогнозу артеріальної гіпертензії різного походження. Подано сучасні основи моніторингу артеріального тиску. Наведено характеристику основних класів антиг..

Медкнига

Артеріальна гіпертензія. Сучасні підходи до лікування

295 грн

У монографії узагальнено та систематизовано сучасний вітчизняний і світовий досвід із надання допомоги хворим із артеріальною гіпертензією. Наведено класифі­кації та стандарти діагностики й лікування артеріальної гіпертензії. Особливий акцент зроблено на медикаментозній та немедикаментозній терапії артеріальної гіпертензії, а також на особливостях лікувальни..

СпецЛит

Атеросклероз. Нестабильная атеросклеротическая бляшка (иммуноморфологическое исследов..

450 грн

В атласе дана классификация нестабильных и стабильных атеросклеротических поражений в артериях человека (аорте, коронарных артериях и артериях основания головного мозга). Представлены особенности морфологических и иммуногистохимических изменений в стенке сосудов, которые приводят к развитию воспалительных реакций и формированию «уязвимых» нестабильных атерос..

Гэотар

Болезни миокарда и перикарда : от синдромов к диагнозу и лечению

2200 грн

Книга посвящена проблеме диагностики и лечения некоронарогенных заболеваний сердца – миокардитов, кардиомиопатий, миокардиодистрофий, каналопатий, а также перикардитов – и написана на собственном материале в сопоставлении с широким кругом современных исследований, преимущественно европейских. Опыт авторов накоплен в Факультетской терапевтической клинике и..

Книга плюс

Врожденные пороки сердца

2000 грн

Настоящее руководство, посвященное врожденным порокам сердца, - первое наиболее полное издание на русском языке, в котором в свете постоянно обновляющихся научных представлений и технологий изложены сведения о естественном течении практически всех пороков, частоте их возникновения, эмбриологии, генетике. Описана их анатомия, микроструктура, гемодинамика, кли..

Магнолія

Гіпертонічна хвороба у поєднанні з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок

390 грн

У навчально-методичному посібнику висвітлено актуальні аспекти ведення хворих із гіпертонічною хворобою у коморбідності з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок після реконструктивних операцій у сімейній (амбулаторній) медицині, а також наведено дані літературних і наукових джерел і матеріали власних досліджень.Представлено оптимізовані рекомендації щод..

МИА

Дисплазия соединительной ткани: сердечно-сосудистые изменения, современные подходы к ..

600 грн

В издании предпринята попытка систематизировать фундаментальные и современные взгляды на диспластикозависимые изменения сердца и сосудов. В книге представлены существующие подходы к диагностике и лечению сердечно-сосудистых изменений при дисплазиях соединительной ткани. Подробно освещены различия между врожденными аномалиями развития и диспластикозависимыми ..

Медицина

ЕКГ у практиці

595 грн

ЕКГ має багато різних варіантів як у здорових осіб, так і в пацієнтів з патологією серця та іншими захворюваннями. У посібнику основну увагу зосереджено саме на таких варіантах і до кожного з них наведено по кілька прикладів. Основна ідея цього видання полягає в тому, що ЕКГ слід інтерпретувати з урахуванням даних анамнезу і фізикального обстеження пацієнта...

Діалектика

ЕКГ. Аналіз та інтерпретація

400 грн

Краткий и удобный справочник по интерпретации ЭКГ!Книга представляет собой краткий справочник практикующего кардиолога и содержит сжатое описание процесса проведения и интерпретации ЭКГ, а также информацию о физиологии сердца и его патологиях, в частности, аритмиях. Кроме того, в книге вы найдете описание фармакологических и нефармакологических методов лечен..

Магнолія

Електрокардіографічна діагностика і лікування в невідкладній кардіології

350 грн

У виданні розглянуто найпоширеніші невідкладні стани в кардіології, які зустрічаються в лікарській практиці. У кожній із представлених нозологій коротко визначено cутність патології, причини її виникнення, описано електрокардіографічні діагностичні критерії з відповідною ілюстрацією електрокардіограм і алгоритми лікування. Книга може стати надійним джерелом ..

Медкнига

Ендотеліальна дисфункція та кардіоваскулярний ризик: причини, механізми розвитку, клі..

220 грн

У монографії висвітлені новітні уявлення про функції ендотелію в нормі, процес синтезу ендотелієм біологічно активних речовин, біологічна роль оксиду азоту, проаналізовано фактори, які позитивно впливають на ендотелій. Детально охарактеризовані умови, що є несприятливими для функціонування ендотелію, визначені провідні механізми розвитку ендотеліальної дисфу..

Заславський ВД

Ехокардіографія у хворих на серцеву недостатність

400 грн

Сьогодні неможливо займатися кардіологією, терапією або бути сімейним лікарем без вивчення ехокардіографії. Розвиток технічного обладнання призвів до буму в розвитку нових технологій, а внаслідок цього і нових стандартів у медицині.Тому сьогодні ехокардіографічні дослідження є найбільш інформативним методом визначення кардіальної патології при наявності безп..

Медкнига

Захворювання дихальної, імунної та серцево-судинної системи

250 грн

У посібнику у вигляді алгоритмів наведено інформацію щодо методик оволодіння навичками та вміннями діагностики основних захворювань внутрішніх органів.Використання алгоритмів дозволяє лікареві швидко орієнтуватися в діагностично-лікувальному процесі.До четвертого видання внесено зміни відповідно до останніх протоколів за наказами МОЗ України та рекомендаціям..

Лаборатория знаний

Захворювання міокарда, ендокарда і перикарда

500 грн

Учебник соответствует Федеральному государственному стандарту ВПО последнего поколения и государственной образовательной программе. Включает в себя стандарты диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, определенные Министерством здравоохранения РФ. Для студентов 5-6-х курсов лечебных факультетов медицинских вузов, врачей-терапевтов, про..

Медкнига

Захворювання серцево-судинної системи і вагітність

220 грн

У навчальному посібнику для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації викладено особливості ведення вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи відповідно до сучасних міжнародних та національних рекомендацій. Посібник також буде корисним сімейним лікарям, кардіологам, акушерам-гінекологам, педіатрам і лікарям інших с..

Олімпійська література

Захворювання серця і реабілітація

600 грн

У навчальному посібнику дано всебічний і глибокий аналіз найважливіших аспектів реабілітації при захворюваннях серця. Проведено порівняння ефективності медикаментозного і хірургічного лікування. Показано вплив фізичних навантажень і регулярної рухової активності на зниження захворюваності, смертності та ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Для студе..

Магнолія

Захворювання серця і судин у сімейній медицині. Том 1

650 грн

Навчально-методичний посібник «Захворювання серця і судин у сімейній медицині», створений за участі викладачів-клініцистів Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського та інших медичних вишів України, які працюють у галузі вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» або небайдужими до неї, є актуальн..

Магнолія

Захворювання серця і судин у сімейній медицині. Том 2

650 грн

Навчально-методичний посібник «Захворювання серця і судин у сімейній медицині», створений за участі викладачів-клініцистів Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського та інших медичних вишів України, які працюють у галузі вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» або небайдужими до неї, є актуальн..

Медкнига

Как избежать сердечно-сосудистых катастроф

150 грн

Коваленко Валентина Владимировна — врач и ученый, «отягощенный» несколькими дипломами, с многолетним стажем и опытом совместной деятельности с международными научными организациями. Врачебная специализация — офтальмология. Однако, проведя около 30 лет в стенах научно-исследовательских институтов общего профиля, хорошо знакома с проблемами связи органа зрения..

Показано з 1 по 24 із 167 (7 сторінок)