(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Аграрна економіка

Львів

Практичний посібник для фермера (організаційно-економічні та правові аспекти)

229грн

Видання містить найпоширеніші питання щодо теоретичних аспектів та практичної складової організації діяльності фермерських господарств як форми підприємницької діяльності в сільському господарстві. У виданні окреслено суть фермерських господарств, порядок їх створення, реєстрації, виробничої діяльності, фінансово-розрахункових відносин, страхування, державно..

Львів

Від ідеї - до бізнесу

333грн

У посібнику розглядаються питання теорії і практики реалізації бізнес-ідей.Подано розроблені бізнес-плани інвестиційних проектів для підприємницьких структур в сфері АПК з врахуванням методичних аспектів розробки таких розділів, як: галузь, характеристика підприємницької діяльності, продукція; дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційни..

Право

Аграрне право

250грн

У підручнику на основі чинного аграрного законодавства доступно і систематизовано викладено зміст галузі аграрного права, роз’яснено його специфіку, яка обумовлена особливостями сільськогосподарського виробництва.Призначений для використання в навчальному процесі студентами, аспірантами, викладачами юридичних, аграрних, економічних закладів вищої освіти, пра..

Основи технічного регулювання

300грн

 У підручнику викладені актульні питання впроваджень в Україні системи технічного регулювання у відповідності до сучасних міжнародних вимог тавимог директив Європейського Союзу. Розглянуті основні поняття та визначення, які стосуються системи технічного регулювання, науково-технічні та нормативно-методичні основи стандартизації та оцінки відповідності (..

Рівне

Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за показниками сталого розвитку

104грн

Монографія присвячена оцінюванню агросфери сільських населених пунктів за показниками сталого розвитку. Представлені результати дослідження агросфери Рокитнівського району за показниками соціальної, економічної та екологічної систем, оцінені рівні впливу забруднення на здоров'я населення, проведено районування району за індексами СЕЕ розвитку та розробки рек..

Олді+

Землевпорядне проектування: організація землекористування структурних елементів екоме..

190грн

Викладено теоретико-методологічні засади формування екомережі України в контексті розвитку природоохоронного землекористування, інституціональне забезпечення формування екомережі України, стан і тенденції розвитку екомережі в Україні. ... Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів фахівців землевпорядних, економічних та агрономічних факу..

Олді+

Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств

291грн

В монографії обґрунтувано теоретичні і методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств.Визначено механізми, моделі рівні, принципи та складові системи управління забезпеченням конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств, індикатори оцінки конкурентоспроможного розвитку аграрних..

ПрофКнига

Сталий розвиток сільських територій України в умовах децентралізації влади

rating

187грн

Досліджено теоретичні та методологічні засади сталого розвитку сільських територій України. Проаналізовано стан, тенденції та проблеми розвитку сільських територій і об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації влади. Обґрунтовано, що національна політика розвитку сільських територій має будуватися з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу..

Аграрна освіта

Фермер. Базовий рівень

520грн

Підручник надає можливість всім охочим швидко досягти високого рівня практичних знань в галузі сільського господарства і отримати найважливіші рекомендації з їх впровадження у виробництво...

Фенікс

Методичні основи управління соціально-економічним розвитком регіону

160грн

В монографії розглянуто питання вдосконалення науково-методичного підходу щодо підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком регіону. Наведено особливості процесу регіонального управління, соціально-економічні умови розвитку регіону в контексті розвитку міста. Проаналізовано стан та проблеми управління соціально-економічним розвитком рег..

Львів

Фермерські господарства України та розвиток їх трудового потенціалу

250грн

Проаналізовано використання трудового потенціалу у фермерських господарствах України. Встановлено вплив основних чинників на його формування та розвиток. Обгрунтовано перспективи подальшого розвитку ФГ та здійснено прогнозування параметрів розвитку за існуючих тенденцій...

Університетська книга

Фермер. Базовый уровень

520грн

Підручник надає можливість всім охочим швидко досягти високого рівня практичних знань в галузі сільського господарства і отримати найважливіші рекомендації з їх впровадження у виробництво...

Нілан

Енергетична верба: технологія вирощування та використання

208грн

У монографії на основі комплексних наукових досліджень з урахуванням біологічних, агротехнічних, технологічних та економічних особливостей розроблені елементи технології вирощування енергетичної верби в умовах різних агрокліматичних зон України. В результаті вперше розроблена технологія вирощування енергетичної верби, яка забезпечує урожайність біосировини 3..

Рівне

Системна оптимізація водокористування при зрошенні

55грн

У монографії викладено наукові дослідження авторів у важливому напрямку зрошуваного землеробства - в проблемі оптимізації водокористування, розробці принципів та методів, що відповідають сучасним технологічним та еколого-економічним тенденціям нормованого водокористування при зрошенні. При розв'язанні задач використовуються системний аналіз, новітні математи..

Вінниця

Біопаливо: ефективність його виробництва та споживання в АПК України

208грн

У навчальному посібнику висвітлено науково-методичні, організаційно-економічні засади виробництва і споживання біопалив та інших нетрадиційних джерел енергії. Узагальнено світові тенденції розвитку біопалива із сировини рослинного походження, при цьому враховано потенціал біосировини, наявний в Україні, екологічність використання палива, економічність та кон..

Apple Academic Press

Engineering Practices for Agricultural Production and Water Conservation

4784грн

This informative new book takes an interdisciplinary look at agricultural and food production and how new engineering practices can be used to enhance production. With contributions from international experts from India, Russia, China, Serbia, and USA, this book presents a selection of chapters on some of these emerging practices, focusing on soil and water ..

Університетська книга

Фермер: Професійний рівень

620грн

Німецький довідник для професійних фермерів. Додаток з глосарієм, інтернет - адресами, літературними посиланнями та таблицями робить книгу одночасно ґрунтовним посібником та корисним довідником. Для студентів аграрних спеціальностей, та фахівців сільського господарства...

Алерта

Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах

125грн

Висвітлено організацію фінансового і управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністерством фінансів України на засадах міжнародних і національних стандартів. На базі нових методичних концепцій викладено організацію бухгалтерського обліку: активів (Фінансовий облік - І) - грошових коштів, фінансових..

Еспада

Управління якістю переробних і харчових виробництв

62грн

Розглянуто питання технології переробки сільськогосподарської сировини і регулювання якості на різних технологічних етапах. Подано структурований матеріал про властивості сільськогосподарської сировини, що переробляється, її взаємодію і вплив на режими виробничих оперцій. Показано шляхи регулювання якості при здійсненні технологічних стадій переробки сільськ..

Кіровоград

Рекомендації зі складання та економічного обґрунтування технологічних карт у рослинни..

146грн

Рекомендації підготовлено з метою надання практичної допомоги у складанні технологічних карт і проведенні економічної оцінки ефективності виробництва основних сільськогосподарських культур з використанням можливостей редактора електронних таблиць. Призначено для керівників і спеціалістів у галузі сільського господарства, науковців, студентів, аспірантів НДУ ..

Право

Правові засади страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в У..

280грн

У монографії висвітлено актуальні правові проблеми здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в межах аграрно-правового спрямування. В роботі відображено сутність, принципи та розвиток правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, визначено сучасну нормативно-правову базу і науков..

Алерта

Право сільськогосподарського землекористування в Україні

374грн

Монография присвячена комплексному дослідженню права сільськогосподарського землекористування в Україні. У роботі з’ясовано види прав сільськогосподарського землекористування, їх ознаки, особливості, суб’єкти, об’єкти та зміст, визначено сучасну систему прав сільськогосподарського землекористування, виявлені проблеми здійснення права сільськогосподарського з..

Новий світ-2000

Планування діяльності підприємств

395грн

Висвітлено питання наукових основ поняття планування, а саме: теоретичні основи планування виробництва в аграрних формуваннях; практичні основи планування виробництва продукції тваринництва і рослинництва; планування допоміжних, обслуговуючих і підсобних виробництв, організаційно-економічні параметри ресурсоощадних технологій. Наведено технологічні процеси в..

Вища освіта

Основи підприємницької діяльності та агробізнесу

52грн

Висвітлено питання соціально-економічних основ підприємництва та агробізнесу, організації та функціонування малого і середнього бізнесу на селі, визначення економічної ефективності аграрних підприємницьких структур. Для студентів неекономічних спеціальностей аграрних вищих навчальних закладів II - IV рівнів акредитації. Буде корисним керівникам і спеціаліста..

Показано з 1 по 24 із 47 (2 сторінок)

У цьому розділі розміщені книги з економіки сільського господарства, зокрема підручники з управління виробництвами агрокомплексу, посібники, у яких викладені основи маркетингу та менеджменту, словники термінів з галузі аграрної економіки та багато іншого.