(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Аграрна економіка

ПрофКнига

Інституціональні трансформації у сфері землекористування

220 грн

У монографії викладено теоретико-методологічні засади забезпечення екологічно й економічно ефективного землекористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій, які базуються на фундаментальних положеннях інституціональної економіки, теорії добробуту, екологічної економіки, теорії управління і менеджменту, концепціях сталого розвитку та загальн..

Нова книга

Виробнича економіка

300 грн

Посібник є спільною роботою українських та європейських спеціалістів, рекомендований для підготовки магістрів за спеціальністю "Адміністративний менеджмент" в аграрних університетах...

Нілан

Енергетична верба: технологія вирощування та використання (Електронна книга у вільном..

0 грн

У монографії на основі комплексних наукових досліджень з урахуванням біологічних, агротехнічних, технологічних та економічних особливостей розроблені елементи технології вирощування енергетичної верби в умовах різних агрокліматичних зон України. В результаті вперше розроблена технологія вирощування енергетичної верби, яка забезпечує урожайність біосировини 3..

ПрофКнига

Капіталізація водних ресурсів: теорія і практика

160 грн

Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій щодо вирішення важливої наукової проблеми – фінансового забезпечення розширеного відтворення водно-ресурсного потенціалу шляхом імплементації у водогосподарську практику сучасних механізмів та інструментів капіталізації водних ресурсів на засадах гармонізації інтере..

Харків

Маркетинг в овочівництві

160 грн

Розкрито проблеми практичної реалізації та теоретично узагальнено підходи до сучасного маркетингу, розглянуто його особливості, визначено основні концепції, принципи та функції. Обґрунтовано тенденції розвитку маркетингу в овочевих підприємствах, сформовано наукові підходи до розвитку інноваційної, соціальної та екологічної функцій маркетингу, що дозволить п..

Львів

Менеджмент фермерських господарств

380 грн

Матеріал посібнику «Менеджмент фермерських господарств» поєднаний в цілісну систему знань про фермерське господарство як обєкт управління, що дало б змогу менеджерам сформувати чіткі уявлення про природу й різноманітність функцій менеджменту сучасного фермерського господарства й навчатися і реалізовувати його на практиці...

Аграрна освіта

Організація і планування діяльності аграрних формувань

75 грн

Висвітлено організаційні основи формування матеріально-технічної бази, основні питання організації і планування діяльності, переробки, зберігання та реалізації продукції аграрних підприємств...

Алерта

Право сільськогосподарського землекористування в Україні

400 грн

Монографія присвячена комплексному дослідженню права сільськогосподарського землекористування в Україні. У роботі з’ясовано види прав сільськогосподарського землекористування, їх ознаки, особливості, суб’єкти, об’єкти та зміст, визначено сучасну систему прав сільськогосподарського землекористування, виявлені проблеми здійснення права сільськогосподарського з..

Право

Правові засади страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в У..

280 грн

У монографії висвітлено актуальні правові проблеми здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в межах аграрно-правового спрямування. В роботі відображено сутність, принципи та розвиток правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, визначено сучасну нормативно-правову базу і науков..

Рівне

Системна оптимізація водокористування при зрошенні

55 грн

У монографії викладено наукові дослідження авторів у важливому напрямку зрошуваного землеробства - в проблемі оптимізації водокористування, розробці принципів та методів, що відповідають сучасним технологічним та еколого-економічним тенденціям нормованого водокористування при зрошенні. При розв'язанні задач використовуються системний аналіз, новітні математи..

Аграрна наука

Словник термінів із селекції, біотехнології та насінництва польових культур

190 грн

У словнику наведено близько 2000 термінів із генетики, селекції, біотехнології та насінництва польових культур. Представлено новітні терміни, які з'явилися останнім часом як результат наукових досліджень та розвитку сільського господарства...

Алерта

Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах

125 грн

Висвітлено організацію фінансового і управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністерством фінансів України на засадах міжнародних і національних стандартів. На базі нових методичних концепцій викладено організацію бухгалтерського обліку: активів (Фінансовий облік - І) - грошових коштів, фінансових..

Університетська книга

Фермер: Професійний рівень

620 грн

Німецький довідник для професійних фермерів. Додаток з глосарієм, інтернет - адресами, літературними посиланнями та таблицями робить книгу одночасно ґрунтовним посібником та корисним довідником. Для студентів аграрних спеціальностей, та фахівців сільського господарства...

CRC Press

Distillers Grains Production, Properties, and Utilization

2850 грн

In recent years, there has been a dramatic increase in grain-based fuel ethanol production in North America and around the world. Whether such production will result in a net energy gain or whether this is sustainable in the long term is under debate, but undoubtedly millions of tons of non-fermented residues are now produced annually for global trade in the..

CRC Press

Energy in Agroecosystems

2250 грн

Energy in Agroecosystems: A Tool for Assessing Sustainability is the first book on energy analysis that is up-to-date and specifically dedicated to agriculture. It is written from an agroecological perspective and goes beyond the conventional analysis of the efficient use of energy. The book provide a methodological guide to assess energy efficiency and sust..

Apple Academic Press

Engineering Practices for Agricultural Production and Water Conservation

4150 грн

This informative new book takes an interdisciplinary look at agricultural and food production and how new engineering practices can be used to enhance production. With contributions from international experts from India, Russia, China, Serbia, and USA, this book presents a selection of chapters on some of these emerging practices, focusing on soil and water ..

Ліра-К

English for specific purposes (management)

200 грн

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальностями «Адміністративний менеджмент» та «Менеджмент організацій і адміністрування». Посібник укладено згідно з робочою навчальною програмою з дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» і рекомендовано для аудиторної та самостійної роботи студентів. Запропоновані завдання також м..

Routledge

Farmers' Cooperatives and Sustainable Food Systems in Europe

1800 грн

Farmers' cooperatives are very prevalent in the European Union, where they account for approximately half of agricultural trade and thus are key to articulating rural realities and in shaping the sustainability credentials of European food and farming. This book analyses to what extent farmers' cooperatives are working to benefit their members, are showing c..

Routledge

Land Reform in Developing Countries

1950 грн

Land reforms are laws that are intended, and likely, to cut poverty by raising the poor’s share of land rights. That raises questions about property rights as old as moral philosophy, and issues of efficiency and fairness that dominate policy from Bolivia to Nepal. Classic reforms directly transfer land from rich to poor. However, much else has been marketed..

ЦУЛ

Інформаційні технології в агрономії

420 грн

Використання інформаційних технологій в агрономії є одним з елементів економічного зростання цієї галузі. В посібнику систематизовано специфіку інформаційної діяльності агронома-дослідника, викладено основні технології обробки сільськогосподарської інформації. Подано представлення щодо організації інформаційних потоків в умовах інформатизації агропромисловог..

Право

Аграрне право

250 грн

У підручнику на основі чинного аграрного законодавства доступно і систематизовано викладено зміст галузі аграрного права, роз’яснено його специфіку, яка обумовлена особливостями сільськогосподарського виробництва.Призначений для використання в навчальному процесі студентами, аспірантами, викладачами юридичних, аграрних, економічних закладів вищої освіти, пра..

Юрінком

Аграрне право України

104 грн

У підручнику висвітлено нормативний навчальний курс «Аграрне право» для ОКР «бакалавр» юридичних спеціальностей. Розділи підручника виокремлено у Загальну, Особливу та Спеціальну частини, структуровані за кредитно-модульною системою. Авторами зроблено спробу викласти якнайбільший обсяг тем з метою охоплення всіх особливостей правового регулювання сучасних аг..

Університетська книга

Агроекономічне та екологічне обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культ..

195 грн

У навчальному посібнику розглянуто і проаналізовано різні підходи і методики економічного та екологічного обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культур з погляду паритету цін і можливої державної підтримки вітчизняного товаровиробника. За екологічну характеристику природних умов, як обмежувальний фактор, прийнято рівень забезпечення таким ресурс..

ЦУЛ

Агротехнологічні та організаційні засади функціонування підприємств закритого ґрунту

580 грн

У монографії висвітлено результати досліджень агротехнологічних, теоретико-методологічних, організаційно-економічних засад інноваційного розвитку та ефективного функціонування агропромислових підприємств закритого ґрунту, їх техніко-технологічне і ресурсне супроводження. Показано місце і роль закритого ґрунту в забезпеченні продовольчої безпеки держави. На о..

Показано з 1 по 24 із 48 (2 сторінок)

У цьому розділі розміщені книги з економіки сільського господарства, зокрема підручники з управління виробництвами агрокомплексу, посібники, у яких викладені основи маркетингу та менеджменту, словники термінів з галузі аграрної економіки та багато іншого.