(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Фізіологія харчування

Харків

Біологічна хімія з основами фізіології харчування

380 грн

Курс лекцій "Біологічна хімія з основами фізіології харчування" відповідає програмі. Розглянуті питання будови, властивостей і метаболізму основних органічних сполук, які зустрічаються в біооб'єктах. Розглянуто роль біохімічних процесів при зберіганні та переробці харчової сировини і продуктів. Викладені питання сучасної нутриціології, теоретичні основи і ро..

Світ книг

Дієтичне харчування

440 грн

У підручнику наведені сучасні підходи до дієтичного харчування, у тому числі базисні дієти, особливості дієтичного харчування при різних захворюуваннях органів та систем, та технології...

Університетська книга

Диетическое питание. В 2-х т.т. Т.1. Физиологические основы диетического питания

490 грн

В первом томе изложены теоретические основы питания. Дана характеристика разных групп продуктов, их использования в диетическом питании, раскрыты особенности диетотерапии некоторых заболеваний в условиях санаторно-курортных учреждений и предприятий ресторанного хозяйства...

Університетська книга

Диетическое питание. В 2-х т.т. Т.2. Основы технологии производства и организации пот..

550 грн

Рассмотрены особенности технологии производства продукции диетического питания на предприятиях ресторанного хозяйства, в том числе в оздоровительных санаторно-курортных учреждениях, дана характеристика оборудования и основы организации обслуживания на этих предприятиях...

Медкнига

Дието- и кинезитерапия

120 грн

В издании отображены современные достижения медицины в области дието- и кинезитерапии (лечение движением). Речь идёт об основных комплексных факторах долгой, здоровой и счастливой жизни: рациональном питании (в т.ч. о методах реабилитации избы- точного веса) и различных формах физических нагрузок. Особое внимание уделено диетотерапии как средству профилактик..

CRC Press

Довідник з нутрицевтиків і функціональних продуктів (Handbook of Nutraceuticals and F..

6800 грн

The field of functional foods along with their bioactive food components has grown tremendously over the past decades. Often guided by hypothesis-generating epidemiological observations, discoveries from basic science studies and controlled trials in humans have provided critical evidence to help establish an optimal diet that alleviates chronic disease risk..

Олді+

Здорове харчування: практичні рекомендації

350 грн

У монографії доступно й послідовно розкрито фізіолого-гігієнічні основи та роль харчування в забезпеченні процесів життєдіяльності людини, значення білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин у харчуванні людини. Висвітлено наслідки нестачі та надлишку харчових речовин у раціонах, харчова та біологічна цінність продуктів, роль продуктів з фун..

ДеЛи

Микро- и макроэлементы в питании

550 грн

Книга посвящена роли микро- и макроэлементов в организме человека. Рассмотрены вопросы о содержании минеральных веществ в продуктах питания, а также об их влиянии на здоровье человека...

Macmillan

Наукові дієтичні рекомендації США на 2020-2025рр (Scientific American Nutrition for 2..

3500 грн

Updated with the Dietary Guidelines for Americans 2020-2025, Nutrition for a Changing World, Second Edition is now available in Macmillan Learning’s breakthrough online platform, Achieve—a comprehensive set of interconnected teaching and assessment tools co-designed with instructors and students using a foundation of learning research and rigorous testing.Wr..

Світ книг

Нутриціологія

740 грн

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та роль харчування в забезпеченні процесів життєдіяльності людини, значення білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин у харчуванні людини, наслідки нестачі та надлишку харчових речовин у раціонах, харчова та біологічна цінність продуктів, роль генетично-модифікованих продуктів та продукт..

Магнолія

Ожиріння та розлади харчової поведінки: діагностика, профілактика і терапія

480 грн

У навчально-методичному посібнику представлено сучасні загальні відомості щодо визначення, етіології, епідеміології, класифікації, факторів ризику розвитку та механізмів патогенезу ожиріння. Авторами наведені сучасні уявлення щодо фенотипів та генетичних форм ожиріння, методів діагностики та лікування. Колектив авторів на сучасному рівні наводить опис питань..

Медкнига

Ожирение: профилактика и лечение

130 грн

Книга содержит обзор причин ожирения и способов борьбы с этим недугом. Она поможет каждому человеку, имеющему склонность к полноте или уже страдающему ожирением, выбрать наиболее приемлемый способ питания и подходящую физическую нагрузку. Книга станет консультантом по интересующим вас вопросам, поможет определить ваш оптимальный вес, достичь его и поддержива..

КНТЕУ

Оздоровче харчування

370 грн

Розглянуто теорії харчування, традиційні та окремі нетрадиційні види харчування, висвітлено загальні підходи до організації і технології раціонального і лікувального харчування відповідно до сучасних досягнень нутриціології. Наведено характеристики нутрієнтів раціону харчування людини, харчову і біологічну цінність продуктів харчування, класифікацію лікуваль..

Університетська книга

Основи раціонального та оздоровчого харчування

255 грн

Серед різноманітних чинників зовнішнього середовища, які впливають на організм і визначають здоров’я людини, харчування є одним із найважливіших. Немає такої проблеми зі здоров’ям, на яку, певною мірою, не впливало б харчування. У разі якщо людина переходить від випадкового, бездумного й автоматичного харчування до усвідомленого, творчого, індивідуального, ц..

Медкнига

Про вино та енотерапію. Лікувально-дієтичні властивості вина та правила "безпечного п..

110 грн

Збірник матеріалів, присвячений аналізу харчових, дієтичних та лікувальних властивостей напою, що сотнями років виробляється людством з винограду, міцність якого набувається внаслідок спиртового бродіння сусла, а простіше кажучи – вина. Це одна з небагатьох спроб в Україні зібрати разом найважливіші публікації як спеціалістів, так і журналістів з приводу вик..

Фабула/Vivat

Розумний кишківник. Як змінити своє тіло зсередини

270 грн240 грн

Автор цієї книжки стверджує, що кишківник — наш «другий мозок»: він містить понад сто мільйонів нейронів — приблизно стільки ж, скільки й мозок кішки. Кишківник не вміє розв’язувати геометричних задач і не переймається податками, натомість регулює травлення й нормалізує самопочуття людини. У формі мандрівки травною системою доктор Майкл Мозлі розповість про ..

ОНАХТ

Соевые продукты и ингредиенты: химия, технология, использование

160 грн

В монографии представлен химический состав семян сои, объёмы их производства в мире и в Украине, включая и генетически модифицированные (трансгенные) культуры сои. Приведены составные компоненты семян сои, их строение и функциональные свойства. Раскрыты как классические так и современные технологии переработки семян сои, технологии производства комбинированн..

Гуманитарный центр

Социальная психология пищи

105 грн

Насколько осмыслен наш выбор продуктов (каков наш базовый уровень культуры питания), влияет ли материальный достаток на этот выбор, имеются ли (и учитываются ли нами) ограничения по состоянию здоровья, иногда существенно меняющие диету, и так далее и так далее. Способны ли мы регулировать количество и качественные характеристики потребляемой пищи и что может..

Університетська книга

Управління якістю кулінарної продукції лікувального та дієтичного харчування

350 грн

У посібнику наведено загальні поняття про дієтичне, лікувальне та лікувально-профілактичне харчування відповідно до системного підходу до формування якості й безпечності дієтичної кулінарної продукції. Оптимізовано харчовий статус різних груп населення. Навчальний посібник має інтегративний характер і є спробою реалізації міждисциплінарних зв’язків при вивче..

Світ книг

Фізіологія харчування

450 грн

Підручник містить відомості про роль харчування та окремих нутрієнтів у процесах життєдіяльності організму людини, потребу у основних нутрієнтах та енергії. Наведено основні теорії традиційного та нетрадиційного харчування. Увагу приділено наслідкам незбалансованості харчових раціонів. Показано особливості харчування певних груп населення в залежності від ві..

Університетська книга

Фізіологія харчування

540 грн

Наведено відомості про анатомію і фізіологію основних систем організму, значення різних компонентів їжі для людини відповідно до її віку, професії, умов життя й праці, особливості харчування різних верств населення...

ЦУЛ

Фізіологія харчування. Практикум

310 грн

Висвітлено сучасний стан наук про харчування, принципи раціонального та адекватного харчування різних категорій населення, фізіологічні основи харчування здорових людей, осіб з групи ризику та хворих. Практикум сприяє підготовці спеціалістів з високим рівнем теоретичних знань та практичних навичок. Забезпечує дистанційне навчання, містить блок інформації, са..

Світ книг

Фізіолого-гiгiєнiчнi аспекти оцiнки якостi продуктiв

750 грн

У підручнику наведено сучасні дані, щодо ролі основних харчових речовин у процесах життєдіяльності людини, сучасні рекомендовані норми їх споживання, наслідки нестачі та надлишку у раціонах, джерела в їжі. Надається також досить повна інформація щодо біологічної та харчової цінності різних груп продуктів тваринного та рослинного походження. Наведено характер..

Науковий світ

Харчування під час лікування розладів харчової поведінки. Довідник лікаря

800 грн700 грн

Ця чудова книжка буде цікава дієтологам, які бажають розширити свої знання про лікування розладів харчової поведінки, а також іншим медичним працівникам, які хочуть більше дізнатися про роль консультанта з харчування.На сьогоднішній день це найповніший огляд досліджень у цій сфері та значний внесок у вивчення розладів харчової поведінки.У своїй роботі Марша ..

Показано з 1 по 24 із 86 (4 сторінок)