(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Акушерство і гінекологія

CRC Press

100 Cases in Obstetrics and Gynaecology

860грн

A 35-year-old woman arrives on the labour ward complaining of abdominal pain and vaginal bleeding at 36 weeks 2 days' gestation. The pain started 2 hours earlier while she was in a cafe and is not relieved by lying still or walking around. The bleeding is bright red. You are the medic on duty…100 Cases in Obstetrics and Gynaecology presents 100 obstetri..

Routledge

Gynaecology by Ten Teachers

1650грн

First published in 1919 as 'Diseases of Women', Gynaecology by Ten Teachers is well established as a concise, yet comprehensive, guide. The twentieth edition has been thoroughly updated by a new team of 'teachers', integrating clinical material with the latest scientific developments that underpin patient care. Each chapter is highly structured, with learnin..

Routledge

Handbook of Obstetric Medicine

2850грн

Medical professionals are often involved in the management of the pregnant patient without necessarily being experts on all the complications surrounding pregnancy. The Handbook of Obstetric Medicine addresses the most common and serious medical conditions encountered in pregnancy, including heart disease, thromboembolism, diabetes, skin problems, gastrointe..

Routledge

Obstetrics and Gynaecology: An Evidence-based Text for MRCOG

3800грн

Modelled after the current MRCOG curriculum, the new edition of this bestselling book provides all the information a specialist registrar in obstetrics and gynaecology or senior house officer needs during training or when preparing for the MRCOG examination. Obstetrics & Gynaecology: An Evidence-based Text for MRCOG covers the latest professional guidelines..

Routledge

Operative Obstetrics

4500грн

The new edition of this authoritative review of the clinical approach to diagnostic and therapeutic obstetric, maternal-fetal and perinatal procedures will be welcomed by all professionals involved in childbirth as a significant contribution to the practice of maternal-fetal medicine and surgical obstetrics...

Медкнига

Актуальна гінекологія: від лікаря до пацієнта

50грн

Ця невелика книга написана не для хворих осіб, а для всіх здорових жінок різного віку з несхожими проблемами. Збереження здоров’я жіночої половини населення — основна мета автора. Автору активно допомагали жінки, які задавали питання, що найбільше їх цікавили і хвилювали, були для них важливі. Відповіді на ці запитання і лягли в основу даного видання. Хотіло..

Медицина

Акушерство

150грн

Согласно данным научно-доказательной медицины, изложены современные подходы к ведению беременности, методики пренатального и интранатального определения состояния плода, принципы ведения послеродового периода. Приведены подходы диагностики, тактики ведения и лечения беременных с различной экстрагенитальной патологией. Большое внимание уделено основным акушер..

Медицина

Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 1: Акушерство

275грн

У сучасних умовах у сфері поліпшення якості підготовки студентів-медиків і поглиблення їхніх знань у галузі акушерства гостро постала потреба у виданні підручника, який висвітлював би актуальні питання акушерства і відповідав чинним навчальним програмам. Підручник створено відповідно до нової програми з акушерства та згідно з вимогами Болонського процесу. У ..

Медицина

Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 2: Гінекологія

245грн

Поліпшення якості підготовки студентів у вищих медичних навчальних закладах пов’язане з удосконаленням форм і методів викладання предметів, а також з упровадженням новітніх досягнень, засвоєнням сучасних форм навчання та контролю за рівнем знань. Матеріал викладено з урахуванням програми вивчення предмету “Акушерство і гінекологія” із позицій доказової медиц..

Геотар

Анестезиология в акушерстве

455грн

Специальность анестезиолога-реаниматолога требует максимально глубокой теоретической и практической подготовки. В книге описаны физиологические изменения в организме беременной, без понимания которых правильное оказание анестезиологической помощи невозможно. Представлена информация о патогенезе, патофизиологии, волемическом статусе, гемодинамических параметр..

Геотар

Бесплодие. Диагностика, современные методы лечения

145грн

В книге представлены данные по эпидемиологии, классификации, этиологии и патогенезу бесплодия, а также в простой и доступной форме изложены главные принципы диагностики и лечения основных форм женского бесплодия: эндокринного, трубно-перитонеального, эндометриоз-ассоциированного и иммунологического. Приведен алгоритм обследования супружеской пары. Многочисле..

СпецЛит

Врожденный вывих бедра у детей грудного возраста

160грн

В руководстве представлены методики диагностики и консервативного лечения врожденного вывиха бедра у детей грудного возраста. Описана современная методика консервативного лечения данной патологии с подробным изложением алгоритма ведения данного заболевания на всех его этапах. Отражена методика реабилитационного периода. Книга предназначена для врачей ортопе..

Медицина

Гінекологія

165грн

У підручнику розглянуто історичні відомості про розвиток гінекології в Україні, медичну деонтологію, основи законодавства України про охорону здоров’я жінки, питання організації гінекологічної допомоги, анатомії та фізіології жіночих статевих органів. Особливу увагу приділено діагностиці, лікуванню та профілактиці гінекологіч­них захворювань, догляду за паці..

Медицина

Гінекологія дитячого і підліткового віку

150грн

У підручнику на сучасному рівні описано анатомо-фізіологічні особливості статевого розвитку, регуляцію функції репродуктивної системи та гінекологічні захворювання у дівчат різного віку. Розглянуто проблеми порушень статевого розвитку у дівчат, природжених аномалій статевих органів, розладів менструальної функції, нейроендокринних гінекологічних синдромів, з..

Медицина

Гинекология

115грн

Учебник соответствует требованиям современной науки и образования согласно данным научно-доказательной медицины. Изложены актуальные вопросы консервативной и оперативной гинекологии. Описаны новые подходы к диагностике, лечению и профилактике заболеваний репродуктивной системы женщин. Приведены последние представления об этиологии и патогенезе заболеваний же..

СпецЛит

Гнойно-септические инфекции в акушерстве

50грн

В руководстве представлен системный подход к снижению материнской смертности у больных с гнойно септической инфекцией, освещены вопросы акушерского перитонита и сепсиса, профилактики послеоперационных осложнений у беременных и рожениц антибиотиками во время операции кесарева сечения, способы ранней диагностики послеродовых эндометритов, лечения антиоксиданта..

Логосфера

Кокрановское руководство: Беременность и роды

140грн

Кокрановское руководство "Беременность и роды" содержит наиболее доказательные данные в области помощи женщинам в важный момент их жизни. Этими данными должны руководствоваться практикующие врачи, акушерки, студенты и родители. Логическая последовательность глав и предметный указатель позволяют быстро найти резюме более 400 Кокрановских систематических обзор..

Логосфера

Лекарственная терапия в период беременности и лактации

490грн

Какие лекарственные средства можно назначать во время беременности и грудного вскармливания? С какими нежелательными эффектами препаратов необходимо считаться? Инструкции по применению лекарственного препарата, подготовленные фирмой-производителем, Красный список, учебники по фармакологии и токсикологии часто содержат неполную информацию, а иногда даже вводя..

Лаборатория знаний

Неврология новорожденных. Острый период и поздние осложнения

340грн

В монографии рассматривается патология нервной системы новорожденных, возникшая в результате как патологических, так и физиологических родов. Обобщены данные о механизме и морфологии родовых повреждений. Приводится подробное описание безусловных рефлексов новорожденных, их клинические варианты и динамика в зависимости от уровня поражения нервной системы. Дет..

Логосфера

Неонатология: Гастроэнтерология и питание

700грн

Представленные в данном издании рекомендации содержат современную информацию по гастроэнтерологии и питанию новорожденных, необходимую неонатологам в практической деятельности. Книга служит своеобразным мостом между передовыми научными исследованиями и применением их на практике. В издании обсуждены новые темы этой области медицины и даны советы по диагности..

Логосфера

Неонатология: Гематология, иммунология и инфекционные болезни (серия "Проблемы и прот..

700грн

Представленные в данном издании рекомендации содержат современную информацию по гематологии, иммунологии и инфекционным болезням новорожденных, необходимую неонатологам в практической деятельности. Книга служит своеобразным мостом между передовыми научными исследованиями и применением их на практике. В издании обсуждены новые темы этой области медицины и дан..

Логосфера

Неонатология: Гемодинамика и кардиология

1400грн

Представленные в данном издании рекомендации содержат современную информацию по гемодинамике и кардиологии новорожденных, необходимую неонатологам в практической деятельности. Книга служит своеобразным мостом между передовыми научными исследованиями и применением их на практике. В издании обсуждены новые темы этой области медицины и даны советы по диагностич..

Логосфера

Неонатология: Легкие новорожденных

1750грн

Представленные в данном издании рекомендации содержат современную информацию по легким новорожденных, необходимую неонатологам в практической деятельности. Книга служит своеобразным мостом между передовыми научными исследованиями и применением их на практике. В издании обсуждены новые темы этой области медицины и даны советы по диагностическим и лечебным стр..

Логосфера

Неонатология: Неврология

1050грн

Представленные в данном издании рекомендации содержат современную информацию по неврологии новорожденных, необходимую неонатологам в практической деятельности. Книга служит своеобразным мостом между передовыми научными исследованиями и применением их на практике. В издании обсуждены новые темы этой области медицины и даны советы по диагностическим и лечебным..

Показано з 1 по 24 із 43 (2 сторінок)