(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Акушерство і гінекологія

Routledge

Gynaecology by Ten Teachers

1650грн

First published in 1919 as 'Diseases of Women', Gynaecology by Ten Teachers is well established as a concise, yet comprehensive, guide. The twentieth edition has been thoroughly updated by a new team of 'teachers', integrating clinical material with the latest scientific developments that underpin patient care. Each chapter is highly structured, with learnin..

Routledge

Handbook of Obstetric Medicine

2850грн

Medical professionals are often involved in the management of the pregnant patient without necessarily being experts on all the complications surrounding pregnancy. The Handbook of Obstetric Medicine addresses the most common and serious medical conditions encountered in pregnancy, including heart disease, thromboembolism, diabetes, skin problems, gastrointe..

Routledge

Obstetrics and Gynaecology: An Evidence-based Text for MRCOG

3800грн

Modelled after the current MRCOG curriculum, the new edition of this bestselling book provides all the information a specialist registrar in obstetrics and gynaecology or senior house officer needs during training or when preparing for the MRCOG examination. Obstetrics & Gynaecology: An Evidence-based Text for MRCOG covers the latest professional guidelines..

Routledge

Operative Obstetrics

4500грн

The new edition of this authoritative review of the clinical approach to diagnostic and therapeutic obstetric, maternal-fetal and perinatal procedures will be welcomed by all professionals involved in childbirth as a significant contribution to the practice of maternal-fetal medicine and surgical obstetrics...

Медкнига

Актуальна гінекологія: від лікаря до пацієнта

50грн

Ця невелика книга написана не для хворих осіб, а для всіх здорових жінок різного віку з несхожими проблемами. Збереження здоров’я жіночої половини населення — основна мета автора. Автору активно допомагали жінки, які задавали питання, що найбільше їх цікавили і хвилювали, були для них важливі. Відповіді на ці запитання і лягли в основу даного видання. Хотіло..

Медицина

Акушерство

150грн

Согласно данным научно-доказательной медицины, изложены современные подходы к ведению беременности, методики пренатального и интранатального определения состояния плода, принципы ведения послеродового периода. Приведены подходы диагностики, тактики ведения и лечения беременных с различной экстрагенитальной патологией. Большое внимание уделено основным акушер..

Медицина

Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 1: Акушерство

275грн

У сучасних умовах у сфері поліпшення якості підготовки студентів-медиків і поглиблення їхніх знань у галузі акушерства гостро постала потреба у виданні підручника, який висвітлював би актуальні питання акушерства і відповідав чинним навчальним програмам. Підручник створено відповідно до нової програми з акушерства та згідно з вимогами Болонського процесу. У ..

Медицина

Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 2: Гінекологія

245грн

Поліпшення якості підготовки студентів у вищих медичних навчальних закладах пов’язане з удосконаленням форм і методів викладання предметів, а також з упровадженням новітніх досягнень, засвоєнням сучасних форм навчання та контролю за рівнем знань. Матеріал викладено з урахуванням програми вивчення предмету “Акушерство і гінекологія” із позицій доказової медиц..

СпецЛит

Врожденный вывих бедра у детей грудного возраста

160грн

В руководстве представлены методики диагностики и консервативного лечения врожденного вывиха бедра у детей грудного возраста. Описана современная методика консервативного лечения данной патологии с подробным изложением алгоритма ведения данного заболевания на всех его этапах. Отражена методика реабилитационного периода. Книга предназначена для врачей ортопе..

Медицина

Гінекологія

165грн

У підручнику розглянуто історичні відомості про розвиток гінекології в Україні, медичну деонтологію, основи законодавства України про охорону здоров’я жінки, питання організації гінекологічної допомоги, анатомії та фізіології жіночих статевих органів. Особливу увагу приділено діагностиці, лікуванню та профілактиці гінекологіч­них захворювань, догляду за паці..

Медицина

Гінекологія дитячого і підліткового віку

150грн

У підручнику на сучасному рівні описано анатомо-фізіологічні особливості статевого розвитку, регуляцію функції репродуктивної системи та гінекологічні захворювання у дівчат різного віку. Розглянуто проблеми порушень статевого розвитку у дівчат, природжених аномалій статевих органів, розладів менструальної функції, нейроендокринних гінекологічних синдромів, з..

Медицина

Гинекология

115грн

Учебник соответствует требованиям современной науки и образования согласно данным научно-доказательной медицины. Изложены актуальные вопросы консервативной и оперативной гинекологии. Описаны новые подходы к диагностике, лечению и профилактике заболеваний репродуктивной системы женщин. Приведены последние представления об этиологии и патогенезе заболеваний же..

СпецЛит

Гнойно-септические инфекции в акушерстве

50грн

В руководстве представлен системный подход к снижению материнской смертности у больных с гнойно септической инфекцией, освещены вопросы акушерского перитонита и сепсиса, профилактики послеоперационных осложнений у беременных и рожениц антибиотиками во время операции кесарева сечения, способы ранней диагностики послеродовых эндометритов, лечения антиоксиданта..

Медицина

Основи біоетики і біобезпеки

200грн

У підручнику викладено основні теми навчальної дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки». У першій частині висвітлено історію, основні поняття, термінологію, етичні, медичні та правові аспекти біоетики. Розглянуто проблеми трансплантології, евтаназії, репродуктивних технологій, аборту, статусу ембріона, медичної генетики, ВІЛ-інфекції. Також вміщено р..

Медицина

Основи перинатальної медицини

80грн

У навчальному посібнику описано сучасні методи дослідження в акушерстві та перинатології, тактику ведення багатоплідної вагітності, новітні аспекти діагностики й лікування перинатальних інфекцій, плацентарної недостатності, дистресу і затримки внутрішньоутробного розвитку плода, а також особ­ливості ведення новонародженого в ранній неонатальний період при рі..

СпецЛит

Острый ДВС-синдром при критических состояниях в акушерско-гинекологической клинике

50грн

В руководстве освещены вопросы клинической физиологии, лабораторной диагностики и клинической интерпретации острых нарушений в системе гемостаза при жизнеугрожающих состояниях различного генеза. Изложены современные взгляды на патогенез и клинику острого ДВС крови в акушерстве, представлена оригинальная классификация данного критического состояния. Обсуждены..

Медицина

Практикум з фантомного акушерства

65грн

У навчальному посібнику вміщено основні дані щодо ана­томії, кровопостачання та іннервації статевих органів жінки. Наведено основну акушерську термінологію, розміри та­за і плода, особливості перебігу, діагностики та біомеханізмів пологів як при фізіологічному перебігу, так і в разі ускладнень та відхилень у вагітних і роділь. Описано ознаки відокремлення та..

Медицина

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї

95грн

Зміст підручника відповідає чинній навчальній програмі. У ньому розглянуто систему організації, структуру та завдання служби планування сім’ї, викладено історію розвитку контрацепції, докладно проаналізовано проблеми штучного аборту, що внаслідок низької медичної культури населення залишається основним методом планування сім’ї. Змістовному висвітленню цих пи..

СпецЛит

Родовая травма головы (основы персонализированной медицинской помощи)

200грн

В учебном пособии рассматривается проблема персонализации медицинской помощи новорожденным детям с родовой травмой головы. На этапах диагностики это достигается путем значительного сокращения показаний к применению рентгеновских методов диагностики (рентгенографии и КТ), а на этапах лечения — за счет широкого использования приемов минимально инвазивной и неи..

СпецЛит

Руководство по пуэрперию

1920грн

В руководстве проанализированы данные литературы по вопросам физиологического и патологического течения послеродового периода и представлены результаты собственных исследований. Подробно рассмотрены инфекционные осложнения в пуэрперии, в том числе и в послеоперационном периоде. Дана общая характеристика госпитальных инфекций в акушерском стационаре на совре..

Медицина

Сексопатологія

175грн

Видання є спробою синтезу даних соціологічного, соціально-психологічного, фізіологіч­ного, психологічного та клінічного вивчення сексуальності людини в теоретичному й практич­ному аспектах. Психологічні та соціальні аспекти сексуальної поведінки в нормі і при патоло­гії розглядаються на рівні цілого: індивід—пара—соціум. Структура підручника відповідає основ..

Медицина

Фізіологічне акушерство

210грн

У підручнику висвітлено організацію роботи акушерського стаціонару, санітарно-гігієнічний режим у пологових будинках, фізіологічний перебіг вагітності, пологів і післяпологового періоду. Викладено методи оцінки стану плода і новонародженого. Відповідно до наказів МОЗ України стандартизовано й уніфіковано методи діагностики та лікування захворювань породіль і..

СпецЛит

Физиологическое акушерство

160грн

В учебном пособии рассматриваются вопросы, относящиеся к разделу физиологического акушерства. Представлены современные данные о фолликулогенезе, овуляции, имплантации, развитии ранней беременности, росте и развитии плода. Рассмотрены изменения, происхоящие в организме женщины во время беременности. Нашли отражение вопросы, относящиеся к разделу организации а..

Показано з 1 по 24 із 25 (2 сторінок)