(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Акушерство і гінекологія

Routledge

Obstetrics by Ten Teachers (Акушерство від десяти вчителів)

1400 грн

First published in 1917 as 'Midwifery', Obstetrics by Ten Teachers is well established as a concise, yet comprehensive, guide within its field. The twentieth edition has been thoroughly updated by a new team of 'teachers', integrating clinical material with the latest scientific developments that underpin patient care. Each chapter is highly structured, with..

Медкнига

Актуальна гінекологія: від лікаря до пацієнта

130 грн

Ця невелика книга написана не для хворих осіб, а для всіх здорових жінок різного віку з несхожими проблемами. Збереження здоров’я жіночої половини населення — основна мета автора. Автору активно допомагали жінки, які задавали питання, що найбільше їх цікавили і хвилювали, були для них важливі. Відповіді на ці запитання і лягли в основу даного видання. Хотіло..

Династия

Акушерская тактика при тазовом предлежании плода

320 грн

 Монография посвящена проблеме тазового предлежания плода. На основе большого клинического опыта ведения беременности и родов по данной патологии и анализе данных литературы авторы представили результаты собственных уникальных в отечественном акушерстве исследований.Авторами детально рассматриваются вопросы этиологии тазового предлежания плода, диагност..

Медицина

Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 1: Акушерство

650 грн

У сучасних умовах у сфері поліпшення якості підготовки студентів-медиків і поглиблення їхніх знань у галузі акушерства гостро постала потреба у виданні підручника, який висвітлював би актуальні питання акушерства і відповідав чинним навчальним програмам. Підручник створено відповідно до нової програми з акушерства та згідно з вимогами Болонського процесу. У ..

Медицина

Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 2: Гінекологія

740 грн

Поліпшення якості підготовки студентів у вищих медичних навчальних закладах пов’язане з удосконаленням форм і методів викладання предметів, а також з упровадженням новітніх досягнень, засвоєнням сучасних форм навчання та контролю за рівнем знань. Матеріал викладено з урахуванням програми вивчення предмету “Акушерство і гінекологія” із позицій доказової медиц..

Elsevier

Атлас анатомії таза й гінекологічної хірургії (Atlas of Pelvic Anatomy and Gynecologi..

11000 грн

Combining detailed descriptions of pelvic anatomy with easy-to-follow instructions for gynecologic procedures, Atlas of Pelvic Anatomy and Gynecologic Surgery, 5th Edition, is a comprehensive, up-to-date atlas that reflects current practices in this fast-changing field. Pelvic anatomy and surgical operations are depicted through full-color anatomic drawings,..

МЕДпресс-информ

Бактеріальні та вірусні інфекції в акушерстві та гінекології

260 грн

В учебном пособии представлены данные об основных и наиболее распространенных инфекционно-воспалительных заболеваниях органов репродуктивной системы, их влиянии на течение и исход беременности и о воспалительных осложнениях в послеродовом периоде. С современных позиций изложены классификации заболеваний, этиологические, патофизиологические и диагностиче..

Гэотар

Безплідність та доброякісні захворювання молочної залози

380 грн

В монографії розглядаються патогенетичні аспекти доброякісної патології молочних залоз у жінок з безплідністю, підвищення ефективності діагностики та лікування безплідності. На підставі вивчення частоти, структури, клінічних проявів доброякісних дисплазій молочних залоз, стану молочних залоз та щитовидної залози у жінок із безплідністю, ендокринного гомеоста..

WILEY

Вагітність високого ризику: протоколи, засновані на доказовій медицині (Protocols for..

5000 грн

Through seven editions, Protocols for High-Risk Pregnancies has helped busy obstetricians keep pace with a constantly evolving field. Providing just-in-time content, its focus on protocols and guidelines helps organize medical thinking, avoid heuristic errors of omission and commission, and optimize maternal and fetal outcomes.As with the prior six..

Фенікс

Вагітність та кісткова тканина. ч.2

370 грн

У монографії систематизовані дані літератури про особливості кісткового ремоделювання і метаболізму кісткової тканини в різні вікові періоди життя жінки, дані про анатомо-функціональні зміни кістково-суглобової системи під час вагітності, в т.ч. у жінок з рідкісними формами остеопатий спадкового генезу.Подано результати власних багаторічних ретро- і проспект..

МЕДпресс-информ

Внутриутробная инфекция. Ведение беременности, родов и послеродового периода

180 грн

Проблема внутриутробной инфекции является одной из ведущих в акушерской практике в связи с высоким уровнем инфицирования беременных, рожениц и родильниц, опасностью нарушения развития плода и рождения больного ребенка. В настоящем руководстве изложены сведения об этиологии и патогенезе большинства внутриутробных инфекций, их диагностике, ведению беременных с..

Нова книга

Гінекологія

1220 грн

Підручник створено відповідно до тематики циклу професійно-практичної підготовки Акушерство та гінекологія освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я. У підручнику з урахуванням останніх досягнень світової науки і практики викладено засади сучасної гінекології, науки, яка покликана ..

Нова книга

Гінекологія

1450 грн

2-ге виданняПідручник підготовлений з урахуванням останніх досягнень (у тому числі доказової медицини) в області діагностики, тактики ведення та лікування хворих з основною гінекологічною патологією. Використовувались клінічні протоколи, консенсуси, гайдлайни провідних держав світу (США, Канади, Великої Британії, Австралії та ін.). Детально викладено пи..

Віхола

Гінекологія без страху. Все, що варто знати про інтимне здоров'я

295 грн265 грн

Гормони, менструація, ПМС та овуляція. Секс, контрацепція, інфекції. Піхва, вульва, клітор і (міфічна) точка G. Базовий набір інформації про власне тіло, яким варто володіти кожній жінці.У своїй книжці гінекологиня Оксана Негрич докладно знайомить кожну з її ж власним організмом. Чи нормально відчувати біль при менструації і що з цим робити? Які аналізи варт..

Новий світ-2000

Гіперандрогенні стани в практиці акушера-гінеколога

380 грн

Навчальний посібник присвячений питанням патофізіології, діагностики та лікування синдрома полікістозних яєчників та поширених гіперандрогенних розладів, зокрема гірсутизму, акне, алопеції. Навчальний посібник призначений для лікарів-слухачів циклів підвищення кваліфікації, лікарів-інтернів, аспірантів за спеціальністю «акушерство та гінекологія», студентів ..

Cambridge University Press

Діагностична і оперативна гістероскопія (Diagnostic and Operative Hysteroscopy)

4000 грн

This expert guide will help readers learn about the role of hysteroscopy in the management of a range of common and less common gynaecological problems. In particular, the book covers the diagnosis and treatment of endometrial and uterine anatomical abnormalities that are associated with abnormal uterine bleeding and impairment of reproduction. Contemporary ..

МЕДпресс-информ

Диагностическая лапароскопия (Діагностична лапароскопія)

420 грн

Освещены современные представления об анатомо-физиологических особенностях органов брюшной полости и малого таза; показаниях, противопоказаниях и осложнениях лапароскопии, этиопатогенезе основных заболеваний органов брюшной полости и малого таза, их эндоскопической и морфологической диагностике.Рассчитано на эндоскопистов, хирургов, гинекологов.В книге 276 ц..

CRC Press

Захворювання молочної залози (Breast Diseases)

3490 грн

This comprehensive textbook incoporates all aspects of breast disease, including basic science, benign breast diseases, malignant neoplasms, diagnostics, multidisciplinary therapeutic options, and molecular biology research. It focuses on information useful for trainees, medical students, and practicing breast surgeons and oncologists. The highlight of the b..

Медкнига

Захворювання серцево-судинної системи і вагітність

220 грн

У навчальному посібнику для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації викладено особливості ведення вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи відповідно до сучасних міжнародних та національних рекомендацій. Посібник також буде корисним сімейним лікарям, кардіологам, акушерам-гінекологам, педіатрам і лікарям інших с..

StatusPraesens

Кавитированные растворы в репродуктивной медицине

640 грн

Книга «Кавитированные растворы в репродуктивной медицине» — плод совместных разработок клиницистов-гинекологов и специалистов в области космической электронной техники. Вниманию прогрессивного врача — целый арсенал, направленный на повышение эффективности лечения. Глобальный тюнинг медикаментозных подходов. От души рекомендуется всем акушерам-гинекологам...

Гэотар

Клінічні норми. Акушерство та гінекологія

320 грн

Во втором издании справочника в краткой форме, преимущественно в таблицах и схемах, представлены основные клинические нормативные показатели в акушерстве и гинекологии, а также изложены принципы ведения пациенток данного профиля. Книга содержит разделы по гинекологии, планированию семьи и акушерству. Материал в разделе "Гинекология" приведен в зависимости от..

Медицина

Клінічне акушерство та гінекологія

835 грн

Четверте видання підручника отримало високу оцінку фахівців та студентів у всьому світі. У ньому наведено фундаментальну інформацію з клінічного акушерства та гінекології. Висвітлено численні питання, що постають перед акушерством і гінекологією: від етичних аспектів штучного запліднення до глобальної значущості контрацепції, лікування онкогінекологічних зах..

Гэотар

Клиническая фармакология. Акушерство. Гинекология. Бесплодный брак

730 грн

Второе издание руководства посвящено расширению необходимых современных знаний по клинической фармакологии акушерами-гинекологами. Оно обусловлено, прежде всего, прогрессирующими изменениями в правилах назначения тех или иных лекарственных препаратов. 25 декабря 2018 г. Президент РФ подписал указ об обязательности клинических рекомендаций как документа, в со..

Thieme

Кольпоскопія і патологія шийки матки по Бургхардту (Burghardt's Primary Care Colposco..

3850 грн

Издание представляет собой иллюстрированное руководство-атлас по кольпоскопии и патологии шейки матки, в котором представлена кольпоскопическая картина в совокупности с гистопатологией, что обеспечивает полное понимание морфологической картины и клинического диагноза. Книга содержит обновленную информацию о центральной роли вируса папилломы человека в развит..

Показано з 1 по 24 із 253 (11 сторінок)