(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Акушерство і гінекологія

Routledge

Obstetrics by Ten Teachers (Акушерство від десяти вчителів)

1400 грн

First published in 1917 as 'Midwifery', Obstetrics by Ten Teachers is well established as a concise, yet comprehensive, guide within its field. The twentieth edition has been thoroughly updated by a new team of 'teachers', integrating clinical material with the latest scientific developments that underpin patient care. Each chapter is highly structured, with..

Медкнига

Актуальна гінекологія: від лікаря до пацієнта

130 грн

Ця невелика книга написана не для хворих осіб, а для всіх здорових жінок різного віку з несхожими проблемами. Збереження здоров’я жіночої половини населення — основна мета автора. Автору активно допомагали жінки, які задавали питання, що найбільше їх цікавили і хвилювали, були для них важливі. Відповіді на ці запитання і лягли в основу даного видання. Хотіло..

Династия

Акушерская тактика при тазовом предлежании плода

320 грн

 Монография посвящена проблеме тазового предлежания плода. На основе большого клинического опыта ведения беременности и родов по данной патологии и анализе данных литературы авторы представили результаты собственных уникальных в отечественном акушерстве исследований.Авторами детально рассматриваются вопросы этиологии тазового предлежания плода, диагност..

Медицина

Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 1: Акушерство

650 грн

У сучасних умовах у сфері поліпшення якості підготовки студентів-медиків і поглиблення їхніх знань у галузі акушерства гостро постала потреба у виданні підручника, який висвітлював би актуальні питання акушерства і відповідав чинним навчальним програмам. Підручник створено відповідно до нової програми з акушерства та згідно з вимогами Болонського процесу. У ..

Медицина

Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 2: Гінекологія

740 грн

Поліпшення якості підготовки студентів у вищих медичних навчальних закладах пов’язане з удосконаленням форм і методів викладання предметів, а також з упровадженням новітніх досягнень, засвоєнням сучасних форм навчання та контролю за рівнем знань. Матеріал викладено з урахуванням програми вивчення предмету “Акушерство і гінекологія” із позицій доказової медиц..

StatusPraesens

Анемии и репродуктивное здоровье

670 грн

Ключевая книга по анемиям для акушеров-гинекологов. Современные представления об анемии, распространённости видов заболевания и их влияние на состояние репродуктивной системы женщин. Допустимый в практике спектр клинических возможностей.В книге изложены современные представления об анемии, распространённости различных видов этого заболевания и их влиянии на ..

Elsevier

Атлас анатомії таза й гінекологічної хірургії (Atlas of Pelvic Anatomy and Gynecologi..

11000 грн

Combining detailed descriptions of pelvic anatomy with easy-to-follow instructions for gynecologic procedures, Atlas of Pelvic Anatomy and Gynecologic Surgery, 5th Edition, is a comprehensive, up-to-date atlas that reflects current practices in this fast-changing field. Pelvic anatomy and surgical operations are depicted through full-color anatomic drawings,..

МЕДпресс-информ

Бактеріальні та вірусні інфекції в акушерстві та гінекології

260 грн

В учебном пособии представлены данные об основных и наиболее распространенных инфекционно-воспалительных заболеваниях органов репродуктивной системы, их влиянии на течение и исход беременности и о воспалительных осложнениях в послеродовом периоде. С современных позиций изложены классификации заболеваний, этиологические, патофизиологические и диагностиче..

МИА

Беременность высокого риска

1150 грн

Монография посвящена описанию патологических состояний , осложняющих течение беременности. При этом одновременно проведена оценка важнейших системных синдромов — диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, системного воспалительного ответа, антифосфолипидного, метаболического — в патогенезе осложненной беременности. Описана взаимосвязь генетичес..

WILEY

Вагітність високого ризику: протоколи, засновані на доказовій медицині (Protocols for..

5000 грн

Through seven editions, Protocols for High-Risk Pregnancies has helped busy obstetricians keep pace with a constantly evolving field. Providing just-in-time content, its focus on protocols and guidelines helps organize medical thinking, avoid heuristic errors of omission and commission, and optimize maternal and fetal outcomes.As with the prior six..

Фенікс

Вагітність та кісткова тканина. ч.2

370 грн

У монографії систематизовані дані літератури про особливості кісткового ремоделювання і метаболізму кісткової тканини в різні вікові періоди життя жінки, дані про анатомо-функціональні зміни кістково-суглобової системи під час вагітності, в т.ч. у жінок з рідкісними формами остеопатий спадкового генезу.Подано результати власних багаторічних ретро- і проспект..

МЕДпресс-информ

Внутриутробная инфекция. Ведение беременности, родов и послеродового периода

180 грн

Проблема внутриутробной инфекции является одной из ведущих в акушерской практике в связи с высоким уровнем инфицирования беременных, рожениц и родильниц, опасностью нарушения развития плода и рождения больного ребенка. В настоящем руководстве изложены сведения об этиологии и патогенезе большинства внутриутробных инфекций, их диагностике, ведению беременных с..

Нова книга

Гінекологія

1220 грн

Підручник створено відповідно до тематики циклу професійно-практичної підготовки Акушерство та гінекологія освітньо-професійної програми другого рівня вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я. У підручнику з урахуванням останніх досягнень світової науки і практики викладено засади сучасної гінекології, науки, яка покликана ..

Нова книга

Гінекологія

1450 грн

2-ге виданняПідручник підготовлений з урахуванням останніх досягнень (у тому числі доказової медицини) в області діагностики, тактики ведення та лікування хворих з основною гінекологічною патологією. Використовувались клінічні протоколи, консенсуси, гайдлайни провідних держав світу (США, Канади, Великої Британії, Австралії та ін.). Детально викладено пи..

Cambridge University Press

Діагностична і оперативна гістероскопія (Diagnostic and Operative Hysteroscopy)

3750 грн

This expert guide will help readers learn about the role of hysteroscopy in the management of a range of common and less common gynaecological problems. In particular, the book covers the diagnosis and treatment of endometrial and uterine anatomical abnormalities that are associated with abnormal uterine bleeding and impairment of reproduction. Contemporary ..

МЕДпресс-информ

Диагностическая лапароскопия (Діагностична лапароскопія)

420 грн

Освещены современные представления об анатомо-физиологических особенностях органов брюшной полости и малого таза; показаниях, противопоказаниях и осложнениях лапароскопии, этиопатогенезе основных заболеваний органов брюшной полости и малого таза, их эндоскопической и морфологической диагностике.Рассчитано на эндоскопистов, хирургов, гинекологов.В книге 276 ц..

МИА

Жизнеугрожающие состояния в акушерстве и перинатологии

1100 грн

Монография посвящена патогенезу, профилактике и лечению ряда жизнеугрожающих состояний в современной перинатологии: массивным акушерским кровотечениям, обусловленные первичными нарушениями в системе гемостаза; анафилактоидному синдрому беременных; дородовому наблюдению и ведению беременности и родов у женщин, перенесших ишемический инсульт; ведению беременно..

Медкнига

Захворювання серцево-судинної системи і вагітність

190 грн

У навчальному посібнику для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації викладено особливості ведення вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи відповідно до сучасних міжнародних та національних рекомендацій. Посібник також буде корисним сімейним лікарям, кардіологам, акушерам-гінекологам, педіатрам і лікарям інших с..

StatusPraesens

Кавитированные растворы в репродуктивной медицине

640 грн

Книга «Кавитированные растворы в репродуктивной медицине» — плод совместных разработок клиницистов-гинекологов и специалистов в области космической электронной техники. Вниманию прогрессивного врача — целый арсенал, направленный на повышение эффективности лечения. Глобальный тюнинг медикаментозных подходов. От души рекомендуется всем акушерам-гинекологам...

Гэотар

Клінічні норми. Акушерство та гінекологія

320 грн

Во втором издании справочника в краткой форме, преимущественно в таблицах и схемах, представлены основные клинические нормативные показатели в акушерстве и гинекологии, а также изложены принципы ведения пациенток данного профиля. Книга содержит разделы по гинекологии, планированию семьи и акушерству. Материал в разделе "Гинекология" приведен в зависимости от..

Медицина

Клінічне акушерство та гінекологія

835 грн

Четверте видання підручника отримало високу оцінку фахівців та студентів у всьому світі. У ньому наведено фундаментальну інформацію з клінічного акушерства та гінекології. Висвітлено численні питання, що постають перед акушерством і гінекологією: від етичних аспектів штучного запліднення до глобальної значущості контрацепції, лікування онкогінекологічних зах..

Гэотар

Клиническая фармакология. Акушерство. Гинекология. Бесплодный брак

730 грн

Второе издание руководства посвящено расширению необходимых современных знаний по клинической фармакологии акушерами-гинекологами. Оно обусловлено, прежде всего, прогрессирующими изменениями в правилах назначения тех или иных лекарственных препаратов. 25 декабря 2018 г. Президент РФ подписал указ об обязательности клинических рекомендаций как документа, в со..

Thieme

Кольпоскопія и патологія шийки матки по Бургхардту (Burghardt's Primary Care Colposco..

3850 грн

Издание представляет собой иллюстрированное руководство-атлас по кольпоскопии и патологии шейки матки, в котором представлена кольпоскопическая картина в совокупности с гистопатологией, что обеспечивает полное понимание морфологической картины и клинического диагноза. Книга содержит обновленную информацию о центральной роли вируса папилломы человека в развит..

МЕДпресс-информ

Кольпоскопія. Підручник і атлас (Colposcopy Comprehensive Textbook and Atlas)

5460 грн

This comprehensive textbook and atlas provides detailed guidance on the performance and interpretation of colposcopy, with a particular focus on the diagnosis of precancerous cervical, vulvar, and vaginal lesions. The book not only describes the role of colposcopy in state of the art cervical cancer screening and triage but also covers the prevention, diagno..

Показано з 1 по 24 із 253 (11 сторінок)