(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Біохімія, мікробіологія

Харків

Біотехнологія. Словник-термінів

280грн

Навчальний посібник "Біотехнологія. Словник-термінів" призначений для студентів,які навчаються за спеціальністю 162 "Біотехнології і біоінженерія" галузі знань 16 - "Хімічна та біоінженерія", студентів екологів, аспірантів, біотехнологів, екологів, викладачів закладів вищої освіти...

Львівська політехніка

Органічна хімія

312грн

У підручнику стисло викладено основи квантово-механічної теорії будови атома, хімічних зв’язків, взаємного впливу атомів у молекулах органічних речовин, взаємозв’язку структури та реакційної здатності молекул. Розглянуто типові механізми реакцій, природу інтермедіатів, чинники, що впливають на їхню стабільність. Значну увагу приділено основам стереохімії та ..

Харків

Теоретичні основи біотехнології

365грн

Навчальний посібник «Теоретичні основи біотехнології» створено на базі курсу лекцій, який читає автор студентам-магістрам і аспірантам за спеціальністю 162 «Біотехнологія і біоінженерія». Наведені відомості про мікроорганізми, як біологічні агенти біопроцесів, обмін речовин в мікробній клітини, біохімічні механізми біосинтезу і регуляції мікробних метаболіті..

Гэотар

Еще раз о питании. Уроки биохимии

541грн

Руководство составлено с учетом новейших достижений в биохимии белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот, витаминов, гормонов, минеральных веществ. Пристальное внимание уделено современным методам биохимических исследований, основанным на запатентованной методике автора, а также вопросам динамической биохимии. Отличительной особенностью книги является ф..

Олді+

Харчова та санітарна токсикологія

421грн

Навчальний посібник присвячений вивченню шляхів потрапляння токсичних речовин у харчові продукти, їх впливу на організм людини, способам зниження їх концентрації і методам їх ідентифікації та визначення. Вирішити ці завдання спроможні висококваліфіковані фахівці, які повинні бути спроможними розв’язувати принципово нові завдання з вивчення якості харчових пр..

Укрмедкнига

Біологічна хімія

281грн

На основі сучасних досягненнь науки в підручнтку викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми 2009 р. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які навчаються за кредито-модульною системою згідно з вимогам Болонського процесу за спеціальністю "Стоматологія".Розглянуто структуру та перетворення ..

CRC Press

Microbial Fermentation and Enzyme Technology

4160грн

The discovery of enzymes as biocatalysts has led to various biotechnological developments. The capability of enzymes to catalyse various chemical reactions both in vivo and in vitro has led them to applications in various industries, such as food, feed, pharmaceutical, diagnostics, detergent, textile, paper, leather, and fine chemical industries. Microbial F..

CRC Press

Fennema's Food Chemistry

3120грн

This latest edition of the most internationally respected reference in food chemistry for more than 30 years, Fennema’s Food Chemistry, 5th Edition once again meets and surpasses the standards of quality and comprehensive information set by its predecessors. All chapters reflect recent scientific advances and, where appropriate, have expanded ..

Харків

Wheat biopolymers interactions in the breadmaking

468грн

This book reviews current knowledge of the structure and properties of the storage proteins and other biopolymers of wheat, flour and bread. The role of the gluten forming proteins and complex biopolymer matrixes in wheat flour, several structure-function relationships based on the molecular level and determination the quality of the dough and bread also dis..

Инфра-М

Микробиологические основы природной закваски молока

541грн

В учебном пособии впервые обобщены знания об особенностях экологии лактобактерий природных заквасок разных географических зон. Географические расы лактобактерий и дрожжей молочных национальных продуктов могут явиться источником новых более резистентных к экстремальным факторам (в том числе лечебным препаратам) ферментов, которые будут востребованы в биотехно..

WILEY

The Chemistry of Food

3276грн

Wiley's landmark food chemistry textbook that provides an all-in-one reference book, revised and updatedThe revised second edition of The Chemistry of Food provides a comprehensive overview of important compounds constituting of food and raw materials for food production. The authors highlight food’s structural features, chemical reactions, organol..

WILEY

Starter Cultures in Food Production

5616грн

Starter cultures have great significance in the food industry due to their vital role in the manufacture, flavour, and texture development of fermented foods. Once mainly used in the dairy industry, nowadays starter cultures are applied across a variety of food products, including meat, sourdough, vegetables, wine and fish. New data on the potential health b..

CRC Press

Biophysical Chemistry

2080грн

Biophysical Chemistry explores the concepts of physical chemistry and molecular structure that underlie biochemical processes. Ideally suited for undergradate students and scientists with backgrounds in physics, chemistry or biology, it is also equally accessible to students and scientists in related fields as the book concisely describes the fundamenta..

Львівська політехніка

Екологічна біотехнологія в 2-х книгах

460грн

Висвітлено сучасні принципи екогенетичного моніторингу, використання біотехнологічних методів для захисту довкілля, безпеки живих організмів та охорони здоров’я людини. Розглянуто застосування методів екобіотехнології для очищення стічних вод, повітря та ґрунтів, біоутилізації викидів, відходів агропромислового комплексу і гірничорудної промисловості, біотра..

Аграрна освіта

Ветеринарна санітарна мікробіологія

62грн

Книга містить сучасні методи мікробіологічних досліджень показників згідно з Європейськими вимогами до якості та безпеки продуктів харчування, нормативними показниками дослідження об’єктів навколишнього середовища.Посібник складено відповідно до робочої програми з ветеринарної санітарної мікробіології, розраховано для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаці..

АСК

Хіміко-бактеріологічний аналіз

125грн

У підручнику розглянуто хіміко-бактеріологічний аналіз природної та стічної води, кормів, молока і молочних продуктів, м'яса, риби, яєць, меду та інших харчових продуктів, а також ґрунту, добрив і повітря приміщень. Розкрито механізм стандартизації і контролю якості продукції. Наведено загальну схему відповідних досліджень доброякісності харчових продуктів.Д..

Львівська політехніка

Технологія та застосування лікувально-косметичних засобів

415грн

Наведено загальну характеристику шкіри та її придатків, розглянуто її функції, подано правила із догляду та раціонального використання лікувально-косметичних засобів у разі патологічних станів; представлені основні лікарські форми, спеціальні засоби із догляду за шкірою та рецептура їх виготовлення, сучасні методи апаратної косметології.Для студентів вищих н..

Харків

Ферментативный катализ

104грн

Учебное пособие содержит материалы по основным вопросам ферментатив­ного катализа в соответствии с программой подготовки студентов направления «Биотехнология».Предназначено для студентов специальностей биотехнологического профиля всех форм обучения...

Наукова думка

Мікробні ПАР у природоохоронних технологіях

187грн

Наведено дані щодо синтезу мікробних ПАР на різних промислових відходах (олієжирова, цукрова, молочна промисловість, сільське господарство). Розкрито біотехнологічний потенціал бактерій як деструкторів сполук та синтезованих ними ПАР...

CRC Press

Vitamin E in Health and Disease

2496грн

Probes developments and trends in research and clinical applications of vitamin E, discussing its chemistry and biochemistry and natural occurence in nuts, seeds, whole grains and vegetable and fish-liver oils. The book covers new findings on the role of vitamin E as a biological response modifier...

CRC Press

Osmotic Dehydration and Vacuum Impregnation

2496грн

This volume in the Food Preservation Technology Series presents the latest developments in the application of two solid-liquid operations, Osmotic Dehydration (OD) and Vacuum Impregnation (VI), to the food industry. An international group of experts report on the improvement of osmotic processes at atmospheric pressure for fruits and vegetables, current appl..

CRC Press

Ohmic Heating in Food Processing

3328грн

Ohmic heating provides rapid and uniform heating, resulting in less thermal damage than conventional heating and allowing manufacturers to obtain high-quality products with minimum sensorial, nutritional, and structural changes. Ohmic Heating in Food Processing covers several aspects of Ohmic heating: science and engineering, chemistry and physics, biochemis..

Профессия

Культивирование микроорганизмов: кинетика, гидродинамика, тепломассообмен

624грн

В книге рассмотрены вопросы, связанных с культивированием микроорганизмов, в частности факультативных анаэробов. Основное внимание уделено определению скорости развития клеточных популяций при периодическом способе культивирования и связи удельных скоростей прироста биомассы с гидродинамическими условиями в культиваторе...

CRC Press

Modern Infectious Disease Epidemiology

1747грн

Highly practical yet authoritative, the new edition of Modern Infectious Disease Epidemiology has been thoroughly updated and revised in line with changing health concerns. This successful book continues to outline the tools available to the infectious disease student or clinician seeking a thorough background in the epidemiology of infectious and communicab..

Показано з 1 по 24 із 102 (5 сторінок)