(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Біохімія, мікробіологія

CRC Press

Fennema's Food Chemistry (Хімія харчових продуктів)

3500 грн

This latest edition of the most internationally respected reference in food chemistry for more than 30 years, Fennema’s Food Chemistry, 5th Edition once again meets and surpasses the standards of quality and comprehensive information set by its predecessors. All chapters reflect recent scientific advances and, where appropriate, have expanded ..

Харків

Біотехнологія. Словник-термінів

280 грн

Навчальний посібник "Біотехнологія. Словник-термінів" призначений для студентів,які навчаються за спеціальністю 162 "Біотехнології і біоінженерія" галузі знань 16 - "Хімічна та біоінженерія", студентів екологів, аспірантів, біотехнологів, екологів, викладачів закладів вищої освіти...

Ліра-К

Біохімічні основи мікробного синтезу

310 грн

У підручнику наведено шляхи біосинтезу препаратів на основі біомаси мікроорганізмів (синтез структурних компонентів мікробної клітини: полімерів – білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, полісахаридів і відповідних мономерів – амінокислот, нуклеотидів, вуглеводів, жирних кислот), біогенез первинних  метаболітів (органічних кислот, амінокислот і вітамінів),..

Біокомпозит

Біохімія: короткий курс. Частина 2

360 грн

У навчальному посібнику розглянуті основні метаболічні процеси, що відбуваються в організмі людини і є об’єктом вивчення у курсі біологічної хімії.Посібник може бути корисним для студентів медичних, біологічних та фармацевтичних факультетів закладів вищої освіти у якості доповнення до базових підручників з біологічної хімії...

Херсон

Биологическая химия с основами физиологии питания

190 грн

Курс лекцій «Біологічна хімія з основами фізіологіі харчування» за змістом відповідає програмі курсу «Біохімія з основами фізіологіі харчування», в якому розглянуті питання будови, властивостей і метаболізму основних органічних сполук, які зустрічаються в біооб’єктах. Разглянута роль біохімічних процесів при зберіганні і переробці харчовоі сировини. Викладен..

Львівська політехніка

Екологічна біотехнологія в 2-х книгах

520 грн

Висвітлено сучасні принципи екогенетичного моніторингу, використання біотехнологічних методів для захисту довкілля, безпеки живих організмів та охорони здоров’я людини. Розглянуто застосування методів екобіотехнології для очищення стічних вод, повітря та ґрунтів, біоутилізації викидів, відходів агропромислового комплексу і гірничорудної промисловості, біотра..

НУХТ

Загальна біотехнологія

120 грн

Викладені всі аспекти біотехнології: становлення і розвиток, основні складові та етапи біотехнологеского процесу, основи культивування мікроорганізмів і клітин, принципи регуляції процесів мікробіологічного синтезу, методи виділення цільового продукту залежно від його локалізації, знешкодження відходів біотехнологічних виробництв, біохімічні основи мікробіол..

Світ книг

Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі

160 грн

У підручнику викладено роль науки у науково-технічному прогресі, розглянуто основні задачі наукознавства, питання системності та логіки у науковому пізнанні, характерні особливості інформації у дослідницькій роботі, методику наукових досліджень в харчовій галузі, основи патентознавства, форми підготовки наукових кадрів...

Львівська політехніка

Органічна хімія

320 грн

У підручнику стисло викладено основи квантово-механічної теорії будови атома, хімічних зв’язків, взаємного впливу атомів у молекулах органічних речовин, взаємозв’язку структури та реакційної здатності молекул. Розглянуто типові механізми реакцій, природу інтермедіатів, чинники, що впливають на їхню стабільність. Значну увагу приділено основам стереохімії та ..

Центр Європи

Органічна хімія

400 грн

У підручнику викладено теоретичні основи природи хімічного зв’язку, будови та реакційної здатності інтермедіатін і молекул, впливу електронних ефектів на перебіг хімічних реакцііі. Значна увага приділена початковим положенням стереоізомерії, особливо енантіомерії, її зв’язку з реакційною здатністю сполук. Розглянуто механізми найважливіших реакцій і вплив рі..

Macmillan

Основи біохімії за Ленінджером/ Lehninger Principles of Biochemistry

4250 грн

Lehninger Principles of Biochemistry 8e continues to help students navigate the complex discipline of biochemistry with a clear and coherent presentation.  Renowned authors David Nelson, Michael Cox, and new co-author Aaron Hoskins have focused this eighth edition around the fundamental principles to help students understand and navigate the most import..

ЛНУ

Основи глікобіології

500 грн

Монографія є актуальним науковим виданням з огляду на потребу у стислому і водночас достатньо інформативному висвітленні основних положень глікобіології, яка є невіддільною складовою частиною сучасної біохімії, клітинної та молекулярної біології. Містить чотири розділи теоретичної частини і один практичний. Детально висвітлено будову та функції глікокон’югат..

БИНОМ

Практическая энзимология

270 грн

В учебном издании, написанном известным ученым из Германии, рассмотрены теоретические основы энзимологии, применяемых в этой научной области методов, а также приведены описания основополагающих лабораторных работ. Для студентов-химиков, биохимиков и биологов, специалистов, работающих в исследовательских и промышленных лабораториях, а также для медиков - науч..

CRC Press

Пробіотики в харчовій безпеці та здоров'ї людини (Probiotics in Food Safety and Human..

2990 грн

The discovery of new and previously unknown organisms that cause foodborne illness makes it essential for scientists, regulators, and those in the food industry to reconsider their traditional approaches to food preservation. A single source reference that can provide the latest practical information on how to deal with the range of probiotic health issues t..

ЛНУ

Санітарна мікробіологія

220 грн

У підручнику охарактеризовані мікробоценози навколишнього середовища (води, повітря, ґрунту), продуктів харчування, предметів побуту, лікарських препаратів і процеси їхнього функціонування, які можуть впливати на здоров’я людини. Значну увагу приділено санітарно-показовому значенню мікроорганізмів, методам їх виявлення і контролю, заходам очищення середовищ ..

Фенікс

Словник термінів у мікробіології

80 грн

У словнику подано українською та російською мовами близько 3000 термінів, понять і словосполучень науки мікробіології.Видання складається з двох частин: у першій частині подано терміни українською мовою та їх переклад російською, в другій — російською мовою та їх переклад українською. Тут поєднано перекладний та етимологічний принципи. Словник має академічни..

Світ книг

Технічна мікробіологія: практикум

260 грн

..

НУХТ

Технологія пробіотиків

150 грн

Висвітлено питання виробництва різних поколінь пробіотиків та функціональних продуктів харчування на основі пробіотичних мікроорганізмів. Проаналізовано історію мікробної екології людини, а також препаратів для підтримання і відновлення нормальної мікрофлори. Наведено сучасні уявлення про склад та функції нормальної мікрофлори людини. Подано дані щодо механі..

Львівська політехніка

Технологія та застосування лікувально-косметичних засобів

320 грн

Наведено загальну характеристику шкіри та її придатків, розглянуто її функції, подано правила із догляду та раціонального використання лікувально-косметичних засобів у разі патологічних станів; представлені основні лікарські форми, спеціальні засоби із догляду за шкірою та рецептура їх виготовлення, сучасні методи апаратної косметології.Для студентів вищих н..

НУХТ

Фізико-хімічні основи одержання ефірних олій

110 грн

Наведено відомості про ефіроносну сировину, методи фармакогностичного аналізу для оцінювання її якості. Розглянуто способи виділення ефірних олій з рослинної сировини та методи дослідження їх фізико-хімічних властивостей. Особливу увагу приділено розгляду методів газової хроматографії для вивчення компонентного складу ефірних олій та одержання з них ароматиз..

Світ книг

Фізична та колоїдна хімія

rating

600 грн

Наведено теоретичні аспекти хімічної термодинаміки, фізико-хімічних властивостей розчинів, електрохімії, хімічної кінетики. Велику увагу приділено питанням, пов'язаним з колоїдною хімією, а саме: поверхневим явищам та адсорбції, дисперсним системам, мікрогетерогенним харчовим системам та ВМС. Матеріал посібника дозволяє ознайомитися з теоретичними основами н..

Ліра-К

Харчова біотехнологія

420 грн

У підручнику систематизовано та викладено всі аспекти харчової біотехнології: використання мікроорганізмів і продуктів їхнього метаболізму в харчових технологіях (молочні ферментовані продукти та промислові заквашувальні культури для їх одержання, ферментовані мясні вироби, хлібобулочні вироби, алкогольні та безалкогольні напої, ферментовані продукти рослинн..

Олді+

Харчова та санітарна токсикологія

690 грн

Навчальний посібник присвячений вивченню шляхів потрапляння токсичних речовин у харчові продукти, їх впливу на організм людини, способам зниження їх концентрації і методам їх ідентифікації та визначення. Вирішити ці завдання спроможні висококваліфіковані фахівці, які повинні бути спроможними розв’язувати принципово нові завдання з вивчення якості харчових пр..

Світ книг

Харчова хімія

790 грн

В навчальному посібнику наведено дані щодо будови, фізико-хімічних та функціонально-технологічних властивостей основних компонентів сировини та харчових продуктів — білків, ліпідів, вуглеводів мінеральних речовин, вітамінів, та їх перетворення у технологічному потоці. Окремо розглянуто роль води у харчових системах. Наведено характеристику основних функціона..

Показано з 1 по 24 із 103 (5 сторінок)