(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Основи тваринництва

Ліра-К

English for specific purposes (veterinary medicine)

180 грн

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності «Ветеринарна медицина». Посібник укладено згідно з робочою навчальною програмою з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» і рекомендовано для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти...

Росинформагротех

Інноваційний технологічний розвиток тваринництва

320 грн250 грн

В издании представлены учебно-методические и нормативно-справочные материалы, необходимые при модернизации производства животноводческой продукции, а также для прогнозирования инновационного технологического развития животоводческих отраслей на средне- и долгосрочную перспективу. Предназначено для специалистов органов государственного управления АПК всех уро..

ЦУЛ

Гігієна води та водопостачання тваринницьких підприємств

400 грн

Наведено санітарно-гігієнічну характеристику води та вимоги до джерел водопостачання, системи водопостачання тваринницьких господарств, вимоги до якості води при вирощуванні риби...

ПрофКнига

Гігієна продуктів тваринного походження

375 грн

У навчальному посібнику охарактеризовано нормативно-правову базу, що забезпечує виробництво продукції тваринного походження в ЄС, згідно вимог Codex Alimentarius та в Україні. Особливу увагу приділено науковим підходам до безпечності та якості м’яса, охарактеризовано хімічний склад і його технологічні властивості, як сировини для ковбасного виробництва, розг..

Олді+

Генетика з біометрією. Практикум

595 грн

Матеріал практикуму викладено відповідно до типової програми з дисципліни «Генетика з біометрією» для забезпечення навчального процесу ОКР «бакалавр» за спеціальністю 6.090102 – «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». В практикумі наводиться матеріал для лабораторних занять з матеріальних основ спадковості, закономірностей успадкування ..

Олді+

Морфологія сільськогосподарських тварин

340 грн

Для логічного засвоєння і цілісного сприймання морфології сільськогосподарських тварин матеріал навчального посібника подано у вигляді блок-схем. Такий підхід полегшує засвоєння програмного матеріалу під час лабораторгих занять і особливо під час самопідготовки. Блок-схеми розроблено відповідно до розділів курсу “Морфологія сільськогосподарських тварин”. Кож..

Університетська книга

Охорона праці в тваринництві, птахівництві

560 грн

Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів щодо збереження здоровя і працездатності людей, які працюють у галузі сільськогосподарського виробництва, зокрема при технічному обслуговуванні та ремонті сільськогосподарських машин. Подані основні відомості з питань пожежної безпеки. Д..

Лань

Современные производственные технологии содержания сельскохозяйственных животных

500 грн

В учебном пособии изложены вопросы современных технологий содержания сельскохозяйственных животных и производства животноводческой продукции. Освещены общебиологические, видовые и возрастные особенности роста и развития животных. Показаны взаимосвязи и взаимозависимости: организм животных — окружающая среда (воздух, вода, почва, корма, постройки и т. д.). Да..

Еспада

Атлас свійських тварин, їх предків та тварин у зоокультурі

104 грн

В атласі наведені деякі види свійських тварин, їх дикі предки із зазначенням приблизного періоду одомашнення, а також дикі тварини в зоокультурі. Перелік тварин подано згідно із зоологічною класифікацією. Розраховано на студентів, викладачів та фахівців у галузі тваринництва...

МНАУ

Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин

447 грн

У роботі висвітлені питання забезпечення високої продуктивності сільськогосподарських тварин, птиці, риби, бджіл в обсязі, необхідному для розв’язання виробничих завдань, пов’язаних з технологією виробництва різних видів продукції ..

ЦУЛ

Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва

395 грн

Моногрaфія «Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва» присвяченa розробці теоретичних та практичних aспектів зaстосувaння біоферментації побічних продуктів тваринництва в умовaх зaкритої зооекосистеми шляхом визнaчення фізико-хімічних влaстивостей екскрементів різних видів твaрин тa гнойових стоків твaринницьких підприємств, основних пaрaмет..

Ліра-К

Екологія тварин

125 грн

Розглянуто фундаментальні проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. Викладено основні механізми та закономірності стійкого існування угруповань тварин та їх зв'язки в екосистемах. Висвітлено закономірності відповіді тварин та їх угруповань на мінливі умови абіотичного та біотичного середовища існування, а також особливості структури ..

Дослідницьке

Засоби малої механізації в тваринництві

187 грн

В посібнику розглянуто загальнотехнологічні показники функціонування малих тваринницьких ферм та агро і зоотехнічні вимоги до технологічних процесів заготівлі та приготування кормів у особистих селянських і фермерських господарствах. Представлено проектно-технологічні рішення малих молочних, свинарських ферм та блочно-модульної ферми для утримання різних вид..

Олді+

Лікарські рослини у тваринництві

593 грн

Навчальник посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та широкого кола читачів, у першу чергу ветеринарних фахівців. Довідник має за мету привернути увагу студентів, викладачів ВНЗ факультетів ветеринарної медицини та фахівців до питань використання лікарських рослин, виготовлення з них препаратів, застосування фітотерапії у практичній діял..

Магнолія

Машини та обладнання для тваринництва

125 грн

1. Корми – класифікація, властивості, способи обробки 2. Механізація виробничих процесів використання стеблових кормів 3. Основи теорії подрібнення кормів 4. Теорія молоткової дробарки кормів 5. Машини для подрібнення стеблових кормів 6. Проектування різального апарата дискового типу 7. Машини для миття і подрібнення корене­буль­бо­пло­дів 8. Машини для приг..

Кондор

Основи проектування тваринницьких підприємств

692 грн

В підручнику висвітлено технології утримання тварин, основи технології кормоприготування, будову, робочі процеси і регулювання наявних машин та обладнання, варіанти технічних рішень, що можуть бути застосовані для виконання механізованих операцій, методи обґрунтування і розрахунку параметрів технологій та визначення конструктивних параметрів і режимів роботи..

Інтас

Основи тваринництва і бджільництва

55 грн

Висвітлено поняття про клітину, тканини і органи сільськогосподарських тварин. Описано загальні закономірності будови і функції системи органів. Викладено питання генетики і відтворення та годівлі сільськогосподарських тварин, а також основи бджільництва...

Аграрна освіта

Селекція сільськогосподарських тварин

180 грн

У підручнику висвітлено сучасні методи селекції сільськогосподарських тварин і птиці, які базуються на дослідженнях генетики, біотехнології та інформаційних систем. Розглянуто особливості різних прийомів добору і підбору під час чистопородного розведення, схрещування та гібридизації. Наведено основні нормативні документи з організації племінної роботи в Укра..

Ліра-К

Стандартизація у тваринництві

406 грн

Наведені вимоги нормативних документів до продукції тваринництва, а також до продукції, використання якої забезпечує ефективну організацію окремих елементів технологічного процесу її виробництва та реалізації. Посібник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів та слухачів з підвищення кваліфікації за спеціальністю «Технологія виробництва та пере..

Нова книга

Фізіологія тварин

400 грн

Зміст підручника повністю відповідає сучасній навчальній програмі підготовки бакалаврів і магістрів, вимогам Державного стандарту вищої освіти і максимально враховує позитивні тенденції розвитку вищої аграрної освіти й загальнобіологічних наук, запити клінічних дисциплін. Матеріали підручника викладені на системному і тканинному рівнях. Особлива увага приділ..

Харків

Інформаційна база даних для інноваційного розвітку тваринництва

320 грн

Рекомендовано Міністерством аграрної політики та продовольства України як навчальний посібник для підготовки фахівців напряму "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"..

ЛНУ

Біологія індивідуального розвитку тварин

62 грн

У посібнику розглядається курс біології індивідуального розвитку тварин. Призначений для формування сучасних уявлень та знань про основні закономірості перебігу онтогенезу багатоклітинних організмів. Автори посібника використали класичні та сучасні наукові досягнення в галузях ембріології, клітинної біології, біохімії, генетики, молекулярної біології для об’..

Лаборатория знаний

Биология сенсорных систем

229 грн

Книга посвящена строению и работе органов чувств человека и животных. Помимо нейробиологических рассматриваются эволюционные, молекулярные, гистологические, анатомические, а также философские аспекты. Показано глубокое единство животного мира. Изучение сенсорных систем животных позволит освободиться от антропоцентризма и "увидеть" окружающий мир иными о..

Вища освіта

Морфологія сільськогосподарських тварин

250 грн

Висвітлено біологію клітини, основи ембріології, загальної гістології; описано морфологію апаратів і систем органів: апаратів руху, травлення, дихання, сечостатевого, серцево-судинної і нервової систем, ендокринних органів і шкірного покриву. Наведено особливості будови тіла свійської птиці.Для студентів вищих аграрних навчальних закладів III – IV рівнів акр..

Показано з 1 по 24 із 28 (2 сторінок)

У цьому розділі розміщена література з тваринництва.