(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Еспада

Еспада

Вівчарство

50грн

Видання висвітлює вичерпне коло питань розвитку вівчарства: походження та біологічні властивості овець, конституцію та екстер`єр, породи і племінну справу, детально розглядається продукція вівчарства, подаються відомості про стан вівчарства в СНД та зарубіжних країнах...

Еспада

Ветеринарно-санітарна експертиза рослинних харчових продуктів

70грн

Наведені дані щодо асортименту і класифікації обєктів ветеринарно-санітарної експертизи – рослинних харчових продуктів (овочів, фруктів, ягід, грибів, борошна, рослинного крохмалю, зернових і бобових культур, рослинних харчових жирів). Висвітлено загальну характеристику найбільш розповсюджених хвороб і пошкоджень продуктів рослинного походження. Описано суча..

Еспада

Дикие и домашние свиньи

60грн

В книге освещены биологические особенности, образ жизни, питания, размножеия диких предков и родичей домашних свиней, обитающих в природе; вопросы приручения и одомашнивания предков свиней; понятия, структура и классификация домашних свиней, происхождение и характеристика мировых пород, их роль в формировании мирового генофонда свиней...

Еспада

Зберігання та переробка сільськогосподарської продукції

90грн

Висвітлені питання переробки продукції продовольчого призначення. Подана структурована інформація про властивості сировини та основні технологічні стадії її переробки: про особливості зберігання сировини та готової продукції; про використання побічних продуктів та відходів виробництва...

Еспада

Коневодство

150грн

Книга написана в соответствии с утвержденной программой по курсу коневодства. В ней рассматриваются вопросы биологических особенностей лошади, ее происхождения, разведения, кормления, гигиены содержания, болезней, тренинга и использования.Для преподавателей и студентов высших учебных сельскохозяйственных заведений, в том числе специализац..

Еспада

Породи свиней в Україні

50грн

Навчальний посібник вміщує матеріали з історії розвитку та становлення генофонду свиней в Україні, характеристики основних порід свиней, оцінки їх екстер’єру та продуктивності...

Еспада

Практикум з вівчарства і технології виробництва вовни і баранини

40грн

Висвітлює як загальні питання стану і розвитку вівчарства, так і технології виробництва вовни і баранини. У логічній послідовності йдеться про основні види вовни, її фізико-механічні властивості, будову, заготівельні стандарти, оцінку хутрової сировини. Видання розглядає методи обліку і оцінки м`ясної і молочної продуктивності овець. Усі ці питання постійно ..

Еспада

Производство куриных яиц

100грн

Книга содержит материалы с предварительными расчетами и нормативами по технологии производства куриных яиц, включая выращивание ремонтного молодняка, содержание взрослой птицы селекционного, прародительского, родительского и промышленного стад. Приведены основные характеристики применяемого в настоящее время и перспективного оборудования для механизации и ав..

Еспада

Рибництво з основами гідробіології

150грн

Розглянуто питання організації ставового рибництва, біології основних видів ставових риб, кормової бази, технології вирощування товарної риби та рибопосадкового матеріалу коропа та інших рослиноїдних риб у господарствах України. Подані методики гідробіологічних досліджень та визначення біологічної продуктивності водойм. Висвітлено інтенсивні форми ведення ст..

Еспада

Сільськогосподарська екологія

100грн

Розглянуто екологічні проблеми рослинництва, тваринництва, методичні питання моніторингу агроекосистем і лісу, особливості мікроклімату у полезахисних лісових смугах різної конструкції та їх вплив на ентомофауну, наслідки антропогенного впливу на сільськогосподарські екосистеми та шляхи їх пом’якшення або подолання...

Еспада

Свинарство: селекція, технологія

120грн

У книзі викладається сучасний стан галузі свинарства в Україні та перспективи її подальшого розвитку, проблема організації та проведення комплексу заходів селекційно-племінної роботи із сучасним генофондом, техноогія виробництва продукції свинарства у господарствах різних категорій та ветеринарно-санітарне забезпечення галузі. Для викладачів і студентів вищи..

Еспада

Технологія виробництва продукції свинарства

180грн

Книга подає характеристику стану та перспективи розвитку свинарства, біологічні особливості свиней, розглядає їх генофонд, питання проведення селекційно-племінної роботи, використання гібридизації, детально висвітлює сучасні технології виробництва свинини за різних форм господарювання, особливості вирощування та відгодівлі свиней в умовах фермерських господа..

Еспада

Управління якістю переробних і харчових виробництв

60грн

Розглянуто питання технології переробки сільськогосподарської сировини і регулювання якості на різних технологічних етапах. Подано структурований матеріал про властивості сільськогосподарської сировини, що переробляється, її взаємодію і вплив на режими виробничих оперцій. Показано шляхи регулювання якості при здійсненні технологічних стадій переробки сільськ..

Еспада

Атлас свійських тварин, їх предків та тварин у зоокультурі

100грн

В атласі наведені деякі види свійських тварин, їх дикі предки із зазначенням приблизного періоду одомашнення, а також дикі тварини в зоокультурі. Перелік тварин подано згідно із зоологічною класифікацією. Розраховано на студентів, викладачів та фахівців у галузі тваринництва...

Еспада

Довідник з виробництва свинини

90грн

У довіднику розглядаються вимоги до якості свинини, біологічні та господарсько-корисні особливості свиней, сучасний стан і напрямки відродження галузі свинарства. Висвітлені питання розведення свиней і організації племінної роботи в галузі, її особливості у племінних і товарних господарствах. Особлива увага приділена виробництву товарної свинини у господарст..

Показано з 1 по 15 із 15 (1 сторінок)