(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Загальнобудівельні

Знання

Інженерна геодезія

490 грн

Висвітлено основні теоретичні та практичні положення з інженерної геодезії при вишукуваннях, проектуванні, зведенні та експлуатації будинків і споруд. Розкрито принципи організації геодезичних робіт при створенні карт і планів, особ­ливості виконання геодезичних розмічувальних робіт, методи роз­в’я­зання інженерних задач на картах і планах, методи виконання ..

Львівська політехніка

Інженерний благоустрій територій

300 грн

Навчальна дисципліна «Інженерний благоустрій територій» важлива для студентів архітектурної спеціальності, які в своїй практичній діяльності мають справу з вибором, освоєнням територій i пристосуванням їх для потреб міського будівництва. У підручнику архітекторів І. В. Русанової і Г. М. Шульги розглянуто основні заходи і методи, спрямовані на освоєння терито..

Основа

Бетони і будівельні розчини

475 грн

Розглянуто класифікацію, властивості, методи випробування і контролю, методики розрахунку складу, технологічні параметри виробництва та галузі застосування в будівництві бетонів і будівельних розчинів. Наведена інформація про особливості технології бетонів і будівельних розчинів. Висвітлені сучасні уявлення про фізично-хімічні процеси структуроутворення бето..

Львівська політехніка

Будівельні конструкції

180 грн

Висвітлено основні положення щодо розрахунку будівельних конструкцій та основ будинків і споруд. Розглянуто характеристики матеріалів, що їх використовують для виготовлення металевих конструкцій, особливості їх роботи за різних напружених станів. Досліджено питання розрахунку та конструювання найважливіших типів з’єднань за допомогою електродугового зварюван..

Академия

Будівельні машини і засоби малої механізації

150 грн

Описаны современные строительные и мелиоративные машины. Качественно отсканированные страницы, одна страница не открывается. Для просмотра повернуть вид по час. стрелке. Изложены основные сведения о назначении, области применения, устройстве, рабочих процессах и технологических возможностях используемых в строительстве машин и средств малой механизации...

Основа

Випробування та обстеження будівельних конструкцій і споруд

150 грн

В кнізі викладені питання теорії й практики планування, організації та проведення статичних випробувань будівельних конструкцій і споруд. Розглянуті методи та засоби вимірювань параметрів, що визначають деформовано-напружений стан конструкцій, їх оброблку і аналіз результатів дослідження. Надані відомості щодо автоматизації всього процесу випробування. Викла..

Київ

Виробнича база будівництва

300 грн

Наведено інформацію про загальну характеристику виробничої бази будівництва, її місце в будівельному комплексі та структуру. Розглянуто інформацію про виробництво сорока основних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які наразі виробляються в Україні, а саме нерудних будівельних матеріалів і виробів, пористих штучних заповнювачів, мінеральних в'яжуч..

Рівне

Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони

140 грн

У монографії наведені експериментально-теоретичні обґрунтування можливості виробництва високоміцних швидкотверднучих бетонів і фібробетонів та конструкцій на їх основі. Визначенні основні фізико-механічні властивості та розроблені методики проектування їх складів...

Каменяр

Динаміка стержневих систем та споруд

550 грн

Книга висвітлює питання динаміки споруд і пов’язані з ними проблеми розрахунку статично визначуваних та статично невизначуваних стержневих і пластинчастих систем на динамічні навантаження. Розглядаються вільні і вимушені коливання системи з однією та скінченною кількістю ступенів вільності за різних видів динамічних і сейсмічних навантажень. Наведено характе..

Львівська політехніка

Залізобетонні конструкції з напружуваними стиками і регулюванням зусиль

170 грн

У монографії наведено результати розроблення, дослідження і впровадження в будівництво ефективних збірно-монолітних статично невизначених залізобетонних конструкцій з напружуваними стиками і регулюванням зусиль для одноповерхових, багатоповерхових промислових і громадських будинків, інженерних споруд і прогонових будов мостів, а також пропозиції з методики ї..

Університет "Україна"

Збірник основних державних будівельних норм України щодо архітектурних та дизайнерськ..

220 грн

У навчально-методичному посібнику наведені основні положення державних будівельних норм України, щодо архітектурних та дизайнерських проектів громадських будинків і споруд та їх інтер'єрів, для вивчення курсів "Дизайнерське проектування громадських споруд та їх інтер'єрів", дисциплін "Дизайнерське проектування" та "Теорія дизайну", для виконання курсових і д..

Університет "Україна"

Збірник основних державних будівельних норм України щодо архітектурного проектування ..

165 грн

У навчально-методичному посібнику наведені вибірки основних державних будівельних норм, що регулюють архітектурне та дизайнерське проектування малоповерхових житлових будинків та їх інтер'єрів. Посібник розрахований на студентів, архітекторів і дизайнерів для виконання курсових і дипломних проектів. Можливе використання Збірника студентами і практиками архіт..

Львівська політехніка

Збірно-монолітні залізобетонні конструкції мостів. Проектування, дослідження і будівн..

330 грн

Наведено результати проектування, досліджень і впровадження в будівництво нових збірних і збірно-монолітних залізобетонних конструкцій мостів із напружуваними стиками і регулюванням зусиль. Розглянуто залізобетонні конструкції прогонових будов мостів та інженерних споруд із застосуванням попереднього напруження арматури під час монтажу, різних видів стиків, ..

Львівська політехніка

Збірно-монолітні залізобетонні конструкції. Проектування, дослідження і впровадження ..

420 грн

У навчальному посібнику наведено результати проектування, досліджень і впровадження в будівництво на багатьох об’єктах нових збірних і збірно-монолітних статично невизначених залізобетонних конструкцій з напружуваними стиками і регулюванням зусиль. Розглянуто залізобетонні конструкції одноповерхових, багатоповерхових промислових, житлових і громадських будин..

Ліра-К

Зведення спеціальних будівель і споруд

420 грн

У навчальному посібнику висвітлені питання технології зведення підземних, підводних і наземних, висотних і просторових спеціальних будівель і споруд різного призначення. Представлені матеріали з технологічного проектування та  підготовки до виконання будівельно-монтажних робіт.    Розглянуто технологічні особливості зведення  заглибл..

НАУ

Комп'ютерні технології проектування залізобетонних конструкцій

160 грн

Опыт показывает, что отсутствие компьютерной методики проектирования железобетонных конструкций, зданий и сооружений сегодня отрицательно сказывается на учебном процессе, курсовом и дипломном проектировании, а также на работе выпускников вузов на производстве. Поэтому в учебном пособии приведены компьютерные технологии моделирования и численного анализа конс..

НАУ

Комп'ютерні технології проектування металевих конструкцій

200 грн

У посібнику викладено технології та методи комп'ютерного моделювання, розглянуті питання автоматизованого розрахунку і конструювання металоконструкцій в програмному комплексі ЛІРА-САПР, приклади розрахунків вручну. Показано засоби побудови розрахункових кінцево-елементних моделей конструкцій, що розглядаються в курсовому проектуванні будівельних вищих навчал..

АСВ

Конструкционные формы пространственных конструкций. Визуализация поверхностей в систе..

680 грн

В монографии рассматриваются вопросы формообразования поверхностей с системой плоских координатных линий. Получены управления поверхностей и формулы их геометрических характеристик. Исследуется геометрия различных классов и подклассов поверхностей. Приводятся рисунки рассматриваемых поверхностей, построенных с использованием программных комплексов «MathCad» ..

Знання

Математичне оброблення геодезичних вимірів

490 грн

У підручнику висвітлено теоретичні  та практичні питання математичного оброблення результатів геодезичних вимірів, методи обчислення кількісних та якісних характеристик виміряних величин. Використано математичні методи з теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії похибок та способу найменших квадратів. Розглянуто питання визначення законів роз..

Львівська політехніка

Механіка ґрунтів, основи та фундаменти

195 грн

Навчальний посібник складено на основі нормативних документів та стандартів, що регламентують розрахунок та методику випробування. Мета циклу лабораторних робіт – закріпити і доповнити теоретичні знання з дисципліни “Основи та фундаменти” та виробити практичні навики з виконання експериментальних досліджень.Навчальний посібник призначений для студентів базов..

Основа

Організація виробництва і управління підприємством будівельних конструкцій, виробів і..

320 грн

 У підручнику розглянуто наукові основи організації виробництва і управління підприємством в умовах становлення ринкової економіки, методологія пошуку та прийняття рішень при підготовці і управлінні на підприємстваї будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. Значну увагу приділено питанням організації виробничого процесу у часі і просторі, основам о..

Львівська політехніка

Організація прибудинкових територій житлових багатоквартирних будинків

140 грн

Викладено нові науково-практичні результати досліджень під час управління прибудинковими територіями багатоквартирних будинків з врегулюванням майнових відносин між власниками квартир та місцевої влади, а також з врахуванням їх прав на інше нерухоме майно та земельні ділянки. Монографія буде корисною всім, хто займається реформуванням житлово-комунального го..

Основа

Охрана труда в строительстве

180 грн

Рассмотрены теоретические, практические, правовые и организационные основы охраны труда, промсанитарии, гигиены труда в строительной сфере...

Основа

Оцінювання технічного стану будівель та інженерних споруд

190 грн

Мета книги "Оцінювання технічного стану будівель та інженерних споруд" полягає у здійсненні практичної допомоги під час виконання роботи з оцінювання технічного стану будівельних конструкцій, а також будівель і споруд у цілому. У ній викладено відомості про діагностику, обстеження та оцінювання технічного стану будівель і споруд для прийняття рішеня щодо под..

Показано з 1 по 24 із 134 (6 сторінок)

У цьому розділі розміщена література про проектування будівель, конструкції машин та іншого обладнання, організацію будівельного виробництва та технології монтажу.