(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Загальнобудівельні

Аграрна освіта

Інженерна геодезія

120грн

Висвітлено основні теоретичні та практичні положення з основ геодезії та інженерної геодезії з вивчення будови і повірок геодезичних інструментів, розкрито принципи особливостей виконання геодезичних розмічувальних робіт, методи виконання лінійних і кутових вимірювань, вимірювання перевищень, камерального опрацювання матеріалів польових вимірювань. Розглянут..

КНТЕУ

Інжиніринг будівель. Практикум

140грн

У посібнику надано матеріал для виконання практичних робіт з дисципліни «Інжиніринг будівель». Видання рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, комерційних училищ, що здійснюють підготовку фахівців у сфері ресто¬ранних, готельних, туристичних та торговельних послуг, буде корисним практичним працівникам...

АСВ

Автобетоносмесители. Автобетононасосы. Стационарные бетононасосы. Справочник

300грн

Приведены производители специальной техники для строительного комплекса, выпускающие автобетоносмесители и бетононасосы. Указаны технические характеристики этих специальных автомобилей, прицепов и полуприцепов, параметры технологического оборудования, базовых шассии дополнительного оборудования...

Львівська політехніка

Будівельні конструкції

200грн

Висвітлено основні положення щодо розрахунку будівельних конструкцій та основ будинків і споруд. Розглянуто характеристики матеріалів, що їх використовують для виготовлення металевих конструкцій, особливості їх роботи за різних напружених станів. Досліджено питання розрахунку та конструювання найважливіших типів з’єднань за допомогою електродугового зварюван..

Ліра-К

Будівельні машини та обладнання

270грн

Підручник складається з 15 розділів, структурно об'єднаних в 5 навчальних модулів. Основи машинознавства, машини для загальнобудівельних робіт, спеціалізовані машини для будівництва, системи водопостачання і водовідведення, системи теплогазопостачання і вентиляції..

Київ

Будівельна механіка. Комп'ютерні технології і моделювання

300грн

У підручнику розглянуто стержневі система, а також деякі континуальні системи. При викладанні методів розрахунку стержневих систем найбільшу увагу приділено таким фундаментальним розділам курсу, як варіаційні принципи механіки і методи, що засновані на цих принципах, - методи Рітца, Бубнова-Гальоркіна, скінченних елементів тощо. Теоретичні положення курсу іл..

Кондор

Випробування конструкцій, обстеження та моніторинг будівель і споруд

700грн

У підручнику розглянуті питання теорії й практики планування, організації та проведення статичних випробувань будівельних конструкцій і споруд. Розглянуті методи та засоби вимірювань параметрів, що визначають деформовано-напружений стан конструкцій, їх оброблення та аналіз результатів дослідження. Подані відомості щодо автоматизації всього процесу випробуван..

Рівне

Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони

100грн

У монографії наведені експериментально-теоретичні обґрунтування можливості виробництва високоміцних швидкотверднучих бетонів і фібробетонів та конструкцій на їх основі. Визначенні основні фізико-механічні властивості та розроблені методики проектування їх складів...

Львівська політехніка

Графічна система AutoCAD. Основи інженерно-будівельного креслення, моделювання та ані..

250грн

Розглянуто основи роботи в середовищі однієї з найпоширеніших у світовій інженерній практиці графічних систем AutoCAD. Описано інтерфейс головного виглядового екрана, координатну систему, способи введення координат та запуску команд на виконання. Наведено команди побудови та редагування геометричних примітивів. Розглянуто принципи твердотільного моделювання,..

Київ

Динаміка споруд

120грн

Викладено основи динаміки споруд. Поряд із традиційними підходами до визначення динамічної реакції пружних систем широко висвітлюються і варіаційні , які базуються на принципах можливих переміщень та Гамільтона. Значне місце займають розділи, присвячені побудові дискретних моделей складних систем на основі методу скінченних елементів, який максимально орієнт..

Львівська політехніка

Залізобетонні конструкції з напружуваними стиками і регулюванням зусиль

130грн

У монографії наведено результати розроблення, дослідження і впровадження в будівництво ефективних збірно-монолітних статично невизначених залізобетонних конструкцій з напружуваними стиками і регулюванням зусиль для одноповерхових, багатоповерхових промислових і громадських будинків, інженерних споруд і прогонових будов мостів, а також пропозиції з методики ї..

Київ

Збірник основних державних будівельних норм України щодо архітектурного та дизайнерсь..

75грн

У навчально-методичному посібнику наведені вибірки основних державних будівельних норм, що регулюють архітектурне та дизайнерське проектування малоповерхових житлових будинків та їх інтер'єрів. Посібник розрахований на студентів, архітекторів і дизайнерів для виконання курсових і дипломних проектів. Можливе використання Збірника студентами і практиками архіт..

Львівська політехніка

Збірно-монолітні залізобетонні конструкції. Проектування, дослідження і впровадження ..

150грн

У навчальному посібнику наведено результати проектування, досліджень і впровадження в будівництво на багатьох об’єктах нових збірних і збірно-монолітних статично невизначених залізобетонних конструкцій з напружуваними стиками і регулюванням зусиль. Розглянуто залізобетонні конструкції одноповерхових, багатоповерхових промислових, житлових і громадських будин..

АСВ

Кровля. Современные материалы и технология

560грн

В учебнике рассматриваются вопросы по устройству мягких и жестких кровель из традиционных битумных и битумно-полимерных материалов, включая подготовку основания: сушку, очистку, устройство цементно-песчаной стяжки, огрунтовку, а также описывается технология устройства мягких кровель из эластомерных и термопластичных материалов. Изложены способы соединения ги..

Москва

Лестницы для вашего дома. Современные технологии

80грн

Эта книга содержит детальное пошаговое описание работ, необходимых для изготовления различных видов лестниц. В ней вы найдете все необходимое для того, чтобы сделать лестницу своими руками...

Львівська політехніка

Містобудівне проектування. Частина ІІ: Проектування структурних елементів міста

100грн

У другій частині навчального посібника виділено структурні елементи міста та визначено особливості їх проектування. До основних зараховано сельбищну, виробничу та ландшафтно-рекреаційну територію. Також висвітлено питання, що стосуються організації громадських просторів та благоустрою міста і його цивільної оборони. Матеріали підготовлено за літературними та..

Профи-Информ

Металлопрокат и трубы. Справочник

110грн

В справочнике в оптимально сжатой форме приведены объемные и весовые характеристики строительного металлопроката и труб. На эти же строительные материалы приведен сортамент по каждому действующему в строительстве ГОСТу. Издание предназначено для профессиональных строителей в качестве справочника и для студентов строительных учебных заведений в качестве обяза..

Лань

Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологи..

570грн

В учебнике рассматриваются физико-механические свойства грунтов, геодинамические процессы и влияние их на сооружения, инженерно-геологические изыскания, распределение напряжений и деформаций грунтов в основаниях сооружений, устойчивость массивов грунтов. Приведены основные принципы и методы проектирования фундаментов, устройство фундаментов в особо сложных у..

Аграрна освіта

Організація будівельного виробництва

50грн

..

Львівська політехніка

Організація прибудинкових територій житлових багатоквартирних будинків

60грн

Викладено нові науково-практичні результати досліджень під час управління прибудинковими територіями багатоквартирних будинків з врегулюванням майнових відносин між власниками квартир та місцевої влади, а також з врахуванням їх прав на інше нерухоме майно та земельні ділянки. Монографія буде корисною всім, хто займається реформуванням житлово-комунального го..

АСВ

Основания и фундаменты высотных зданий

910грн

В книге рассматриваются история развития фундаментостроения высотных зданий, особенности инженерно-геологических и инженерно-геотехнических изысканий, вопросы расчета, проектирования и мониторинга основных типов фундаментов высотных зданий: плитных, свайно-плитных и свайных. Приводятся примеры строительства высотных зданий и различных типов фундаментов и рез..

АСВ

Основания и фундаменты на насыпных грунтах

720грн

Описываются основные виды, особенности, классификация основных грунтов, причина деформаций зданий и сооружений на этих грунтах, рекомендации инженерным изысканиям, а также приводятся особенности напряженно-деформированного состояния насыпных грунтов, взаимодействие их со сваями типов и видов оснований, проектирование фундаментов мелкого заложения ( обычных, ..

Київ

Основи будівельної справи

50грн

Розглянуто питання з основ будівництва, реконструкції та експлуатації сільськогосподарських виробничих споруд. Висвітлено основні питання щодо оформлення дозволу на будівництво, розроблення, погодження та проведення експертизи проектної документації. Розглянуто питання календарного планування, виконання будівельно-монтажних робіт на основі лінійного та сітко..

Львівська політехніка

Оцінка нерухомості

150грн

Викладено науково-теоретичні основи оцінки нерухомості, суть і зміст нормативної та експертної оцінки земель. Розкрито принципи оцінки нерухомості. Для студентів, маґістрів, аспірантів, здобувачів, фахівців з оцінки нерухомості...

Показано з 1 по 24 із 48 (2 сторінок)

У цьому розділі розміщена література про проектування будівель, конструкції машин та іншого обладнання, організацію будівельного виробництва та технології монтажу.