(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Птахівництво

11

Олді+

Інфекційні хвороби птиці

390грн

У навчальному посібнику викладене сучасне розуміння питань епізоотології, діагностики, диференційної діагностики інфекційних хвороб птиці, дається різнобічна оцінка заходів профілактики і боротьби із хворобами на основі останніх інструктивних матеріалів, виданих в Україні. Характеристика збудників подається згідно із сучасною таксономічною класифікацією, по-..

Знання

Атлас птахів України: Повна збірка

800грн

..

Львів

Біологія страуса і технологія виробництва страусиної продукції

180грн

Висвітлено питання вирощування й утримання страусів в Україні, та виробництва продукції страусівництва. Особлива увага зосереджена на біології страусів, утриманні і годівлі племінного й товарного стада, інкубації страусиних яєць, пера і шкіри. Висвітлюються питання біобезпеки у страусівництві, описано найпоширеніші захворювання цього виду птахів, їх лікуванн..

ИВЦ Минфина

Болезни птиц

600грн

Структура учебного пособия включает введение, основной текст, иллюстрированный 103 цветными рисунками, список литературы, состоящий из 33 источников.В учебном пособии рассмотрены: «Незаразные болезни», «Инфекционные болезни», «Микозы», «Инвазионные (паразитарные) болезни».Описание каждой болезни дано в строгой последовательности: определение болезни с латинс..

КСД

Бройлерные куры. Для себя и на продажу

70грн

Порода бройлеров была специально выведена для получения качественной мясной продукции в короткие сроки. Эта порода побила все рекорды по своим размерам, массе и качеству мяса. Из книги вы узнаете все об условиях содержания, разведения и кормления кур и сможете получить продукцию высокого качества и в нужном объеме. Также в ней собраны практические рекомендац..

Харків

Виробництво перепелиних яєць та м'яса

65грн

Основні біологічні характеристики перепелів, які свідчать про перспективність їх розведення як цінного джерела делікатесних і лікувально-дієтичних продуктів харчування...

Харків

Вирощування, утримання та відгодівля водоплавної птиці

65грн

Рекомендації включають інформацію щодо харчової і поживної цінності м'яса і іншої продукції водоплавної птиці, технології її спрямованого вирощування, утримання і годівлі для отримання високоякісного м'яса, жирута великої жирної печінки. Вони вміщують проекти вихідних вимог до технологічного обладнання для реалізації технологічних процесів в спеціалізованих ..

Лань

Воспроизводство сельскохозяйственной птицы

220грн

В пособии систематизированы материалы по воспроизводству сельскохозяйственной птицы на основе достижений науки и передового опыта птицеводческих предприятий.Учебное пособие для студентов и магистров факультета технологического менеджмента и факультета ветеринарной медицины, аспирантов, соискателей, научных работников и специалистов животноводческих предприят..

Гэотар

Диагностика и профилактика отравлений сельскохозяйственной птицы

225грн

Приведены классификации ядохимикатов, микотоксикозов, описаны методы диагностики и профилактики отравлений. Даны рекомендации для лечебной превентивной терапии...

Аграрна наука

Ефективна годівля сільськогосподарської птиці

120грн

В книзі систематизовано наукові матеріали з нормування годівлі cільськогосподарської птиці, наведено характеристики основних груп кормів та їх хімічний склад, способи підвищення поживної цінності зернових і зернобобових культур та особливості використання в годівлі птиці тритикале, продуктів переробки сої та комбікормів з частиною зерна злакових у нерозмелен..

Лань

Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы

420грн

В учебном пособии приведены данные по оценке качества инкубационных яиц, эмбрионального развития, технологии и режиму инкубирования, биологическому контролю и ветеринарно-санитарным мероприятиям в цехе инкубации. Особое внимание уделено приемам патологоанатомического контроля, позволяющего установить причины гибели зародыша. Пособие будет полезно для специал..

Лань

Интенсивное кормление сельскохозяйственных птиц

280грн

Представлены материалы по кормлению сельскохозяйственных птиц на основе достижений науки и передового опыта птицеводческих предприятий в лаконичной и удобной для восприятия форме.Учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки бакалавров «Зоотехния» и «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции..

Лань

Комплексная механизация свиноводства и птицеводства

530грн

В книге описаны устройства и работа технических средств для механизации технологических процессов в свиноводстве и птицеводстве. Изложены регулировки и технические характеристики машин и оборудования для свиноводства и птицеводства. Освещены вопросы технического обслуживания и требования техники безопасности при работе машин и оборудования...

Минск

Кормление птиц

600грн

Рассмотрены вопросы нормированного кормления всех видов сельскохозяйственной птицы, приводятся кормовые средства, включая нетрадиционные корма, применяемые в птицеводстве, содержатся сведения о потребностях птицы в воде, питательных и биологически активных веществах...

Гэотар

Кормление сельскохозяйственной птицы

300грн

Освещены вопросы нормированного кормления всех видов сельскохозяйственной птицы, рассмотрены кормовые средства, включая нетрадиционные корма, применяемые в птицеводстве, приведен материал об анатомии желудочно-кишечного тракта и процессах пищеварения, о потребностях птицы в воде, питательных и биологически активных веществах. Представлены рекомендации по кор..

Харків

Критерии и методы контроля метаболизма в организме животных и птиц

150грн

В справочном пособии освещаются биохимические методы анализа и контроля физиологического состояния организма животных и птиц, качества продуктов животноводства и птицеводства, а также методы зоотехнического анализа кормов, определения их питательной ценности, некоторые биохимические методы и тесты контроля полноценности кормления сельскохозяйственных животны..

Дослідницьке

Машини для тваринництва та птахівництва

135грн

У книзі представлена класифікація техніки для забезпечення основних технологічних процесів у тваринництві і птахівництві, наведені основні техніко-технологічні вимоги до неї, визначені тенденції розвитку машин і обладнання для тваринництва і птахівництва, а також надані основні техніко-технологічні характеристики і результати випробувань техніки в умовах екс..

Львів

Метаболічна і продуктивна дія Йоду на організм птиці

100грн

Проаналізовано й узагальнено сучасні дані літератури та результати власних досліджень авторів щодо ролі Йоду в живленні птиці. Висвітлено питання абсорбції й перетворення Йоду в організмі птиці; особливості депонуваннятиреоїдних гормонів в яйцях птиці та їх впливу на розвиток щитоподібної залози, а також особливості розподілу мікроелементу в організмі. Навед..

Львів

Методи оцінки комбікормів, якості продукції та продуктивності птиці

120грн

У методичному посібнику подано методи визначення поживних і біологічно активних речовин у комбікормах, методи постановки дослідів на птиці, характеристика якості яєць і м’яса птиці та методи їх оцінки. Посібник розрахований на наукових співробітників, аспірантів і студентів зооінженерних, ветеринарних та технологічних факультетів аграрних вузів, спеціалістів..

Лань

Методы оценки и повышения качества яиц сельскохозяйственной птицы

450грн

В книге обобщены результаты многолетних исследований авторов, а также многих отечественных и зарубежных учёных и практиков по качеству пищевых и инкубационных яиц. Большое внимание уделено методам оценки качества яиц, влиянию на качество различных технологических факторов, оптимизации хранения яиц, снижению их потерь на линии движения от несушки до реализаци..

Львів

Нетрадиційні рослинні корми у живленні птиці

90грн

У монографії узагальнено дані літератури і результати власних досліджень авторів з питань вирощування зернобобових і олійних культур, дано характеристику поживної цінності зерна бобових і олійних культур, антипоживних речовин, що містяться в них, і способів знешкодження антипоживних речовин. Представлено дані щодо способів ефективного використання нетрадицій..

Університетська книга

Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тва..

150грн

Викладено теоретичні основи сучасних систем нормування й комплексної оцінки поживності кормових засобів, наведені норми годівлі різних видів і виробничих груп великої рогатої худоби, овець, свиней, коней, птиці та кролів за 20-30 показниками живлення. Норми годівлі проаналізовані в розрахунку на одиницю обмінної енергії та 1кг. сухої речовини. Наведено прикл..

Київ

Основи птахівництва та переробки птиці

300грн

У книзі представлені всі етапи переробки птиці: від вирощування, транспортування та первинної переробки до випуску готової продукції.Надані наукові обгрунтування та практичні рекомендації з проведення усіх стадій виробничих процесів, а також відображені сучасні досягнення науки і техніки.Особливу увагу приділено питанням формування якості і безпеки продукції..

Лань

Пищевая и биологическая ценность яиц и яичных продуктов

220грн

Учебное пособие содержит наиболее полный современный учебно-справочный материал по вопросам строения, качества, пищевой и биологической ценности яиц и яйцепродуктов...

Показано з 1 по 24 із 49 (3 сторінок)

У цьому розділі представлена література з вирощування, розведення, годування та лікування курей, страусів, індичок, перепілок та інших сільськогосподарських птахів.