(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Птахівництво

Олді-плюс

Інфекційні хвороби птиці

380грн

У навчальному посібнику викладене сучасне розуміння питань епізоотології, діагностики, диференційної діагностики інфекційних хвороб птиці, дається різнобічна оцінка заходів профілактики і боротьби із хворобами на основі останніх інструктивних матеріалів, виданих в Україні. Характеристика збудників подається згідно із сучасною таксономічною класифікацією, по-..

Львів

Біологія страуса і технологія виробництва страусиної продукції

180грн

Висвітлено питання вирощування й утримання страусів в Україні, та виробництва продукції страусівництва. Особлива увага зосереджена на біології страусів, утриманні і годівлі племінного й товарного стада, інкубації страусиних яєць, пера і шкіри. Висвітлюються питання біобезпеки у страусівництві, описано найпоширеніші захворювання цього виду птахів, їх лікуванн..

Харків

Виробництво перепелиних яєць та м'яса

65грн

Основні біологічні характеристики перепелів, які свідчать про перспективність їх розведення як цінного джерела делікатесних і лікувально-дієтичних продуктів харчування...

Харків

Вирощування, утримання та відгодівля водоплавної птиці

65грн

Рекомендації включають інформацію щодо харчової і поживної цінності м'яса і іншої продукції водоплавної птиці, технології її спрямованого вирощування, утримання і годівлі для отримання високоякісного м'яса, жирута великої жирної печінки. Вони вміщують проекти вихідних вимог до технологічного обладнання для реалізації технологічних процесів в спеціалізованих ..

Гэотар

Диагностика и профилактика отравлений сельскохозяйственной птицы

225грн

Приведены классификации ядохимикатов, микотоксикозов, описаны методы диагностики и профилактики отравлений. Даны рекомендации для лечебной превентивной терапии...

Аграрна наука

Ефективна годівля сільськогосподарської птиці

120грн

В книзі систематизовано наукові матеріали з нормування годівлі cільськогосподарської птиці, наведено характеристики основних груп кормів та їх хімічний склад, способи підвищення поживної цінності зернових і зернобобових культур та особливості використання в годівлі птиці тритикале, продуктів переробки сої та комбікормів з частиною зерна злакових у нерозмелен..

Лань

Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы

420грн

В учебном пособии приведены данные по оценке качества инкубационных яиц, эмбрионального развития, технологии и режиму инкубирования, биологическому контролю и ветеринарно-санитарным мероприятиям в цехе инкубации. Особое внимание уделено приемам патологоанатомического контроля, позволяющего установить причины гибели зародыша. Пособие будет полезно для специал..

Лань

Комплексная механизация свиноводства и птицеводства

530грн

В книге описаны устройства и работа технических средств для механизации технологических процессов в свиноводстве и птицеводстве. Изложены регулировки и технические характеристики машин и оборудования для свиноводства и птицеводства. Освещены вопросы технического обслуживания и требования техники безопасности при работе машин и оборудования...

Гэотар

Кормление сельскохозяйственной птицы

300грн

Освещены вопросы нормированного кормления всех видов сельскохозяйственной птицы, рассмотрены кормовые средства, включая нетрадиционные корма, применяемые в птицеводстве, приведен материал об анатомии желудочно-кишечного тракта и процессах пищеварения, о потребностях птицы в воде, питательных и биологически активных веществах. Представлены рекомендации по кор..

Харків

Критерии и методы контроля метаболизма в организме животных и птиц

150грн

В справочном пособии освещаются биохимические методы анализа и контроля физиологического состояния организма животных и птиц, качества продуктов животноводства и птицеводства, а также методы зоотехнического анализа кормов, определения их питательной ценности, некоторые биохимические методы и тесты контроля полноценности кормления сельскохозяйственных животны..

Дослідницьке

Машини для тваринництва та птахівництва

135грн

У книзі представлена класифікація техніки для забезпечення основних технологічних процесів у тваринництві і птахівництві, наведені основні техніко-технологічні вимоги до неї, визначені тенденції розвитку машин і обладнання для тваринництва і птахівництва, а також надані основні техніко-технологічні характеристики і результати випробувань техніки в умовах екс..

Львів

Метаболічна і продуктивна дія Йоду на організм птиці

100грн

Проаналізовано й узагальнено сучасні дані літератури та результати власних досліджень авторів щодо ролі Йоду в живленні птиці. Висвітлено питання абсорбції й перетворення Йоду в організмі птиці; особливості депонуваннятиреоїдних гормонів в яйцях птиці та їх впливу на розвиток щитоподібної залози, а також особливості розподілу мікроелементу в організмі. Навед..

Львів

Методи оцінки комбікормів, якості продукції та продуктивності птиці

90грн

У методичному посібнику подано методи визначення поживних і біологічно активних речовин у комбікормах, методи постановки дослідів на птиці, характеристика якості яєць і м’яса птиці та методи їх оцінки. Посібник розрахований на наукових співробітників, аспірантів і студентів зооінженерних, ветеринарних та технологічних факультетів аграрних вузів, спеціалістів..

Лань

Методы оценки и повышения качества яиц сельскохозяйственной птицы

450грн

В книге обобщены результаты многолетних исследований авторов, а также многих отечественных и зарубежных учёных и практиков по качеству пищевых и инкубационных яиц. Большое внимание уделено методам оценки качества яиц, влиянию на качество различных технологических факторов, оптимизации хранения яиц, снижению их потерь на линии движения от несушки до реализаци..

Львів

Нетрадиційні рослинні корми у живленні птиці

90грн

У монографії узагальнено дані літератури і результати власних досліджень авторів з питань вирощування зернобобових і олійних культур, дано характеристику поживної цінності зерна бобових і олійних культур, антипоживних речовин, що містяться в них, і способів знешкодження антипоживних речовин. Представлено дані щодо способів ефективного використання нетрадицій..

Університетська книга

Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тва..

150грн

Викладено теоретичні основи сучасних систем нормування й комплексної оцінки поживності кормових засобів, наведені норми годівлі різних видів і виробничих груп великої рогатої худоби, овець, свиней, коней, птиці та кролів за 20-30 показниками живлення. Норми годівлі проаналізовані в розрахунку на одиницю обмінної енергії та 1кг. сухої речовини. Наведено прикл..

Індустрія

Правила охорони праці у птахівництві

50грн

Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання, які займаються вирощуванням та триманням птиці, виробництвом та первинною обробкою продукції птахівництва...

Новий світ-2000

Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві

350грн

В навчальному посібнику разглянуто найбільш важливі питання з дисциплін "Проектування твариницьких підприємств", "Проектування технологічних процесів у тваринництві", "Проектування машиновикористання в кормовиробництві та тваринництві", "Курсове та дипломне проектування з механизациї тваринництва". Розглянуті концепції розвитку новітніх технологій потокової ..

Еспада

Производство куриных яиц

100грн

Книга содержит материалы с предварительными расчетами и нормативами по технологии производства куриных яиц, включая выращивание ремонтного молодняка, содержание взрослой птицы селекционного, прародительского, родительского и промышленного стад. Приведены основные характеристики применяемого в настоящее время и перспективного оборудования для механизации и ав..

ИВЦ Минфина

Птицеводство с основами анатомии и физиологии

450грн

Учебное пособие содержит сведения по анатомии, физиологии, породам, кроссам, технологиям содержания и выращивания сельскохозяйственной птицы...

ИВЦ Минфина

Птицеводство. Лабораторный практикум

350грн

В практикуме изложена методика проведения лабораторно­практических занятий по изучению экстерьера, продуктивности, оценке племенных качеств сельскохозяйственной птицы, ее бонитировке, инкубации яиц, технологии производства яиц и мяса, переработке птицы. Приведены данные о современных, конкурентоспособных кроссах всех видов сельскохозяйственной птицы. Особое ..

Інститут ґрунтознавства

Раціональні способи переробки та застосування посліду у сільськогосподарському виробн..

50грн

При підготовці рекомендацій використані результати та узагальнення вітчизняних і закордонних досліджень. Призначені для фахівців сільського господарства, керівників і фахівців птахофабрик...

Харків

Редкие породы кур старого и нового света

90грн

В альбоме представлены репродукции картин и фотографии с изображением редких пород кур Старого и Нового Света, информация об их происхождении, экстерьере, продуктивности, генетических особенностях. При подготовке издания альбома были использованы материалы следующих зарубежных авторов: C.S.Th. van Gink"s «Poultry Paintings» и Rudiger Wandelt. Josef Wolters «..

Инфра-М

Современные способы коррекции микрофлоры кишечника цыплят

300грн

В монографии изложены результаты исследований о влиянии ряда лекарственных растений на патогенные и условно-патогенные микроорганизмы и на микробиоценоз кишечника цыплят-бройлеров кросса ISAF-\5. Установлено бактериостатическое действие отваров и спиртовой вытяжки растений. Во второй части опытов использовали молодняк мускусной и пекинской уток и цыплят мясо..

Показано з 1 по 24 із 29 (2 сторінок)

У цьому розділі представлена література з вирощування, розведення, годування та лікування курей, страусів, індичок, перепілок та інших сільськогосподарських птахів.