(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Ендокринологія

Нова книга

Ендокринологія

1300 грн

П’яте видання (оновлене та доповнене) підручника відповідає навчальній програмі з внутрішньої медицини. Його основу складають 12 розділів, у яких на сучасному рівні викладені етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування основних ендокринних захворювань. Істотно перероблено матеріали з питань цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, істор..

Медкнига

Інтенсивна терапія в ендокринології (невідкладні стани)

265 грн

Інтенсивна терапія відіграє важливу роль при невідкладних станах. У навчальному посібнику систематизовано останні дані вітчизняної і зарубіжної літератури. Із сучасних позицій викладено питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики ком і невідкладних станів при ендокринній патології та надання невідкладної допомоги при них, наведено стандарти надання н..

Укрмедкнига

Автоімунний тиреоїдит у новій реальності

370 грн

Монографію присвячено актуальній проблемі сучасної ендокринології - автоімунному тиреоїдиту, патології щитоподібної залози, яку описав у 1912 р. японський лікар Х. Хашимото. До сьогодні вона залишається загадковою і невивченою. У виданні, із сучасних позицій, розглянуто питання щодо етіології, генетики й епігенетики, морфологічної характеристики, патогенетич..

Медкнига

Актуальні підходи до лікування хворих на цукровий діабет

rating

220 грн

У навчальному посібнику наводяться сучасні принципи та методи лікування ЦД як 1-го, так і 2-го типів, гестаційного ЦД, ЦД у дітей і підлітків. Велику увагу приділено харчуванню та фізичній активності хворих на ЦД 1-го і 2-го типів. Даний посібник має бути корисним як для використання в навчальному процесі студентів і лікарів-інтернів, так і в практичній діял..

Каравела

Актуальні питання діагностики та лікування захворювань щитоподібної залози

480 грн

Практичний посібник рекомендується для студентів медичних вузів ІІІ-ІV рівня акредитації та лікарів: загальної практики, сімейної медицини, ендокринологів, кардіологів, гінекологів, хірургів, інтернів, аспірантів. Таблиці, схеми та ілюстраційний матеріал є оригінальними або взятими з різних літературних джерел. В них подані класифікації, клінічні прояви, діа..

Заславський ВД

Актуальні питання ендокринології у практиці сімейного лікаря

220 грн

У навчальному посібнику викладено основні принципи сучасної ендокринології, наведені основні нозології та принципи ведення пацієнтів з ендокринними захворюваннями. Посібник відповідає навчальній програмі спеціалізації (інтернатури) за фахом «загальна практика — сімейна медицина». Посібник буде корисним лікарям загальної практики — сімейної медицини та студен..

CRC Press

Атлас клінічної ендокринології та метаболізму (Atlas of Clinical Endocrinology and Me..

3990 грн

This updated text is a pictorial atlas of endocrine and metabolic disorders. Each chapter focuses on providing multiple illustrations as well as a thorough discussion of the diagnosis and management of a variety of endocrine diseases with their appropriate treatment plans. Using updated guidelines, it provides a comprehensive discussion of the latest therapi..

Новий світ-2000

Гіперандрогенні стани в практиці акушера-гінеколога

380 грн

Навчальний посібник присвячений питанням патофізіології, діагностики та лікування синдрома полікістозних яєчників та поширених гіперандрогенних розладів, зокрема гірсутизму, акне, алопеції. Навчальний посібник призначений для лікарів-слухачів циклів підвищення кваліфікації, лікарів-інтернів, аспірантів за спеціальністю «акушерство та гінекологія», студентів ..

Медкнига

Глюкокортикоїд- індукований остеопороз

240 грн

Глюкокортикоїд-індукований остеопороз є серйозною проблемою для пацієнтів, які тривалий час приймають ГК. Однак значна кількість досліджень свідчить про серйозні недоліки в організації допомоги пацієнтам із глюкокортикоїд-індукованим остеопорозом. Ця монографія покликана поліпшити розуміння проблеми глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу і вдоскон..

Медкнига

Діагностика та лікування хворих із вузловою формою зоба

215 грн

В книзі “Діагностика та лікування вузлового зобу” надані рекомендації з виконання обов’язкових і додаткових лабораторних та інструментальних досліджень щодо діагностики та лікування вузлового зобу. Рекомендації з тактики лікування наведені з урахуванням сучасних підходів до терапії захворювань щитоподібної залози у світовій медицині. Враховуючи розповсюджені..

Заславський ВД

Дефіцит та недостатність вітаміну D: епідеміологія, діагностика, профілактика та ліку..

220 грн

Монографія присвячена епідеміології дефіциту вітаміну D, описано його вплив не лише на кістково-м’язову систему, а й на інші системи та органи, наведено останні рекомендації щодо лікування та профілактики дефіциту та недостатності вітаміну D для країн Центральної Європи, подано власний досвід корекції гіповітамінозу D. Подібна монографія в Україні видається ..

Медкнига

Довідник з клінічної ендокринології

440 грн

У посібнику викладено сучасні відомості про етіологію, патогенез, клінічні особливості, діагностику та лікування захворюваннь залоз внутрішньої секреції. Зроблено акцент на особливостях клінічного перебігу та лікування ендокринної патології у віковому аспекті...

Новий світ-2000

Ендокринні захворювання у дітей в практиці сімейного лікаря

240 грн

У навчальному посібнику інтегровано інформацію з основних питань щодо етіології, патогенезу, загальних принципів дослідження та лікування дітей з найбільш розповсюдженими ендокринними захворюваннями із урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду на засадах доказової медицини...

Elsevier

Ендокринологія за Вільямсом (Williams Textbook of Endocrinology)

9500 грн

Expertly bridging the gap between basic science and clinical information, Williams Textbook of Endocrinology, 14th Edition, brings together an outstanding collection of world-renowned authors to provide authoritative discussions of the full spectrum of adult and pediatric endocrine system disorders. New chapters and significant revisions throughout keep you ..

WILEY

Ендокринологія та діабет (Endocrinology and Diabetes)

1430 грн

Balancing depth and accessibility, Endocrinology and Diabetes: Lecture Notes, 2nd Edition, provides medical students and junior doctors with the key information needed to understand mechanisms of endocrine conditions. This popular revision guide covers endocrine anatomy and physiology, scientific background, clinical presentations, diagnosis and managem..

WILEY

Ендокринологія: від патофізіології до терапії (Endocrinology: Pathophysiology to Ther..

3070 грн

EndocrinologyEnables readers to form an integrated understanding of endocrine physiology by examining the mechanisms of action of medical therapiesEndocrinology: Pathophysiology to Therapy is a comprehensive resource on medical therapies; in each chapter, the relevant endocrine physiology of the medical therapy is presented, followed by a review of the ..

СпецЛит

Желудочно-кишечный тракт и ожирение у детей

450 грн

Издание предназначено для педиатров, врачей общей практики, гастроэнтерологов, эндокринологов, клинических ординаторов, интернов и студентов старших курсов. В книге описываются основы патогенеза ожирения у детей, роль пищеварительной системы в развитии нарушений пищевого поведения, липидного обмена и формирования избыточной массы тела, ожирения и метаболичес..

Медкнига

Захворювання опорно-рухового апарату та сполучної тканини, ендокринної системи й орга..

250 грн

        Посібник призначено для лікарів-інтернів, лікарів за фахом «загальна практика — сімейна медицина», терапевтів за фахом «внутрішні хвороби», які здійснюють первинну медико-санітарну допомогу.         У посібнику у вигляді алгоритмів наведено інформацію щодо методик оволодіння навичками та вміннями діаг..

Springer

Класифікація Бетесда для цитологічної діагностики захворювань щитовидної залози (The ..

3050 грн

Since the publication of the first edition in 2010, The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology has allowed cytopathologists to use a standardized, category-based reporting system for thyroid fine needle aspirations. The third edition builds on the success of the 2 earlier editions and offers several key updates. The most important is the assignm..

Рута

Конспект з дитячої гематології та ендокринології

250 грн

Конспект з дитячої гематології та ендокринології є компактним і зручним для вивчення даної дисципліни. Він є максимально інформативним, включає в себе сучасні методи діагностики та лікування.Його компактність, схематичність та доступність дозволяє легко та швидко знаходити потрібну інформацію. Даний конспект стане в нагоді як для студентів, так і для інтерні..

Рута

Конспект з ендокринології

325 грн

Конспект з ендокринології є компактним і зручним для вивчення даної дисципліни. Він є максимально інформативним, включає в себе сучасні методи діагностики та лікування.Його компактність, схематичність та доступність дозволяє легко та швидко знаходити потрібну інформацію. Даний конспект стане в нагоді як для студентів, так і для інтернів та молодих спеціаліст..

Медкнига

Лікувально-профілактичний режим хворих на цукровий діабет

270 грн

Цукровий діабет - одне з найпоширеніших захворювань сучасності, у світі нараховується понад 366 млн дорослих та дітей, хворих на цю недугу. За даними на 2012р., кількість хворих на діабет в Україні наближається до 1,5 мільйона осіб. Обидва ці показники невпинно підвищуються. За прогнозами, на 2030 рік кількість хворих на діабет досягне 552-х мільйонів осіб. ..

Медкнига

Мала енциклопедія ендокринолога. Основні нозології та синдроми

540 грн

У виданні представлені сучасні відомості, переважно прикладного характеру, щодо ендокринних захворювань як найбільш поширених (цукровий діабет, ожиріння, патологія щитоподібної залози), так і орфанних з урахуванням особливостей клінічного перебігу та лікування у віковому аспекті. Матеріал містить новітні наукові дані, актуальні міжнародні рекомендації з діаг..

Біокомпозит

Метаболізм: схема-питання-відповідь

650 грн

У вигляді схем, питань та відповідей розглянуто основні метаболічні процеси, що відбуваються в організмі людини і є об'єктом вивчення у курсі біологічної хімії закладів вищої медичної освіти. Посібник може бути корисним для студентів, магістрів, аспірантів медичних, біологічних, фармацевтичних факультетів вишів...

Показано з 1 по 24 із 123 (6 сторінок)

Література з ендокринології, цукрового діабету. Діагностика та лікування захворювань щитоподібної залози, метаболічний синдром, ожиріння та інші.