(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Рута

Рута

Архітектура будівель та споруд. Книга 5. Промислові будівлі

950грн

 Викладені загальні відомості про нежитлові будівлі, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх проєктування і будівництва. Наведені нормативно-технічні основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних одноповерхових і багатоповерхових про-мислових будівель і споруд. Розглянуті особливості навчального проєктування виробничих і ..

Рута

Вівчарство

200грн

У посібнику висвітлено дані про походження вівці, її дикі предки, одомашнення та формування продуктивних якостей, найбільш характерні біологічні і господарсько-корисні особливості. Подана характеристика порід овець, яких розводять в Україні та їх зосередження в окремих регіонах. Описані основні технологічні процеси виробництва вовни, м’яса, молока, овчин, бі..

Рута

Конспект із гінекології

415грн

Конспект із гінекології є компактним і зручним для вивчення даної дисципліни. Він є максимально інформативним, включає в себе сучасні методи діагностики та лікування.Його компактність, схематичність та доступність дозволяє легко та швидко знаходити потрібну інформацію. Даний конспект стане в нагоді як для студентів, так і для інтернів та молодих спеціалістів..

Рута

Конспект із торакальної хірургії

250грн

Конспект із торакальної хірургії є компактним і зручним для вивчення даної дисципліни. Він є максимально інформативним, включає в себе сучасні методи діагностики та лікування.Його компактність, схематичність та доступність дозволяє легко та швидко знаходити потрібну інформацію. Даний конспект стане в нагоді як для студентів, так і для інтернів та молодих спе..

Рута

Конспект з інтенсивної терапії та основ анестезіології

375грн

Конспект з  інтенсивної терапії та основ анестезіології є компактним і зручним для вивчення даної дисципліни. Він є максимально інформативним, включає в себе сучасні методи діагностики та лікування.Його компактність, схематичність та доступність дозволяє легко та швидко знаходити потрібну інформацію. Даний конспект стане в нагоді як для студентів, так і..

Рута

Конспект з інфекційних хвороб та основ епідеміології

440грн

Конспект з інфекційних хвороб та основ епідеміології є компактним і зручним для вивчення даної дисципліни. Він є максимально інформативним, включає в себе сучасні методи діагностики та лікування.Його компактність, схематичність та доступність дозволяє легко та швидко знаходити потрібну інформацію. Даний конспект стане в нагоді як для студентів, так і для інт..

Рута

Конспект з абдомінальної хірургії

250грн

Конспект із абдомінальної хірургії є компактним і зручним для вивчення даної дисципліни. Він є максимально інформативним, включає в себе сучасні методи діагностики та лікування.Його компактність, схематичність та доступність дозволяє легко та швидко знаходити потрібну інформацію. Даний конспект стане в нагоді як для студентів, так і для інтернів та молодих с..

Рута

Конспект з акушерства

480грн

Конспект із акушерства компактним і зручним для вивчення даної дисципліни. Він є максимально інформативним, включає в себе сучасні методи діагностики та лікування.Його компактність, схематичність та доступність дозволяє легко та швидко знаходити потрібну інформацію. Даний конспект стане в нагоді як для студентів, так і для інтернів та молодих спеціалістів...

Рута

Конспект з дитячої гематології та ендокринології

250грн

Конспект з дитячої гематології та ендокринології є компактним і зручним для вивчення даної дисципліни. Він є максимально інформативним, включає в себе сучасні методи діагностики та лікування.Його компактність, схематичність та доступність дозволяє легко та швидко знаходити потрібну інформацію. Даний конспект стане в нагоді як для студентів, так і для інтерні..

Рута

Конспект з ендокринології

325грн

Конспект з ендокринології є компактним і зручним для вивчення даної дисципліни. Він є максимально інформативним, включає в себе сучасні методи діагностики та лікування.Його компактність, схематичність та доступність дозволяє легко та швидко знаходити потрібну інформацію. Даний конспект стане в нагоді як для студентів, так і для інтернів та молодих спеціаліст..

Рута

Конспект з серцево-судинної хірургії

250грн

Конспект із серцево-судинної хірургії є компактним і зручним для вивчення даної дисципліни. Він є максимально інформативним, включає в себе сучасні методи діагностики та лікування.Його компактність, схематичність та доступність дозволяє легко та швидко знаходити потрібну інформацію. Даний конспект стане в нагоді як для студентів, так і для інтернів та молоди..

Рута

Кукуруза. Интенсивные технологии выращивания

520грн

В книге изложены особенности современных технологий выращивания кукурузы. Подробно описана прогрессивная технология использования систем капельного полива с фертигацией. Приведены расчеты норм внесения удобрений, системы размещения капельных линий. Даны рекомендации по применению средств защиты растений...

Рута

Листкові салатні овочі

31грн

Описано біологічні особливості зелених культур, висвітлюється агротехніка і сучасні технології їх вирощування. Наведено опис харчових, смакових та лікувальних властивостей...

Рута

Мікроелементи і добрива в живленні рослин

380грн

Висвітлено фізіологічні основи, агротехнологічні прийоми та умови ефективного застосування мікроелементів, досягнення агрохімії з оптимізації удобрення польових овочевих, плодових та інших сільськогосподарських культур.Для підготовки фахівців за спеціальностями: 201 "Агрохімія", 202 "Захист і карантин рослин", 203 "Садівництво та виноградарство", 206 "Садово..

Рута

Норми, орієнтовні раціони та практичні поради з годівлі ВРХ

208грн

У виданні подано сучасні орієнтовні норми, раціони, енергетичну і поживну цінність основних кормів, що використовуються в годівлі великої рогатої худоби та практичні поради з організації біологічно повноцінної, збалансованої за удосконаленими деталізованими норми годівлі великої рогатої худоби, з гарантією досягнення генетичного потенціалу молочної і м’ясної..

Рута

Плодівництво

312грн

Висвітлено значення, стан, коротку історію і перспективи розвитку плодівництва в нашій країні, біологічні особливості плодових рослин (морфологію, закономірності росту і розвитку, розмноження, відношення до екологічних факторів), технологію вирощування садивного матеріалу, у тому числі безвірусного. Значна увага приділена технологіям закладання і вирощування..

Рута

Плодівництво. Практикум

208грн

Розглянуто технології вирощування плодових культур, ботанічний склад, морфологічні особливості, процеси росту і розвитку, розмноження, формування крон і кущів, календарні плани робіт із закладання та догляду за садами...

Рута

Прогресивні технології вирощування і зберігання картоплі

156грн

Висвітлюються особливості сучасних технологій вирощування і зберігання картоплі, описано систему захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів, доведено доцільність застосування прогресивних технологій зрошення, показано економічну ефективність вирощування картоплі, узагальнено передовий досвід вирощування картоплі в державних, орендних і фермерських госпо..

Рута

Современная энциклопедия промышленного овощеводства (часть I Овощи. Картофель. Систем..

416грн

Издание «Современная энциклопедия промышленного овощеводства» в трех частях осуществляется по инициативе Украинской Технологической Академии, ее отделения «Современные технологии агропромышленного комплекса». Украинская технологическая академия имеет международный статус, признана в ЮНЕСКО и внесена в официальный перечень «Academies Science», опубликованный ..

Рута

Современная энциклопедия промышленного овощеводства (часть III “Закрытый грунт”. Сист..

416грн

В книге изложены особенности технологий выращивания овощей и грибов в закрытом грунте с использованием систем капельного орошения. Описаны прогрессивные технологии борьбы с вредителями и болезнями. В данном издании подробно излагается малообъемная гидропоника и промышленные технологии возделывания овощных культур и грибов...

Рута

Современное овощеводство закрытого и открытого грунта. Практическое руководство

370грн

Изложены особенности современных технологий выращивания овощей и грибов в закрытом грунте; овощей, плодовых, ягодных культур и винограда в открытом грунте с использованием систем капельного орошения. Описана прогрессивная технология борьбы с вредителями и болезнями. В данном издании подробно излагается малообъемная гидропоника и промышленная технология возде..

Рута

Современное промышленное производство овощей и картофеля с использованием систем капе..

260грн

Изложены особенности современных технологий выращивания овощей в открытом грунте с использованием систем капельного орошения с фертигацией. Приведены расчеты норм внесения удобрений с фертигацией, с учетом величины планируемой урожайности и уровня плодородия почвы. Приведены современные технологии выращивания, схемы размещения растений, капельных линий, сред..

Рута

Сучасні технології овочівництва відкритого ґрунту

260грн

В підручнику описано особливості сучасних технологій вирощування овочевих культур у відкритому ґрунті з використанням систем крапельного зрошення. У даному виданні докладно викладається промислова технологія крапельного зрошення з фертигацією для вирощування різних сільськогосподарських культур...

Рута

Сучасні технології овочівництва закритого ґрунту

312грн

У посібнику висвітлюються особливості сучасних технологій вирощування овочів у закритому ґрунті з використанням систем крапельного поливу. Подана прогресивна технологія боротьби зі шкідниками і хворобами. Докладно описана малооб’ємна гідропоніка і промислова технологія вирощування основних овочевих культур...

Показано з 1 по 24 із 26 (2 сторінок)