(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Рута

Рута

Архітектура будівель та споруд. Книга 5. Промислові будівлі

580грн

 Викладені загальні відомості про нежитлові будівлі, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх проєктування і будівництва. Наведені нормативно-технічні основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних одноповерхових і багатоповерхових про-мислових будівель і споруд. Розглянуті особливості навчального проєктування виробничих і ..

Рута

Кукуруза. Интенсивные технологии выращивания

500грн

В книге изложены особенности современных технологий выращивания кукурузы. Подробно описана прогрессивная технология использования систем капельного полива с фертигацией. Приведены расчеты норм внесения удобрений, системы размещения капельных линий. Даны рекомендации по применению средств защиты растений...

Рута

Листкові салатні овочі

30грн

Описано біологічні особливості зелених культур, висвітлюється агротехніка і сучасні технології їх вирощування. Наведено опис харчових, смакових та лікувальних властивостей...

Рута

Мікроелементи і добрива в живленні рослин

300грн

Висвітлено фізіологічні основи, агротехнологічні прийоми та умови ефективного застосування мікроелементів, досягнення агрохімії з оптимізації удобрення польових овочевих, плодових та інших сільськогосподарських культур.Для підготовки фахівців за спеціальностями: 201 "Агрохімія", 202 "Захист і карантин рослин", 203 "Садівництво та виноградарство", 206 "Садово..

Рута

Норми, орієнтовні раціони та практичні поради з годівлі ВРХ

200грн

У виданні подано сучасні орієнтовні норми, раціони, енергетичну і поживну цінність основних кормів, що використовуються в годівлі великої рогатої худоби та практичні поради з організації біологічно повноцінної, збалансованої за удосконаленими деталізованими норми годівлі великої рогатої худоби, з гарантією досягнення генетичного потенціалу молочної і м’ясної..

Рута

Плодівництво

300грн

Висвітлено значення, стан, коротку історію і перспективи розвитку плодівництва в нашій країні, біологічні особливості плодових рослин (морфологію, закономірності росту і розвитку, розмноження, відношення до екологічних факторів), технологію вирощування садивного матеріалу, у тому числі безвірусного. Значна увага приділена технологіям закладання і вирощування..

Рута

Плодівництво. Практикум

200грн

Розглянуто технології вирощування плодових культур, ботанічний склад, морфологічні особливості, процеси росту і розвитку, розмноження, формування крон і кущів, календарні плани робіт із закладання та догляду за садами...

Рута

Прогресивні технології вирощування і зберігання картоплі

150грн

Висвітлюються особливості сучасних технологій вирощування і зберігання картоплі, описано систему захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів, доведено доцільність застосування прогресивних технологій зрошення, показано економічну ефективність вирощування картоплі, узагальнено передовий досвід вирощування картоплі в державних, орендних і фермерських госпо..

Рута

Современная энциклопедия промышленного овощеводства (часть I Овощи. Картофель. Систем..

400грн

Издание «Современная энциклопедия промышленного овощеводства» в трех частях осуществляется по инициативе Украинской Технологической Академии, ее отделения «Современные технологии агропромышленного комплекса». Украинская технологическая академия имеет международный статус, признана в ЮНЕСКО и внесена в официальный перечень «Academies Science», опубликованный ..

Рута

Современная энциклопедия промышленного овощеводства (часть III “Закрытый грунт”. Сист..

400грн

В книге изложены особенности технологий выращивания овощей и грибов в закрытом грунте с использованием систем капельного орошения. Описаны прогрессивные технологии борьбы с вредителями и болезнями. В данном издании подробно излагается малообъемная гидропоника и промышленные технологии возделывания овощных культур и грибов...

Рута

Современное овощеводство закрытого и открытого грунта. Практическое руководство

350грн

Изложены особенности современных технологий выращивания овощей и грибов в закрытом грунте; овощей, плодовых, ягодных культур и винограда в открытом грунте с использованием систем капельного орошения. Описана прогрессивная технология борьбы с вредителями и болезнями. В данном издании подробно излагается малообъемная гидропоника и промышленная технология возде..

Рута

Современное промышленное производство овощей и картофеля с использованием систем капе..

250грн

Изложены особенности современных технологий выращивания овощей в открытом грунте с использованием систем капельного орошения с фертигацией. Приведены расчеты норм внесения удобрений с фертигацией, с учетом величины планируемой урожайности и уровня плодородия почвы. Приведены современные технологии выращивания, схемы размещения растений, капельных линий, сред..

Рута

Сучасні технології овочівництва відкритого ґрунту

250грн

В підручнику описано особливості сучасних технологій вирощування овочевих культур у відкритому ґрунті з використанням систем крапельного зрошення. У даному виданні докладно викладається промислова технологія крапельного зрошення з фертигацією для вирощування різних сільськогосподарських культур...

Рута

Сучасні технології овочівництва закритого ґрунту

300грн

У посібнику висвітлюються особливості сучасних технологій вирощування овочів у закритому ґрунті з використанням систем крапельного поливу. Подана прогресивна технологія боротьби зі шкідниками і хворобами. Докладно описана малооб’ємна гідропоніка і промислова технологія вирощування основних овочевих культур...

Рута

Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби

300грн

Подано сучасні положення з нормування і організації біологічно повноцінної, збалансованої за деталізованими нормами, годівлі великої рогатої худоби, з гарантією досягнення генетичного потенціалу молочної і м'ясної продуктивності, відтворної здатності, профілактики порушень травлення, аліментарних захворювань, імунодефіциту, подовження продуктивного довголітт..

Рута

Хвороби картоплі

100грн

Представлено основні хвороби картоплі, висвітлено їх біологічні особливості, поширення і шкодочинність. Наведено відомості про гнилі при зберіганні бульб та особливості захисту картоплі від шкідливих організмів. Використані ілюстрації симптоматики основних патогенів картоплі...

Показано з 1 по 16 із 16 (1 сторінок)