(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Промисловість

Рівне

Способи і пристрої керування процесами зміни швидкості

300грн

У монографії наведений новий спосіб і пристрої керування процесами зміни швидкості за допомогою зубчастих диференціалів і зупинників обертального руху у вигляді замкнутих гідросистем, описана їх будова і принцип роботи, результати теоретичних кінематичних та силових досліджень, обґрунтована енергетична ефективність і оптимізація конструкції комп’ютерним моде..

Профессия

Технологическая оснастка в производстве профильных изделий

1200грн

Рассмотрены основные типы экструзионных головок и их конструкции с учетом особенностей заданной геометрии профиля, используемого материала и технологии. Приведены расчеты для конструирования головок на основе их назначения и реологических принципов конструирования. Проанализированы современные методы технологической оснастки по системе CAD-CAE-CAM, включая к..

Профессия

Микролитьё под давлением

1581грн

В современном издании, полностью посвященном микролитью, обобщены и подробно рассмотрены все основные вопросы литья микродеталей - специальные полимерные материалы и требования к ним, особенности конструкций пресс-форм, процесса литья и необходимого оборудования.Особое внимание уделяется требованиям к точности литья микродеталей, включая соблюдение требовани..

Профессия

Настольная книга переработчика пластмасс. Справочник по полимерным материалам

4004грн

В обновленном международном справочнике приведена полная классификация полимерных материалов и пластмасс по их происхождению, структуре, составу, свойствам, технологиям переработки и применению. Рассмотрены все основные свойства полимеров и методы их испытаний, в том числе инструментальные.Широко представлены технологии переработки и обработки пластмасс, вкл..

Основа

Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас

99грн

НПАОП 25.0-1.01-12..

Основа

Правила охорони праці в металургійній промисловості

83грн

НПАОП 27.0-1.01-08..

Ліра-К

Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах

416грн

   У навчальному посібнику розглянуті принципи функціонування промислових мереж та інтеграційних технологій, що використовуються в інтегрованих автоматизованих системах.       Посібник складається з чотирьох частини. У першій частині висвітлюються загальні питання про місце мережних технологій в інтегрованих автоматизованих сист..

Ліра-К

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням прог..

603грн

У навчальному посібнику розглянуті питання проектування, розроблення та налагодження автоматизованих систем керування з використанням програмних засобів SCADA/HMI. Засоби розглянуті як з точки зору необхідних функцій, так і з позиції проектувальника і розробника. Розглянуті функції відповідають сучасним вимогам, які в свою чергу значно змінилися за останні п..

Новий світ-2000

Матеріалознавство. Сталь: класифікація, виробництво, споживання, маркування

260грн

У книзі наведені сучасні уявлення про сталь, котра є основним матеріаліом для розвитку будівництва, машинобудування, приладобудування та інших галузей сучасної техніки. Об’єм її випуску й споживання є критерієм промислового розвитку країни.Сталь, її класифікація, виробництво в Україні, а також тенденції споживання на міжнародному ринку має інтерес. Особливий..

Київ

Автоматизація трубопровідного транспорту

198грн

На основі аналізу і узагальнення досвіду, а також результатів досліджень автора сформована концепція і викладена методологія та засоби вимірювання параметрів, технічні засоби для побудови систем автоматичного регулювання і управління, сучасна ідеологія ієрархічних рівнів автоматизаії виробництв, що дозволяє підвищити реактивність системи та розвантажити обчи..

Київ

Автоматизація технологічних процесів

200грн

Розглянуто автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП). Наведено класифікації сучасних АСУ ТП та надано принципи побудови її основних складових частин. Окремо розглянуто людино-машинний інтерфейс, промислові шини АСУ ТП, особливості створення АСУ ТП на підприємствах з підвищеною вибухонебезпечністю тощо.Велику увагу приділено таким те..

Основа

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. НПАОП 0...

80грн

Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією, модифікацією, перевіркою технічного стану обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар...

Львівська політехніка

Виконавчі пристрої систем автоматизації

250грн

Розглянуто виконавчий пристрій як одну з основних ланок системи автоматичного управління. Наведено класифікацію виконавчих пристроїв, загальні вимоги до них, їх монтажу та експлуатації, подано принципи і методи розрахунку, підбору регулюючих органів, а також виконавчих механізмів. Проаналізовано різні типи виконавчих механізмів, їхню будову і принцип дії, ст..

Основа

Правила пожежної безпеки в Україні

80грн

Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки, чинність яких поширюється на підприємства, установи, організації та інші об'єкти (будівлі, споруди, технологічні лінії тощо), а також житлові будинки, що експлуатуються, будуються, реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються, за винятком підземних споруд та транспортних засобів, вймоги до ..

Профессия

Литье под давлением: руководство по устранению брака. Метод 4М

2950грн

В долгожданном издании обобщен 25-летний международный опыт авторов по устранению брака в литье пластмасс на основе метода 4М (материал, оснастка, оборудование и литьевые процессы). Предложены комплексная методология и необходимые инструменты для выявления причин брака и обнаружения дефектов.Специальные главы посвящены подробному анализу брака, включая пробл..

Львівська політехніка

Графічна система AutoCAD. Основи машинобудівного креслення, моделювання та анімації. ..

312грн

Завдання лабораторного практикуму – вдосконалення знань та навичок роботи в середовищі графічної системи AutoCAD. Практикум складається з трьох розділів і додатка. В першому розділі наведено приклади геометричних побудов технічного контура, виконання креслень деталей, складального креслення, деталювання. Другий розділ містить приклад створення твердотільної ..

Профессия

Современные технологии и оборудование экструзии полимеров

915грн

В книге дан обзор современных технологий и оборудования экструзии полимеров, включая специальные технологии в производстве пленок, труб, компанундирования многокомпонентных пластмасс, древесно-полимерных композитов, нетканых материалов.      Рассмотрены основные технологические схемы, принципы работы, а также особенности эксплуатации и об..

Инфра-Инженерия

Основы лазерной и газоплазменной обработки конструкционных сталей

1404грн

Разработаны математические модели для углеродистых и легированных конструкционных сталей, отражающие влияние различных факторов на характеристики качества поверхности реза изделий из листового стального проката различной толщины. Исследованы возможности комплексной оптимизации режимов высокоточной обработки для достижения минимальной шероховатости, ортогонал..

Политехника

Холодная штамповка

915грн

Справочник подготовлен взамен широко известного для производственников справочника В.П. Романовского.В части 1 изложены характеристика холодноштамповочного производства и его технологическая подготовка, рассмотрено оборудование производств заготовительного, листоштамповочного и объемной штамповки.В части 2 рассмотрены вопросы конструирования и изготовления ш..

Магнолія

Електрообладнання промислових підприємств

260грн

В посібнику розглянуто електрообладнання промислових підприємств та сучасного автоматизованого виробництва: кранових механізмів, ліфтів, металорізальних верстатів, ковальсько-пресових машин, прокатних станів, механізмів неперервного транспорту, компресорів, вентиляторів, помп. ОВ посібнику розглянуто електрообладнання промислових підприємств та сучасного авт..

WILEY

Artificially Intelligent Nanomaterials for Environmental Engineering

4680грн

Presents novel, nanotechnology-based solutions for urgent environmental engineering problemsClear and concise from beginning to end, this book focuses on the design and application of artificially intelligent nanomaterials, which help in solving many tangible environmental problems?especially water and air pollution. It lays out the design concepts, major ch..

Львівська політехніка

Основи теорії сигналів

180грн

Викладено основні положення теорії сигналів, які використовують у телекомунікаційних системах, подано їхні математичні моделі у часовій та частотній площинах, а також інформаційні моделі джерел дискретних повідомлень, описано основні параметри та характеристики сигналів. Особливу увагу звернуто на цифрові сигнали та сучасні види імпульсно-кодової модуляції. ..

Показано з 1 по 24 із 107 (5 сторінок)