(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Залізничний

Форт

Інструкція з сигналізації на залізницях України

175грн

Затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України за № 747 від 23.06.2008.Інструкція з сигналізації є обов’язковою для застосу­вання підприємствами і організаціями залізничного транспорту України. Інструкція визначає систему видимих і звукових сигналів для передачі наказів та вказівок щодо руху поїздів і маневрової роботи, а також види сигнальни..

Кондор

Low-active sections of railway transport of Ukraine: dialectics, problems and prospec..

328грн

The monograph is devoted to the improvement of theoretical provisions and the development of practical recommendations for the development of inactive sections of railway transport of Ukraine in the service of passenger and freight flows.Designed for graduate students, teachers and students of higher educational institutions and a wide range of managers and ..

Транспорт

Вождение поездов: Пособие машинисту

94грн

Изложены принципы управления тяговым подвижным составом (тепловозами, электровозами и электропоездами) и вождения грузовых и пассажирских поездов в различных условиях и режимах. Рассмотрены особенности вождения длинносоставных поездов повышенной массы.Предназначена для локомотивных бригад; может быть использована в качестве учебного пособия при подготовке ма..

ПрофКнига

Правила технічної експлуатації залізниць України

90грн

Правила встановлюють основні положення та порядок роботи залізниць і працівників залізничного транспорту України, основні розміри, норми утримання найважливіших споруд, пристроїв та рухомого складу і вимоги, які ставляться до них, систему організації руху поїздів та принципи сигналізації...

Кондор

Основні положення та механізми при будівництві залізниці

541грн

У навчальному посібнику викладені основні поняття і зміст технології залізничного будівництва, склад та обсяги робіт при спорудженні земляного полотна; будівельна техніка (транспортні, транспортуючі, вантажно-розвантажувальні, вантажопіднімальні машини, крани, машини для підготовчих та заключних робіт), класифікація та індексація; технологія виконання робіт ..

ДержавтотрансНДіпроект

Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту. Том 3...

62грн

У довіднику подано аналіз діяльності міжнародних транспортних організацій, перспективи участі в них України. Викладено суть міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод в галузі автомобільного транспорту, стан приєднання до них країн світу та України...

Форт

Інструкція з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств України

150грн

Інструкція з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств встановлює систему видимих та звукових сигналів для передачі наказів та вказівок, що стосуються руху поїздів та маневрової роботи, а також типи сигнальних приладів, за допомогою яких ці сигнали подаються.Затверджено Наказ Міністерства промислової політики України 13.08.2010 №40..

Кондор

Геодезичні дослідження при визначенні зсувних процесів на ділянках шляхів сполучення ..

307грн

Посібник складається з шести частин. Перша частина містить в собі основні поняття про природу небезпечних геологічних процесів на ділянках шляхів сполучення в гірській місцевості. Крім того, розглянуто особливості інженерного захисту від зсувів у межах Карпатського регіону та визначення зсувних деформацій на ділянках шляхів сполучення у гірській місцевості.Д..

Фенікс

Попередження та запобігання тероризму на залізничному транспорті як забезпечення наці..

200грн

В монографії обгрунтовано шляхи ефективної реалізації організаційно-правових механізмів протидії тероризму на прикладі залізничного транспорту України. Удосконалено організаційно-функціональну структуру управління безпекою руху на залізничному транспорті України та встановлено залежність її ефективності від діючих механізмів державного управління галуззю. За..

Кондор

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. Ч. 3.

270грн

Викладено особливості навантаження-розвантаження та складування мінеральних добрив, механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт і складування зернових та лісових вантажів, буряків та овочів, механізації та автоматизації наливу, зливу і перекачування наливних вантажів, особливості перевантаження вантажів із одного виду транспорту..

Кондор

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. Ч.1.

340грн

Викладено основи транспортного процесу, механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт. Показано особливості транспортного процесу та його призначення, подано загальну характеристику навантажувально-розвантажувальних засобів на різних видах транспорту. Для студентів напряму/спеціальності «Транспортні технології (за видами тран..

Кондор

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. Ч. 2

286грн

Викладено призначення та характеристику обладнання навантажувально-розвантажувальних пунктів і складів на різних видах транспорту, системний підхід до розроблення й формування транспортно-складських систем, особливості механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт і складування тарно-штучних та штучних, контейнеризованих і палетиз..

Лань

Энергоэффективное управление движением поездов с электрической тягой

728грн

В монографии ставятся и решаются задачи, связанные с моделированием и управлением электрической, электромеханической и механической частей поездов с электрической тягой. Совершенствование систем управления и процесса взаимодействия подсистем электроподвижного состава и энергосети в процессе движения требует решать задачи анализа, синтеза и исследования ..

Лань

Микропроцессорная система диспетчерского контроля устройств железнодорожной автоматик..

624грн

Рассматриваются теоретические и практические аспекты разработки, конструирования и эксплуатации систем непрерывного мониторинга устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ), функционирующих в настоящее время на железных дорогах Российской Федерации. Дается формальное определение предотказного состояния технического объекта, которое является фунд..

ПрофКнига

Експлуатаційна робота на залізничних станціях: приклади та задачі

130грн

В навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо організації маневрової роботи станцій, нормування тривалості маневрових операцій, розробки технології обслуговування поїздів та вагонів на станціях, а також приклади виконання практичних розрахунків.Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студен..

ПрофКнига

Основи дослідження операцій у транспортних системах: приклади та задачі

180грн

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо побудови математичних моделей та розв’язання найбільш поширених оптимізаційних задач, спрямованих на удосконалення транспортних процесів. Для розв’язання задач використовуються сучасні математичні методи дослідження операцій: лінійне програмування, динамічне програмування, сітьове планування та упра..

ПрофКнига

Елементи колійного розвитку: приклади та задачі

130грн

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо проектування елементів колійного розвитку, а також приклади розв'язування практичних задач проектування. Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студентами, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом 275 «Транспортні технологіЇ» і..

ПрофКнига

Проектування станційних колій. Роз`їзди, обгінні пункти та проміжні станції: приклади..

190грн

У навчальному посібнику описано норми проектування станційних колій, викладено теоретичні відомості щодо проектування роз’їздів, обгінних пунктів та проміжних станцій, а також наведено приклади розв’язування практичних задач...

ПрофКнига

Надійність залізничної колії

130грн

У межах концепції подальшого розвитку інфраструктури залізничного транспорту України передбачено впровадження комплексного управління надійністю, ризиками, вартістю життєвого циклу на залізницях, що викликало потребу в посібниках, де основи надійності викладались би значно ширше, ніж в посібниках для загального вивчення дисципліни.У посібнику наведено те..

ПрофКнига

Методологія стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів П..

130грн

У монографії розглянуто широке коло методологічних питань та практичних рішень щодо стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» (на прикладі локомотивних депо). Систематизовано та структуровано принципи виконання аналізу діяльності виробничого підрозділу ПАТ «Укрзалізниця», розкрито зміст та особл..

ПрофКнига

Економіка залізничного транспорту

260грн

У навчальному посібнику відображено економічні засади функціонування транспорту, систему управління і планування на залізничному транспорті, розкрито економічні особливості організації вантажних і пасажирських перевезень, специфіку формування та використання економічних ресурсів і фінансових результатів.Наведено загальну виробничо-господарську характеристику..

ПрофКнига

Вагоностроительные конструкции

625грн

В монографии изложены тенденции развития современного вагоностроения. Подробно описаны технология и средства механизации и автоматизации сборочно-сварочного производства, используемые на вагоностроительных и вагоноремонтных предприятиях при постройке, модернизации и ремонте различных типов вагонов. Наряду с технологией рассмотрены вопросы, связанные с о..

Беларуская навука

Интеллектуальные транспортные системы

220грн

В настоящее время в мире ведутся разработка и внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) разного масштаба. Однако назрело время для создания интеллектуальной транспортной системы нового поколения, соответствующей сценарию инновационного развития.В данной области должны использоваться самые современные технологии сбора и обработки информации о парам..

Показано з 1 по 24 із 48 (2 сторінок)