(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Залізничний

Київ

Будівництво та реконструкція залізничної мережі

120грн

Висвітлено основні положення роботи, виконаної колективом авторів у ході вирішення науково-технічних проблем будівництва, реконструкції, модернізації мережі залізниць України, збільшення пропускної спроможності, впровадження швидкісного руху поїздів...

ПрофКнига

Відновлення залізниць

210грн

Посібник містить основні принципи організації робіт з відновлення земляного полотна, споруд та верхньої будови залізничної колії. Розроблений відповідно до програми підготовки офіцерів запасу за військово-обліковою спеціальністю «Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи».Призначений..

ПрофКнига

Вагоностроительные конструкции

600грн

В монографии изложены тенденции развития современного вагоностроения. Подробно описаны технология и средства механизации и автоматизации сборочно-сварочного производства, используемые на вагоностроительных и вагоноремонтных предприятиях при постройке, модернизации и ремонте различных типов вагонов. Наряду с технологией рассмотрены вопросы, связанные с органи..

Кондор

Геодезичні дослідження при визначенні зсувних процесів на ділянках шляхів сполучення ..

150грн

Посібник складається з шести частин. Перша частина містить в собі основні поняття про природу небезпечних геологічних процесів на ділянках шляхів сполучення в гірській місцевості. Крім того, розглянуто особливості інженерного захисту від зсувів у межах Карпатського регіону та визначення зсувних деформацій на ділянках шляхів сполучення у гірській місцевості.Д..

Наукова думка

Динамика железнодорожных вагонов-цистерн

100грн

В монографии приведены математические модели для исследования динамики вагонов-цистерн с учетом подвижности транспортируемого жидкого груза, позволяющие прогнозировать нагруженность элементов их конструкций при эксплуатационных воздействиях. Представлены эффективные алгоритмы для определения гидродинамических параметров системы цистерна—жидкость с использова..

ПрофКнига

Економіка залізничного транспорту

250грн

У навчальному посібнику відображено економічні засади функціонування транспорту, систему управління і планування на залізничному транспорті, розкрито економічні особливості організації вантажних і пасажирських перевезень, специфіку формування та використання економічних ресурсів і фінансових результатів.Наведено загальну виробничо-господарську характеристику..

Кондор

Економіко-організаційні аспекти оптимізації роботи підприємств транспорту

175грн

Вивчено стан якості перевезень вантажів на залізничному транспорті України та розроблено концептуальні основи її підвищення, реалізовано теоретичні основи дослідження проблеми підвищення якості процесу перевезень вантажів, охарактеризовано можливості реінжинірингу та бізнес-планування для оптимізації роботи вітчизняних вантажних авіакомпаній, а також особлив..

ПрофКнига

Експлуатаційна робота на залізничних станціях: приклади та задачі

125грн

В навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо організації маневрової роботи станцій, нормування тривалості маневрових операцій, розробки технології обслуговування поїздів та вагонів на станціях, а також приклади виконання практичних розрахунків.Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студен..

Харків

Електричні станції та підстанції залізниць

210грн

Надано відомості про розподіл електричної енергії, методику розрахунку струмів короткого замикання в системах змінного струму. Розглянуто обладнання, струмовідні частини та апарати розподільчих пристроїв змінного та випрямленого струму. Надані матеріали по схемам, конструктивному виконанню тягових підстанцій залізниць, а також конструкціям нового обладнання,..

ПрофКнига

Елементи колійного розвитку: приклади та задачі

125грн

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо проектування елементів колійного розвитку, а також приклади розв'язування практичних задач проектування. Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студентами, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом 275 «Транспортні технологіЇ» і..

Київ

Залізнична колія (у 2-х томах)

250грн

Описані улаштування, конструктивні особливості залізничної колії та її складових елементів, викладені основні методики інженерного проектування головних конструктивних елементів залізничної колії. ..

Беларуская навука

Интеллектуальные транспортные системы

200грн

В настоящее время в мире ведутся разработка и внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) разного масштаба. Однако назрело время для создания интеллектуальной транспортной системы нового поколения, соответствующей сценарию инновационного развития.В данной области должны использоваться самые современные технологии сбора и обработки информации о парам..

ПрофКнига

Методологія стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів П..

125грн

У монографії розглянуто широке коло методологічних питань та практичних рішень щодо стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» (на прикладі локомотивних депо). Систематизовано та структуровано принципи виконання аналізу діяльності виробничого підрозділу ПАТ «Укрзалізниця», розкрито зміст та особл..

Кондор

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. Ч. 2

135грн

Викладено призначення та характеристику обладнання навантажувально-розвантажувальних пунктів і складів на різних видах транспорту, системний підхід до розроблення й формування транспортно-складських систем, особливості механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт і складування тарно-штучних та штучних, контейнеризованих і палетизовани..

Кондор

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. Ч. 3.

130грн

Викладено особливості навантаження-розвантаження та складування мінеральних добрив, механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт і складування зернових та лісових вантажів, буряків та овочів, механізації та автоматизації наливу, зливу і перекачування наливних вантажів, особливості перевантаження вантажів із одного виду транспорту на і..

Кондор

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. Ч.1.

160грн

Викладено основи транспортного процесу, механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт. Показано особливості транспортного процесу та його призначення, подано загальну характеристику навантажувально-розвантажувальних засобів на різних видах транспорту. Для студентів напряму/спеціальності «Транспортні технології (за видами транспорт..

Лань

Микропроцессорная система диспетчерского контроля устройств железнодорожной автоматик..

600грн

Рассматриваются теоретические и практические аспекты разработки, конструирования и эксплуатации систем непрерывного мониторинга устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ), функционирующих в настоящее время на железных дорогах Российской Федерации. Дается формальное определение предотказного состояния технического объекта, которое является фунд..

ПрофКнига

Модернизация и ремонт металлоконструкций вагонов

550грн

В монографии на основе использования данных научно-исследовательских институтов, вагоноремонтных предприятий стран СНГ и зарубежных источников информации, рассмотрены основные направления различных стран мирового сообщества в области модернизации и ремонта пассажирских и грузовых вагонов, показаны последние достижения в области технологии и описаны наиболее ..

ПрофКнига

Надійність залізничної колії

125грн

У межах концепції подальшого розвитку інфраструктури залізничного транспорту України передбачено впровадження комплексного управління надійністю, ризиками, вартістю життєвого циклу на залізницях, що викликало потребу в посібниках, де основи надійності викладались би значно ширше, ніж в посібниках для загального вивчення дисципліни.У посібнику наведено термін..

Маршрут

Опасные грузы на ж/д транспорте: классификация, знаки опасности, идентификация. Справ..

75грн

В справочнике рассматриваются информационные элементы, позволяющие правильно и быстро идентифицировать опасные грузы, их опасные свойства и способы обращения с такими грузами при нормальных и аварийных условиях. Транспорт -- Железнодорожный транспорт -- Железнодорожные перевозки -- Грузовые железнодорожные перевозки -- Перевозки опасных и ядовитых грузов -- ..

ПрофКнига

Основи дослідження операцій у транспортних системах: приклади та задачі

180грн

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо побудови математичних моделей та розв’язання найбільш поширених оптимізаційних задач, спрямованих на удосконалення транспортних процесів. Для розв’язання задач використовуються сучасні математичні методи дослідження операцій: лінійне програмування, динамічне програмування, сітьове планування та упра..

Індустрія

Правила технічної експлуатації залізниць України

75грн

ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Міністерства транспорту Українивід 20 грудня 1996 р. N 411 Зареєстрованов Міністерстві юстиції України25 лютого 1997 р. за N 50/1854Із змінами і доповненнями, внесениминаказами Міністерства транспорту Українивід 8 червня 1998 року N 226, від 23 липня 1999 року N 386від 19 березня 2002 року N 179, від 10 грудня 2003 року N 962..

ПрофКнига

Проектування станційних колій. Роз`їзди, обгінні пункти та проміжні станції: приклади..

180грн

У навчальному посібнику описано норми проектування станційних колій, викладено теоретичні відомості щодо проектування роз’їздів, обгінних пунктів та проміжних станцій, а також наведено приклади розв’язування практичних задач...

Инфра-М

Ресурс и ремонтопригодность колесных пар подвижного состава железных дорог

400грн

В монографии представлены результаты комплексных теоретических и экспериментальных исследований процессов взаимодействия в системе колесо-рельс и в технологических системах восстановления работоспособности колесных пар, а также рассмотрены закономерности протекания этих процессов при восстановлении колес с повышенной твердостью обода. Книга предназначена для..

Показано з 1 по 24 із 34 (2 сторінок)