(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Залізничний

Кондор

Low-active sections of railway transport of Ukraine: dialectics, problems and prospec..

160грн

The monograph is devoted to the improvement of theoretical provisions and the development of practical recommendations for the development of inactive sections of railway transport of Ukraine in the service of passenger and freight flows.Designed for graduate students, teachers and students of higher educational institutions and a wide range of managers and ..

Форт

Інструкція з сигналізації на залізницях України

100грн

Затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України за № 747 від 23.06.2008.Інструкція з сигналізації є обов’язковою для застосу­вання підприємствами і організаціями залізничного транспорту України. Інструкція визначає систему видимих і звукових сигналів для передачі наказів та вказівок щодо руху поїздів і маневрової роботи, а також види сигнальни..

Київ

Будівництво та реконструкція залізничної мережі

120грн

Висвітлено основні положення роботи, виконаної колективом авторів у ході вирішення науково-технічних проблем будівництва, реконструкції, модернізації мережі залізниць України, збільшення пропускної спроможності, впровадження швидкісного руху поїздів...

ПрофКнига

Відновлення залізниць

210грн

Посібник містить основні принципи організації робіт з відновлення земляного полотна, споруд та верхньої будови залізничної колії. Розроблений відповідно до програми підготовки офіцерів запасу за військово-обліковою спеціальністю «Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи».Призначений..

ПрофКнига

Вагоностроительные конструкции

600грн

В монографии изложены тенденции развития современного вагоностроения. Подробно описаны технология и средства механизации и автоматизации сборочно-сварочного производства, используемые на вагоностроительных и вагоноремонтных предприятиях при постройке, модернизации и ремонте различных типов вагонов. Наряду с технологией рассмотрены вопросы, связанные с о..

Транспорт

Вождение поездов: Пособие машинисту

90грн

Изложены принципы управления тяговым подвижным составом (тепловозами, электровозами и электропоездами) и вождения грузовых и пассажирских поездов в различных условиях и режимах. Рассмотрены особенности вождения длинносоставных поездов повышенной массы.Предназначена для локомотивных бригад; может быть использована в качестве учебного пособия при подготовке ма..

Кондор

Геодезичні дослідження при визначенні зсувних процесів на ділянках шляхів сполучення ..

180грн

Посібник складається з шести частин. Перша частина містить в собі основні поняття про природу небезпечних геологічних процесів на ділянках шляхів сполучення в гірській місцевості. Крім того, розглянуто особливості інженерного захисту від зсувів у межах Карпатського регіону та визначення зсувних деформацій на ділянках шляхів сполучення у гірській місцевості.Д..

Наукова думка

Динамика железнодорожных вагонов-цистерн

100грн

В монографии приведены математические модели для исследования динамики вагонов-цистерн с учетом подвижности транспортируемого жидкого груза, позволяющие прогнозировать нагруженность элементов их конструкций при эксплуатационных воздействиях. Представлены эффективные алгоритмы для определения гидродинамических параметров системы цистерна—жидкость с использова..

ПрофКнига

Економіка залізничного транспорту

250грн

У навчальному посібнику відображено економічні засади функціонування транспорту, систему управління і планування на залізничному транспорті, розкрито економічні особливості організації вантажних і пасажирських перевезень, специфіку формування та використання економічних ресурсів і фінансових результатів.Наведено загальну виробничо-господарську характеристику..

Кондор

Економіко-організаційні аспекти оптимізації роботи підприємств транспорту

235грн

Вивчено стан якості перевезень вантажів на залізничному транспорті України та розроблено концептуальні основи її підвищення, реалізовано теоретичні основи дослідження проблеми підвищення якості процесу перевезень вантажів, охарактеризовано можливості реінжинірингу та бізнес-планування для оптимізації роботи вітчизняних вантажних авіакомпаній, а також особлив..

ПрофКнига

Експлуатаційна робота на залізничних станціях: приклади та задачі

125грн

В навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо організації маневрової роботи станцій, нормування тривалості маневрових операцій, розробки технології обслуговування поїздів та вагонів на станціях, а також приклади виконання практичних розрахунків.Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студен..

Харків

Електричні станції та підстанції залізниць

210грн

Надано відомості про розподіл електричної енергії, методику розрахунку струмів короткого замикання в системах змінного струму. Розглянуто обладнання, струмовідні частини та апарати розподільчих пристроїв змінного та випрямленого струму. Надані матеріали по схемам, конструктивному виконанню тягових підстанцій залізниць, а також конструкціям нового обладнання,..

ПрофКнига

Елементи колійного розвитку: приклади та задачі

125грн

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо проектування елементів колійного розвитку, а також приклади розв'язування практичних задач проектування. Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студентами, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом 275 «Транспортні технологіЇ» і..

Київ

Залізнична колія (у 2-х томах)

300грн

Описані улаштування, конструктивні особливості залізничної колії та її складових елементів, викладені основні методики інженерного проектування головних конструктивних елементів залізничної колії. ..

Беларуская навука

Интеллектуальные транспортные системы

200грн

В настоящее время в мире ведутся разработка и внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) разного масштаба. Однако назрело время для создания интеллектуальной транспортной системы нового поколения, соответствующей сценарию инновационного развития.В данной области должны использоваться самые современные технологии сбора и обработки информации о парам..

ДержавтотрансНДіпроект

Міжнародні організаціїї, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту. Том 3..

50грн

У довіднику подано аналіз діяльності міжнародних транспортних організацій, перспективи участі в них України. Викладено суть міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод в галузі автомобільного транспорту, стан приєднання до них країн світу та України...

ПрофКнига

Методологія стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів П..

125грн

У монографії розглянуто широке коло методологічних питань та практичних рішень щодо стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» (на прикладі локомотивних депо). Систематизовано та структуровано принципи виконання аналізу діяльності виробничого підрозділу ПАТ «Укрзалізниця», розкрито зміст та особл..

Кондор

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. Ч. 2

135грн

Викладено призначення та характеристику обладнання навантажувально-розвантажувальних пунктів і складів на різних видах транспорту, системний підхід до розроблення й формування транспортно-складських систем, особливості механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт і складування тарно-штучних та штучних, контейнеризованих і палетизовани..

Кондор

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. Ч. 3.

130грн

Викладено особливості навантаження-розвантаження та складування мінеральних добрив, механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт і складування зернових та лісових вантажів, буряків та овочів, механізації та автоматизації наливу, зливу і перекачування наливних вантажів, особливості перевантаження вантажів із одного виду транспорту на і..

Кондор

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. Ч.1.

215грн

Викладено основи транспортного процесу, механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт. Показано особливості транспортного процесу та його призначення, подано загальну характеристику навантажувально-розвантажувальних засобів на різних видах транспорту. Для студентів напряму/спеціальності «Транспортні технології (за видами тран..

Лань

Микропроцессорная система диспетчерского контроля устройств железнодорожной автоматик..

600грн

Рассматриваются теоретические и практические аспекты разработки, конструирования и эксплуатации систем непрерывного мониторинга устройств железнодорожной автоматики и телемеханики (ЖАТ), функционирующих в настоящее время на железных дорогах Российской Федерации. Дается формальное определение предотказного состояния технического объекта, которое является фунд..

ПрофКнига

Модернизация и ремонт металлоконструкций вагонов

550грн

В монографии на основе использования данных научно-исследовательских институтов, вагоноремонтных предприятий стран СНГ и зарубежных источников информации, рассмотрены основные направления различных стран мирового сообщества в области модернизации и ремонта пассажирских и грузовых вагонов, показаны последние достижения в области технологии и описаны наиболее ..

ПрофКнига

Надійність залізничної колії

125грн

У межах концепції подальшого розвитку інфраструктури залізничного транспорту України передбачено впровадження комплексного управління надійністю, ризиками, вартістю життєвого циклу на залізницях, що викликало потребу в посібниках, де основи надійності викладались би значно ширше, ніж в посібниках для загального вивчення дисципліни.У посібнику наведено термін..

Показано з 1 по 24 із 47 (2 сторінок)