(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Залізничний

ПрофКнига

Інструкція з сигналізації на залізницях України

175 грн

Затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України за № 747 від 23.06.2008.Інструкція з сигналізації є обов’язковою для застосу­вання підприємствами і організаціями залізничного транспорту України. Інструкція визначає систему видимих і звукових сигналів для передачі наказів та вказівок щодо руху поїздів і маневрової роботи, а також види сигнальни..

Беларуская навука

Інтелектуальні транспортні системи

220 грн

В настоящее время в мире ведутся разработка и внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) разного масштаба. Однако назрело время для создания интеллектуальной транспортной системы нового поколения, соответствующей сценарию инновационного развития.В данной области должны использоваться самые современные технологии сбора и обработки информации о парам..

ПрофКнига

Відновлення залізниць

220 грн

Посібник містить основні принципи організації робіт з відновлення земляного полотна, споруд та верхньої будови залізничної колії. Розроблений відповідно до програми підготовки офіцерів запасу за військово-обліковою спеціальністю «Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи».Призначений..

ПрофКнига

Вагоностроительные конструкции

625 грн

В монографии изложены тенденции развития современного вагоностроения. Подробно описаны технология и средства механизации и автоматизации сборочно-сварочного производства, используемые на вагоностроительных и вагоноремонтных предприятиях при постройке, модернизации и ремонте различных типов вагонов. Наряду с технологией рассмотрены вопросы, связанные с о..

ПрофКнига

Експлуатаційна робота на залізничних станціях: приклади та задачі

130 грн

В навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо організації маневрової роботи станцій, нормування тривалості маневрових операцій, розробки технології обслуговування поїздів та вагонів на станціях, а також приклади виконання практичних розрахунків.Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студен..

Харків

Електричні станції та підстанції залізниць

220 грн

Надано відомості про розподіл електричної енергії, методику розрахунку струмів короткого замикання в системах змінного струму. Розглянуто обладнання, струмовідні частини та апарати розподільчих пристроїв змінного та випрямленого струму. Надані матеріали по схемам, конструктивному виконанню тягових підстанцій залізниць, а також конструкціям нового обладнання,..

ПрофКнига

Елементи колійного розвитку: приклади та задачі

130 грн

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо проектування елементів колійного розвитку, а також приклади розв'язування практичних задач проектування. Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студентами, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом 275 «Транспортні технологіЇ» і..

Київ

Залізнична колія (у 2-х томах)

350 грн

Описані улаштування, конструктивні особливості залізничної колії та її складових елементів, викладені основні методики інженерного проектування головних конструктивних елементів залізничної колії. ..

ПрофКнига

Методологія стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів П..

130 грн

У монографії розглянуто широке коло методологічних питань та практичних рішень щодо стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» (на прикладі локомотивних депо). Систематизовано та структуровано принципи виконання аналізу діяльності виробничого підрозділу ПАТ «Укрзалізниця», розкрито зміст та особл..

Кондор

Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт. Ч.1.

340 грн

Викладено основи транспортного процесу, механізації та автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт. Показано особливості транспортного процесу та його призначення, подано загальну характеристику навантажувально-розвантажувальних засобів на різних видах транспорту. Для студентів напряму/спеціальності «Транспортні технології (за видами тран..

ПрофКнига

Надійність залізничної колії

130 грн

У межах концепції подальшого розвитку інфраструктури залізничного транспорту України передбачено впровадження комплексного управління надійністю, ризиками, вартістю життєвого циклу на залізницях, що викликало потребу в посібниках, де основи надійності викладались би значно ширше, ніж в посібниках для загального вивчення дисципліни.У посібнику наведено те..

ПрофКнига

Основи дослідження операцій у транспортних системах: приклади та задачі

180 грн

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо побудови математичних моделей та розв’язання найбільш поширених оптимізаційних задач, спрямованих на удосконалення транспортних процесів. Для розв’язання задач використовуються сучасні математичні методи дослідження операцій: лінійне програмування, динамічне програмування, сітьове планування та упра..

Фенікс

Попередження та запобігання тероризму на залізничному транспорті як забезпечення наці..

200 грн

В монографії обгрунтовано шляхи ефективної реалізації організаційно-правових механізмів протидії тероризму на прикладі залізничного транспорту України. Удосконалено організаційно-функціональну структуру управління безпекою руху на залізничному транспорті України та встановлено залежність її ефективності від діючих механізмів державного управління галуззю. За..

ПрофКнига

Правила технічної експлуатації залізниць України

150 грн

Правила встановлюють основні положення та порядок роботи залізниць і працівників залізничного транспорту України, основні розміри, норми утримання найважливіших споруд, пристроїв та рухомого складу і вимоги, які ставляться до них, систему організації руху поїздів та принципи сигналізації...

Київ

Проектування і розрахунки конструкцій залізничної колії (у 2-х томах)

750 грн

Том 1Описано основоположні принципи оптимального проектування конструкції залізничної колії, викладено послідовність етапів вибору та раціонального проектування основних елементів конструкції верхньої будови колії; наведені сучасні методики проектування та інженерних розрахунків рейкової колії в прямих і кривих ділянках; в тому числі для ділянок, призначених..

Київ

Стрелочные переводы железных дорог Украины

125 грн

В книге рассмотрен широкий круг вопросов, относящихся к проектированию, изготовлению и эксплуатации в железнодорожных пути наиболее сложных и ответственных путевых конструкций - стрелочных переводов. ..

Каравела

Теорія безпеки на залізничному транспорті

240 грн

У книзі розглянуто теоретичні підходи до контролю, забезпечення та керування безпекою руху поїздів на залізничному транспорті, які виникли та використовуються останні два десятиріччя. Викладено також основні ідеї та розробки авторів в даній галузі. Залізничний транспорт розглянуто як складну систему, тому значна увага приділена застосуванню на практиці ..

Каравела

Тягові підстанції електрифікованих залізниць

275 грн

У навчальному посібнику описано улаштування та обладнання тягових підстанцій, окрему увагу приділено сучасним технологіям. Виклад теоретичного матеріалу супроводжується прикладами розрахунку струмів короткого замикання. Проілюстровано застосування сучасного обладнання. Для студентів електротехнічних та електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закл..

Бизнес-книга

Упаковка грузов. Справочник

95 грн

На основе государственных стандартов изложены требования к таре, упаковке и маркировке грузов, предъявляемых к перевозке железнодорожным транспортом, в смешанном железнодорожно-водном сообщении, в районы Крайнего Севера, труднодоступные районы, а также на экспорт.Для кадров массовых профессий железнодорожного и других видов транспорта, а также транспортной к..

Routledge

Changing Trains

2496 грн

Published in 1999. The book presents and compares the new relationships between transport authorities and railway companies in a number of countries (Great Britain, Sweden, Japan, Germany, Switzerland and France). It also presents a number of case studies focusing on the role of contracts, competition and tendering and presenting the achievements of the new ..

Кондор

Low-active sections of railway transport of Ukraine: dialectics, problems and prospec..

328 грн

The monograph is devoted to the improvement of theoretical provisions and the development of practical recommendations for the development of inactive sections of railway transport of Ukraine in the service of passenger and freight flows.Designed for graduate students, teachers and students of higher educational institutions and a wide range of managers and ..

Форт

Інструкція з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств України

150 грн

Інструкція з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств встановлює систему видимих та звукових сигналів для передачі наказів та вказівок, що стосуються руху поїздів та маневрової роботи, а також типи сигнальних приладів, за допомогою яких ці сигнали подаються.Затверджено Наказ Міністерства промислової політики України 13.08.2010 №40..

ПрофКнига

Економіка залізничного транспорту

260 грн

У навчальному посібнику відображено економічні засади функціонування транспорту, систему управління і планування на залізничному транспорті, розкрито економічні особливості організації вантажних і пасажирських перевезень, специфіку формування та використання економічних ресурсів і фінансових результатів.Наведено загальну виробничо-господарську характеристику..

Показано з 1 по 24 із 48 (2 сторінок)