(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Машинобудування

НАУ

Гідромашини та трубопровідна арматура

150 грн

Розглянуто основи теорії -і- побудови відцентрових та об’ємних гідромашин, висвітлено особливості конструктивного виконання та визначення основних параметрів і вихідних характеристик виробів трубопровідної арматури, що використовуються в енергетичному машинобудуванні...

Львівська політехніка

Графічна система AutoCAD. Основи машинобудівного креслення, моделювання та анімації. ..

315 грн

Завдання лабораторного практикуму – вдосконалення знань та навичок роботи в середовищі графічної системи AutoCAD. Практикум складається з трьох розділів і додатка. В першому розділі наведено приклади геометричних побудов технічного контура, виконання креслень деталей, складального креслення, деталювання. Другий розділ містить приклад створення твердотільної ..

Львівська політехніка

Динаміка і точність роботів

400 грн

Розглянуто основні методи аналізу динаміки промислових роботів як просторових систем твердих тіл з кількома ступенями вільності. Динаміку переміщень, швидкостей і пришвидшень виконавчих механізмів роботів проаналізовано векторним методом, методами матриць і гвинтів. Методи динамічного силового аналізу ґрунтуються на рівняннях Лагранжа, принципах Даламбера, п..

Магнолія

Електрообладнання промислових підприємств

380 грн

В посібнику розглянуто електрообладнання промислових підприємств та сучасного автоматизованого виробництва: кранових механізмів, ліфтів, металорізальних верстатів, ковальсько-пресових машин, прокатних станів, механізмів неперервного транспорту, компресорів, вентиляторів, помп. ОВ посібнику розглянуто електрообладнання промислових підприємств та сучасного авт..

Львівська політехніка

Обладнання автоматизованого виробництва

220 грн

Розглянуто кінематичні основи ступеневих і безступеневих приводів металорізальних верстатів, проаналізовано кінематичні схеми універсальних верстатів, автоматів, верстатів з ЧПК, багатоцільових верстатів. Наведено компонування агрегатних верстатів, робото-технічних комплексів, гнучких виробничих систем і автоматичних ліній, а також основи налагодження і авто..

Бизнес-книга

Подшипники. Типовые подшипниковые узлы машин, механизмов и приборов. Часть 18

130 грн

В каталоге приведены типовые подшипниковые узлы (320 позиций) машин, механизмов и приборов, применяемых в различных отраслях промышленности, транспорта, сельского хозяйства, с кратким описанием и основными характеристиками. Каталог предназначен для широкого круга потребителей, в том числе конструкторов заводов-изготовителей подшипников, поставщиков и непосре..

Світ

Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство (словник-довідник)

80 грн

 У словнику-довіднику стисло подано тлумачення основних термінів і понять з технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства в обсязі програми вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації. Словник-довідник допоможе студентам у підготовці до модульних контролів, заліків, захисту курсових і дипломних проектів.        &..

CRC Press

Automotive Power Systems

1990 грн

Vehicles are intrinsically linked to our lives. This book covers all technical details of the vehicle electrification process, with focus on power electronics. The main challenge in vehicle electrification consists of replacing the engine-based mechanical, pneumatic, or hydraulic ancillary energy sources with electrical energy processed through an electromag..

Routledge

Automotive Powertrain Science and Technology

1331 грн

A motor vehicle’s powertrain consists of the components which generate power and enable it to move – its engine, exhaust system, transmission, drive shaft, suspension and wheels. Any automotive engineering student going beyond basic mechanics will need a sound knowledge of the mathematics and scientific principles, particularly calculus and algebra, which un..

CRC Press

Combine Harvesters

3328 грн

From Basic Fundamentals to Advanced Design Applications A culmination of the author’s more than 20 years of research efforts, academic papers, and lecture notes, Combine Harvesters: Theory, Modeling, and Design outlines the key concepts of combine harvester process theory and provides you with a complete and thorough understanding of combine harvester proce..

CRC Press

Heat Exchanger Design Handbook

3744 грн

Completely revised and updated to reflect current advances in heat exchanger technology, Heat Exchanger Design Handbook, Second Edition includes enhanced figures and thermal effectiveness charts, tables, new chapter, and additional topics––all while keeping the qualities that made the first edition a centerpiece of information for practicing engineers, resea..

CRC Press

Highway Engineering

2912 грн

An International Textbook, from A to Z Highway Engineering: Pavements, Materials and Control of Quality covers the basic principles of pavement management, highlights recent advancements, and details the latest industry standards and techniques in the global market. Utilizing the author’s more than 30 years of teaching, researching, and consulting experienc..

Routledge

Systems Engineering for Commercial Aircraft

1539 грн

The key principle of systems engineering is that an aircraft should be considered as a whole and not as a collection of parts. Another principle is that the requirements for the aircraft and its subsystems emanate from a logical set of organized functions and from economic or customer-oriented requirements as well as the regulatory requirements for certifica..

Львівська політехніка

Верстатне обладнання

182 грн

Навчальний посібник відповідає навчальним програмам напрямів “Машинобудування”, “Інженерна механіка”, “Прикладна механіка”, “Харчові технології та інженерія”. Наведено загальні відомості про характеристики та параметри верстатного обладнання, робочу систему верстатів, формоутворення поверхонь, види рухів у верстатах, системи профілювання, структурні та кінем..

Львівська політехніка

Обладнання та прогресивні методи формоутворення деталей

150 грн

Описано сучасні методи формоутворення деталей та автоматизоване обладнання, яке використовується на підприємствах України та Європи. Наведено відомості про верстати різних типів “High Tech” провідних фірм світу. Описано фізичні процеси, які відбуваються під час оброблення деталей. Навчальний посібник відповідає програмі курсу “Технологія машинобудування“, “Т..

ЦУЛ

Прикладна механіка

915 грн

У підручнику викладено основні розділи прикладної механіки — теоретичну механіку (статику, кінематику, динаміку), теорію механізмів і машин, опір матеріалів та деталі машин. Матеріали підручника відповідають сучасним вимогам до курсу прикладної механіки для вищих навчальних закладів. Поряд з основними теоретичними положеннями розділів дисципліни, надається б..

ЦУЛ

Технічна механіка. Розділ Теорія механізмів і машин

187 грн

Навчальний посібник містить теоретичні відомості, практичні завдання та приклади розв’язку завдань з курсу «Технічна механіка», що відносяться до розділу «Теорія механізмів і машин». Навчальний посібник може бути використаний для загальнофахової підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів усіх форм навчання, корисний у формі довідково-методичног..

Фенікс

Эксплуатационная надежность технических средств

360 грн

В книге изложены одни из важнейших этапов обеспечения эксплуатационной надежности технических средств, выполняемых при их проектировании и производстве, касающиеся характеристик соединений деталей в многообразии машин и механизмов. Приведены требования к конструкционным материалам, нормы допустимых отклонений в геометрии и размерах деталей машин. Рассмотрены..

Машиностроение

Инструменты для обработки точных отверстий

250 грн

Рассмотрены современное состояние обработки точных отверстий мерными инструментами, глубоких отверстий сверлами с эжекторным отводом пульпы, инструменты с планетарным движением, технологическая оснастка, системы адаптивного управления, инструменты с определенностью базирования, создающие условия для обеспечения гарантированного подвода смазочно-охлаждающей ж..

Машиностроение

Инструменты из сверхтвердых материалов

416 грн

В монографии систематизированы знания из области материаловедения сверхтвердых материалов (СТМ), их производства, детально описаны абразивные и лезвийные инструменты из СТМ, обоснованы предпочтительные области применения СТМ-инструментов, оценена их эффективность по сравнению с другими инструментами. Для технологов по механической обработке, инструментальщик..

Инфра-Инженерия

Компьютерная графика в машиностроении

707 грн

Приведены основы компьютерных технологий для обеспечения автомати­зированного проектирования изделий машиностроения. Изложены сведения о CAD/CAM-системах. Рассмотрена структура графических систем для обеспече­ния технологии создания графических и текстовых документов. Изложены прин­ципы конструирования на базе графических систем. Рассмотрены вопросы тех­ниче..

Машиностроение

Машиностроение. Энциклопедия в 40 томах. Том 3-1. Технологическая подготовка производ..

312 грн

В издании даны основные понятия, подходы и методы имитационного моделирования производственных систем. Описан язык интеллектуального имитационного моделирования. Изложены принципы и методы эффективного управления промышленным предприятием...

Машиностроение

Машиностроение: Энциклопедия в 40 томах. Том 4-13. Машины и агрегаты текстильной и ле..

146 грн

Рассмотрены конструкции и принципы работы машин и агрегатов текстильной и легкой промышленности, технологические, кинематические и динамические расчеты и методы проектирования основных и специальных устройств. Обозначены пути совершенствования и перспективного развития этого оборудования с учетом мировых достижений в области технологии и машиностроения...

Инфра-Инженерия

Моделирование устойчивости и управляемости летательных аппаратов

645 грн

Рассмотрены вопросы устойчивости и управляемости летательных аппа­ратов в продольном движении. Приведены основные понятия теории устойчиво­сти и управляемости, условия статической устойчивости по тангажу с методикой расчета момента тангажа. Для студентов авиастроительных направлений подготовки. Может быть полезно специалистам в области авиастроения...

Показано з 1 по 24 із 40 (2 сторінок)