(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Спорт

Wolters Kluwer

ACSM's Resources for the Personal Trainer (Довідник персонального тренера)

3450 грн

Lippincott (R) Connect Featured TitlePurchase of the new print edition of this Lippincott (R) Connect title includes lifetime access to the digital version of the book, plus related materials such as videos and multiple-choice Q&A and self-assessments. An essential resource to prepare for the ACSM Certified Personal Trainer examination, ACSM's Resources ..

Human Kinetics

Facilitated Stretching With Online Video

1300 грн

Facilitated Stretching, Fourth Edition With Online Video, remains the most trusted resource for proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) stretching, an effective and easy-to-use method that involves stretching the muscle, contracting it isometrically against resistance, and then stretching it again to increase range of motion. Featuring a full-color i..

Anness Publishing

The Complete Practical Encyclopedia of Fitness Training (Повна практична енциклопедія..

690 грн

This accessible book explains clearly how to assess your current level of fitness and how and why you should set goals that will help you get the most from your workouts. The main part of the book focuses on how to improve the strength and efficiency of your heart and lungs through all the most popular exercises, sports and pastimes. Then, learn how t..

Олімпійська література

Анатомія опорно-рухового апарату

rating

90 грн

Навчальний посібник створено відповідно до навчальної програми з вивчення анатомії людини у вищих навчальних закладах спортивного про­філю. Посібник містить сучасні наукові знання із загальної цитології та гістології, остеології, артрології та міології. Він призначений для організації самостійної підготовки студентів до практичних занять, має велик..

ЦУЛ

Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби діагностики..

rating

1200 грн

Розглянуто основи теорії вчення з просторової організації тіла людини, сучасні методологічні особливості її визначення та оцінки, технології вимірювання постави та опорно-ресорної функції стопи людини, комп’ютеризовані, роботизовані та мікропроцесорні комплекси, системи та пристрої для забезпечення визначення біомеханічних особливостей просторової організаці..

Олімпійська література

Біохімія м'язової діяльності (Биохимия мышечной деятельности)

300 грн

В учебнике изложены основы обшей биохимии и биохимии мышечной деятельности организма человека, описаны химическое строение и процессы метаболизма наиболее важных веществ организма, раскрыта их роль в обеспечении мышечной деятельности. Рассмотрены биохимические аспекты процессов мышечного сокращения и механизмов энергообразования в мышцах, закономерности разв..

WILEY

Біохімія та метаболізм м'язової діяльності (Biochemistry for Sport and Exercise Metab..

1990 грн

How do our muscles produce energy for exercise and what are the underlying biochemical principles involved? These are questions that students need to be able to answer when studying for a number of sport related degrees. This can prove to be a difficult task for those with a relatively limited scientific background. Biochemistry for Sport and Exercise M..

Олімпійська література

Баскетбол

90 грн

Досліджено актуальні питання вивчення історичних аспектів формування та розвитку правил гри й суддівства в баскетболі. Дослідження надало змогу визначити етапи еволюції баскетбольних правил, а їх порівняльна характеристика з історичними етапами розвитку баскетболу як виду спорту - визначити найбільш вагомі та значущі етапи в зазначених хронологічних системах..

CRC Press

Безпечні та ефективні вправи для молодих людей із зайвою вагою (Safe and Effective Ex..

2990 грн

Based on decades of scientific research and clinical experience, Safe and Effective Exercise for Overweight Youth provides a scientifically supported and clinically relevant source of information that clinical health care providers, educators, public health, and fitness professionals may use to promote physical activity in overweight and obese youth of all a..

Routledge

Виявлення та розвиток талантів у спорті (Talent Identification and Development in Spo..

2250 грн

Identifying and developing talented athletes to their fullest potential is a central concern of sport scientists, sports coaches and sports policy makers. The second edition of this popular text offers a state of the science synthesis of current knowledge in talent identification and development in sport, from the biological basis of talent to the systems an..

Магнолія

Діагностика і профілактика захворювань та травм, що виникають в наслідок нераціональн..

250 грн

Навчальний посібник призначено для самостійної роботи студентів IV курсу медичних факультетів при підготовці до практичного заняття “Передпатологічні стани, захворювання та ушкодження, які виникають при нераціональних заняттях фізичною культурою і спортом”...

Мультиметод

Длина и сила. Тестирование мышц и тейпирование (Довжина і сила. Тестування м'язів та ..

1850 грн1650 грн

С каждым годом кинезиотейпинг становится все более популярным методом лечения многих заболеваний, с которыми часто сталкиваются врачи, терапевты и инструкторы по всему миру.Книга анализирует навык и искусство кинезиотейпирования, объясняя все базовые механизмы мышечного движения. Благодаря этому руководству практикующие врачи смогут изучить базовую анатомию ..

Олімпійська література

Захворювання серця і реабілітація

600 грн

У навчальному посібнику дано всебічний і глибокий аналіз найважливіших аспектів реабілітації при захворюваннях серця. Проведено порівняння ефективності медикаментозного і хірургічного лікування. Показано вплив фізичних навантажень і регулярної рухової активності на зниження захворюваності, смертності та ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Для студе..

Олімпійська література

Кіберспорт

650 грн

Колективну монографію присвячено актуальним проблемам становлення і розвитку кіберспорту в Україні та у світі, системі підготовки та змагань у кіберспортивних дисциплінах, питанням фізичної активності та профілактиці травм, медико-біологічному і медичному супроводу в кіберспорті. Кожен розділ побудовано як самостійну частину, проте всі вон взаємопов'язані та..

Фенікс

Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з допінгом у спорті

300 грн

У монографії висвітлюються актуальні проблеми міжнародно-правового співробітництва в боротьбі з допінгом у спорті. Досліджено зміст, форми та особливості міжнародно-правового співробітництва в боротьбі з допінгом у спорті. Запропоновано періодизацію еволюції міжнародно-правового співробітництва в боротьбі з допінгом у спорті. Визначено природу, особливості т..

Human Kinetics

Міофасціальний реліз (Myofascial Release)

1300 грн

Myofascial Release provides comprehensive training for hands-on therapists of all disciplines and at all levels to expand their practice. From technique descriptions and their applications to client interactions and the preservation of practitioner strength and functionality, this guide teaches therapists every crucial aspect of employing myofascial rel..

Human Kinetics

Масаж глибоких шарів м'язів і тканин (Deep Tissue Massage)

1300 грн

Many clients enjoy the sensation of deep tissue massage. Yet some therapists shy away from incorporating this form of massage into their treatments, believing it to require the application of force greater than what they can deliver. Or they are anxious about how to apply pressure safely.Deep Tissue Massage describes how to use 83 compressive and stretching ..

Олімпійська література

Математичні методи оброблення та моделювання результатів експериментальних досліджень

190 грн

Підручник створено відповідно до програми з дисципліни "Основи вимірів та методів математичної статистики" Національного університету фізичного виховання і спорту України. В основу посібника покладено навчальний матеріал з фундаментальних основ математичної статистики, прикладних знань про моделювання результатів експериментальних досліджень, детально виклад..

Олімпійська література

Метаболізм в процесі фізичної діяльності

200 грн

В монографии содержится глубокий анализ процессов мобилизации и использования субстратов во время физической нагрузки. Основное внимание уделено изучению скелетной мышцы; анализируется также роль печени и жировой ткани в метаболизме в процессе мышечной деятельности. Рассматривается влияние метаболизма на утомляемость, ее механическое проявление, миофибрилляр..

Олімпійська література

Обучение и тренировка боксеров

150 грн

У книзі викладено основи методики навчання та тренування боксерів, розкрито особливості розвитку основних фізичних якостей з урахуванням вікової специфіки морфофункціональної організації апарату рухів людини, надано характеристику технічної майстерності боксерів. Наведено програмний матеріал проходження навчально-тренувального курсу для різних вікових груп. ..

Вінниця

Основи кінезіотейпування

600 грн

Навчальний посібник висвітлює теоретичні та практичні основи кінезіотейпування, загальні правила, техніку накладання тейпів, показання та протипоказання, послідовність і особливості застосування тейпів.Посібник надасть можливість:– набути практичних умінь та навичок;– засвоїти техніку кінезіотейпування;– підвищити свій професійний та методичний рівні;– вміти..

Олімпійська література

Основи персонального тренування

670 грн

Книга, которую Вы держите в руках,  - наиболее полное и авторитетное издание, посвященное основам персональной тренировки, незаменимое научное пособие для всех, кто готовится стать или уже работает персональным фитнес-тренером.В написании данного пособия принимали участие известные персональные фитнес-тренеры, которые провели тщательный анализ теоретиче..

СпецЛит

Основы здорового образа жизни для всех

230 грн

В брошюре в популярной форме изложены сведения и рекомендации по сохранению и укреплению здоровья. Обоснована необходимость рационального сочетания труда и отдыха, занятий физкультурой и спортом, соблюдения правил гигиены в быту, правильного питания. Рассматриваются вопросы гигиены семейных взаимоотношений и профилактики сексуального здоровья. Авторы напомин..

Олімпійська література

Плавання: методика навчання

100 грн

У навчальному посібнику розглянуто питання організації та методики проведення занять із початкового навчання плавання та формування професійних навичок викладання цього предмета...

Показано з 1 по 24 із 244 (11 сторінок)