(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Спорт

Минск

Анатомия силовых упражнений для мужчин и женщин

541грн

Ключ к успешному тренингу — в знании того, на какие мышцы следует обратить внимание, чтобы максимально увеличить усилие и в то же время уменьшить до минимума риск травматизма. Данное издание дает читателю уникальную возможность усовершенствовать свое тело и функциональные качества организма...

Олімпійська література

Хореографія в спорті

260грн

У навчальному посібнику розглянуто питання історії виникнення, розвитку та обґрунтування необхідності використання хоерографічної підготовки в системі спортивного вдосконалення у складнокоординаційних (техніко-естетичних) видах спорту. Висвітлено проблему унтеграції, взаємопроникнення і взаємозбагачення спорту та хореографічного мистецтва. Описано загальноос..

Олімпійська література

Математичні методи оброблення та моделювання результатів експериментальних досліджень

166грн

Підручник створено відповідно до програми з дисципліни "Основи вимірів та методів математичної статистики" Національного університету фізичного виховання і спорту України. В основу посібника покладено навчальний матеріал з фундаментальних основ математичної статистики, прикладних знань про моделювання результатів експериментальних досліджень, детально виклад..

Олімпійська література

Футбол

190грн

 У підручнику з використанням новітніх науково-практичних досягнень подано історичні відомості про витоки та етапи розвитку футболу, викладено основи техніки і тактики гри в футбол, наведено докладну методику навчання й тренування футболістів різних вікових категорій і рівня підготовленості, а також всеосяжний комплекс практичних вправ.Для викладачів і ..

Wolters Kluwer

ACSM's Resources for the Personal Trainer

2912грн

Lippincott (R) Connect Featured TitlePurchase of the new print edition of this Lippincott (R) Connect title includes lifetime access to the digital version of the book, plus related materials such as videos and multiple-choice Q&A and self-assessments. An essential resource to prepare for the ACSM Certified Personal Trainer examination, ACSM's Resources ..

Гэотар

Фитнес, ориентированный на здоровье. Руководство для врачей

588грн

В книге представлена информация, необходимая для разработки оздоровительных программ фитнеса у здоровых лиц с целью профилактики наиболее распространенных заболеваний (сердечно-сосудистых, ожирения, диабета, онкологических и др.). Приведены методы оценки состояния здоровья человека, который намерен существенно повысить свою физическую активность и уровень жи..

Гэотар

Спортивное тейпирование. Иллюстрированное руководство для врачей

624грн

Руководство включает основные принципы работы по методике спортивного тейпирования. В нем последовательно освещены вопросы анатомии и физиологии, а также показания к применению спортивного тейпирования. Подробно описаны история возникновения и развитие методики спортивного жесткого тейпирования.Особое внимание уделено основным отличиям данной методики от дру..

Инфра-М

Оздоровительное и спортивное плавание для людей с ограниченными возможностями

790грн

В настоящей монографии рассматривается ценность плавания в системе оздоровления и реабилитации человека. Содержит организационно-методические материалы по проведению учебно-тренировочных занятий по плаванию для лиц с ограниченными возможностями с целью их физической и социальной адаптации.Систематизирован и обобщен опыт работы отечественных и зарубежных спе..

Олімпійська література

Основи біохімії м'язової діяльності

125грн

  У навчальному посібнику викладено стислий теоретичний курс біологічної хімії, а саме: описано хімічну будову, норми споживання, процеси метаболізму найважливіших речовин організму в нормі, під час м'язової діяльності. Розкрито біохімічні механізми збудження, скорочення та енергозабезпечення скелетних м'язів, а також метаболічні зміни під час виконнанн..

Вінниця

Основи кінезіотейпування

550грн

Навчальний посібник висвітлює теоретичні та практичні основи кінезіотейпування, загальні правила, техніку накладання тейпів, показання та протипоказання, послідовність і особливості застосування тейпів.Посібник надасть можливість:– набути практичних умінь та навичок;– засвоїти техніку кінезіотейпування;– підвищити свій професійний та методичний рівні;– вміти..

Спорт

Методы физической терапии в лечении детских церебральных параличей

416грн

В книге Методы физической терапии при детских церебральных параличах представлены этиология, патогенез, клинические формы детских церебральных параличей (Первая глава). Вторая глава посвящена лечению этих больных физическими факторами. Санаторно-курортное лечение при ДЦП дано в Третьей главе...

ЛНУ

Плавання: теорія, методика, практика

225грн

  Навчальний посібник присвячений проблематиці підготовки спортсменів-плавців. У посібнику структуровано систему підготовки у плаванні: подано теоретичні і практичні відомості про техніку й тактику, методичні прийоми оволодння технікою, особливості спеціальної фізичної підготовки, спортивного відбору та спеціалізації, окреслено основи тренувальної та зм..

Книги-ХХІ

Відновлювальні засоби працездатності у фізичній культурі і спорті

100грн

Пропонований підручник вперше на новій методичній основі (адаптація Європейської кредитної трансферної системи до системи вищої освіти України) подає загальну характеристику здібностей людини, висвітлює питання навантаження, адаптації, стомлення та основних засобів відновлення працездатності спортсменів. Такий підхід посилює роль самостійної роботи студентів..

МЕДпресс-информ

Тесты и упражнения при функциональных нарушениях позвоночника

900грн

Книга является практическим руководством по применению авторской методики диагностики и коррекции функциональных нарушений скелетно-мышечной системы. Тесты и упражнения сгруппированы по семи компонентам: осанка, расслабление, движение, координация, подвижность, сила и выносливость. Диагностика, лечение и инструктаж пациента по технике выполнения упражнений м..

Форс-Україна

Анатомия стретчинга

520грн

Растяжка — один из самых безопасных и результативных способов избавления от боли в мышцах. Ею можно заниматься в любом месте, в любое время и без специального оборудования. В книге представлены сотни упражнений с использованием растяжки. Они помогут восстановить организм, сделать тело гибким, подтянутым и здоровым. В ней вы также найдете подробную анатомичес..

Наука и Техника

Спортивный массаж. Справочник тренера-массажиста спортивной команды

229грн

Данное справочное пособие призвано восполнить пробел в имеющихся знаниях и практических умениях тренеров-массажистов и рассчитано как на самих специалистов в области спортивного массажа, так и на спортивных врачей, физиотерапевтов и всех тех, кто, работая со спортс менами, использует все возможные методы спортивной медицинской науки...

Human Kinetics

Deep Tissue Massage

1300грн

Many clients enjoy the sensation of deep tissue massage. Yet some therapists shy away from incorporating this form of massage into their treatments, believing it to require the application of force greater than what they can deliver. Or they are anxious about how to apply pressure safely.Deep Tissue Massage describes how to use 83 compressive and stretching ..

Фенікс

Спортивне право

365грн

Це перший у вітчизняній юридичній науці фундаментальний посібник з правового регулювання фізичної культури й спорту для підготовки студентів з дисципліни «Спортивне право України». У ньому узагальнено та систематизовано існуюче спортивне законодавство, визначено напрями його вдосконалення. Докладно висвітлюються питання формування спортивного права - новітнь..

Київ

Фізичне виховання. Фітнес

80грн

Містить загальні відомості про організацію та проведення навчальних самостійних занять з різних видів спорту та рекомендації щодо змісту занять групи фізичної реабілітації...

Олімпійська література

Спортивна медицина

210грн

У підручнику вперше комплексно подано теоретичний матеріал, що охоплює всі теми курсу спортивної медицини, і практичні роботи для закріплення теоретичних знань. Наведені запитання для самостійної підготовки й контрольні тестові завдання допоможуть студентам оцінити рівень своєї професійної підготовки. Короткий словник медичних термінів, що використовуються в..

Вільямс

Кинезиология: практическое руководство

1280грн

Кинезиология представляет собой раздел анатомии человека, изучающий движение и участвующие в нем мышцы и группы мышц.В книге "Кинезиология: практическое руководство" теоретическая часть сочетается с иллюстрациями, фотографиями и примерами упражнений и комплексов упражнений, в том числе с использованием спортивных снарядов и тренажеров. Книга будет ..

Київ

Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического п..

832грн

В книге дан анализ физиологических реакций детского организма на физическую нагрузку. Рассмотрены изменения, связанные с ростом и развитием ребенка, приведено сравнение реакций на физическую нагрузку и особенностей двигательной активности детей, подростков и лиц зрелого возраста. Особое внимание уделено воздействию двигательной активности на здоровье детей, ..

Human Kinetics

Myofascial Release

1300грн

Myofascial Release provides comprehensive training for hands-on therapists of all disciplines and at all levels to expand their practice. From technique descriptions and their applications to client interactions and the preservation of practitioner strength and functionality, this guide teaches therapists every crucial aspect of employing myofascial rel..

Human Kinetics

Facilitated Stretching With Online Video

1300грн

Facilitated Stretching, Fourth Edition With Online Video, remains the most trusted resource for proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) stretching, an effective and easy-to-use method that involves stretching the muscle, contracting it isometrically against resistance, and then stretching it again to increase range of motion. Featuring a full-color i..

Показано з 1 по 24 із 240 (10 сторінок)