(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Олімпійська література

Олімпійська література

Олімпійська література

Анатомія опорно-рухового апарату

90грн

Навчальний посібник створено відповідно до навчальної програми з вивчення анатомії людини у вищих навчальних закладах спортивного про­філю. Посібник містить сучасні наукові знання із загальної цитології та гістології, остеології, артрології та міології. Він призначений для організації самостійної підготовки студентів до практичних занять, має велик..

Олімпійська література

Биохимия мышечной деятельности

290грн

В учебнике изложены основы обшей биохимии и биохимии мышечной деятельности организма человека, описаны химическое строение и процессы метаболизма наиболее важных веществ организма, раскрыта их роль в обеспечении мышечной деятельности. Рассмотрены биохимические аспекты процессов мышечного сокращения и механизмов энергообразования в мышцах, закономерности разв..

Олімпійська література

Основи біохімії м'язової діяльності

90грн

  У навчальному посібнику викладено стислий теоретичний курс біологічної хімії, а саме: описано хімічну будову, норми споживання, процеси метаболізму найважливіших речовин організму в нормі, під час м'язової діяльності. Розкрито біохімічні механізми збудження, скорочення та енергозабезпечення скелетних м'язів, а також метаболічні зміни під час виконнанн..

Олімпійська література

Основы физической реабилитации

290грн

В учебнике представлены новые положения и современные данные литературы, которые содержат теоретический и практический материал по применению основных средств физической реабилитации в восстановительной терапии лиц с различной патологией. Систематизирован материал по основам построения частной методики реабилитации больных с разнообразными травмами, деформац..

Олімпійська література

Программа действий при остеопорозе: рекомендации по укреплению и оздоровлению костной..

90грн

Эта книга является настольной для лиц, страдающих остеопорозом. Она дает возможность принять участие в укреплении опорно-двигательного аппарата, помогает определить уровень риска, выбрать лучшие упражнения для укрепления костной системы, улучшения показателей мышечной силы, мобильности и равновесия; снизить потери костной ткани и вероятность падений благодар..

Олімпійська література

Программа действий при повышенном артериальном давлении

60грн

Эта книга — путеводитель по вопросам двигательной активности и медицинских препаратов для борьбы с гипертензией. В ней рассмотрены причины возникновения болезни, ее влияние на заболевания, возникающие вследствие повреждения сосудов. Приведены те­сты определения уровня физической подготовленности и тренировочные программы занятий ходьбой, бегом, ездой на вело..

Олімпійська література

Спортивна медицина

200грн

У підручнику вперше комплексно подано теоретичний матеріал, що охоплює всі теми курсу спортивної медицини, і практичні роботи для закріплення теоретичних знань. Наведені запитання для самостійної підготовки й контрольні тестові завдання допоможуть студентам оцінити рівень своєї професійної підготовки. Короткий словник медичних термінів, що використовуються в..

Олімпійська література

Спортивна фізіологія

90грн

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми зі спортивної фізіології Національного університету фізичного виховання і спорту України. В основу покладено інтегральне викладання навчального матеріалу на структурному, біохімічному і функціональному рівнях. Посібник включає комплекс практичних занять і ситуаційних завдань, кожне з яких містить теоре..

Олімпійська література

Старение и двигательная активность

200грн

Книга знакомит читателя с новой дисциплиной — герокинезиологией — и дает общую характеристику процесса старения; содержит описание и рекомендации для проведения предварительного тестирования и оценки, организации обратной связи с клиентами, а также постановки целей. Посвящена базовым навыкам и компонентам физической подготовки, составляющим основу комплексно..

Олімпійська література

Фізіологія людини

90грн

У навчальному посібнику для самостійної роботи подано матеріали, які допоможуть вивченню фізіології людини студентами, які навчаються за індивідуальним графіком або заочно у вищих навчальних закладах спортивного профілю. Навчальний посібник містить матеріали, що розроблені та впроваджені у педагогічний процес на основі досвіду викладання на кафедрі анатомії,..

Олімпійська література

Фізіологія спорту

400грн

Навчальний посібник знайомить читача зі складними процесами реакції організму на рухову діяльність, розкриває, як функціонують серцево-судинна, рухова, нервова та ендокринна системи та як організм людини реагує на тренувальні та змагальні навантаження.Проаналізовано вплив різних обсягів тренувальних занять та харчування на рухову активність, зміни рівня м’яз..

Олімпійська література

Фізична реабілітація

290грн

У підручнику викладено сучасні погляди на процес реабілітації, подано стислу характеристику хвороб і ушкоджень, обґрунтовано з клініко-фізіологічних позицій необхідність використання засобів фізичної реабілітації у відновному лікуванні. Описано показання і протипоказання, терміни, послідовність і особливості застосування лікувальної фізичної культури, лікува..

Олімпійська література

Фармакология спорта

1000грн

В книге на основе современных данных медицинских, биологических и спортивно-педагогических дисциплин освещены основные положения фармакологии спорта как сферы научного знания и практической деятельности. Подробно рассмотрены фундаментальные положения общей фармакологии применительно к фармакодинамике и фармакокинетике лекарственных препаратов, а также спорти..

Олімпійська література

Функціональна анатомія серцево-судинної системи

50грн

У навчальному посібнику систематизовано сучасні дані про анатомію серцево-судинної системи. Латинські терміни, подані в посібнику, відповідають новітній редакції Міжнародної анатомічної номенклатури (Сан-Пауло, 1997). Українські анатомічні терміни подано відповідно до Міжнародної анатомічної номенклатури — Український стандарт (2001). Навчальний посібник рек..

Олімпійська література

Эндокринная система, спорт и двигательная активность

1450грн

В учебном пособии подробно рассмотрены основные принципы и концепции эндокринологии, в частности в ее приложении к сфере двигательной активности и спорта. Освещены различные последствия влияния гормонов на иммунную систему, мышцы и скелет. Показана взаимосвязь эндокринной системы и питания, что позволяет по-новому взглянуть на некоторые аспекты спортивной по..

Олімпійська література

Рекомендации по реабилитации при заболеваниях органов дыхания

80грн

В книге даны рекомендации по созданию и выполнению программ легочной реабилитации, разработанные Американской ассоциацией по реабилитации больных с заболеваниями сердечнососудистой и дыхательной систем (AACVPR), чтобы помочь практическим работникам понять и принять во внимание теоретическую основу и компоненты легочной реабилитации, описаны методы управления..

Олімпійська література

Рекомендации по реабилитации при заболеваниях сердца

90грн

В книге даны рекомендации по проблемам реабилитации при заболеваниях сердца, разработан­ные Американской ассоциацией по реабилитации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем (AACVPR). Рассмотрены факторы риска развития коронарной болезни сердца, вопросы вторичной профилактики, современные методы реваскуляризации, психосоциальные аспек..

Показано з 1 по 17 із 17 (1 сторінок)