(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Агроспоруди

ЦУЛ

Теорія механізмів і машин

624грн

Підручник містить основні розділи теорії механізмів і машин згідно з освітньо- професійною програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 208 “Агроінженерія” у закладах вищої освіти. Структура і методика висвітлення курсу спрямована на ефективне засвоєння теоретичного і практичного матеріалу та самостійну роботу студентів. Підручни..

Інтас

Проектування систем електрофікації та автоматизації АПК

120грн

Висвітлено загальні питання проектування об’єктів агропромислового комплексу. Описано методи матеріально-енергетичних розрахунків, схеми, що застосовуються в проектах електрифікації та автоматизації. Розглянуто принципи і методи розрахунків та вибору засобів електротехніки та автоматики, проводок, пускозахисної апаратури, щитів і пультів, а також методи анал..

Архитектура-С

Архитектура предприятий агропромышленного комплекса

395грн

В учебном пособии показаны основные принципы архитектурного формирования производственной среды агропромышленных предприятий различных форм хозяйствования и форм собственности. Рассмотрены особенности  размещения, планировки, застройки и архитектурных решений основных типов зданий и сооружений. В качестве примеров представлены предприятия базовых отрасл..

ЦУЛ

Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання с/г тварин та їх енергоощад..

239грн

Навчальний посібник підготовлений у відповідності із вимогами типової програми «Гігієна тварин» для підготовки фахівців аграрних закладів 2–4 рівнів акредитації для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, факультету ветеринарної медицини та інших спеціальностей. Представлені основні нормативні матеріали до мікроклімату..

Кондор

Основи проектування тваринницьких підприємств

692грн

В підручнику висвітлено технології утримання тварин, основи технології кормоприготування, будову, робочі процеси і регулювання наявних машин та обладнання, варіанти технічних рішень, що можуть бути застосовані для виконання механізованих операцій, методи обґрунтування і розрахунку параметрів технологій та визначення конструктивних параметрів і режимів роботи..

Аграрна освіта

Електропостачання агропромислового комплексу

160грн

Підручник призначений для підготовки студентів у вищих навчальних закладах ІІІ‐IV рівнів акредитації заспеціальністю 8.091901 «Енергетика сільськогосподарського виробництва»...

Лань

Проектирование и строительство животноводческих объектов

468грн

В книге масса новой информации и полезных советов, необходимых для разработки и строительства сельскохозяйственных объектов, а также по их эксплуатации. Предлагаются технические решения для объектов с разными видами животных. Все технические решения, представленные в книге, следуют современным стандартам качества, отвечают требованиям по улучшению продукции,..

АСВ

Эволюция архитектуры тепличных сооружений и предприятий

156грн

В монографии рассматривается мировой опыт проектирования и строительства, типология предприятий и сооружений, принципы и приемы формирования их архитектуры. Книга предназначена для специалистов широкого круга: архитекторов – ученых и практиков, преподавателей, аспирантов и студентов архитектурно-строительных специальностей...

Медобори

Что такое солнечный вегетарий. Как его построить

52грн

Книга познакомит с идеей солнечного вегетария принципиально нового, практически безэнергозатратного сооружения закрытого грунта. В ней в доступной форме представлена техническая документация конструкций для создания вегетария площадью 20 кв.м., чертежи, схемы и рисунки основного и вспомогательного оборудования, оснащения для обеспечения оптимальных условий, ..

Харків

Техніко-економічні параметри та планувальні рішення реконструкції і нового будівництв..

520грн

Техніко-економічні параметри дають змогу встановити різні типорозміри молочних ферм (на 20-400-1200 корів) за поголів’ям великої рогатої худоби та корів, виробництвом і реалізацією молока та яловичини, кормозабезпеченням, потребою в кормах і землі, структурою посівних площ, економічну ефективність тваринництва та строк окупності капітальних вкладень у реконс..

Аграрна освіта

Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві

52грн

Наведено основні закони теплотехніки і методи їх застосування для розв'язання інженерних задач, розглянуто теорію, будову та принцип дії теплоенергетичних установок, а також системи теплопостачання, паливні ресурси та використання теплоти у сільському господарстві...

Аграрна наука

Теория машин и оборудования для производства гидропонной продукции

94грн

Одним з головних завдань сільськогосподарського виробництва є цілорічне забезпечення його найважливіших галузей зеленим кормом. Досягти цього можливо лише на основі широкого використання технологій та засобів для виробництва гідропонної продукції. У монографії розглянуто актуальні питання фундаментального теоретичного дослідження машин та обладнання для виро..

Росинформагротех

Сооружения, технологии и технические средства для производства овощной продукции в за..

234грн

Описаны современные конструкции сооружений защищенного грунта, технические средства для поддержания оптимальных условий микроклимата, новые технологии выращивания овощных культур, обеспечивающие повышение урожайности и снижение себестоимости продукции; рассмотрены экологически безопасные способы защиты овощных культур от болезней и вредителей, методы повышен..

Инфра-М

Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции

400грн

В учебнике описаны различные виды зданий и сооружений для хранения основных видов сельскохозяйственной продукции, изложены принципы работы и устройство оборудования, применяемого в зерноскладах, элеваторах, картофеле- и овощехранилищах, а также в холодильниках. Приведены порядок расчета оборудования для транспортеров, вентиляции хранилищ, теплопритоков в хол..

Аграрна освіта

Сільськогосподарські будівлі і споруди

104грн

Висвітлено найголовніші положення сучасного будівництва на селі, необхідні теоретичні відомості про планування сільських населених пунктів, проектування сільськогосподарських будівель і споруд, їх об'ємно-планувальні і конструктивні рішення та будівельні матеріали, що використовують для їх зведення. Подано характеристики технологічних процесів у будівлях для..

Львівська політехніка

Рибогосподарські споруди

229грн

Описано будову рибоводних ставків та гідротехнічні споруди на них, технологічні процеси виробництва ставкової риби, методи їх інтенсифікації та загальні основи іхтіології. Робота має практичну скерованість та сприятиме вдосконаленню єдиної технології виробничих процесів у ставковому рибництві...

Лань

Проектирование ресурсосберегающих технологий и технических систем в животноводстве

764грн

В учебном издании изложены вопросы проектирования животноводческих ферм и комплексов с учетом влияния технических систем и систем обеспечения жизненных функций на биологическое звено — животных. Содержит методику проектирования систем содержания животных, включая стойловое оборудование, разработку функциональных зон, объемно-планировочных решений основных пр..

АСВ

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназн..

360грн

Изложены теоретические основы и даны практические рекомендации обеспечения теплового, влажного и воздушного режимов помещений производственных сельскохозяйственных зданий и сооружений различного назначения:животноводческих, птицеводческих, хранилищ картофеля и овощей, теплиц, установок для сушки травы. Обоснована методика нормирования теплотехнических показа..

CRC Press

Sustainable Use of Land and Water Under Rainfed and Deficit Irrigation Conditions in ..

3952грн

Fluctuation in rainfall in Ogun-Osun River Basin, Nigeria in the recent times is a challenge to crop production. Therefore, agronomic practices need to be designed to improve water productivity under rainfed conditions. Improving water productivity requires vapour shift or transfer whereby soil physical conditions, soil fertility, crop varieties and agronomy..

Apple Academic Press

Micro Irrigation Management

4784грн

Micro Irrigation Management: Technological Advances and Their Applications, the fifth book in the Innovations and Challenges in Micro Irrigation book series, is a valuable reference volume on micro irrigation and water management for professional training institutes, technical agricultural centers, irrigation centers, agricultural extension service, and othe..

Apple Academic Press

Micro Irrigation Engineering for Horticultural Crops

4368грн

This book presents a variety of policy adoption methods, irrigation scheduling, and design procedures in micro irrigation engineering for horticultural crops. The chapters range from policy interventions to applications of systems for different crops and under different land conditions. Compiling valuable information and research, the book is divided into th..

Apple Academic Press

Management, Performance, and Applications of Micro Irrigation Systems

6240грн

Management, Performance, and Applications of Micro Irrigation Systems, the fourth volume in the Research Advances in Sustainable Micro Irrigation series, emphasizes sustainable and meaningful methods of irrigation to counter rampant water scarcity. In many parts of the world, this scarcity significantly affects crop yield, crop quality, and, consequently, hu..

Apple Academic Press

Management Strategies for Water Use Efficiency and Micro Irrigated Crops

5658грн

anagement Strategies for Water Use Efficiency and Micro Irrigated Crops presents new research and technologies for making better use of water resources for agricultural purposes. The chapters focus on better management to improve allocation and irrigation water efficiency and look at performance factors as well. Chapters look at irrigation technology, enviro..

CRC Press

Closed Circuit Trickle Irrigation Design

1622грн

Closed circuit trickle irrigation is a form of micro irrigation that increases energy and water efficiency by using closed circuit drip irrigation systems designs. Modifications are made to traditional micro irrigation methods to reduce some of the problems and constraints, such as low compressor water at the end of irrigation lines. This approach has proved..

Показано з 1 по 24 із 26 (2 сторінок)
У цьому розділі розміщені книги про проектування та будівництво сільськогосподарських споруд.