(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Агроспоруди

ЦУЛ

Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання с/г тварин та їх енергоощад..

175грн

Навчальний посібник підготовлений у відповідності із вимогами типової програми «Гігієна тварин» для підготовки фахівців аграрних закладів 2–4 рівнів акредитації для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, факультету ветеринарної медицини та інших спеціальностей. Представлені основні нормативні матеріали до мікроклімату..

Львів

Основи електропостачання агропромислового комплексу

290грн

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи побудови та фізичних процесів у системах електропостачання господарств і підприємств АПК. ..

Кондор

Основи проектування тваринницьких підприємств

360грн

В підручнику висвітлено технології утримання тварин, основи технології кормоприготування, будову, робочі процеси і регулювання наявних машин та обладнання, варіанти технічних рішень, що можуть бути застосовані для виконання механізованих операцій, методи обґрунтування і розрахунку параметрів технологій та визначення конструктивних параметрів і режимів роботи..

АСВ

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназн..

300грн

Изложены теоретические основы и даны практические рекомендации обеспечения теплового, влажного и воздушного режимов помещений производственных сельскохозяйственных зданий и сооружений различного назначения:животноводческих, птицеводческих, хранилищ картофеля и овощей, теплиц, установок для сушки травы. Обоснована методика нормирования теплотехнических показа..

Лань

Проектирование и строительство животноводческих объектов

450грн

В книге масса новой информации и полезных советов, необходимых для разработки и строительства сельскохозяйственных объектов, а также по их эксплуатации. Предлагаются технические решения для объектов с разными видами животных. Все технические решения, представленные в книге, следуют современным стандартам качества, отвечают требованиям по улучшению продукции,..

Лань

Проектирование ресурсосберегающих технологий и технических систем в животноводстве

735грн

В учебном издании изложены вопросы проектирования животноводческих ферм и комплексов с учетом влияния технических систем и систем обеспечения жизненных функций на биологическое звено — животных. Содержит методику проектирования систем содержания животных, включая стойловое оборудование, разработку функциональных зон, объемно-планировочных решений основных пр..

Львівська політехніка

Рибогосподарські споруди

220грн

Описано будову рибоводних ставків та гідротехнічні споруди на них, технологічні процеси виробництва ставкової риби, методи їх інтенсифікації та загальні основи іхтіології. Робота має практичну скерованість та сприятиме вдосконаленню єдиної технології виробничих процесів у ставковому рибництві...

Аграрна освіта

Сільськогосподарські будівлі і споруди

100грн

Висвітлено найголовніші положення сучасного будівництва на селі, необхідні теоретичні відомості про планування сільських населених пунктів, проектування сільськогосподарських будівель і споруд, їх об'ємно-планувальні і конструктивні рішення та будівельні матеріали, що використовують для їх зведення. Подано характеристики технологічних процесів у будівлях для..

Инфра-М

Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции

385грн

В учебнике описаны различные виды зданий и сооружений для хранения основных видов сельскохозяйственной продукции, изложены принципы работы и устройство оборудования, применяемого в зерноскладах, элеваторах, картофеле- и овощехранилищах, а также в холодильниках. Приведены порядок расчета оборудования для транспортеров, вентиляции хранилищ, теплопритоков в хол..

Аграрна наука

Теория машин и оборудования для производства гидропонной продукции

90грн

Одним з головних завдань сільськогосподарського виробництва є цілорічне забезпечення його найважливіших галузей зеленим кормом. Досягти цього можливо лише на основі широкого використання технологій та засобів для виробництва гідропонної продукції. У монографії розглянуто актуальні питання фундаментального теоретичного дослідження машин та обладнання для виро..

Аграрна освіта

Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві

50грн

Наведено основні закони теплотехніки і методи їх застосування для розв'язання інженерних задач, розглянуто теорію, будову та принцип дії теплоенергетичних установок, а також системи теплопостачання, паливні ресурси та використання теплоти у сільському господарстві...

Харків

Техніко-економічні параметри та планувальні рішення реконструкції і нового будівництв..

500грн

Техніко-економічні параметри дають змогу встановити різні типорозміри молочних ферм (на 20-400-1200 корів) за поголів’ям великої рогатої худоби та корів, виробництвом і реалізацією молока та яловичини, кормозабезпеченням, потребою в кормах і землі, структурою посівних площ, економічну ефективність тваринництва та строк окупності капітальних вкладень у реконс..

Медобори

Что такое солнечный вегетарий. Как его построить

50грн

Книга познакомит с идеей солнечного вегетария принципиально нового, практически безэнергозатратного сооружения закрытого грунта. В ней в доступной форме представлена техническая документация конструкций для создания вегетария площадью 20 кв.м., чертежи, схемы и рисунки основного и вспомогательного оборудования, оснащения для обеспечения оптимальных условий, ..

АСВ

Эволюция архитектуры тепличных сооружений и предприятий

150грн

В монографии рассматривается мировой опыт проектирования и строительства, типология предприятий и сооружений, принципы и приемы формирования их архитектуры. Книга предназначена для специалистов широкого круга: архитекторов – ученых и практиков, преподавателей, аспирантов и студентов архитектурно-строительных специальностей...

Росинформагротех

Сооружения, технологии и технические средства для производства овощной продукции в за..

225грн

Описаны современные конструкции сооружений защищенного грунта, технические средства для поддержания оптимальных условий микроклимата, новые технологии выращивания овощных культур, обеспечивающие повышение урожайности и снижение себестоимости продукции; рассмотрены экологически безопасные способы защиты овощных культур от болезней и вредителей, методы повышен..

Показано з 1 по 15 із 15 (1 сторінок)
У цьому розділі розміщені книги про проектування та будівництво сільськогосподарських споруд.