(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Агроспоруди

Архитектура-С

Архитектура предприятий агропромышленного комплекса

395 грн

В учебном пособии показаны основные принципы архитектурного формирования производственной среды агропромышленных предприятий различных форм хозяйствования и форм собственности. Рассмотрены особенности  размещения, планировки, застройки и архитектурных решений основных типов зданий и сооружений. В качестве примеров представлены предприятия базовых отрасл..

Аграрна освіта

Електропостачання агропромислового комплексу

160 грн

Підручник призначений для підготовки студентів у вищих навчальних закладах ІІІ‐IV рівнів акредитації заспеціальністю 8.091901 «Енергетика сільськогосподарського виробництва»...

Львівська політехніка

Рибогосподарські споруди

330 грн

Описано будову рибоводних ставків та гідротехнічні споруди на них, технологічні процеси виробництва ставкової риби, методи їх інтенсифікації та загальні основи іхтіології. Робота має практичну скерованість та сприятиме вдосконаленню єдиної технології виробничих процесів у ставковому рибництві...

CRC Press

Closed Circuit Trickle Irrigation Design

1622 грн

Closed circuit trickle irrigation is a form of micro irrigation that increases energy and water efficiency by using closed circuit drip irrigation systems designs. Modifications are made to traditional micro irrigation methods to reduce some of the problems and constraints, such as low compressor water at the end of irrigation lines. This approach has proved..

Apple Academic Press

Management Strategies for Water Use Efficiency and Micro Irrigated Crops

5658 грн

anagement Strategies for Water Use Efficiency and Micro Irrigated Crops presents new research and technologies for making better use of water resources for agricultural purposes. The chapters focus on better management to improve allocation and irrigation water efficiency and look at performance factors as well. Chapters look at irrigation technology, enviro..

Apple Academic Press

Management, Performance, and Applications of Micro Irrigation Systems

6240 грн

Management, Performance, and Applications of Micro Irrigation Systems, the fourth volume in the Research Advances in Sustainable Micro Irrigation series, emphasizes sustainable and meaningful methods of irrigation to counter rampant water scarcity. In many parts of the world, this scarcity significantly affects crop yield, crop quality, and, consequently, hu..

Apple Academic Press

Micro Irrigation Engineering for Horticultural Crops

4368 грн

This book presents a variety of policy adoption methods, irrigation scheduling, and design procedures in micro irrigation engineering for horticultural crops. The chapters range from policy interventions to applications of systems for different crops and under different land conditions. Compiling valuable information and research, the book is divided into th..

CRC Press

Sustainable Use of Land and Water Under Rainfed and Deficit Irrigation Conditions in ..

3952 грн

Fluctuation in rainfall in Ogun-Osun River Basin, Nigeria in the recent times is a challenge to crop production. Therefore, agronomic practices need to be designed to improve water productivity under rainfed conditions. Improving water productivity requires vapour shift or transfer whereby soil physical conditions, soil fertility, crop varieties and agronomy..

ЦУЛ

Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання с/г тварин та їх енергоощад..

239 грн

Навчальний посібник підготовлений у відповідності із вимогами типової програми «Гігієна тварин» для підготовки фахівців аграрних закладів 2–4 рівнів акредитації для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, факультету ветеринарної медицини та інших спеціальностей. Представлені основні нормативні матеріали до мікроклімату..

Кондор

Основи проектування тваринницьких підприємств

692 грн

В підручнику висвітлено технології утримання тварин, основи технології кормоприготування, будову, робочі процеси і регулювання наявних машин та обладнання, варіанти технічних рішень, що можуть бути застосовані для виконання механізованих операцій, методи обґрунтування і розрахунку параметрів технологій та визначення конструктивних параметрів і режимів роботи..

ЦУЛ

Теорія механізмів і машин

624 грн

Підручник містить основні розділи теорії механізмів і машин згідно з освітньо- професійною програмою підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 208 “Агроінженерія” у закладах вищої освіти. Структура і методика висвітлення курсу спрямована на ефективне засвоєння теоретичного і практичного матеріалу та самостійну роботу студентів. Підручни..

Аграрна наука

Теория машин и оборудования для производства гидропонной продукции

94 грн

Одним з головних завдань сільськогосподарського виробництва є цілорічне забезпечення його найважливіших галузей зеленим кормом. Досягти цього можливо лише на основі широкого використання технологій та засобів для виробництва гідропонної продукції. У монографії розглянуто актуальні питання фундаментального теоретичного дослідження машин та обладнання для виро..

Харків

Техніко-економічні параметри та планувальні рішення реконструкції і нового будівництв..

520 грн

Техніко-економічні параметри дають змогу встановити різні типорозміри молочних ферм (на 20-400-1200 корів) за поголів’ям великої рогатої худоби та корів, виробництвом і реалізацією молока та яловичини, кормозабезпеченням, потребою в кормах і землі, структурою посівних площ, економічну ефективність тваринництва та строк окупності капітальних вкладень у реконс..

Инфра-М

Гидротехнические сооружения и рыбоводные пруды

875 грн

Изложены основы конструирования и проектирования гидротехнических сооружений и рыбоводных прудов и детальные примеры их расчетов. Приведены действующие нормативные документы, справочные материалы и современные научные данные. Отдельная глава посвящена основным требованиям к курсовому и дипломному проектированию. Качественные иллюстрации значительно облегчают..

Львів

Основи електропостачання агропромислового комплексу

302 грн

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи побудови та фізичних процесів у системах електропостачання господарств і підприємств АПК. ..

АСВ

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха производственных зданий сельхозназн..

360 грн

Изложены теоретические основы и даны практические рекомендации обеспечения теплового, влажного и воздушного режимов помещений производственных сельскохозяйственных зданий и сооружений различного назначения:животноводческих, птицеводческих, хранилищ картофеля и овощей, теплиц, установок для сушки травы. Обоснована методика нормирования теплотехнических показа..

Лань

Проектирование и строительство животноводческих объектов

468 грн

В книге масса новой информации и полезных советов, необходимых для разработки и строительства сельскохозяйственных объектов, а также по их эксплуатации. Предлагаются технические решения для объектов с разными видами животных. Все технические решения, представленные в книге, следуют современным стандартам качества, отвечают требованиям по улучшению продукции,..

Лань

Проектирование ресурсосберегающих технологий и технических систем в животноводстве

764 грн

В учебном издании изложены вопросы проектирования животноводческих ферм и комплексов с учетом влияния технических систем и систем обеспечения жизненных функций на биологическое звено — животных. Содержит методику проектирования систем содержания животных, включая стойловое оборудование, разработку функциональных зон, объемно-планировочных решений основных пр..

Інтас

Проектування систем електрофікації та автоматизації АПК

120 грн

Висвітлено загальні питання проектування об’єктів агропромислового комплексу. Описано методи матеріально-енергетичних розрахунків, схеми, що застосовуються в проектах електрифікації та автоматизації. Розглянуто принципи і методи розрахунків та вибору засобів електротехніки та автоматики, проводок, пускозахисної апаратури, щитів і пультів, а також методи анал..

Аграрна освіта

Сільськогосподарські будівлі і споруди

104 грн

Висвітлено найголовніші положення сучасного будівництва на селі, необхідні теоретичні відомості про планування сільських населених пунктів, проектування сільськогосподарських будівель і споруд, їх об'ємно-планувальні і конструктивні рішення та будівельні матеріали, що використовують для їх зведення. Подано характеристики технологічних процесів у будівлях для..

Инфра-М

Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции

400 грн

В учебнике описаны различные виды зданий и сооружений для хранения основных видов сельскохозяйственной продукции, изложены принципы работы и устройство оборудования, применяемого в зерноскладах, элеваторах, картофеле- и овощехранилищах, а также в холодильниках. Приведены порядок расчета оборудования для транспортеров, вентиляции хранилищ, теплопритоков в хол..

Росинформагротех

Сооружения, технологии и технические средства для производства овощной продукции в за..

234 грн

Описаны современные конструкции сооружений защищенного грунта, технические средства для поддержания оптимальных условий микроклимата, новые технологии выращивания овощных культур, обеспечивающие повышение урожайности и снижение себестоимости продукции; рассмотрены экологически безопасные способы защиты овощных культур от болезней и вредителей, методы повышен..

Аграрна освіта

Теплотехніка, теплопостачання і використання теплоти в сільському господарстві

52 грн

Наведено основні закони теплотехніки і методи їх застосування для розв'язання інженерних задач, розглянуто теорію, будову та принцип дії теплоенергетичних установок, а також системи теплопостачання, паливні ресурси та використання теплоти у сільському господарстві...

Медобори

Что такое солнечный вегетарий. Как его построить

52 грн

Книга познакомит с идеей солнечного вегетария принципиально нового, практически безэнергозатратного сооружения закрытого грунта. В ней в доступной форме представлена техническая документация конструкций для создания вегетария площадью 20 кв.м., чертежи, схемы и рисунки основного и вспомогательного оборудования, оснащения для обеспечения оптимальных условий, ..

Показано з 1 по 24 із 25 (2 сторінок)
У цьому розділі розміщені книги про проектування та будівництво сільськогосподарських споруд.