(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Захист інформації

Наука и Техника

Хакинг на Android

345грн

Эта книга посвящена обеспечению безопачности Android -приложений. В ней будут показаны приемы взлома и защиты приложений. В книге рассмотрена архитектура операционной системы Android, а также компоненты, которые она использует для обеспечения безопасности. Показано, как декомпилировать приложение и внедрить собственный код в APK-файл. Вы также узнаете, ..

КМА

Фейк. Технології спотворення реальності

310грн

   Після пост-правди головною темою для обговорення в медіа та фа­хових дослідженнях усього світу стали фейки. Серед іншого, це було ви­ликано  інформаційною інтервенцією Росії у президентські вибори (США і Франції) та  референдуми (Брекзит і Каталонія).   Фейки стали результатом використання соціальних медіа, по яких від­бувало..

Новий світ-2000

Кібербезпека: лабораторний практикум з основ крипографічного захисту

333грн

 Призначений для практичного вивчення використання механізмів захисту в кіберпросторі та інформаційно-комунікаційних системах. Розглянуто механізми реалізації на основі симетричних та несиметричних алгоритмів шифрування, алгоритмів цифорового підпису. Запоропоновані практичні основи створення захищеного середовища з використанням програмного комплексу P..

Новий світ-2000

Кібербезпека: криптографія з PYTHON

290грн

    Призначений для практичного вивчення питань використання механізмів захисту в кіберпросторі та інформаційно-комунікаційних системах, які реалізовані за допомогою мови програмування PYTHON. Розглянуті приклади формування простих шифрів, а також алгоритмів симетричної криптографії (алгоритм DES) та несиметричної криптографії (алгоритм ASA) в..

Львівська політехніка

Технології захисту локальних мереж на основі обладнання CISCO

330грн

У навчальному посібнику розглянуто технології захисту локальних комп’ютерних мереж різних типів на основі використання обладнання компанії Cisco. Він складається з чотирьох розділів та двох додатків, які містять тестові та практичні завдання. Матеріал розташовано в логічній послідовності та із зазначенням необхідних команд для налаштування обладнання компані..

Львівська політехніка

Елементи та компоненти електронних пристроїв

307грн

Викладено основні відомості про сучасні та перспективні елементи і компоненти електронних пристроїв, зокрема наведено визначення різних видів елементів та компонентів, розглянуто їх призначення, класифікацію, умовні зображення і позначення, будову, роботу, властивості, застосування. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом “Радіоел..

Львівська політехніка

Стратегічна безпека системи “об’єкт – інформаційна технологія”

200грн

Висвітлено взаємозв’язок завдань програм інформатизації та інтелектуалізації для забезпечення стратегічної безпеки системи “об’єкт – інформаційна технологія” у контексті роботоздатності об’єктів та гарантоздатності інформаційних технологій. Викладено парадигму побудови інформаційних технологій відбирання різнорідних даних та аналітичну платформу безпеки “об’..

Наука и Техника

Схемотехника. От азов до создания практических устройств

530грн

Книга посвящена искусству схемотехники, приглашая читателя в мир создания электронных схем на различной элементной базе (транзисторах, интегральных микросхемах и даже радиолампах). Авторы-практики применили метод диалога и принцип пошагового рассмотрения азов схемотехники — от простого к сложному. Такой подход удобен как для радиолюбителей, так и начинающих ..

ЛНУ

Інформаційна безпека України: теорія і практика

520грн

Із залученням новітніх наукових даних українських і зарубіжних авторів, на неспростовних документальних засадах комплексно і системно досліджено, узагальнено, правдиво висвітлено історію викликів і загроз від московських колонізаторів українській мові, культурі, національній ідентичності, церкві, природним звичаям і традиціям. Всебічно проаналізовано форми, ..

ЛНУ

Теорія інформації

190грн

Викладено основні поняття теорії інформації, інформаційні характеристики дискретних джерел повідомлень, математичний опис каналів зв’язку. Розглянуто основні принципи кодування повідомлень, способи їх стискання та оцінка ефективності й завадостійкості передачі через канал зв’язку кодових повідомлень. Наведено приклади розв’язування типових задач та контрольн..

Львівська політехніка

Проєктування комплексних систем захисту інформації

310грн

Підручник відображає сучасні погляди на стан та гарантування інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави та визначає необхідність захисту інформації в сучасних умовах. Розглянуто основні питання захисту інформації та інформаційної безпеки. Проаналізовано завдання інформаційної безпеки та інформаційних процесів. Досліджено стан й процес функціон..

КНТЕУ

Захист систем електронних комунікацій

146грн

У навчальному посібнику розглядаються основи організації та порядок виконання робіт із захисту інформації в системах електронних комунікацій, порядок прийняття рішень щодо складу комплексної системи захисту інформації в залежності від умов функціонування СЕК і видів оброблюваної інформації, визначення обсягу і змісту робіт, етапності робіт, основних завдань ..

Львівська політехніка

Електроніка та мікросхемотехніка. Частина ІІ: Аналогова схемотехніка

190грн

“Аналогова схемотехніка” є другою частиною посібника “Електроніка та мікросхемотехніка” і ґрунтується на матеріалі, викладеному у першій його частині “Елементна база електроніки”.Посібник складається з 9 розділів. Розділи 1–7 містять необхідні відомості про підсилювальні пристрої. Перший розділ містить загальну інформацію про підсилювачі, їх параметри та хар..

Львівська політехніка

Електроніка та мікросхемотехніка. Частина І: Електроніка

180грн

Електроніка – це наука, що займається вивченням взаємодії електронів з електромагнітними полями та розробленням методів створення електронних приладів та пристроїв, що використовуються для передавання, оброблення та зберігання інформації.Різноманітна радіоелектронна апаратура створюється за допомогою електрично з’єднаних між собою пасивних та активних компон..

Львівська політехніка

Вимірювальні перетворювачі (сенсори)

250грн

Викладено основи загальної теорії вимірювальних перетворювачів, описано принципи їхнього функціонування та особливості побудови для вимірювань широкого кола фізичних величин із застосуванням сучасної мікроелектронної та обчислювальної техніки.Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів фахових напрямів з системної інженерії, безпеки і техні..

Львівська політехніка

Інформаційна безпека

350грн

Розглянуто основні поняття та визначення в галузі інформаційної безпеки. Описано математичні основи криптології. Розглянуто відомі та сучасні методи криптографії, криптоаналізу, стеганографії. Розглянуто питання ідентифікації, автентифікації та санкціонованого доступу. Значну увагу в навчальному посібнику приділено практичному захисту інформації. Розглянуто ..

WILEY

Public Safety Networks from LTE to 5G

3744грн

This timely book provides an overview of technologies for Public Safety Networks (PSNs). Including real-life examples of network application and services, it introduces readers to the many public safety network technologies and covers the historical developments as well as emerging trends in PSNs such as today’s 4G and tomorrow’s 5G cellular network related ..

CRC Press

Enhancing Computer Security with Smart Technology

2340грн

Divided into two major parts, Enhancing Computer Security with Smart Technology introduces the problems of computer security to researchers with a machine learning background, then introduces machine learning concepts to computer security professionals.Realizing the massive scope of these subjects, the author concentrates on problems related to the detection..

Новий світ-2000

Кібербезпека: сучасні технології захисту

500грн

У пропонованому виданні викладені основи сучасного захисту інформації в комп’ютерних системах, не пов’язаних з державною таємницею. Посібник складається з теоретичного матеріалу та лабораторного практикуму. У теоретичній частині висвітлено основні поняття й подані визначення, які стосуються захисту інформації, формування політики безпеки. Розглянуто крит..

Auerbach Publications

High-Performance Web Databases

2496грн

As Web-based systems and e-commerce carry businesses into the 21st century, databases are becoming workhorses that shoulder each and every online transaction. For organizations to have effective 24/7 Web operations, they need powerhouse databases that deliver at peak performance-all the time. High Performance Web Databases: Design, Development, and Deploymen..

Львівська політехніка

Телекомунікаційні системи передавання інформації. Методи кодування

420грн

Розглянуто питання організації систем передавання даних та методів кодування та декодування двійкової інформації. Описано принципи побудови типових двійкових кодів та наведено їх характеристики. Для найчастіше використовуваних на практиці кодів наведено структурні схеми кодерів і декодерів та алгоритми їхньої роботи. Для студентів напрямів “Телекомунікації”,..

Инфра-Инженерия

Радиоэлектронная борьба в информационных каналах

1040грн

Рассматриваются радиоэлектронные системы и средства, функционирующие в услови­ях информационного противоборства, проблемы радиоэлектронного подавления информаци­онных каналов систем различной структуры и функционального назначения, технические ре­шения при построении средств радиоэлектронной разведки и радиопротиводействия, а также методы оценки эффективност..

Львівська політехніка

Криптографічні системи та протоколи

135грн

Розглянуто теоретичні аспекти дослідження криптографічних систем, а саме питання теоретичної та практичної секретності. Наведено деякі шифри докомп’ютерного періоду з прикладами зашифрування-розшифрування повідомлень. Описано основні, проміжні, розвинені та езотеричні криптографічні протоколи, що використовують криптографічні системи з відкритими ключами та ..

Машиностроение

Интеллектуальные системы защиты информации

390грн

Рассмотрены основы построения интеллектуальных систем защиты информации в корпоративных информационных системах. Особое внимание уделено построению биометрических систем идентификации личности, систем обнаружения и предотвращения вторжений, анализа и управления информационными рисками, многоагентных систем защиты информации. Изложены современные подходы к со..

Показано з 1 по 24 із 29 (2 сторінок)

У розділі представлені книги з захисту інформації та персональних даних.