(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Митна справа

Инфра-М

Административное принуждение, применяемое таможенными органами

550грн

В монографии исследована проблема административного принуждения, применяемого таможенными органами, раскрыты теоретико-правовые и методологические основы административного принуждения, сформулированы научно обоснованные концептуальные положения административного принуждения, даны предложения по совершенствованию нормативно-правовой основы и деятельности тамо..

Львівська політехніка

Митна справа

80грн

Навчальний посібник побудований з урахуванням нового Митного кодексу України, в ньому висвітлено основні положення організування митної справи в Україні. Розглянуто в логічній послідовності питання декларування, митного оформлення, контролю товарів та інших предметів під час перетину митного кордону України, а також види і порядок нарахування митних платежів..

ЛНУ

Митна справа

350грн

У підручнику розглянуто головні положення і принципи ведення митної справи, особливості формування митної політики, митного оподаткування, нетарифного регулювання зовнішньоекономічних відносин, проведення процедур митного оформлення і митного контролю, забезпечення економічних інтересів держави за умов глобалізації. Книга є теоретичним і практичним виданням,..

Алерта

Митна статистика зовнішньої торгівлі

100грн

Навчальний посібник висвітлює основні питання методології та організації митної статистики як складової статистики зовнішньої торгівлі товарами. Містить навчальні приклади з використанням офіційних даних митних органів Державної фіскальної служби та Державної служби статистики України, практичні та тестові завдання, а також рекомендовані додаткові джерела ін..

Алерта

Митне право України. Том 1

160грн

В навчальному посібнику здійснений аналіз особливості застосування норм нового митного кодексу України (нормативно-правова база станом на серпень 2014 р.). Розгляд норм митного кодексу України поєднується з аналізом положень, що раніше містилися в різних законах та підзаконних актах, які на теперішній час регулюють митну справу в Україні. У посібнику викорис..

Алерта

Митне право України. Том 2

160грн

В навчальному посібнику здійснений аналіз особливості застосування норм нового митного кодексу України (нормативно-правова база станом на серпень 2014 р.). Розгляд норм митного кодексу України поєднується з аналізом положень, що раніше містилися в різних законах та підзаконних актах, які на теперішній час регулюють митну справу в Україні. У посібнику викорис..

Право

Митний кодекс України

110грн

..

Олді+

Митний контроль та експертиза товарів

rating

285грн

У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти митного контролю та експертизи в митній справі. У ньому подано структуру та характеристику української митної системи, розкрито роль товарознавства та експертизи в митній справі. Навчальний посібник висвітлює комплекс питань, що виникають під час митного контролю, експертизи та оформлення товарів, які ..

Алерта

Науково-практичний коментар Митного кодексу України

190грн

В коментарі докладно проаналізовані усі статті Митного кодексу України. Нормативний матеріалі подається станом на 15 червня 2015 року. Аналізуються також відповідні положення Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших законодавчих та підзаконних нормативних актів. Цей коментар буде корисним для співробітників митної служби України, адв..

Харків

Порядок митного оформлення товарів при їх переміщенні через митний кордон України

55грн

У монографії досліджено адміністративно-правову природу митного оформлення, понятійний апарат, що відображає відносини, які виникають у діяльності митних органів України при перетинанні митного державного кордону. Проаналізовано порядок митного оформлення товарів через митний кордон України, і зокрема юридичне значення відмови в митному оформленні. Розкрито ..

КНТЕУ

Право Світової організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-економічного ..

1220грн

У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в Україні з питань міжнародної економіки і торгівлі, торговельної політики і права, залишається прогалина, яку пропонують заповнити автори навчального посібника «Право Cвітової організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-економічного права», розкриваючи весь спектр правил і принципів, на яких ґру..

Инфра-М

Таможенное оформление морских контейнерных перевозок

275грн

В учебном пособии в доступной форме рассмотрены основные вопросы касательно специфики организации моорских контейнерных перевозок; представлены основные понятия транспортно-экспедиционного обслуживания с указанием нормативно-правовой базы, регламентирующей данный вид деятельности; особенности процедуры таможенного оформления и таможенного контроля прибытия/у..

Инфра-М

Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности

325грн

Монография посвящена теоретическим и организационно-правовым вопросам осуществления таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Автором рассмотрены понятия, признаки, принципы и формы таможенного контроля как одного из видов государственного контроля, дана характеристика его реализации в современных условиях и действующей..

Routledge

Artificial Intelligence Applications on Wall Street

1320грн

Originally published in 1996 as a special issue journal, Artificial Intelligence Applications on Wall Street, presents a series of articles derived from papers at the Third International Conference on Artificial Intelligence Applications on Wall Street. The volume addresses how Artificial Intelligence can be used to address the variety of issues in that aris..

Routledge

Contemporary Issues in Social Media Marketing

1680грн

In a short time span, social media has transformed communication, as well as the way consumers buy, live and utilize products and services. Understanding the perspectives of both consumers and marketers can help organizations to design, develop and implement better social media marketing strategies. However, academic research on social media marketing has no..

Routledge

Healthcare Digital Transformation

1440грн

This book is a reference guide for healthcare executives and technology providers involved in the ongoing digital transformation of the healthcare sector. The book focuses specifically on the challenges and opportunities for health systems in their journey toward a digital future. It draws from proprietary research and public information, along with intervi..

Routledge

Managing Fashion

1400грн

The fashion industry is a multibillion-dollar global industry with a variety of organizational structures and a multitude of challenges. Such scope triggered the recent rise in management programs in the US and Europe aiming to produce and train young managers to meet such global and diverse challenges. Managing Fashion covers the fashion business with a tw..

Показано з 1 по 18 із 18 (1 сторінок)