(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Тваринництво

Наш формат

50 "не" для медоварів

50грн

Збірник створено за результатами численних зустрічей з медоварів України та проведення десятків конкурсів, семінарів, майстер-класів (в тому числі і за кордоном). У книзі описано: – технології та обладнання для медоварів – технології та обладнання для медоварів – санітарія і безпеку – гігієна медовара..

Ліра-К

English for specific purposes (veterinary medicine)

105грн

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності «Ветеринарна медицина». Посібник укладено згідно з робочою навчальною програмою з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» і рекомендовано для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти...

ОДЕКУ

Індустріальне рибництво

110грн

Підручник присвячено вивченню індустріального рибництва, як одного з найперспективніших напрямків Світової аквакультури. Наводиться інформація про історію становлення і особливості розвитку індустріального рибництва, сучасний стан цього напрямку аква- і марикультури в різних країнах і регіонах. Подано коротку характеристику основних найбільш важливих об'єкті..

ІМЕСГ

Інженерія кооперованого виробництва молочної продукції: системно-проектні основи

120грн

Розкрито основні завдання та результати інженерії кооперованого виробництва молочної продукції, зокрема, узгодження конфігурацій проектів функціонування 5 технологічно інтегрованих систем: кормозабезпечення, виробництва молока-сировини, заготівлі молока від виробників, централізованої заготівлі переробним підприємством та переробки молока...

Олді-плюс

Інтенсивні технології в аквакультурі

260грн

Викладено інтенсивні технології при вирощуванні об’єктів аквакультури, методи підвищення продуктивності водойм, технології відтворення та культивування об’єктів тепловодної та холодноводної аквакультури (коропових, щучих, лососевих, осетрових, сомових, цихлідових та ракоподібних). У посібнику викладено основи інтенсивної технології, якість і безпека рибної п..

Олді-плюс

Інфекційні хвороби птиці

380грн

У навчальному посібнику викладене сучасне розуміння питань епізоотології, діагностики, диференційної діагностики інфекційних хвороб птиці, дається різнобічна оцінка заходів профілактики і боротьби із хворобами на основі останніх інструктивних матеріалів, виданих в Україні. Характеристика збудників подається згідно із сучасною таксономічною класифікацією, по-..

Харків

Інформаційна база даних для інноваційного розвітку тваринництва

300грн

Рекомендовано Міністерством аграрної політики та продовольства України як навчальний посібник для підготовки фахівців напряму "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"..

Олді-плюс

Аквакультура осетрообразных

180грн

Навчально-практичний посібник «Аквакультура осетрообразных» (на русском языке) підготовлений авторським колективом, до складу якого увійшли фахівці-осетроводи України, Росії, Польщі та Угорщини. Даний посібник пройшов апробацію, схвалений міжнародною науковою спільнотою, отримав відповідний гриф і рекомендований до практичного використання Асоціацією центрів..

Олді-плюс

Аквакультура перспективних об'єктів

300грн

Викладено основи розведення та вирощування малопоширених та специфічних об'єктів аквакультури. Приділена увага культивуванню кормових організмів та форм, близьких до гідробіонтів...

Моркнига

Аквакультура. Часть 1

450грн

В учебнике изложены материалы о современном уровне аквакультуры за рубежом и в Российской Федерации, основных технологиях, типах, способах культивирования рыбных и нерыбных объектов. Издание предназначено для студентов и аспирантов рыбохозяйственных и сельскохозяйственных вузов. Может быть полезно специалистам рыбоводных крестьянско-фермерских хозяйств...

Моркнига

Аквакультура. Часть 2

450грн

В учебнике изложены материалы о современном уровне аквакультуры за рубежом и в Российской Федерации, основных технологиях, типах, способах культивирования рыбных и нерыбных объектов. Издание предназначено для студентов и аспирантов рыбохозяйственных и сельскохозяйственных вузов. Может быть полезно специалистам рыбоводных крестьянско-фермерских хозяйств...

Аграрна освіта

Акліматизація гідробіонтів

60грн

Висвітлено теоретичні основи здійснення акліматизаційних робіт щодо гідробіонтів та практичні засади їх упровадження у виробництво...

Аграрна освіта

Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин

300грн

Висвітлено основні закономірності будови та функції клітин тваринного організму і будови тіла свійських тварин за системами органів: скелет, з'єднання кісток, м'язи, шкіра, апарати травлення, дихання, органи сечовиділення і розмноження, серцево-судинна та нервова системи, органи чуття та особливості будови тіла свійських птахів. Подано відомості про життєдія..

Проспект Науки

Анатомия лошади

1600грн

В пол­ном объеме приведены сведения по остеологии, синдесмологии, миологии, дерматологии, спланхно­логии, ангиологии, неврологии и органам чувств лошади. Особого внимания заслуживают 539 цветных рисунков. Содержащаяся в них информация не повторяет текст, а в значительной степени его дополняет.          Предна..

Agroexpert

Атлас болезней свиней

180грн

Еще одна книга о болезнях свиней. Ориентирована на практиков: фермеров, консультантов, ветврачей и студентов ветеринаров. В отличие от других книг, она ориентирована "видимое" - на то, что животновод видит в свинарнике и что он должен правильно оценить. Издание содержит большое количество фотографий с описанием наиболее распространенных и экономически значим..

Гэотар

Атлас оперативной хирургии для ветеринаров

435грн

В основу атласа лег опыт многолетней практической деятельности автора. За последние годы увеличилось число специалистов, оказывающих хирургическую помощь домашним животным, а вместе с этим значительно возросло и количество неудачных вмешательств. Цель атласа - поднять уровень технической хирургической подготовки и поделиться авторским опытом лечения домашних..

Лань

Атлас. Патология и дифференциальная диагностика факторных болезней молодняка сельскох..

1680грн

Изложены особенности патоморфологической и дифференциальной диагностики эшерихиозов, сальмонеллёзов, пастереллёзов, анаэробных энтеротоксемий, кандидамикоза, их ассоциаций у поросят и телят. Освещены факторы возникновения болезней, на рисунках обозначены детали изменений. Материал соответствует Государственному образовательному стандарту и учебной программе ..

ЛНУ

Біологія індивідуального розвитку тварин

60грн

У посібнику розглядається курс біології індивідуального розвитку тварин. Призначений для формування сучасних уявлень та знань про основні закономірості перебігу онтогенезу багатоклітинних організмів. Автори посібника використали класичні та сучасні наукові досягнення в галузях ембріології, клітинної біології, біохімії, генетики, молекулярної біології для об’..

МНАУ

Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин

400грн

У роботі висвітлені питання забезпечення високої продуктивності сільськогосподарських тварин, птиці, риби, бджіл в обсязі, необхідному для розв’язання виробничих завдань, пов’язаних з технологією виробництва різних видів продукції ..

Львів

Біологія страуса і технологія виробництва страусиної продукції

180грн

Висвітлено питання вирощування й утримання страусів в Україні, та виробництва продукції страусівництва. Особлива увага зосереджена на біології страусів, утриманні і годівлі племінного й товарного стада, інкубації страусиних яєць, пера і шкіри. Висвітлюються питання біобезпеки у страусівництві, описано найпоширеніші захворювання цього виду птахів, їх лікуванн..

Харків

Біометрія в програмному середовищі MS Excel

50грн

У навчальному посібнику в доступній формі детально викладено основи застосування пакету прикладних програм MS Excel для проведення великої кількості біометричних розрахунків. В першій частині коротко повторюються основні поняття, положення і визначення біометрії та варіаційної статистики. У другій частині наведені основні алгоритми біометричних обчислень та ..

Перун

Біотехнія собаки

85грн

Сучасна людина часто-густо співвідносить життя собак із своїм життям, забуваючи про те, що бажання людей і тварин відверто різні. Вивчати особливості життя тих, кого ми приручили, не перешкоджати реалізації основних інстинктів, задовольняти їх потреби, тобто головне - не нашкоджати - ось основна теза співіснування людей і тварин! Собака був приручений і доме..

Київ

Біотехнологічні особливості підрощування личинок коропових риб за обмеженого водопост..

90грн

Досліджено особливості та ефективність підрощування личинок коропа і рослиноїдних риб (товстолоб, білий амур) за дефіциту водопостачання у нерестових і вирощувальних ставах та у двоярусних лоткових установках. За допомогою пластикових пасток пасивного лову з'ясовано особливості просторово-часового розподілу зоопланктону та личинок риб. Встановлено можливість..

Львів

Біохімія, морфологія і патологія вовни

90грн

У монографії узагальнено дані літератури та результати власних досліджень із біохімії вовноутворення. Доведено, що цей процес перебуває у відповідності з рівнем і спрямованістю обмінних процесів в усьому організмі вівці і насамперед шкірі. Саме тому особлива увага приділена з’ясуванню закономірностей метаболізму в цьому органі та його вовноутворювальних стру..

Показано з 1 по 24 із 288 (12 сторінок)

У цьому розділі розміщені книги, що стосуються вирощування, розведення, годування та лікування сільськогосподарських тварин, зокрема курей, свиней, коней, овець, кіз та інших.