(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Анатомія та фізіологія

Elsevier

Atlas of Human Anatomy (Атлас анатомії людини Неттера)

1950 грн

The gold standard of excellence for 25 years, Frank H. Netter, MD's Atlas of Human Anatomy offers unsurpassed depictions of the human body in clear, brilliant detail - all from a clinician's perspective. With its emphasis on anatomic relationships and clinically relevant views, Dr. Netter's work provides a coherent, lasting visual vocabulary for understandin..

Wolters Kluwer

Lippincott Illustrated Reviews: Integrated Systems

1820 грн

Students' Favorite Lippincott Series for the Basic Sciences — Now Integrated!Lippincott Illustrated Reviews: Integrated Systems integrates topics in the core basic sciences to promote understanding of human body systems. Additionally, the most clinically relevant disorders are covered to give a thorough grounding in the pathophysiology of..

Wolters Kluwer

Lippincott® Illustrated Reviews: Physiology

1820 грн

Enhanced by a new chapter, new illustrations, and new Q&As, Lippincott ® Illustrated Reviews: Physiology, Second Edition brings physiology clearly into focus, telling the story of who we are; how we live; and, ultimately, how we die. By first identifying organ function and then showing how cells and tissues are designed to fulfill that fun..

Elsevier

Ross & Wilson Anatomy and Physiology in Health and Illness, 13th Edition

1820 грн

The new edition of the hugely successful Ross and Wilson Anatomy & Physiology in Health and Illness continues to bring its readers the core essentials of human biology presented in a clear and straightforward manner. Fully updated throughout, the book now comes with enhanced learning features including helpful revision questions and an all new ..

Elsevier

Sobotta - Atlas der Anatomie des Menschen Band 1 + 2 / Атлас анатомії людини Й. Собот..

1200 грн

В атласі представлено сучасні дані про загальну анатомію людини, детально описано будову голови, шиї та верхньої кінцівки, тулуба, внутрішніх органів та нижньої кінцівки . Відповідно до напрямів анатомічних розтинів атлас розділений за ділянками тіла, що узгоджується з темами практичних занять. Крок за кроком прості вступні схеми та загальні оглядові ілюстра..

Книга плюс

Анатомічний плакат "М'язи людини". Вигляд ззаду

160 грн

..

Книга плюс

Анатомічний плакат "Скелет людини"

160 грн

..

Книга плюс

Анатомія внутрішніх органів. Спланхнологія

170 грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості з анатомії внутрішніх органів у стислій формі з використанням авторських схем Травна, дихальна, сечова, статева системи та ендокринні органи представлені в схемах та малюнках в обсязі навчальної програми з анатомії людини, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України. Українські та латинські анатомічні т..

Elsevier

Анатомія голови і шиї для стоматологів за Неттером

2350 грн

A concise and visual guide to clinically relevant anatomy for dentistry, Netter's Head and Neck Anatomy for Dentistry is an effective text for class and exam preparation, as well as a quick review in professional practice. Concise text, high-yield tables, clinical correlations, and review questions combine to make this new edition a perfect choice for learni..

Книга плюс

Анатомія кісток та їх з'єднань (остео-артросиндесмологія)

170 грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості про будову пасивної частини опорно-рухового апарату в стислій формі з використанням оригінальних схем та фотоілюстрацій натуральних кісток і суглобів людини. Матеріали для практичних занять знаходяться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України і призначені для с..

Університет "Україна"

Анатомія людини. Конспект лекцій

100 грн

У конспкеті лекцій з анатомії людини у стислій формі подано загальні відомості щодо будови організму людини. Конспект складається з трьох тем, які в свою чергу поділяються на підтеми. Матеріал конспекту викладений за системним принципом. Після кожої тми запропоновані контрольні питання та завдання, які сприяють поглибленому виченню та закріпленню теоритичног..

Нова книга

Анатомія людини. Т.1.

860 грн

У першому томі підручника подано сучасні дані про будову клітин і тканин. Дано характиристику органів, систем і апаратів органів. Описані основні етапи розвитку людини в онтогенезі, особливості будови, росту і розвитку організму. Детально описана функціональна анатомія кісток скелета, їх з’єднань та м’язової системи людини. Наведена коротка характеристика кр..

Нова книга

Анатомія людини. Т.2.

950 грн

У другому томі підручника подано сучасні дані про будову нутрощів, центральної нервової системи та органів чуття. Дана характеристика органів, систем і апаратів органів, характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручн..

Нова книга

Анатомія людини. Т.3.

770 грн

У третьому томі підручника подано сучасні дані про будову периферійної нервової системи та серцево-судинної системи. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і від..

Книга плюс

Анатомія людини/ Human anatomy (контроль за самостійною підготовкою до практичних зан..

280 грн

Основним змістом навчання є активна самостійно-творча пізнавальна діяльність студента. Запропонований посібник передбачає активний, творчий принцип засвоєння матеріалу та має забезпечити успішність навчання і оптимізацію системи оцінювання самостійної роботи студента.Завдання посібника сприяють розвитку у студентів яскравих та образних уявлень про анатомію т..

Книга плюс

Анатомія м'язів

170 грн

У посібнику систематизовані сучасні теоретичні та ілюстративні матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії м'язів людини. Подана послідовнологічна структура міології: класифікація, схема м'яза, його анатомічний вигляд, стисла текстова частина. В кінці кожного розділу пропонуються ілюстрації анотованих, з точки зору міології та артрології, на..

Книга плюс

Анатомія судин і нервів верхньої та нижньої кінцівок

140 грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані ілюстратив-ні матеріали уч- ' бової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів голови і шиї з використанням авторських і схем та наукових препаратів.Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. У п..

Книга плюс

Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія)

170 грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані ілюстратив-ні матеріали уч- ' бової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів голови і шиї з використанням авторських і схем та наукових препаратів.Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. У п..

Книга плюс

Анатомія судин та нервів тулуба

170 грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів тулуба з використанням авторських схем та наукових препаратів.Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. У посібнику впроваджена сучас..

Укрмедкнига

Анатомія та фізіологія з патологією

600 грн

Підручник містить короткі сучасні дані про будову організму людини, викладені у функціональному та прикладному (для медицини) аспектах. Його особливістю є те, що він охоплює такі фундаментальні дісципліни, як нормальна анатомія, гістологія, нормальна фізіологія та патологія. Така структура є істотно новою, вперше об'єднано усі ці предмети в межах однієї прац..

Книга плюс

Анатомія ЦНС та органів чуттів. Посібник для ВМНЗ

170 грн

У посібнику систематизовані теоретичні відомості учбової та монографічної літератури з питань загальної і спеціальної анатомії центральної нервової системи та органів чуттів людини. У стислій формі, з використанням авторських схем та окремих ілюстративних матеріалів сучасної морфології, подана структурна організація спинного і головного мозку, їх провідних ш..

Элби-СПб

Анатомия органов мочеполовой системы

180 грн

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями учебной программы по анатомии человека для высших учебных медицинских заведений. В издании содержатся основные сведения по анатомии органов мочевыделительной и половой систем, кратко изложены основы их строения, особенности кровоснабжения, иннервации и оттока лимфы. Наряду с русскими названиями приводятся со..

Бизнес-книга

Анатомия человека. Болезни и нарушения

490 грн

В данный атлас входят иллюстрации развития самых распространенных состояний и нарушений деятельности человеческого организма: сердечно-сосудистые болезни, гипертония, аллергия, астма, рак, эпилепсия и многие другие, включая обычную простуду. Уникальным справочным материалом сборника является описание результатов последних медицинских исследований развития па..

Показано з 1 по 24 із 162 (7 сторінок)