(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Анатомія та фізіологія

Форс-Україна

Fascia. Что это такое и почему это важно

1050грн

Требуются годы или даже десятки лет, чтобы новые фундаментальные открытия медицины стали общеизвестным фактом среди врачей. К таковым относится и понятие "фасция". Фасция – это компонент мягких тканей системы соединительной ткани, который пронизывает тело человека, формируя непрерывную трехмерную матрицу структурной поддержки всего тела. Она пронизывает и ок..

Elsevier

Netter's Clinical Anatomy 4th Edition

2220грн

Focus on the clinically relevant aspects of anatomy and bridge normal anatomy to common clinical conditions with Netter's Clinical Anatomy, 4th Edition. This easy-to-read, visually stunning text features nearly 600 superb Netter-style illustrations that provide essential descriptions of anatomy, embryology, and pathology to help you&..

Медицина

Анатомічний атлас людини

300грн

В основу створення атласу було покладено восьме видання “Фундаментальної анатомії та фізіології”. Ілюстрації в атласі розміщено за ділянками тіла. У ключових ділянках їх доповнено фотографіями розтину трупа. Це допоможе додатковому сприйняттю інформації — від графічної ілюстрації (у книзі) до лабораторного зображення розтину трупа, а відтак — і до медичного ..

Книга плюс

Анатомія внутрішніх органів. Спланхнологія

90грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості з анатомії внутрішніх органів у стислій формі з використанням авторських схем Травна, дихальна, сечова, статева системи та ендокринні органи представлені в схемах та малюнках в обсязі навчальної програми з анатомії людини, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України. Українські та латинські анатомічні т..

Книга плюс

Анатомія кісток та їх з'єднань (остео-артросиндесмологія)

90грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості про будову пасивної частини опорно-рухового апарату в стислій формі з використанням оригінальних схем та фотоілюстрацій натуральних кісток і суглобів людини. Матеріали для практичних занять знаходяться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України і призначені для с..

Київ

Анатомія людини. Конспект лекцій

70грн

У конспкеті лекцій з анатомії людини у стислій формі подано загальні відомості щодо будови організму людини. Конспект складається з трьох тем, які в свою чергу поділяються на підтеми. Матеріал конспекту викладений за системним принципом. Після кожої тми запропоновані контрольні питання та завдання, які сприяють поглибленому виченню та закріпленню теоритичног..

Нова книга

Анатомія людини. Т.1.

460грн

У першому томі підручника подано сучасні дані про будову клітин і тканин. Дано характиристику органів, систем і апаратів органів. Описані основні етапи розвитку людини в онтогенезі, особливості будови, росту і розвитку організму. Детально описана функціональна анатомія кісток скелета, їх з’єднань та м’язової системи людини. Наведена коротка характеристика кр..

Нова книга

Анатомія людини. Т.2.

560грн

У другому томі підручника подано сучасні дані про будову нутрощів, центральної нервової системи та органів чуття. Дана характеристика органів, систем і апаратів органів, характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручн..

Нова книга

Анатомія людини. Т.3.

480грн

У третьому томі підручника подано сучасні дані про будову периферійної нервової системи та серцево-судинної системи. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і від..

Книга плюс

Анатомія м'язів

90грн

У посібнику систематизовані сучасні теоретичні та ілюстративні матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії м'язів людини. Подана послідовнологічна структура міології: класифікація, схема м'яза, його анатомічний вигляд, стисла текстова частина. В кінці кожного розділу пропонуються ілюстрації анотованих, з точки зору міології та артрології, на..

Книга плюс

Анатомія судин і нервів верхньої та нижньої кінцівок

80грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані ілюстратив-ні матеріали уч- ' бової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів голови і шиї з використанням авторських і схем та наукових препаратів.Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. У п..

Книга плюс

Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія)

90грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані ілюстратив-ні матеріали уч- ' бової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів голови і шиї з використанням авторських і схем та наукових препаратів.Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. У п..

Книга плюс

Анатомія судин та нервів тулуба

90грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів тулуба з використанням авторських схем та наукових препаратів.Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. У посібнику впроваджена сучас..

Укрмедкнига

Анатомія та фізіологія з патологією

310грн

Підручник містить короткі сучасні дані про будову організму людини, викладені у функціональному та прикладному (для медицини) аспектах. Його особливістю є те, що він охоплює такі фундаментальні дісципліни, як нормальна анатомія, гістологія, нормальна фізіологія та патологія. Така структура є істотно новою, вперше об'єднано усі ці предмети в межах однієї прац..

Книга плюс

Анатомія ЦНС та органів чуттів. Посібник для ВМНЗ

90грн

Підручник створено з метою задовольнити запити викладачів української мови вищих медичних закладів освіти. Він дає змогу зробити заняття такими, що відповідають умовам реального професійного спілкування медиків. Мову подано в практичному аспекті, акцент зроблено на її комунікативній функції. Схема побудови уроку: слово - словосполучення - речення - текст. На..

Форс-Україна

Анатомические поезда

1650грн

Если изучать анатомию классическим методом, то мы смотрим на мышцы не учитывая существенную их связь со всеми частями нашего тела, они однобоко представлены в креплении мышцы между костями. Это издание, наоборот, опирается на принцип общего единства фасциальной системы. Оно углубляет наши знания о миофасциальном распространении сил, а еще эффектов — полезных..

МИА

Анатомия Грея для студентов

3900грн

            Самый популярный учебник среди студентов медицинских вузов всего мира «Анатомия Грея для студентов» впервые издан на русском языке.            В учебнике подробно рассматриваются все необходимые материалы для изучения курса анатомии человека: строение тела, особенности анатомии спины, гр..

Практическая медицина

Анатомия мышц

190грн

Настоящее учебное пособие предназначено для изучения темы "Анатомия мышц" на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также пр самостоятельной подготовке студентов. Пособие составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования Минобрнауки РФ (третьего поколения), учебной прог..

Практическая медицина

Анатомия нервной системы и органов чувств

225грн

Настоящее учебное пособие предназначено для изучения одного из важнейших разделов анатомии человека - анатомии нервной системы и органов чувств - на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале и при самостоятельной подготовке студентов. Пособие подготовлено на кафедре анатомии человека РУДН (зав. кафедрой профессор В.И.Козлов) и составлено в соотв..

СпецЛит

Анатомия пищеварительной системы взрослого человека

144грн

Учебное пособие соответствует требованиям учебной программы по анатомии человека. В нём подробно изложены вопросы строения и топографии органов пищеварительной системы. Необходимые термины приведены в соответствии с Международной анатомической номенклатурой (2003). Особое внимание уделено тем аспектам морфологии органов пищеварительной системы, которые необх..

Практическая медицина

Анатомия сердечно-сосудистой системы

190грн

В книге с современных позиций изложено строение сердечно-сосудистой системы. Особое внимание обращено на наглядную иллюстрацию анатомичесого строения регионарных артерий и вен, источников кровоснабжения и путей оттока крови от органов, а также формирования их микроциркуляторного русла.Данное учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственн..

Практическая медицина

Анатомия скелета

130грн

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих тему «Анатомия соединений» на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также при самостоятельной подготовке. Пособие составлено в соответствии с учебной программой по Анатомии человека. Его основная задача — помочь студентам в освоении огромного фактического материала, которым они должны..

Практическая медицина

Анатомия соединений

110грн

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих тему «Анатомия соединений» на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также при самостоятельной подготовке. Пособие составлено в соответствии с учебной программой по Анатомии человека. Его основная задача — помочь студентам в освоении огромного фактического материала, которым они должны..

СпецЛит

Анатомия спинномозговых нервов и доступы к ним

700грн

Данная книга является полноценным иллюстрированным пособием, посвященным хирургическим доступам к периферическим нервам. В каждой главе разобраны: ход отдельного нерва, его топографические особенности, ветви, хирургические доступы и клиническая картина его повреждения.Текстовая часть представлена лаконично и легко читается, а также снабжена информативными цв..

Показано з 1 по 24 із 180 (8 сторінок)

Променева діагностика , Спортивна медицина , Атлас анатомії людини , МРТ, Кров, УЗД, Новонароджені, Футбол, Атлас із неврології , Наочна медицина , М’язи