(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Анатомія та фізіологія

Медицина

Анатомічний атлас людини

350грн

В основу створення атласу було покладено восьме видання “Фундаментальної анатомії та фізіології”. Ілюстрації в атласі розміщено за ділянками тіла. У ключових ділянках їх доповнено фотографіями розтину трупа. Це допоможе додатковому сприйняттю інформації — від графічної ілюстрації (у книзі) до лабораторного зображення розтину трупа, а відтак — і до медичного ..

Київ

Анатомія людини. Конспект лекцій

70грн

У конспкеті лекцій з анатомії людини у стислій формі подано загальні відомості щодо будови організму людини. Конспект складається з трьох тем, які в свою чергу поділяються на підтеми. Матеріал конспекту викладений за системним принципом. Після кожої тми запропоновані контрольні питання та завдання, які сприяють поглибленому виченню та закріпленню теоритичног..

Нова книга

Анатомія людини. Т.1.

460грн

У першому томі підручника подано сучасні дані про будову клітин і тканин. Дано характиристику органів, систем і апаратів органів. Описані основні етапи розвитку людини в онтогенезі, особливості будови, росту і розвитку організму. Детально описана функціональна анатомія кісток скелета, їх з’єднань та м’язової системи людини. Наведена коротка характеристика кр..

Нова книга

Анатомія людини. Т.2.

560грн

У другому томі підручника подано сучасні дані про будову нутрощів, центральної нервової системи та органів чуття. Дана характеристика органів, систем і апаратів органів, характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручн..

Нова книга

Анатомія людини. Т.3.

480грн

У третьому томі підручника подано сучасні дані про будову периферійної нервової системи та серцево-судинної системи. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і від..

Укрмедкнига

Анатомія та фізіологія з патологією

310грн

Підручник містить короткі сучасні дані про будову організму людини, викладені у функціональному та прикладному (для медицини) аспектах. Його особливістю є те, що він охоплює такі фундаментальні дісципліни, як нормальна анатомія, гістологія, нормальна фізіологія та патологія. Така структура є істотно новою, вперше об'єднано усі ці предмети в межах однієї прац..

МИА

Анатомия Грея для студентов

3900грн

Самый популярный учебник среди студентов медицинских вузов всего мира «Анатомия Грея для студентов» впервые издан на русском языке.В учебнике подробно рассматриваются все необходимые материалы для изучения курса анатомии человека: строение тела, особенности анатомии спины, грудной клетки, брюшной полости, таза и промежности, нижних и верхних конечностей, гол..

Практическая медицина

Анатомия мышц

190грн

Настоящее учебное пособие предназначено для изучения темы "Анатомия мышц" на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также пр самостоятельной подготовке студентов. Пособие составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования Минобрнауки РФ (третьего поколения), учебной прог..

Практическая медицина

Анатомия нервной системы и органов чувств

225грн

Настоящее учебное пособие предназначено для изучения одного из важнейших разделов анатомии человека - анатомии нервной системы и органов чувств - на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале и при самостоятельной подготовке студентов. Пособие подготовлено на кафедре анатомии человека РУДН (зав. кафедрой профессор В.И.Козлов) и составлено в соотв..

СпецЛит

Анатомия пищеварительной системы взрослого человека

144грн

Учебное пособие соответствует требованиям учебной программы по анатомии человека. В нём подробно изложены вопросы строения и топографии органов пищеварительной системы. Необходимые термины приведены в соответствии с Международной анатомической номенклатурой (2003). Особое внимание уделено тем аспектам морфологии органов пищеварительной системы, которые необх..

Практическая медицина

Анатомия сердечно-сосудистой системы

190грн

В книге с современных позиций изложено строение сердечно-сосудистой системы. Особое внимание обращено на наглядную иллюстрацию анатомичесого строения регионарных артерий и вен, источников кровоснабжения и путей оттока крови от органов, а также формирования их микроциркуляторного русла.Данное учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственн..

Практическая медицина

Анатомия скелета

130грн

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих тему «Анатомия соединений» на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также при самостоятельной подготовке. Пособие составлено в соответствии с учебной программой по Анатомии человека. Его основная задача — помочь студентам в освоении огромного фактического материала, которым они должны..

Практическая медицина

Анатомия соединений

110грн

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих тему «Анатомия соединений» на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также при самостоятельной подготовке. Пособие составлено в соответствии с учебной программой по Анатомии человека. Его основная задача — помочь студентам в освоении огромного фактического материала, которым они должны..

Гэотар

Анатомия человека +CD : учебник : в 2 т. Т. 2

850грн

Учебник состоит из двух томов. В первом томе подробно представлены сведения об анатомии туловища, конечностей и головного мозга. Второй том содержит сведения об анатомии головы и шеи. Содержание учебника полностью соответствует учебному плану на стоматологическом факультете. Издание иллюстрировано большим количеством цветных рисунков и фотографиями препар..

Гэотар

Анатомия человека +CD : учебник : в 2 т. Т. 1.

760грн

Учебник состоит из двух томов. В первом томе подробно представлены сведения об анатомии туловища, конечностей и головного мозга. Второй том содержит сведения об анатомии головы и шеи. Содержание учебника полностью соответствует учебному плану на стоматологическом факультете. Издание иллюстрировано большим количеством цветных рисунков и фотографиями препарато..

Гэотар

Анатомия человека : атлас : в 3 т. Т. 1. Остеология, артросиндесмология, миология

685грн

Атлас анатомии человека в трех томах содержит около 1500 высококачественных цветных изображений в полном соответствии с программой медицинских вузов. Все изображения тщательно размечены и снабжены подписями: анатомические термины даны на латинском, русском и английском языках согласно Международной анатомической номенклатуре (2003). Использована удобная рубр..

Гэотар

Анатомия человека : атлас : в 3 т. Т. 2. Спланхнология

760грн

Атлас анатомии человека в трeх томах содержит около 1500 высококачественных цветных изображений в полном соответствии с программой медицинских вузов. Все изображения тщательно размечены и снабжены подписями: анатомические термины даны на латинском, русском и английском языках согласно Международной анатомической классификации (2003). Использована удобная руб..

Гэотар

Анатомия человека : атлас : в 3 т. Т. 3. Неврология, эстезиология

710грн

Атлас анатомии человека в трех томах содержит около 1500 высококачественных цветных изображений в полном соответствии с программой медицинских вузов.Все изображения тщательно размечены и снабжены подписями: анатомические термины даны на латинском, русском и английском языках согласно Международной анатомической классификации (2003). Использована удобная рубр..

Гэотар

Анатомия человека : учебник : в 2 т. Т. 1. Система органов опоры и движения. Спланхно..

1140грн

В учебнике изложены современные сведения о строении органов и систем органов человеческого организма. В каждой главе отражены общие и частные вопросы анатомии человека в объеме учебной программы в соответствии с государственным образовательным стандартом. Важное место в учебнике отведено изучению прижизненной анатомии – широко применяемым в клинической практ..

Гэотар

Анатомия человека : учебник : в 2 т. Т. 2. Нервная система. Сосудистая система.

950грн

В учебнике изложены современные сведения о строении человеческого организма.В каждой главе отражены общие и частные вопросы анатомии человека в объеме учебной программы в соответствии с государственным образовательным стандартом. Важное место в учебнике отведено изучению прижизненной анатомии – широко применяемым в клинической практике методам рентгеноанатом..

Гэотар

Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-ортопедов

1285грн

Учебное пособие “Анатомия человека. Атлас для стоматологов, стоматологов-ортопедов” в настоящий момент является единственным изданием подобного профиля. Оно иллюстрировано более чем 540 рисунками и фотографиями, на которых отражена макроанатомия органов всех систем организма человека с элементами микроанатомии. Основное место отведено анатомии головы и шеи, ..

Богдан НК

Атлас анатомії людини

490грн

Нове видання «Атласу» перероблене з урахуванням сучасних уявлень про анатомію органів і систем людського тіла. Текст і малюнки посібника відповідають навчальній програмі дисципліни. Усі назви анатомічних структур у тексті, на малюнках і схемах наведено відповідно до Міжнародної анатомічної термінології (Український стандарт). Для кращого сприйняття та засвоє..

Фармацевт-практик

Атлас анатомії людини Йоганнеса Соботти (в 2 томах)

2800грн

В атласі представлено сучасні дані про загальну анатомію людини, детально описано будову голови, шиї та верхньої кінцівки (Том 1: 416 стор.), тулуба, внутрішніх органів та нижньої кінцівки (Том 2: 398 стор.). Відповідно до напрямів анатомічних розтинів атлас розділений за ділянками тіла, що узгоджується з темами практичних занять. Крок за кроком прості вступ..

Наутілус

Атлас анатомії людини Френка Неттера. 4-е видання. Українсько-латинське видання

1900грн

Перед вами найпопулярніший в англомовному світі атлас анатомії людини... це класичний, перевірений часом і оновлений атлас Неттера! • Суттєва відмінність від існуючих атласів анатомії (а також від 2-го видання Неттера) - це подані поруч з анатомічними ілюстраціями клінічні рентгенограми, комп'ютерні томограми, магнітно-резонансні знімки, артеріограми які заб..

Показано з 1 по 24 із 148 (7 сторінок)

Атлас анатомії людини , Спортивна медицина , МРТ, Кровь, Новонароджені, Футбол, М’язи, Атлас із неврології