(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Енергетика

Магнолія

Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру

230грн

У навчальному посібнику викладено основні питання, що стосуються природи і потенціалу вітрової енергії. Висвітлено питання взаємодії вітрового потоку з вітроприймальними засобами, перетворення кінетичної енергії вітру на електричну. Подано матеріал щодо розрахунку параметрів вітроелектричних установок, описано пристрої та схеми практичного використання вітро..

Основа

Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств

75грн

НПАОП 0.00-1.19-08..

Основа

Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів

150грн

НПАОП 23.2-1.10-73..

Основа

Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів

100грн

НПАОП 0.00-1.21-07..

Феникс

Методы и средства технического диагностирования судовых энергетических установок

200грн

В книге излагаются перспективы развития водного транспорта и судовых энергетических установок, методы и средства исследования информационных потоков формирования отказов. Теоретические основы процесса возникновения отказов в ответственных узлах судовой энергетической установки.Освещены методы выбора и исследования средств мониторинга технического состояния м..

Фенікс

Інноваційні термодинамічні цикли енергетичних установок

250грн

Наведений огляд класичних термодинамічних циклів двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних і паротурбінних установок. Пропонується удосконалення циклів таких установок, які дозволяють підвищити їх потужність і термічний коефіцієнт корисної дії. Ефективність модернізації енергетичних установок підтверджена відповідними тепловими розрахунками.Рекомендуєтьс..

АСВ

Теплоснабжение

610грн

В книге рассмотрены теплофикационные и централизованные системы теплоснабжения. Приводятся методы определения расходов теплоты потребителями. Изложены вопросы конструирования и проектирования систем горячего водоснабжения. Рассмотрены схемы систем присоединения потребителей к тепловым сетям, схемы теплосетей, их конструктивные элементы.Приведены методы гидра..

Львівська політехніка

Енергоощадність та альтернативні джерела енергії

200грн

Розглянуто шляхи і методи ощадного використання енергоресурсів, вимоги щодо підвищення ефективності використання енергії, а також фізичні основи функціонування та конструкційні особливості альтернативних джерел енергії, що використовують сьогодні для енергопостачання споживачів. Особливу увагу звернено на відновлювані джерела та можливості використання втори..

ПрофКнига

Правила безпечної експлуатації електроустановок. НПАОП 40.1-1.01-97

80грн70грн

Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних котелень, енергоремонтних та інших підприємств...

Львівська політехніка

Цифрові пристрої релейного захисту трансформаторів (автотрансформаторів)

200грн

Наведено загальну характеристику цифрових пристроїв релейного захисту трансформаторів (автотрансформаторів), їх узагальнену структурно-функціональну схему та висвітлено принципи її функціонування. Описано принципи роботи диференційних захистів трансформатора на основі цифрових терміналів фірм АВВ, SIEMENS, ALSTOM, OOO НПП “ЭКРА”. Наведено приклад розрахунку ..

Одеса

Физика ионизирующих излучений и дозиметрический контроль

350грн

Курс лекций посвящен изложению физических основ возникновения и распространения ионизирующих излучений, а также основных физико-технических положений, относящихся к вопросам дозиметрического контроля...

Львівська політехніка

Теоретичні основи електротехніки

180грн

Викладено основні поняття і закони та методи аналізу усталених режимів і перехідних процесів лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами, а також нелінійних електричних і магнітних кіл. Підручник відповідає програмі підготовки фахівців з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки”, яка є базовою для спеціальності “Електроенергети..

Інтас

Проектування систем електрофікації та автоматизації АПК

75грн

Висвітлено загальні питання проектування об’єктів агропромислового комплексу. Описано методи матеріально-енергетичних розрахунків, схеми, що застосовуються в проектах електрифікації та автоматизації. Розглянуто принципи і методи розрахунків та вибору засобів електротехніки та автоматики, проводок, пускозахисної апаратури, щитів і пультів, а також методи анал..

Аграрна освіта

Довідникова книга з електроенергетики

170грн

Довідник розрахований не тільки для студентів, а і для інженерно-технічного та електротехнічного персоналу.Наведено матеріал про споживчі трансформаторні підстанції, конструктивні параметри самонесучих ізольованих проводів, електричні мережі низької напруги, внутрішні електропроводки, технічні характеристики електродвигунів змінної напруги, апаратури захисту..

Харків

Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей

220грн

Монография посвящена проблемам использования растительных масел и топлив на их основе в качестве топлива для дизелей. Рассмотрены виды топлив растительного происхождения, проведен анализ физико-химических свойств этих топлив и их влияния на мощностные показатели двигателей, топливную экономичность, токсичность отработанных газов. Описаны технологии получения..

Москва

Нефть и нефтепродукты. Энциклопедия международных стандартов

2500грн

В настоящем издании публикуются новейшие стандартные методы контроля качества нефти и нефтепродуктов, полностью соответствующие международным стандартам ИСО. Опубликованы методы контроля основных свойств сырой нефти, жидких, вязких и твердых нефтепродуктов, бензина, керосина, авиакеросина и авиабензина, дизельного топлива, мазута, масел и смазок, гидравличес..

Львівська політехніка

Проєктування ліній електричних мереж

150грн

Викладено основні тенденції та задачі проєктування надійних, ефективних повітряних і кабельних ліній електричних мереж, сучасні підходи до вибору проводів та ізоляційних конструкцій ліній, до розрахунку кліматичних навантажень проводів із врахуванням встановлених рівнів безвідмовності ліній, основні положення та методику розрахунку механічної міцності провод..

Одеса

Факторы риска и возможности обеспечения безопасности АЭС

450грн

Книга  посвящена вопросам,  относящимся к безопасности энергоблоков атомных электрических станций с ядерными реакторами типа ВВЭР. Описано оборудование энергетических установок АЭС как источник потенциально возможной ядерной и радиационной опасности, которая должна быть минимизирована. Проанализирована  физика  вероятных предаварийных&nbs..

Основа

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. НПАОП 0...

75грн

Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією, модифікацією, перевіркою технічного стану обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар...

Львівська політехніка

Оптимізація режимів електроенергетичних систем

140грн

Викладено загальні відомості про електроенергетичні системи та їх режими, розглянуто питання оптимізації короткострокових та довготермінових режимів, висвітлено деякі методи багатоцільової та багатокритеріальної оптимізації, розглянуто перспективи функціонування ринку електроенергії та розвитку ОЕС України.Для студентів електроенергетичних спеціальностей ден..

Одеса

Моделирование физических процессов и технологическая информатизация в нефтяной промыш..

750грн

Монография касается проблем повышения эффективности технологий топливно-энергетического цикла и посвящена вопросам моделирования процессов, связанных с нефтедобычей и нефтепереработкой, производством промышленных топлив и генерированием энергии на тепловых и атомных станциях.Изложены исследования, связанные с анализом и моделированием теплогидравлических про..

Одеса

Метрологическое обеспечение эксплуатации АЭС

450грн

В книге рассмотрены вопросы, относящиеся к измерениям и контролю технологических процессов на современных атомных электростанциях. Изложены физико-технические основы применения контрольно-измерительных приборов для ядерного и теплотехнического оборудования АЭС. Особое внимание уделено дозиметрическим приборам и электроизмерительным преобразователям.Книга мож..

Показано з 1 по 24 із 168 (7 сторінок)