(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Енергетика

Фенікс

Інноваційні термодинамічні цикли енергетичних установок

260 грн

Наведений огляд класичних термодинамічних циклів двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних і паротурбінних установок. Пропонується удосконалення циклів таких установок, які дозволяють підвищити їх потужність і термічний коефіцієнт корисної дії. Ефективність модернізації енергетичних установок підтверджена відповідними тепловими розрахунками.Рекомендуєтьс..

Магнолія

Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру

290 грн

У навчальному посібнику викладено основні питання, що стосуються природи і потенціалу вітрової енергії. Висвітлено питання взаємодії вітрового потоку з вітроприймальними засобами, перетворення кінетичної енергії вітру на електричну. Подано матеріал щодо розрахунку параметрів вітроелектричних установок, описано пристрої та схеми практичного використання вітро..

НАУ

Альтернативні палива

220 грн

У підручнику викладено систематизований матеріал щодо виробництва і застосування альтернативних палив і видів енергії. Розглянуто екологічні питання енергетичної галузі, а також питання акумулювання енергію. Проведено порівняльну характеристику різних видів альтернативних палив. Для студентів вищих навчальних закладів...

Львів

Англо-український та українсько-англійський нафтогазовий словник

650 грн

Словник містить терміни та вислови, що стосуються нафтогазової індустрії; геології нафти та газу, підземної гідрогазомеханіки, фізики пласта, буріння свердловин, видобування й транспортування нафти та газу. Подано також морську нафтогазову термінологію. Для інженерно-технічних працівників, студентів, аспірантів і викладачів університетів і технікумів нафтога..

Техника

Довідникова книга з електроенергетики

225 грн

У книзі викладені основні положення Правил користування електроенергією, перераховані вимоги до організації електрогосподарства, її реєстрації та введення в експлуатацію, права та обов'язки споживачів електроенергії. Приділено увагу організації технічної експлуатації і безпеки обслуговування електроустановок, а також питань заземлення електроустановок та при..

Фенікс

Експериментальна теплофізика. Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин

330 грн

У підручнику викладено інформацію про методи експериментального дослідження теплофізичних властивостей речовин - параметрів фазової рівноваги у чистих речовинах та сумішах, термічних, калоричних, поверхневих, транспортних властивостей — та реалізацію цих методів через створення відповідних експериментальних установок. Викладаються особливості досліджень речо..

Львівська політехніка

Експлуатація електричних станцій

430 грн

Систематизовано та викладено базовий матеріал теоретичних засад та практики технологій експлуатації теплових та частково атомних електричних станцій. Описано проблеми нагріву, перевантаження та випробування ізоляції електротехнічного обладнання електростанцій на базі аналізу фізики відповідних процесів. Детально розглянуто питання нагляду, догляду та ремонту..

Львівська політехніка

Електричні апарати. Низьковольтна апаратура розподілу, керування та захисту. Загальни..

340 грн

У підручнику поряд із загальними поняттями про низьковольтну апаратуру розподілу, керування та захисту розглянуто вимоги до апаратів, нормальні та ненормальні умови їх роботи, наведено умовні графічні позначення апаратів та їх частин. Висвітлено функціональні властивості конкретних апаратів: різноманітних реле, програмованих логічних контролерів, а також еле..

Каравела

Електричні машини і трансформатори

480 грн

 Розглянуто принципи дії та будову обертових електричних машин і силових трансформаторів, надано пояснення основних процесів, що відбуваються в електричних машинах і трансформаторах при перетворенні енергії. Проведено аналіз їх роботи, пояснено характеристики електричних машин і трансформаторів, наведено співвідношення між величинами, розглянуто експлуа..

Львівська політехніка

Електричні машини постійного струму

275 грн

У посібнику із використанням основних законів електродинаміки викладено узагальнену теорію електромеханічних перетворювачів енергії та детально розглянуто всі фізичні процеси в електричних машинах постійного струму різних типів і виконань. У зрозумілій формі описано конструкції та принцип дії як традиційних колекторних машин із електромагнітним збудженням, т..

Львівська політехніка

Електричні мережі та системи

230 грн

Викладено характеристику електричних мереж і систем та їхніх режимів, основи теорії пересилання електричної енергії, наведено заступні схеми елементів електроенергетичних мереж і систем та обчислення їхніх параметрів, методи аналізу усталених режимів розімкнених та замкнених електричних мереж з використанням інженерних підходів й формалізованих методів, неси..

Львівська політехніка

Електричне опалення будівель

250 грн

За даними про використання електричної енергії в Україні у 2013 році та прогнозованого балансу виробництва та споживання електричної енергії до 2030 року запропоновано ширше використовувати для опалення житлових та адміністративних будинків як основних систем опалення електричні кабельні системи прямої дії та електричні кабельні системи опалення з тепло акум..

Аграрна освіта

Електропостачання агропромислового комплексу

160 грн

Підручник призначений для підготовки студентів у вищих навчальних закладах ІІІ‐IV рівнів акредитації заспеціальністю 8.091901 «Енергетика сільськогосподарського виробництва»...

Каравела

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

630 грн

У підручнику викладено навчально-теоретичний матеріал, який супроводжується численними прикладами. Частина з електротехніки описує основні поняття і закони електричних і магнітних кіл, співвідношення електричних і енергетичних величин, які характеризують стан цих кіл. Також розглянуті конструкція, принцип дії, характеристики та принципи управління таких елек..

Львівська політехніка

Енергоощадність та альтернативні джерела енергії

330 грн

Розглянуто шляхи і методи ощадного використання енергоресурсів, вимоги щодо підвищення ефективності використання енергії, а також фізичні основи функціонування та конструкційні особливості альтернативних джерел енергії, що використовують сьогодні для енергопостачання споживачів. Особливу увагу звернено на відновлювані джерела та можливості використання втори..

Львівська політехніка

Ефективні технології енерговикористання

590 грн

Розглянуто влаштування основних елементів електропостачальної системи і електроспоживаючих устав, таких як освітлювальні, електромеханічні та електротехнологічні. Висвітлено питання оцінки їх ефективності як ланок ланцюга перетворення енергії, так і нарізно. Значну увагу приділено визначенню надмірних витрат електричної енергії та їх впливу на ефективність р..

Алерта

Кодекс газорозподільних систем

210 грн

У виданні представлений Кодекс газорозподільних систем із змінами та доповненнями...

Алерта

Кодекс газотранспортної системи : (Офіційний текст)

210 грн

У виданні представлений Кодекс газотранспортної системи із змінами та доповненнями...

Львівська політехніка

Лінії електропересилання, трансформатори та обчислення їх параметрів

300 грн

Викладено загальні характеристики елементів електричних мереж: ліній електропересилання, трансформаторів та автотрансформаторів. Наведено заступні схеми елементів електричних мереж та обчислення їхніх параметрів. У додатках вміщено довідковий матеріал, який можна використати для розв’язання прикладів та під час проєктування.Для студентів спеціальності 141 “Е..

Одеса

Материалы ядерной техники

470 грн

Изложены вопросы материаловедения, относящиеся к ядерной технике, рассмотрены основные свойства материалов и их использование в ядерных энергетических установках и в ядерной технике неэнергетического назначения. Книга может быть полезна специалистам в области атомной энергетики, а также студентам университетов, обучающимся по соответствующим специальностям...

Феникс

Методи та засоби технічного діагностування суднових енергетичних установок

210 грн

В книге излагаются перспективы развития водного транспорта и судовых энергетических установок, методы и средства исследования информационных потоков формирования отказов. Теоретические основы процесса возникновения отказов в ответственных узлах судовой энергетической установки.Освещены методы выбора и исследования средств мониторинга технического состояния м..

Одеса

Метрологическое обеспечение эксплуатации АЭС

470 грн

В книге рассмотрены вопросы, относящиеся к измерениям и контролю технологических процессов на современных атомных электростанциях. Изложены физико-технические основы применения контрольно-измерительных приборов для ядерного и теплотехнического оборудования АЭС. Особое внимание уделено дозиметрическим приборам и электроизмерительным преобразователям.Книга мож..

Львівська політехніка

Моторні палива з альтернативної сировини

290 грн

Розглянуто альтернативні джерела сировини, їхню класифікацію, властивості та специфіку використання моторних палив із сировини різного походження. Описано характеристики газоподібних та спиртових палив, моторних палив із природних бітумів та важкої нафти, біомаси, двооксиду вуглецю, горючих сланців та вугілля. Наведено теоретичні аспекти одержання моторних п..

НАУ

Надійність та діагностика електрообладнання

80 грн

Навчальний посібник містить основні відомості з теорії контролю і діагностування електрообладнання..

Показано з 1 по 24 із 187 (8 сторінок)