(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Енергетика

Фенікс

Інноваційні термодинамічні цикли енергетичних установок

260 грн

Наведений огляд класичних термодинамічних циклів двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних і паротурбінних установок. Пропонується удосконалення циклів таких установок, які дозволяють підвищити їх потужність і термічний коефіцієнт корисної дії. Ефективність модернізації енергетичних установок підтверджена відповідними тепловими розрахунками.Рекомендуєтьс..

Олді+

Автоматизовані системи управління технологічними процесами

470 грн

Розглянуто загальні закономірності поведінки складних систем під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, а також в умовах неповної та нечіткої інформації, як фактори, що спонукають розглядати й оцінювати різні альтернативні шляхи розв’язання проблем і прийняття адекватних рішень. Надано адекватну інформацію з метою оволодіння теоретичними знаннями з питань ..

Магнолія

Альтернативні джерела енергії. Енергія вітру

290 грн

У навчальному посібнику викладено основні питання, що стосуються природи і потенціалу вітрової енергії. Висвітлено питання взаємодії вітрового потоку з вітроприймальними засобами, перетворення кінетичної енергії вітру на електричну. Подано матеріал щодо розрахунку параметрів вітроелектричних установок, описано пристрої та схеми практичного використання вітро..

НАУ

Альтернативні палива

220 грн

У підручнику викладено систематизований матеріал щодо виробництва і застосування альтернативних палив і видів енергії. Розглянуто екологічні питання енергетичної галузі, а також питання акумулювання енергію. Проведено порівняльну характеристику різних видів альтернативних палив. Для студентів вищих навчальних закладів...

Львів

Англо-український та українсько-англійський нафтогазовий словник

650 грн

Словник містить терміни та вислови, що стосуються нафтогазової індустрії; геології нафти та газу, підземної гідрогазомеханіки, фізики пласта, буріння свердловин, видобування й транспортування нафти та газу. Подано також морську нафтогазову термінологію. Для інженерно-технічних працівників, студентів, аспірантів і викладачів університетів і технікумів нафтога..

Техника

Довідникова книга з електроенергетики

225 грн

У книзі викладені основні положення Правил користування електроенергією, перераховані вимоги до організації електрогосподарства, її реєстрації та введення в експлуатацію, права та обов'язки споживачів електроенергії. Приділено увагу організації технічної експлуатації і безпеки обслуговування електроустановок, а також питань заземлення електроустановок та при..

Фенікс

Експериментальна теплофізика. Методи дослідження теплофізичних властивостей речовин

330 грн

У підручнику викладено інформацію про методи експериментального дослідження теплофізичних властивостей речовин - параметрів фазової рівноваги у чистих речовинах та сумішах, термічних, калоричних, поверхневих, транспортних властивостей — та реалізацію цих методів через створення відповідних експериментальних установок. Викладаються особливості досліджень речо..

Львівська політехніка

Експлуатація електричних станцій

430 грн

Систематизовано та викладено базовий матеріал теоретичних засад та практики технологій експлуатації теплових та частково атомних електричних станцій. Описано проблеми нагріву, перевантаження та випробування ізоляції електротехнічного обладнання електростанцій на базі аналізу фізики відповідних процесів. Детально розглянуто питання нагляду, догляду та ремонту..

Львівська політехніка

Електричні апарати. Низьковольтна апаратура розподілу, керування та захисту. Загальни..

340 грн

У підручнику поряд із загальними поняттями про низьковольтну апаратуру розподілу, керування та захисту розглянуто вимоги до апаратів, нормальні та ненормальні умови їх роботи, наведено умовні графічні позначення апаратів та їх частин. Висвітлено функціональні властивості конкретних апаратів: різноманітних реле, програмованих логічних контролерів, а також еле..

Каравела

Електричні машини і трансформатори

480 грн

 Розглянуто принципи дії та будову обертових електричних машин і силових трансформаторів, надано пояснення основних процесів, що відбуваються в електричних машинах і трансформаторах при перетворенні енергії. Проведено аналіз їх роботи, пояснено характеристики електричних машин і трансформаторів, наведено співвідношення між величинами, розглянуто експлуа..

Львівська політехніка

Електричні машини постійного струму

275 грн

У посібнику із використанням основних законів електродинаміки викладено узагальнену теорію електромеханічних перетворювачів енергії та детально розглянуто всі фізичні процеси в електричних машинах постійного струму різних типів і виконань. У зрозумілій формі описано конструкції та принцип дії як традиційних колекторних машин із електромагнітним збудженням, т..

Львівська політехніка

Електричні мережі та системи

230 грн

Викладено характеристику електричних мереж і систем та їхніх режимів, основи теорії пересилання електричної енергії, наведено заступні схеми елементів електроенергетичних мереж і систем та обчислення їхніх параметрів, методи аналізу усталених режимів розімкнених та замкнених електричних мереж з використанням інженерних підходів й формалізованих методів, неси..

Львівська політехніка

Електричне опалення будівель

250 грн

За даними про використання електричної енергії в Україні у 2013 році та прогнозованого балансу виробництва та споживання електричної енергії до 2030 року запропоновано ширше використовувати для опалення житлових та адміністративних будинків як основних систем опалення електричні кабельні системи прямої дії та електричні кабельні системи опалення з тепло акум..

Аграрна освіта

Електропостачання агропромислового комплексу

160 грн

Підручник призначений для підготовки студентів у вищих навчальних закладах ІІІ‐IV рівнів акредитації заспеціальністю 8.091901 «Енергетика сільськогосподарського виробництва»...

Олді+

Електротехніка з основами електроніки (рос. мова)

400 грн

У книзі викладені основні поняття про електричному полі, конденсаторах, ланцюгах постійного струму, електромагнетизмі, ланцюгах однофазного і трифазного струму, машинах постійного струму, трансформаторах, асинхронних електродвигунах, приділено увагу спеціальним джерелами постійного струму; наведені таблиці основних технічних даних електроізоляційних матеріал..

Каравела

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

630 грн

У підручнику викладено навчально-теоретичний матеріал, який супроводжується численними прикладами. Частина з електротехніки описує основні поняття і закони електричних і магнітних кіл, співвідношення електричних і енергетичних величин, які характеризують стан цих кіл. Також розглянуті конструкція, принцип дії, характеристики та принципи управління таких елек..

Львівська політехніка

Енергоощадність та альтернативні джерела енергії

330 грн

Розглянуто шляхи і методи ощадного використання енергоресурсів, вимоги щодо підвищення ефективності використання енергії, а також фізичні основи функціонування та конструкційні особливості альтернативних джерел енергії, що використовують сьогодні для енергопостачання споживачів. Особливу увагу звернено на відновлювані джерела та можливості використання втори..

Львівська політехніка

Ефективні технології енерговикористання

590 грн

Розглянуто влаштування основних елементів електропостачальної системи і електроспоживаючих устав, таких як освітлювальні, електромеханічні та електротехнологічні. Висвітлено питання оцінки їх ефективності як ланок ланцюга перетворення енергії, так і нарізно. Значну увагу приділено визначенню надмірних витрат електричної енергії та їх впливу на ефективність р..

Алерта

Закон України "Про ринок природного газу"

100 грн

У виданні представлений Закон України "Про ринок природного газу"...

Алерта

Кодекс газорозподільних систем

210 грн

У виданні представлений Кодекс газорозподільних систем із змінами та доповненнями...

Алерта

Кодекс газосховищ

100 грн

У виданні представлений Кодекс газосховищ із змінами та доповненнями...

Алерта

Кодекс газотранспортної системи : (Офіційний текст)

210 грн

У виданні представлений Кодекс газотранспортної системи із змінами та доповненнями...

Львів

Колтюбінг в нафтогазовидобуванні

650 грн

Довідник – навчальний посібник, призначений для вивчення нових колтюбінгових технологій студентами та спеціалістами. Ознайомлення українських спеціалістів з новим обладнанням і новими технологіями є дуже важливою та актуальною і нагальною справою. Для цього треба узагальнити, систематизувати як історію виникнення колтюбінгових технологій, так і самі технолог..

Львівська політехніка

Лінії електропересилання, трансформатори та обчислення їх параметрів

300 грн

Викладено загальні характеристики елементів електричних мереж: ліній електропересилання, трансформаторів та автотрансформаторів. Наведено заступні схеми елементів електричних мереж та обчислення їхніх параметрів. У додатках вміщено довідковий матеріал, який можна використати для розв’язання прикладів та під час проєктування.Для студентів спеціальності 141 “Е..

Показано з 1 по 24 із 189 (8 сторінок)