(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Зернові, Польові

Аграрна наука

Особливості вирощування пшениці озимої в Степу України

850грн

Узагальнено досягнення науки та передового досвіду з вирощування високих урожаїв пшениці озимої в степу України. Наведено біологічні особливості культури, показано вплив грунтів, світла, температури, вологи, поживних елементів на рівень урожайності та якості зерна. Викладено науково обгрунтовані рекомендації з підвищення врожайності озимої пшениці. ..

Олді+

Теоретичні основи та практичні результати селекції гібридів кукурудзи інтенсивного ти..

333грн

У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення важливої наукової проблеми встановлення особливостей селекції кукурудзи звичайної зернового напряму використання в умовах зрошення шляхом селекційно-орієнтованого аналізу оцінки відмінностей селекційного матеріалу за реакцією на зміну середовища, визначення селекційної цінності ліній–батьківськи..

Олді+

Створення вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність в умовах зрошення півд..

230грн

В монографии приведено теоретическое обобщение и новое решение важной научной проблемы установления особенностей селекции сои в условиях орошения путем селекционно-ориентированного анализа оценки различий селекционного материала по реакции на изменение среды, определение селекционной ценности исходного материала и прогнозирования перспективных гибридных комб..

Аграрна наука

Вихідний матеріал зародкової плазми ланкастер у селекції і біотехнології кукурудзи

572грн

У монографії  на фоні історичного огляду розвитку наукової селекції і переходу до інбридинго-гібридизаційної моделі подається історія формування поняття «зародкова плазма» та загальна характеристика основних її типів, використовуваних нині в селекції кукурудзи. За результатами багаторічних досліджень авторського колективу, представлено молекулярно-генет..

Умань

Якість та облік зерна за приймання, оброблення і зберігання

420грн

     Наведено відомості про хімічний склад та властивості зернової маси як об'єкта зберігання і переробки. Розглянуто технологічні заходи та обладнання для післязбирального оброблення, режими та способи, що забезпечують зберігання зернових мас. Описано способи контролю якості зерна та насіння й управління їхньою якістю та безпечністю. Подано х..

Аграрна наука

Горох у Степу України

230грн

В умовах Північного Степу України авторами оптимізовано технологію вирощування сортів гороху безлисточкового (вусатого) типу, яка передбачає інокуляцію насіння азотфіксувальним препаратом, використання регулятора росту та мікродобрива. Доведено доцільність комплексного використання біологічного препарату азотфіксувальної дії Ризогумін із регулятором росту Ем..

Агробізнес

Ярі. Готуємося до посівної - 2020

229грн

Журнал практичних порад для агрономів. Спецвипуск містить кращі статті за 2020 рік..

Івано-Франківськ

Застосування регуляторів росту в адаптивній технології вирощування соняшнику (наково-..

90грн

    Рекомеднації розроблено на основі досліджень, проведених вченими ПДТАУ, ЛНАУ в ПФ "Богдан і К" Івано-Франківської, корпорації "Колос ВС" Тернопільської, ТОВ "Агрофірмі "Колос" Київської областей та узагальненню результатів досліджень інших наукових установ і досвіду агропідприємств по застосуванню регуляторів росту.   Будуть корисними..

Москва

Зернобобовые культуры

468грн

В книге излагаются научные основы выращивания зерновых бобовых культур (биология, требования к почвенно-климатическим условиям, место в севообороте, обработка почвы, использование удобрений, борьба с сорняками, вредителями и болезнями, особенности уборки и хранения, экономическая оценка).Предназначена для руководителей предприятий, фермеров, агрономов, препо..

Агробізнес

Ярі. Готуємося до посівної - 2019

250грн

Досвід провідних господарств з вирощування кукурудзи, соняшника, бобових культур..

Вінниця

Хвороби пшениці

210грн

Монографія з хвороб пшениці. Уперше видається в Україні, грунтується на світових досягненнях, наукових дослідженнях і виробничих перевірках відділу фітопатогенних бактерій, відділу фізіології і систематики мікроміцетів Інституту мікробіології і вірусологшії ім. Д.К. Заболотного НАН України, кафедри вірусології Київського національного університету ім. Тараса..

Вінниця

Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист

150грн

Монографія з досліджень хвороб сої. Уперше видається в Україні, грунтується на світових досягненнях, наукових дослідженнях і виробничих перевірках відділів фітопатогенних бактерій, інтерферону та імуномодуляторів, вірусів рослин Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, Інтитуту кормів та сільського господарства Поділля НААН, І&n..

Львів

Ріпак

190грн

Подано значення ріпаку, ботанічну характеристику, біологічні особливості. Викладено технологію вирощування - попередники, обробіток грунту, система удобрення, сорти, підготовка насіння, спосіб сівби, глибина загортання насіння, строки і норми висіву. Розглянуто особливості використання гербіцидів, інсектицидів, фунгіцидів на посівах ріпаку.Для агрономів, фер..

Аграрна наука

Люцерна з новими якостями для культурних пасовищ

160грн

На підставі багаторічних досліджень Інституту кормів НААН обгрунтовано результати досліджень з питань сучасних технологій вирощування та використання люцерни посівної в польовому і лучному кормовиробництві. Встановлено вплив мінеральних і органічних добрив, норм висіву, режисів використання на кормову продуктивність люцерни посівної в одновидових і сумісних ..

Нілан

Комплексна механізація виробництва зерна

302грн

В навчальному посібнику узагальнено рекомендації і передовий досвід сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних установ, власні розробки і дослідження авторів з технологій і техніки для комплексної механізації виробництва зерна. Посібник буде також корисний для спеціалістів АПК, слухачів підвищення кваліфікації та науково-педагогічних працівників ви..

Львів

Біологічне рослинництво

187грн

Розглянуто стан та перспективи біологічного рослинництва, варіанти технологічного забезпечення, екологічні, біологічні, агротехнічні, агрохімічні основи рослинництва. Висвітлено альтернативні заходи захисту рослин, основи біодинамічного рослинництва.Подано біологізовані, ресурсоощадні, екологічно чисті, адаптивні, енергоощадні технології вирощування основних..

Олді+

Соняшник: екологічні шляхи оптимізації його живлення

200грн

У монографії висвітлено науково-практичні аспекти оптимізації живлення соняшнику за рахунок застосування еколого-безпечних комбінованих препаратів багатофункціональної дії при вирощуванні культури в зоні Степу України.Вперше для умов Південного Степу розроблено агробіологічне обґрунтування комплексного застосування в технології вирощування соняшника мінераль..

Agroexpert

Озимий ріпак

36грн

..

Олді+

Агробіологічне обґрунтування застосування біопрепаратів в технології вирощування соня..

218грн

У монографії висвітлено науково-практичні аспекти удосконалення технології вирощування соняшнику в зоні Степу України за умов застосування еколого-безпечних препаратів. На основі теоретичного обґрунтування і узагальнення результатів польових досліджень викладені результати формування врожайності і якості насіння соняшника залежно від біофунгіцидів і стимулят..

Олді+

Агробіологічне обґрунтування вирощування зернових культур в зоні Степу за умов клімат..

307грн

У монографії висвітлено науково-практичні аспекти технології вирощування зернових культур в зоні Степу за умов змін клімату на прикладі пшениці озимої і сорго зернового. Відображено комплексне дослідження наукових та практичних засад формування продуктивності, особливостей росту і розвитку, адаптивних властивостей та конкурентоздатності рослин сучасних сорті..

Одеса

Сучасна технологія вирощування та переробки сої

60грн

У методичних рекомендаціях наведена характеристика рекомендованих для впровадженн у степовій зоні України сортів сої, технологія їх вирощування та особливості переробки на кормові цілі.Індустріальні методи вирощування культури засновані на комплексному використанні потенціалу високопродуктивних сортів, бактеріальних добрив для нарощування рівня азотифіксації..

Юнивест Медиа

Визначник хвороб і шкідників кукурудзи

99грн

Видання містить матеріали щодо найпоширеніших в Україні хвороб і шкідників кукрудзи. ..

Харків

Класифікатор-довідник видів кукурудзи

104грн

Наведено еталони зразків видів кукурудзи, розширені ознаки цієї культури...

Показано з 1 по 24 із 131 (6 сторінок)

У цьому блоці розміщені книги по зерновим і польовим культурам.