(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Зернові, Польові

Університетська книга

Агробіологічні особливості вирощування соняшнику та ріпаку ярого в умовах Північно-Сх..

300 грн

Висвітлюються елементи передових технологій вирощування та переробки соняшнику та ріпаку. Наведені основні шкідники, хвороби олійних культур та шляхи боротьби з ними...

Олді+

Агробіологічне обґрунтування вирощування зернових культур в зоні Степу за умов клімат..

480 грн

У монографії висвітлено науково-практичні аспекти технології вирощування зернових культур в зоні Степу за умов змін клімату на прикладі пшениці озимої і сорго зернового. Відображено комплексне дослідження наукових та практичних засад формування продуктивності, особливостей росту і розвитку, адаптивних властивостей та конкурентоздатності рослин сучасних сорті..

Олді+

Агробіологічне обґрунтування застосування біопрепаратів в технології вирощування соня..

350 грн

У монографії висвітлено науково-практичні аспекти удосконалення технології вирощування соняшнику в зоні Степу України за умов застосування еколого-безпечних препаратів. На основі теоретичного обґрунтування і узагальнення результатів польових досліджень викладені результати формування врожайності і якості насіння соняшника залежно від біофунгіцидів і стимулят..

Олді+

Актуальні аспекти вирощування гібридів кукурудзи

350 грн

У науково-практичному довіднику викладено науково-обґрунтовані відповіді на питання, які найчастіше виникають щодо вирощування гібридів кукурудзи. Наведено біологічні властивості рослин і характеристику гібридів різних груп стиглості, представлено всі етапи технології: попередники, обробіток ґрунту, удобрення, сівба, зрошення, боротьба з бур’янами, способи з..

Юнівест Медіа

Визначник хвороб і шкідників кукурудзи

120 грн

Видання зручне для використання в польових умовах видання.Детально про найнебезпечніших та найпоширеніших шкідників кукурудзи.Описано та проілюстровано морфологічні особливості та діагностичні зовнішні ознаки хвороб та їхніх збудників.Подано практичні рекомендації щодо визначення фітосанітарного стану посівів.Розглянуто інтегровану систему захисту культур. Н..

Юнівест Медіа

Визначник хвороб та шкідників соняшнику

120 грн

Видання кишенькового формату, зручне для використання в польових умовах.Описані та представлені оригінальні ілюстрації морфологічних особливостей шкідників і діагностичні зовнішні ознаки хвороб на рослинах соняшника.В довіднику розглянуто біоекологічні особливості розвитку шкідників та фітопатогенів, представлені практичні рекомендації щодо визначення фітоса..

Юнівест Медіа

Визначник шкідників і хвороб зернових колосових культур

120 грн

Удобное для использования в полевых условиях издание. Подробно о самых опасных и распространенных вредителях хлебного поля.Описаны и проиллюстрированы морфологические особенности и диагностические внешние признаки болезней и их возбудителей.Даны практические рекомендации по определению фитосанитарного состояния посевов.Рассмотрено интегрированную систему защ..

Аграрна наука

Вихідний матеріал зародкової плазми ланкастер у селекції і біотехнології кукурудзи

590 грн

У монографії  на фоні історичного огляду розвитку наукової селекції і переходу до інбридинго-гібридизаційної моделі подається історія формування поняття «зародкова плазма» та загальна характеристика основних її типів, використовуваних нині в селекції кукурудзи. За результатами багаторічних досліджень авторського колективу, представлено молекулярно-генет..

Аграрна наука

Горох у Степу України

230 грн

В умовах Північного Степу України авторами оптимізовано технологію вирощування сортів гороху безлисточкового (вусатого) типу, яка передбачає інокуляцію насіння азотфіксувальним препаратом, використання регулятора росту та мікродобрива. Доведено доцільність комплексного використання біологічного препарату азотфіксувальної дії Ризогумін із регулятором росту Ем..

Івано-Франківськ

Застосування регуляторів росту в адаптивній технології вирощування соняшнику (наково-..

100 грн

    Рекомеднації розроблено на основі досліджень, проведених вченими ПДТАУ, ЛНАУ в ПФ "Богдан і К" Івано-Франківської, корпорації "Колос ВС" Тернопільської, ТОВ "Агрофірмі "Колос" Київської областей та узагальненню результатів досліджень інших наукових установ і досвіду агропідприємств по застосуванню регуляторів росту.   Будуть корисними..

Зерно

Зернові культури: вирощування, прибирання, зберігання й використання

340 грн

Еще один прекрасный справочник, где собрана вся необходимая информация о возделывании пшеницы, ячменя, ржи, тритикале, овса и др. культур: биология растений, требования к почвенно-климатическим условиям, место в севообороте (с разными уровнями насыщенности), основная и предпосевная обработка почвы, сорта и посевной материал, использование удобрений, борьба с..

Львів

Зерновиробництво

260 грн

Розглянуто особливості інтенсивних технологій вирощування зернових та зернобобових культур. Висвітлені питання вибору попередника, підготовки грунту, системи удобрення, підготовки насіння, вибору сорту, способу, строку сівби, глибини загортання насіння і норми висіву. Особлива увага звернута на захист посівів від шкідників і хвороб, боротьбу з бур’янами. Под..

Медобори

Круп’яні культури

75 грн

У посібнику відповідно до навчальної програми висвітлено історію круп’яних культур: гречки, проса, рису, сорго та соризу, їх поширення, морфологічні і біологічні особливості та інтенсивні технології їх вирощування...

Агробізнес

Кукурудза: агрономія сьогодні

250 грн

Селекція та вибір гібридів кукурудзиЖивлення та захистТехнології вирощування кукурудзиДосвід господарств..

Альфа-Стевія

Кукурудза: вирощування, зберігання та використання

350 грн

У книзі висвітлені наукові основи вирощування кукурудзи (біологія рослини, вимоги до агроекологічних умов, місце в сівозміні, обробіток фунту, використання добрив, боротьба з бур’янами, хворобами й плодниками, особливості збирання врожаю і його зберігання, економічна оцінка рентабельності вирощування культури на зерно та силос). Книга призначена для керівник..

Аграрна наука

Люцерна з новими якостями для культурних пасовищ

160 грн

На підставі багаторічних досліджень Інституту кормів НААН обгрунтовано результати досліджень з питань сучасних технологій вирощування та використання люцерни посівної в польовому і лучному кормовиробництві. Встановлено вплив мінеральних і органічних добрив, норм висіву, режисів використання на кормову продуктивність люцерни посівної в одновидових і сумісних ..

Дніпро

Насінництво кукурудзи

140 грн

В запропонованих методичних рекомендаціях викладені сучасні науково-методичні підходи при вирощуванні насіння гібридів кукурудзи та їх батьківських форм. Також наведені описи зареєстрованих гібридів та особливості їх насінництва. Рекомендації складені для спеціалістів з насінництва кукурудзи, агрономів та інспекторів насінінспекцій..

Олді+

Наукові основи вирощування гібридів кукурудзи в умовах зрошення Південного Степу Укра..

275 грн

Науково обґрунтовано та запропоновано практичне вирішення оптимізації комплексного застосування агротехнічних заходів в умовах зрошення Південного Степу України. Під час вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості, на темно-каштанових ґрунтах в умовах зрошення Південного Степу України, максимальну урожайність зерна можливо отримати за сівби у III де..

Київ

Нут

70 грн

..

Агробізнес

Озимі культури

250 грн

В Україні останніми роками спостерігається велика нестабільність валових зборів зерна пшениці. Значне коливання урожайності та валових зборів зерна за роками зумовлюється насамперед неадаптованістю технологій чи їх окремих складових до несприятливих погодних умов. Нове тисячоліття розпочалося із вкрай несприятливих умов для перезимівлі озимих та дуже жорстко..

Юнівест Медіа

Определитель вредителей и болезней кукурузы

80 грн

Издание карманного формата, удобное для использования в полевых условиях. В нем описано (с предоставлением оригинальных рисунков) морфологические особенности и диагностические внешние признаки болезней на кукурузе. Даны практические рекомендации по определению фитосанитарного состояния посевов этой популярной культуры. Приведен перечень пестицидов, разрешенн..

Аграрна наука

Особливості вирощування пшениці озимої в Степу України

900 грн

Узагальнено досягнення науки та передового досвіду з вирощування високих урожаїв пшениці озимої в степу України. Наведено біологічні особливості культури, показано вплив грунтів, світла, температури, вологи, поживних елементів на рівень урожайності та якості зерна. Викладено науково обгрунтовані рекомендації з підвищення врожайності озимої пшениці. ..

Олді+

Пшениця озима на півдні України

600 грн

В монографії викладено результати багаторічних досліджень автора з питань вирощування пшениці м'якої і твердої озимої на неполивних і зрошуваних землях півдня України та висвітлені нові досягнення вітчизняної і світової науки з цих питань. Значна увага приділяється біології культури, формуванню високопродуктивних посівів, високої зимостійкості і посухостійко..

Показано з 1 по 24 із 131 (6 сторінок)

У цьому блоці розміщені книги по зерновим і польовим культурам.