(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Зернові, Польові

Харків

Ідентифікація ознак зернобобових культур (горох, соя)

100грн

Приведені морфологічні, якісні ознаки та біологічні властивості, а також діагностичні симптоми впливу біо- та абіотичних чинників на зернобобові культури...

Харків

Ідентифікація ознак зернобобових культур (квасоля, нут, сочевиця)

100грн

Приведені морфологічні, якісні ознаки та біологічні властивості, а також діагностичні симптоми впливу біо- та абіотичних чинників на зернобобові культури...

Харків

Ідентифікація ознак кукурудзи

100грн

Висвітлено походження, ботанічну класифікацію виду Zea mays L, характеристику морфологічних та цінних господарських ознак кукурудзи, систематизацію зразків за ознаками. Описані також основні хвороби, шкідники та бур'яни, що мають поширення в посівах кукурудзи в Україні. Висвітлено важливі питання симптоматики, біології і шкідливості патогенних організмі..

Університетська книга

Агробіологічні особливості вирощування соняшнику та ріпаку ярого в умовах Північно-Сх..

140грн

Висвітлюються елементи передових технологій вирощування та переробки соняшнику та ріпаку. Наведені основні шкідники, хвороби олійних культур та шляхи боротьби з ними...

Запорожье

Агротехнические особенности возделывания подсолнечника

150грн

Достижение запланированного уровня урожайности гибридов подсолнечника, близкого к потенциальной продуктивности, возможно за счет правильного и разумного применения агроприемов, обеспечивающих полный цикл технологии выращивания. В научно-производственном издании освещены основные агротехнологические аспекты выращивания подсолнечника, направленные на создание ..

Агрорус

Агроэкология озимой пшеницы

300грн

Книга обобщает материалы научно-исследовательских работ авторов: Л. П. Кряжевой, Т. А. Маханьковой, Е. И. Кириленко, Т. Я. Зацепиной по экологии озимой пшеницы; биокомпонентам населяющих ее; агротехнике, нормализующей возделывание этой культуры с учетом вредителей, болезней, сорняков и генетических отклонений, возникающих в процессе вегетации растений. Приво..

Дніпро

Адаптивні і ресурсозбережні технології вирощування гібридів кукурудзи

150грн

Монографія присвячена вирішенню проблеми підвищення урожайності зерна і зниження витрат у технологіях вирощування кукурудзи, добору адаптивних форм для вирощування в ресурсозбережних системах. Розроблена і обґрунтована структура гібридного складу для зони Степу, розроблені основні прийоми сортової технології. Рекомендовано нові моделі технології: безгербіцид..

Лань

Атлас растений, учитываемых при апробации сортовых посевов зерновых, зернобобовых, ма..

600грн

В атласе дано определение категорий семян согласно Федеральному Закону "О семеноводстве" (1997), приведены нормы сортовой чистоты (типичности) для основных зерновых, зернобобовых и масличных сельскохозяйственных культур, кормовых трав, а также представлены нормы засоренности плодами и семенами трудноотделимых растений. Приведены списки культурных и сорных ра..

Юнивест Медиа

Атлас сорных, лекарственных и медоносных растений

95грн

Подробная информация о более 245 видах самых распространенных дикорастущих травянистых растений Украины, большинство из которых может засорять культурные насаждения...

Агрорус

Болезни подсолнечника

600грн

В книге описаны наиболее распространённые грибные, бактериальные, вирусные и непаразитарные заболевания подсолнечника, их распространённость, вредоносность, симптомы проявления, биология возбудителя, мониторинг болезней, сроки и методы учётов и факторы, ограничивающие их. Книга "Болезни подсолнечника" рассчитана на фитопатологов, специалистов по защите расте..

Аграрна наука

Використання плівкових рукавів для зберігання стеблових кормів та зерна

90грн

Висвітлено питання наукових основ консервування та зберігання в плівкових рукавах стеблових кормів та зерна. Запропоновано варіанти технологій здійснення переліку робіт при організації зберігання зерна та заготівлі кормів у плівкових рукавах. Наведено типи машин та обладнання для здійснення цього процесу й особливості їх використання з максимальною ефективні..

BASF

Грибные болезни зерновых культур

600грн

Получение высокого и вместе с тем качественного урожая – результат успешного возделывания зерновых культур. Когда урожай зерновых оказывается под угрозой из-за опасности возникновения грибных заболеваний, ключом к эффективной борьбе является ранняя диагностика. Цель настоящего справочного издания – помочь земледельцам суметь быстро и правильно определить бол..

Київ

Довідник із захисту польових культур від хвороб та шкідників

200грн

Регламентує застосування всіх засобів захисту рослин на території України. У виданні у зручній до використання формі вміщено ексклюзивну інформацію про всі пестициди та агрохімікати, занесені до Державного реєстру станом на 01.05.2018 р...

Львів

Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки

270грн

Досліджено теоретичні положення та удосконалено понятійно-термінологічний апарат щодо сутності логістики, системного підходу до розгляду логістичних функцій та змісту поняття ефективності систем стосовно нових умов господарювання. Обґрунтовано методологічні підходи до вирішення проблеми підвищення ефективності логістичних систем з подальшою розробкою відпові..

Дніпро

Зернобобові культури: сучасні технології вирощування

200грн

У науковому виданні в доступній для читача формі наведено значення зернобобових культур у сільськогосподарському виробництві, ботанічну характеристику і біологічні їх особливості. В результаті аналізу вітчизняних і зарубіжних літературних джерел, а також виробничого досвіду викладені сучасні технології вирощування гороху, сої, нуту, чинші та сочевиці, а тако..

Инфра-М

Зернобобовые культуры: системный подход к анализу роста, развития и формирования урож..

650грн

В данной монографии результаты многолетних исследований осве- щаются с позиций рассмотрения агроценоза зернобобовых культур как сложной динамической фотосинтезирующей системы. Показаны законо- мерности фотосинтетической деятельности и продукционного процесса, общие для зернобобовых культур, а также особенности и вариабельность, связанные с генотипом и метеор..

Львів

Зерновиробництво

250грн

Розглянуто особливості інтенсивних технологій вирощування зернових та зернобобових культур. Висвітлені питання вибору попередника, підготовки грунту, системи удобрення, підготовки насіння, вибору сорту, способу, строку сівби, глибини загортання насіння і норми висіву. Особлива увага звернута на захист посівів від шкідників і хвороб, боротьбу з бур’янами. Под..

Зерно

Зерновые культуры: выращивание, уборка, хранение и использование

190грн

Еще один прекрасный справочник, где собрана вся необходимая информация о возделывании пшеницы, ячменя, ржи, тритикале, овса и др. культур: биология растений, требования к почвенно-климатическим условиям, место в севообороте (с разными уровнями насыщенности), основная и предпосевная обработка почвы, сорта и посевной материал, использование удобрений, борьба с..

Харків

Класифікатор-довідник видів кукурудзи

100грн

Наведено еталони зразків видів кукурудзи, розширені ознаки цієї культури...

ВНИИ садоводства

Корневые гнили зерновых культур и закономерности их проявления

490грн

В изданной монографии представляются результаты многолетних исследований распространения и вредоносности на колосовых зерновых культурах корневых гнилей различной этиологии, а также закономерности их проявления в связи с влиянием различных эколого-географических факторов, влияющих в различные годы на территории Центрального Нечерноземья России...

Медобори

Круп’яні культури

70грн

У посібнику відповідно до навчальної програми висвітлено історію круп’яних культур: гречки, проса, рису, сорго та соризу, їх поширення, морфологічні і біологічні особливості та інтенсивні технології їх вирощування...

Агробізнес

Кукурудза: агрономія сьогодні

240грн

Розглянуто технології вирощування кукурудзи, селекцію та вибір гібридів кукурудзи, живлення та захист. Досліджено досвід провідних господарств галузі...

Агробізнес

Кукурудза: здоров'я рослин

240грн

Глобальне потепління стало повсякденним явищем для сільгоспвиробників, чия робота залежить від кліматичних циклів: більш ранні терміни сівби, зміна граничних показників для культур, більш ранні терміни жнив. Cільське господарство має інструменти, що дають змогу відповісти на кліматичні й водночас продовольчі виклики. Кукурудза вже добре пристосована до вірог..

Рута

Кукуруза. Интенсивные технологии выращивания

500грн

В книге изложены особенности современных технологий выращивания кукурузы. Подробно описана прогрессивная технология использования систем капельного полива с фертигацией. Приведены расчеты норм внесения удобрений, системы размещения капельных линий. Даны рекомендации по применению средств защиты растений...

Показано з 1 по 24 із 93 (4 сторінок)

У цьому блоці розміщені книги по зерновим і польовим культурам.