(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Дніпро

Дніпро

Адаптивні і ресурсозбережні технології вирощування гібридів кукурудзи

150грн

Монографія присвячена вирішенню проблеми підвищення урожайності зерна і зниження витрат у технологіях вирощування кукурудзи, добору адаптивних форм для вирощування в ресурсозбережних системах. Розроблена і обґрунтована структура гібридного складу для зони Степу, розроблені основні прийоми сортової технології. Рекомендовано нові моделі технології: безгербіцид..

Дніпро

Актуальні сівозміни: новий погляд на класику

120грн

В науковому виданні висвітлюються теоретичні та практичні питання базового елементу землеробства агроадаптивних сівозмін в умовах Степової зони. Сучасний погляд на принципи формування короткоротаційних сівозмін в розрізі ґрунтово-кліматичного зонування розглядається як результат аналізу наукових досліджень, одержаних в наукових установах. Реформаторські наук..

Дніпро

Геммология

200грн

       В учебнике изложены современные представления о геммологии, основанные на многолетнем научном опыте, чтении лекций по геммологии, опыте работы по оценке камнесамоцветного сырья, а также на опыте изготовления декоративно-художественных и ювелирных изделий. Сформулированы цели и задачи геммологической науки, показаны закономерные вза..

Дніпро

Диагностика и динамика прокатных станов

200грн

У монографії уперше розглянуто питання визначення технічного стану головних ліній прокатних клітей на основі даних про вібродинамічні процеси у перехідних режимах роботи. Розроблені й обосновані нові методи й засоби діагностування кутових зазорів у зчленуваннях головних ліній, зокрема робочий валок шпіндель. Наведено приклади практичного застосування нових с..

Дніпро

Ерготерапія

450грн

Підручник призначений для здобувачів вищої освіти «Магістр» профільних навчальних закладів, а також фахівців з фізичної терапії/ерготерапії та науковців. У підручнику викладені як теоретичні положення, що стосуються ерготерапії: основних принципів, стратегій, технологій, так і практичні рекомендації щодо ерготерапевтичної оцінки активності і участі клієнтів ..

Дніпро

Зернобобові культури: сучасні технології вирощування

200грн

У науковому виданні в доступній для читача формі наведено значення зернобобових культур у сільськогосподарському виробництві, ботанічну характеристику і біологічні їх особливості. В результаті аналізу вітчизняних і зарубіжних літературних джерел, а також виробничого досвіду викладені сучасні технології вирощування гороху, сої, нуту, чинші та сочевиці, а тако..

Дніпро

Насінництво кукурудзи

120грн

В запропонованих методичних рекомендаціях викладені сучасні науково-методичні підходи при вирощуванні насіння гібридів кукурудзи та їх батьківських форм. Також наведені описи зареєстрованих гібридів та особливості їх насінництва. Рекомендації складені для спеціалістів з насінництва кукурудзи, агрономів та інспекторів насінінспекцій..

Дніпро

Науково-практичний довідник по обґрунтуванню нормативів та витрат на виробництво зерн..

120грн

У науково-практичному довіднику для умов господарювання зони Степу України викладені методологічні і методичні рекомендації по обґрунтуванню поелементних нормативів трудових, грошово-матеріальних та енергетичних затрат на виконання технологічних операцій при вирощуванні та збиранні зернових і зернобобових культур. Отримана вихідна нормативна інформація навед..

Дніпро

Нормативно-методичний довідник по обгрунтуванню виробничих затрат в зерновому господа..

180грн

У нормативно-практичному довіднику для умов господарювання зони Степу Укураїни викладені методичні рекомендації по обгрунтуванню поелементних нормативів трудових, грошово-матеріальних та енергетичних затрат на виконання технологічних операцій при вирощуванні та збиранні зернових і зернобобових культур. Отримана вихідна нормативна інформація наведена в розрах..

Дніпро

Познание процессов и развитие технологии доменной плавки

200грн

Рассмотрен широкий круг вопросов металлургии чугуна в контексте эволюции доменной плавки и её современного состояния. Дается анализ процессов, параметров, показателей плавки и современных достижений доменного производства. Приводятся методические разработки по анализу реального производства, моделированию процессов плавки и прогнозу ожидаемых перспектив. Эво..

Дніпро

Сучасна технологія вирощування сочевиці

50грн

Наведено значення сочевиці у сільськогосподарському виробництві, ботанічну характеристику і біологічні особливості культури. В результаті аналізу вітчизняних і зарубіжних літературних джерел, а також виробничого досвіду викладена сучасна технологія та економічна оцінка вирощування сочевиці в різних грунтово-кліматичних зонах...

Дніпро

Съедобный каштан

60грн

В брошюре описаны сорта съедобного каштана, места и условия произрастания, размножение, посадка, удобрение, орошение и другие практические сведения для успешного культивирования этой экзотической культуры...

Дніпро

Технология выращивания гибридов кукурузы

160грн

Изложены краткие ответы на наиболее часто возникающие вопросы по технологии выращивания гибридов кукурузы. Приведены биологические свойства растений и характеристика гибридов разных групп спелости, представлены все этапы технологии: предшественники, обработка почвы, удобрение, сев, борьба с сорняками, способы уничтожения вредителей и предотвращения заболевае..

Дніпро

Устойчивость кукурузы к засухе - основы биологии, экологии и сортовой агротехники

75грн

В книге обобщены результаты многолетних научных исследований, касающиеся ботанико-биологических особенностей и экологических требований растений гибридов кукурузы, исходных родительских форм, в регионах недостаточного и неустойчивого увлажнения - в Степи Украины, южных районах Центрально-Черноземных областей Российской Федерации. Основное внимание в довольно..

Дніпро

Фізична реабілітація осіб з особливими потребами

380грн

У підручнику розглянуто теоретичні та практичні питання фізичної реабілітації осіб, які мають сенсомоторні порушення (різні нозологічні форми), а також приватні методики фізичної реабілітації, орієнтовні комплекси вправ з фізичної реабілітації. Підручник розроблено для студентів старших курсів ВНЗ медичного профілю та фізичної культури першого та другого рів..

Дніпро

Фундук

125грн

В пособии изложена характеристика лещины и фундука, перспективы развития и создания промышленных насаждений. Рассмотрены вопросы семенного, вегетативного размножения фундука, зелеными и одеревеневшими черенками. Большое внимание уделено селекции, практическим вопросам формирования куста и кроны, удобрению, орошению фундукового сада, защиты от основных вредит..

Дніпро

Цветок солнца. Основы биологии и агротехники подсолнечника

120грн

В книге обобщены результаты многолетних исследований ученых, касающихся биологических и агротехнических особенностей возделывания подсолнечника. Кратко изложены научные разработки по морфологии культуры, требованию к факторам внешней среды, размещению в севооборотах, обработке почвы, удобрению, способам посева и густоте стояния растений, уходу за посевами, з..

Дніпро

Кукурудза і сорго. Науково-практичний збірник

140грн

..

Показано з 1 по 18 із 18 (1 сторінок)