(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Економіка

КНТЕУ

Торговельні мережі

330грн

У підручнику розглянуто тенденції і перспективи розвитку торговельних мереж в умовах глобалізації світової економіки, типи мережевих структур та їх характерні особливості. Окрему увагу приділено передумовам розвитку торговельних мереж, видам стратегій формування торговельних мереж та особливостям їх застосування, організації маркетингової діяльності, вибору ..

Основи технічного регулювання

300грн

 У підручнику викладені актульні питання впроваджень в Україні системи технічного регулювання у відповідності до сучасних міжнародних вимог тавимог директив Європейського Союзу. Розглянуті основні поняття та визначення, які стосуються системи технічного регулювання, науково-технічні та нормативно-методичні основи стандартизації та оцінки відповідності (..

Кондор

Інтеграційні процеси в харчовій промисловості України: сучасна концепція розвитку

370грн

Монографія присвячена дослідженню розвитку інтеграційних процесів, особливостям створення, організації діяльності та функціонування інтегрованих об’єднань в в харчовій промисловості України. Розглядаються теоретичні та методичні основи розвитку інтеграційних процесів в економіці України в цілому та харчовій промисловості зокрема, формування та розвитку інтег..

Гуманитарный центр

Сенсорика. Как люди воспринимают продукты питания

180грн

Сенсорика - это новая область науки, направленная на исследование восприятия продуктов питания (и не только) органами чувств человека. Ева Дерндорфер описывает ее применение в ходе разработки продуктов, в контроле качества и его улучшении, для снижения производственных затрат, а также в исследованиях рынка. В книге приведены основные методы сенсорных исследо..

Фенікс

Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України:..

260грн

    У монографії розглянуто сучасні теоретичні та методичні підходи до застосування економічного аналізу та аудиту для забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості України з метою управління їх фінансово-економічною безпекою.   Рекомендується студентам та аспірантам економічних спеціальностей, викладача вищих нав..

КНТЕУ

Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування

135грн

У монографії розглянуто теоретичні основи маркетингової діяльності на ринку продуктів швидкого приготування в сучасних економічних умовах. Здійснено моніторинг стану і тенденцій розвитку ринку продуктів швидкого приготування, розроблено теоретичні засади сегментування цього ринку, враховуючи особливості даного типу продукції. Досліджено концептуальні засади ..

НУХТ

Економіка готельно-ресторанного бізнесу

302грн

Розглянуто економіко-правові засади функціонування підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу, теоретичні та практичні аспекти економіки готельних та ресторанних закладів.Викладено основи формування економічних ресурсів та управління ними у готелях та ресторанних закладах, описано методичні підходи щодо аналізу економічних параметрів їх діяльності. Розг..

КНТЕУ

Мерчандайзинг

156грн

У навчальному посібнику проведено дослідження проблем упровадження інструментів мерчандайзингу підприємствами роздрібної торгівлі. Висвітлено основні правила, принципи та концепції мерчандайзингу. Приділено увагу формуванню та розподілу потоків покупців у торговій залі магазину, особливостям розроблення планограм магазинів різних типів спеціалізації. Р..

Вышэйшая школа

Безопасность товаров (продовольственных)

52грн

Рассматриваются основные виды безопасности продовольственных товаров и способы обеспечения контроля их качества; оценка технического фактора загрязнения окружающей среды, материалов и товаров; проблемы безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в связи с загрязнением их ксенобиотиками химического происхождения, микроорганизмами и их метаболита..

Apple Academic Press

Engineering Practices for Agricultural Production and Water Conservation

4784грн

This informative new book takes an interdisciplinary look at agricultural and food production and how new engineering practices can be used to enhance production. With contributions from international experts from India, Russia, China, Serbia, and USA, this book presents a selection of chapters on some of these emerging practices, focusing on soil and water ..

Кондор

Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів

848грн

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми з дисципліни «Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів», яка входить до навчального плану підготовки магістрів за напрямом підготовки «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» та напрямом підготовки «Специфічні категорії», спеціальності «Управлін..

Світ книг

Товарознавство продовольчих товарів

625грн

Підручник із загального товарознавства містить базові теоретичні матеріали та основні нормативні документи, пов’язані з класифікацією, вимогами до якості, пакуванням, маркуванням, зберіганням продовольчих товарів. Враховано також вимоги нових державних стандартів, технічних умов, підзаконних актів, зміни в асортименті певних груп і видів товарів. Враховано т..

Лань

Товарный менеджмент и экспертиза жировых товаров

550грн

В учебнике рассматриваются потребительские свойства жиров и их химический состав. Также, на основе принципов менеджмента качества, приведены схемы производства пищевых жиров. Рассказано о технохимическом контроле растительных и животных жиров по стадиям производства, даны методики по определению показателей качества и технико-эксплуатационных свойств масложи..

Профессия

Разработка пищевых продуктов

988грн

Разработка пищевых продуктов (от доработки уже устоявшегося ассортимента до разработки совершенно новых продуктов) для пищевой промышленности - источник выживания. Тем не менее этот процесс довольно рискован, так как вполне может закончиться неудачей. Что же может служить залогом успеха? Данная книга, основанная на более чем 40-летнем опыте работы авторов в ..

Профессия

Примеры разработки пищевых продуктов. Анализ кейсов

1144грн

Для будущего развития пищевой промышленности огромное значение имеет разработка новых пищевых продуктов (РНП). В предлагаемой читателю книге описаны реальные проекты по РНП в самых разных подотраслях пищевой промышленности и в разных странах дан анализ этапов разработки, успехов и неудач, включены комментарии разработчиков. В первой части кратко описаны осно..

Кондор

Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості

1290грн

Підручник написаний відповідно до навчальної програми з дисципліни “Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості”, що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки бакалаврів з галузі знань “Харчова технологія та інженерія” та відповідно до навчальної програми з дисципліни “Організація виробництва на підприємствах ха..

Світ книг

Менеджмент ресторанного господарства

470грн

Навчальний посібник «Менеджмент ресторанного господарства» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. В навчальному посібнику розглянуті основні теоретичні положення менеджменту в ресторанному господарстві. Висвітлені питання планування, мотивації, контролю, координації. Особлива увага приділена ролі менеджера в системі управління бізнес-процесами..

Профессия

Маркетинг пищевых продуктов

1196грн

Впервые на русском языке выходит книга, полностью посвященная рассмотрению различных аспектов маркетинга и продвижения товаров одного из основных потребительских сегментов — рынка пищевых продуктов. В книге рассмотрены методики исследования и сегментирования рынка, статистической и качественной обработки результатов, даны примеры анкет и панелей. Рассмотрены..

Київ

Загальні технології харчових виробництв

260грн

У підручнику висвітлені теоретичні основи технології харчових продуктів, їх фізичні, хімічні, біохімічні та технологічні закономірності. Подано характеристику сировини, асортименту харчових продуктів і технологічних процесів їх виготовлення. Розглянуто також харчові продукти функціонального призначенця. Особливу увагу приділено актуальним проблемам енергозбе..

Світ книг

Економіка ресторанного господарства

300грн

У навчальному посібнику системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитку ресторанного господарства у сучасних умовах постіндустріального суспільства, глобалізації економічних відносин та інноваційних змін у технологіях виробництва кулінарної продукції та управління окремими підприємствами. Визначено основні зовнішні та внутрішні ..

Routledge

Farmers' Cooperatives and Sustainable Food Systems in Europe

1747грн

Farmers' cooperatives are very prevalent in the European Union, where they account for approximately half of agricultural trade and thus are key to articulating rural realities and in shaping the sustainability credentials of European food and farming. This book analyses to what extent farmers' cooperatives are working to benefit their members, are showing c..

Показано з 1 по 21 із 21 (1 сторінок)