(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Економіка

Світ книг

Економіка ресторанного господарства

450 грн

У навчальному посібнику системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитку ресторанного господарства у сучасних умовах постіндустріального суспільства, глобалізації економічних відносин та інноваційних змін у технологіях виробництва кулінарної продукції та управління окремими підприємствами. Визначено основні зовнішні та внутрішні ..

Університет "Україна"

Загальні технології харчових виробництв

300 грн

У підручнику висвітлені теоретичні основи технології харчових продуктів, їх фізичні, хімічні, біохімічні та технологічні закономірності. Подано характеристику сировини, асортименту харчових продуктів і технологічних процесів їх виготовлення. Розглянуто також харчові продукти функціонального призначенця. Особливу увагу приділено актуальним проблемам енергозбе..

Університетська книга

Мерчандайзинг

190 грн

Збільшення кількості магазинів із самообслуговуванням, постійна проблема оптимізації торговельного простору і підвищення ефективності продажів вимагають від сучасних товаровиробників і торгівців знання мерчандайзингу. Мерчандайзинг – не тільки «мистецтво торгувати», це вже елемент культури торгівлі. Незважаючи на те, що місце мерчандайзингу в системі маркети..

КНТЕУ

Основи технічного регулювання

300 грн

 У підручнику викладені актульні питання впроваджень в Україні системи технічного регулювання у відповідності до сучасних міжнародних вимог тавимог директив Європейського Союзу. Розглянуті основні поняття та визначення, які стосуються системи технічного регулювання, науково-технічні та нормативно-методичні основи стандартизації та оцінки відповідності (..

Світ книг

Товарознавство продовольчих товарів

1030 грн

Підручник із загального товарознавства містить базові теоретичні матеріали та основні нормативні документи, пов’язані з класифікацією, вимогами до якості, пакуванням, маркуванням, зберіганням продовольчих товарів. Враховано також вимоги нових державних стандартів, технічних умов, підзаконних актів, зміни в асортименті певних груп і видів товарів. Враховано т..

Routledge

Farmers' Cooperatives and Sustainable Food Systems in Europe

1800 грн

Farmers' cooperatives are very prevalent in the European Union, where they account for approximately half of agricultural trade and thus are key to articulating rural realities and in shaping the sustainability credentials of European food and farming. This book analyses to what extent farmers' cooperatives are working to benefit their members, are showing c..

Кондор

Інтеграційні процеси в харчовій промисловості України: сучасна концепція розвитку

555 грн

Монографія присвячена дослідженню розвитку інтеграційних процесів, особливостям створення, організації діяльності та функціонування інтегрованих об’єднань в в харчовій промисловості України. Розглядаються теоретичні та методичні основи розвитку інтеграційних процесів в економіці України в цілому та харчовій промисловості зокрема, формування та розвитку інтег..

НУХТ

Економіка готельно-ресторанного бізнесу

302 грн

Розглянуто економіко-правові засади функціонування підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу, теоретичні та практичні аспекти економіки готельних та ресторанних закладів.Викладено основи формування економічних ресурсів та управління ними у готелях та ресторанних закладах, описано методичні підходи щодо аналізу економічних параметрів їх діяльності. Розг..

КНТЕУ

Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування

135 грн

У монографії розглянуто теоретичні основи маркетингової діяльності на ринку продуктів швидкого приготування в сучасних економічних умовах. Здійснено моніторинг стану і тенденцій розвитку ринку продуктів швидкого приготування, розроблено теоретичні засади сегментування цього ринку, враховуючи особливості даного типу продукції. Досліджено концептуальні засади ..

Світ книг

Менеджмент ресторанного господарства

650 грн

Навчальний посібник «Менеджмент ресторанного господарства» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. В навчальному посібнику розглянуті основні теоретичні положення менеджменту в ресторанному господарстві. Висвітлені питання планування, мотивації, контролю, координації. Особлива увага приділена ролі менеджера в системі управління бізнес-процесами..

Кондор

Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості

1290 грн

Підручник написаний відповідно до навчальної програми з дисципліни “Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості”, що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки бакалаврів з галузі знань “Харчова технологія та інженерія” та відповідно до навчальної програми з дисципліни “Організація виробництва на підприємствах ха..

Гуманитарный центр

Сенсорика. Как люди воспринимают продукты питания

180 грн

Сенсорика - это новая область науки, направленная на исследование восприятия продуктов питания (и не только) органами чувств человека. Ева Дерндорфер описывает ее применение в ходе разработки продуктов, в контроле качества и его улучшении, для снижения производственных затрат, а также в исследованиях рынка. В книге приведены основные методы сенсорных исследо..

Кондор

Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів

848 грн

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми з дисципліни «Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів», яка входить до навчального плану підготовки магістрів за напрямом підготовки «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності» та напрямом підготовки «Специфічні категорії», спеціальності «Управлін..

Профессия

Маркетинг пищевых продуктов

1196 грн

Впервые на русском языке выходит книга, полностью посвященная рассмотрению различных аспектов маркетинга и продвижения товаров одного из основных потребительских сегментов — рынка пищевых продуктов. В книге рассмотрены методики исследования и сегментирования рынка, статистической и качественной обработки результатов, даны примеры анкет и панелей. Рассмотрены..

Профессия

Примеры разработки пищевых продуктов. Анализ кейсов

1144 грн

Для будущего развития пищевой промышленности огромное значение имеет разработка новых пищевых продуктов (РНП). В предлагаемой читателю книге описаны реальные проекты по РНП в самых разных подотраслях пищевой промышленности и в разных странах дан анализ этапов разработки, успехов и неудач, включены комментарии разработчиков. В первой части кратко описаны осно..

Профессия

Разработка пищевых продуктов

988 грн

Разработка пищевых продуктов (от доработки уже устоявшегося ассортимента до разработки совершенно новых продуктов) для пищевой промышленности - источник выживания. Тем не менее этот процесс довольно рискован, так как вполне может закончиться неудачей. Что же может служить залогом успеха? Данная книга, основанная на более чем 40-летнем опыте работы авторов в ..

Лань

Товарный менеджмент и экспертиза жировых товаров

550 грн

В учебнике рассматриваются потребительские свойства жиров и их химический состав. Также, на основе принципов менеджмента качества, приведены схемы производства пищевых жиров. Рассказано о технохимическом контроле растительных и животных жиров по стадиям производства, даны методики по определению показателей качества и технико-эксплуатационных свойств масложи..

Фенікс

Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості України:..

260 грн

    У монографії розглянуто сучасні теоретичні та методичні підходи до застосування економічного аналізу та аудиту для забезпечення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості України з метою управління їх фінансово-економічною безпекою.   Рекомендується студентам та аспірантам економічних спеціальностей, викладача вищих нав..

Показано з 1 по 18 із 18 (1 сторінок)