(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Світ книг

Світ книг

Світ книг

Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів

210 грн

Викладено основні підходи до забезпечення безпеки харчових продуктів, подано класифікацію контамінантів, відображено шляхи забруднення ними їжі, розроблено конкретні рекомендації щодо виробництва та застосування нових продуктів та харчових добавок, їх санітарно-гігієнічної оцінки, запобігання утворенню токсичних сполук під час зберігання та технологічної обр..

Світ книг

Гігієна та санітарія закладів ресторанного господарства

320 грн

Навчальний посібник вміщує учбовий матеріал, який обґрунтовує з наукових позицій важливі завдання професійної діяльності спеціалістів ресторанної справи, в тому числі - раціональну організацію санітарного режиму підприємств, яка забезпечує санітарно-гігієнічну безпеку харчових продуктів, профілактику захворювань, які виникають внаслідок вживання недоброякісн..

Світ книг

Гігієна та санітарія закладів ресторанного господарства і торгівлі

320 грн

    Навчальна програма дисципліни "Гігієна та санітарія" вміщує учбовий матеріал, який обгрунтовує з наукових позицій важливі завдання професійної діяльності спеціалістів ресторанної справи, в тому числі - раціональну організацію санітарного режиму підприємств, яка забезпечує санітарно-гігієнічну безпеку харчових продуктів, профілактику захворювань..

Світ книг

Гігієна та санітарія переробних підприємств

300 грн

Теоретичні основи санітарно-гігієнічних вимог до операторів ринку харчових продуктів за системою НАССР набуваються особливого значення в сучасних умовах, які характеризуються децентралізацією управління галуззю та великою кількістю підприємств різних форм власності. Не менш важливим для санітарно-гігієнічної оцінки підприємств є сучасні екологічні умови, які..

Світ книг

Дієтичне харчування

440 грн

У підручнику наведені сучасні підходи до дієтичного харчування, у тому числі базисні дієти, особливості дієтичного харчування при різних захворюуваннях органів та систем, та технології...

Світ книг

Економіка ресторанного господарства

450 грн

У навчальному посібнику системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитку ресторанного господарства у сучасних умовах постіндустріального суспільства, глобалізації економічних відносин та інноваційних змін у технологіях виробництва кулінарної продукції та управління окремими підприємствами. Визначено основні зовнішні та внутрішні ..

Світ книг

Лучшие рецепты современной кухни народов мира

110 грн

Приведены наиболее известные рецепты национальных блюд, которые можно приготовить в домашних условиях..

Світ книг

Малювання та ліплення для кондитерів

420 грн

Основною метою підручника є ознайомлення майбутніх кондитерів з великою кількістю технік і технологій оформлення кондитерських виробів. У підручнику викладено теоретичні основи малюнку та ліплення, побудова геометричної композиції в малюнку. Розглядаються такі питання, як мета та завдання малювання, ліплення та оздоблення кондитерських виробів. Підручник роз..

Світ книг

Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі

160 грн

У підручнику викладено роль науки у науково-технічному прогресі, розглянуто основні задачі наукознавства, питання системності та логіки у науковому пізнанні, характерні особливості інформації у дослідницькій роботі, методику наукових досліджень в харчовій галузі, основи патентознавства, форми підготовки наукових кадрів...

Світ книг

Нутриціологія

740 грн

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та роль харчування в забезпеченні процесів життєдіяльності людини, значення білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин у харчуванні людини, наслідки нестачі та надлишку харчових речовин у раціонах, харчова та біологічна цінність продуктів, роль генетично-модифікованих продуктів та продукт..

Світ книг

Облік, калькуляція і звітність у закладах ресторанного господарства

330 грн

Навчальний посібник з обліку, калькуляції та звітності створений відповідно до типової навчальної програми предмета «Облік, калькуляція і звітність» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професій: «Кухар» код 5122, «Кондитер» код 7412, «Офіціант. Бармен» код 5123 (зміни внесені у межах дозволених норм). В навчальному посібнику висвітлені питання..

Світ книг

Організація виробництва (харчова промисловість)

420 грн

У посібнику розглянуто теоретичні та практичні аспекти проблем організації виробництва на підприємствах харчової промисловості. Наведено характеристику сучасних методів організації виробництва, проаналізовано раціональні методи ведення виробничо-господарської діяльності, які дозволяють обрати ресурсозберігаючі технологічні процеси та раціональні форми ї..

Світ книг

Організація обслуговування в ресторанному господарстві

680 грн

У підручнику викладено комплексну характеристику організації обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів. Охарактеризовані вимоги до виробничих та торговельних приміщень. Висвітлено характеристики посуду, устаткування білизни. В посібнику приводяться основні види меню, правила подавання холодних і гарячих закусок, страв і напоїв. Наведен..

Світ книг

Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного госпо..

480 грн

В навчальному посібнику викладена характеристика організації обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства. Розглянута специфіка ресторанного господарства в індустрії гостинності, методи, форми та прогресивні технології обслуговування. Значна увага приділена організації харчування та обслуговування туристів в спеціальних видах туризму...

Світ книг

Організація, технічне оснащення малих підприємств з виготовлення хлібобулочних і боро..

260 грн

В підручнику викладена організація, технічне оснащення робіт з виготовлення хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів на малих підприємствах. Розглянуто види й призначення технологічного обладнання, питання гігієни та безпеки підприємств з виготовлення хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів. Даний підручник розрахований насамперед на учнів..

Світ книг

Основи психології та етикет професійного спілкування в туризмі

260 грн

У навчальному посібнику докладно розкрито зміст професійно орієнтованої дисципліни «Основи психології та етикет професійного спілкування в туризмі». Посібник містить систематизоване розкриття питань з організації ефективних професійних комунікацій в туристичній індустрії, закономірності процесу міжособистісної взаємодії у професійній діяльності. Розв’яза..

Світ книг

Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів

200 грн

В навчальному посібнику викладена характеристика організації обслуговування іноземних туристів в закладах ресторанного господарства. Наведений детальний опис процесів обслуговування, які використовуються в закладах ресторанного господарства при здійсненні обслуговування іноземних туристів. Значна увага приділена особливостям обслуговування в готельно-туристи..

Світ книг

Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство та торгівля

315 грн

В навчальному посібнику викладені актуальні питання охорони праці в галузі ресторанного господарства та торгівлі. Навчальний посібник за структурою і змістом відповідає типовій навчальній програмі нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі». Він відображає сучасний стан нормативно-правового та технічного забезпечення охорони здоров’я і працездатності пра..

Світ книг

Професійна етика та психологія спілкування в ресторанному господарстві

170 грн

Успішна діяльність фахівців із ресторанної справи тісно пов’язана з основами знань із  професійної етики, психології та етикету надання послуг у підприємствах ресторанного господарства. Вирішення завдань і проблем професійної етики та психології засновано на  загальних засадах психологічних і етичних аспектів. У навчальному посібнику наведено теоре..

Світ книг

Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум

160 грн

Навчальний посібник «Процеси і апарати харчових виробництв: лабораторний практикум» написано як додаток до підручника Черевка О.І., Поперечного А.М. «Процеси і апарати харчових виробництв». У засвоєнні матеріалу цього підручника вагому роль відіграють практичні заняття, на яких студенти за допомогою моделей і макетів вивчають технологічні процеси, будову і п..

Світ книг

Процеси і апарати харчових виробництв. Підручник

525 грн

Друге доповнене видання підручника розкриває основні поняття, класифікацію, моделювання процесів та апаратів харчової галузі, ретельно описуються гідравлічні, гідромеханічні, механічні, теплові, масообміні та біохімічні процеси, що мають важліве значення у виготовленні продукції харчових виробництв. Особлива увага приділяється питанням оптимізації процесів т..

Світ книг

Технічна мікробіологія: практикум

260 грн

..

Світ книг

Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів. В 2-х книгах..

1240 грн

Книга 1. Технологія виробництва хлібобулочних виробівУ підручнику викладено весь технологічний процес виробництва хлібобулочних виробів, наведені рецептури для різних видів хлібобулочних виробів, містяться вимоги до якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції, описується харчова цінність хліба.Підручник містить рецептури та способи приготуванн..

Світ книг

Технологія м'яса та м'ясопродуктів з елементами НАССР

550 грн

У посібнику викладені питання та характеристики сировини та допоміжних матеріалів, м`яса та м`ясопродуктів. Автори вважають, що посібник допоможе студентам напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія», а також буде корисним керівникам та спеціалістам м`ясопереробної галузі. з елементами НАССР..

Показано з 1 по 24 із 45 (2 сторінок)