(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Світ книг

Світ книг

Порівняння товарів (0)

Світ книг

Гігієна та санітарія закладів ресторанного господарства

195грн

Навчальний посібник вміщує учбовий матеріал, який обґрунтовує з наукових позицій важливі завдання професійної діяльності спеціалістів ресторанної справи, в тому числі - раціональну організацію санітарного режиму підприємств, яка забезпечує санітарно-гігієнічну безпеку харчових продуктів, профілактику захворювань, які виникають внаслідок вживання недоброякісн..

Світ книг

Дієтичне харчування

220грн

У підручнику наведені сучасні підходи до дієтичного харчування, у тому числі базисні дієти, особливості дієтичного харчування при різних захворюуваннях органів та систем, та технології...

Світ книг

Економіка ресторанного господарства

240грн

У навчальному посібнику системно розглянуто економічні питання щодо сутності та особливостей розвитку ресторанного господарства у сучасних умовах постіндустріального суспільства, глобалізації економічних відносин та інноваційних змін у технологіях виробництва кулінарної продукції та управління окремими підприємствами. Визначено основні зовнішні та внутрішні ..

Світ книг

Малювання та ліплення для кондитерів

180грн

Основною метою підручника є ознайомлення майбутніх кондитерів з великою кількістю технік і технологій оформлення кондитерських виробів. У підручнику викладено теоретичні основи малюнку та ліплення, побудова геометричної композиції в малюнку. Розглядаються такі питання, як мета та завдання малювання, ліплення та оздоблення кондитерських виробів. Підручник роз..

Світ книг

Менеджмент ресторанного господарства

400грн

Навчальний посібник «Менеджмент ресторанного господарства» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни. В навчальному посібнику розглянуті основні теоретичні положення менеджменту в ресторанному господарстві. Висвітлені питання планування, мотивації, контролю, координації. Особлива увага приділена ролі менеджера в системі управління бізнес-процесами..

Світ книг

Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі

120грн

У підручнику викладено роль науки у науково-технічному прогресі, розглянуто основні задачі наукознавства, питання системності та логіки у науковому пізнанні, характерні особливості інформації у дослідницькій роботі, методику наукових досліджень в харчовій галузі, основи патентознавства, форми підготовки наукових кадрів...

Світ книг

Нутриціологія

360грн

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та роль харчування в забезпеченні процесів життєдіяльності людини, значення білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин у харчуванні людини, наслідки нестачі та надлишку харчових речовин у раціонах, харчова та біологічна цінність продуктів, роль генетично-модифікованих продуктів та продукт..

Світ книг

Облік, калькуляція і звітність у закладах ресторанного господарства

180грн

Навчальний посібник з обліку, калькуляції та звітності створений відповідно до типової навчальної програми предмета «Облік, калькуляція і звітність» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професій: «Кухар» код 5122, «Кондитер» код 7412, «Офіціант. Бармен» код 5123 (зміни внесені у межах дозволених норм). В навчальному посібнику висвітлені питання..

Світ книг

Організація обслуговування в ресторанному господарстві

450грн

У підручнику викладено комплексну характеристику організації обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів. Охарактеризовані вимоги до виробничих та торговельних приміщень. Висвітлено характеристики посуду, устаткування білизни. В посібнику приводяться основні види меню, правила подавання холодних і гарячих закусок, страв і напоїв. Наведен..

Світ книг

Організація харчування та обслуговування туристів на підприємствах ресторанного госпо..

250грн

В навчальному посібнику викладена характеристика організації обслуговування туристів на підприємствах ресторанного господарства. Розглянута специфіка ресторанного господарства в індустрії гостинності, методи, форми та прогресивні технології обслуговування. Значна увага приділена організації харчування та обслуговування туристів в спеціальних видах туризму...

Світ книг

Організація, технічне оснащення малих підприемств з виготовлення хлібобулочних і боро..

150грн

В підручнику викладена організація, технічне оснащення робіт з виготовлення хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів на малих підприємствах. Розглянуто види й призначення технологічного обладнання, питання гігієни та безпеки підприємств з виготовлення хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів. Даний підручник розрахований насамперед на учнів..

Світ книг

Особливості ресторанного сервісу. Обслуговування іноземних туристів

150грн

В навчальному посібнику викладена характеристика організації обслуговування іноземних туристів в закладах ресторанного господарства. Наведений детальний опис процесів обслуговування, які використовуються в закладах ресторанного господарства при здійсненні обслуговування іноземних туристів. Значна увага приділена особливостям обслуговування в готельно-туристи..

Світ книг

Охорона праці в галузі. Ресторанне господарство та торгівля

210грн

В навчальному посібнику викладені актуальні питання охорони праці в галузі ресторанного господарства та торгівлі. Навчальний посібник за структурою і змістом відповідає типовій навчальній програмі нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі». Він відображає сучасний стан нормативно-правового та технічного забезпечення охорони здоров’я і працездатності пра..

Світ книг

Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум

120грн

Навчальний посібник «Процеси і апарати харчових виробництв: лабораторний практикум» написано як додаток до підручника Черевка О.І., Поперечного А.М. «Процеси і апарати харчових виробництв». У засвоєнні матеріалу цього підручника вагому роль відіграють практичні заняття, на яких студенти за допомогою моделей і макетів вивчають технологічні процеси, будову і п..

Світ книг

Процеси і апарати харчових виробництв. Підручник

300грн

Друге доповнене видання підручника розкриває основні поняття, класифікацію, моделювання процесів та апаратів харчової галузі, ретельно описуються гідравлічні, гідромеханічні, механічні, теплові, масообміні та біохімічні процеси, що мають важліве значення у виготовленні продукції харчових виробництв. Особлива увага приділяється питанням оптимізації процесів т..

Світ книг

Технічна мікробіологія

430грн

У підручнику викладені дані щодо морфології, фізіології, генетики, екології та систематики мікроорганізмів; наведена інформація про патогенні мікроорганізми та аліментарні захворювання; розглянуті питання санітарно-гігієнічного контролю харчових виробництв та промислового використання мікроорганізмів. Підручник складається з трьох частин. Перша частина присв..

Світ книг

Технологія виробництва хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів. В 2-х книгах..

600грн

Книга 1. Технологія виробництва хлібобулочних виробівУ підручнику викладено весь технологічний процес виробництва хлібобулочних виробів, наведені рецептури для різних видів хлібобулочних виробів, містяться вимоги до якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції, описується харчова цінність хліба.Підручник містить рецептури та способи приготуванн..

Світ книг

Технологія приготування їжі: українська кухня

480грн

У навчальному посібнику представлений комплекс теоретичних основ технології приготування їжі. Розглянуті основні способи й прийоми первинної обробки сировини й приготування напівфабрикатів. Основна частина посібника присвячена технології приготування страв та кулінарних виробів відповідно до традиційного приготування в української кухні. Посібник призначений..

Світ книг

Товарознавство продовольчих товарів

500грн

Підручник із загального товарознавства містить базові теоретичні матеріали та основні нормативні документи, пов’язані з класифікацією, вимогами до якості, пакуванням, маркуванням, зберіганням продовольчих товарів. Враховано також вимоги нових державних стандартів, технічних умов, підзаконних актів, зміни в асортименті певних груп і видів товарів. Враховано т..

Світ книг

Фізіологія харчування

260грн

Підручник містить відомості про роль харчування та окремих нутрієнтів у процесах життєдіяльності організму людини, потребу у основних нутрієнтах та енергії. Наведено основні теорії традиційного та нетрадиційного харчування. Увагу приділено наслідкам незбалансованості харчових раціонів. Показано особливості харчування певних груп населення в залежності від ві..

Світ книг

Фізіолого-гiгiєнiчнi аспекти оцiнки якостi продуктiв

380грн

У підручнику наведено сучасні дані, щодо ролі основних харчових речовин у процесах життєдіяльності людини, сучасні рекомендовані норми їх споживання, наслідки нестачі та надлишку у раціонах, джерела в їжі. Надається також досить повна інформація щодо біологічної та харчової цінності різних груп продуктів тваринного та рослинного походження. Наведено характер..

Світ книг

Харчова хімія

360грн

В навчальному посібнику наведено дані щодо будови, фізико-хімічних та функціонально-технологічних властивостей основних компонентів сировини та харчових продуктів — білків, ліпідів, вуглеводів мінеральних речовин, вітамінів, та їх перетворення у технологічному потоці. Окремо розглянуто роль води у харчових системах. Наведено характеристику основних функціона..

Світ книг

Энциклопедия питания в 10-т. Том 10. Ресторанный сервис и этикет

300грн

Изложены история возникновения этикета, основные принципы гостеприимства, приведена характеристика методов и форм обслуживания, характеристика основных видов посуды, правила составления меню и сервировки столов...

Світ книг

Энциклопедия питания в 10-т. Том 4. Пищевые добавки

560грн

В 4 томе энциклопедии изложены общие сведения о пищевых добавках. Рассмотрено современное состояние производства и использования пищевых добавок в технологии пищевых продуктов, приведена общая характеристика пищевых добавок, классификация, технологическое назначение, медико-биологические аспекты и общие принципы использования пищевых добавок в технологии пищ..

Показано з 1 по 24 із 31 (2 сторінок)