(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Економіка. Бізнес

Фабула

Agile продукт-менеджмент за допомогою Scrum

490 грн390 грн

У «Agile продукт-менеджмент за допомогою Sсrum» провідний консультант Scrum Роман Піхлер на основі реальних прикладів презентує широкий спектр гнучких методів управління продуктами, в тому числі створення рішень для Аgile-продуктів, урахування вимог, що виникають, завчасне використання відгуків клієнтів і форми співпраці з командою розробників. Завдяки ..

Инфра-Инженерия

PR-дизайн и PR-продвижение

640 грн

Рассмотрены методы PR-дизайна и общие принципы их поиска. Представлены разнообразные стратегии проведения комплексных PR-кампаний. На конкретных примерах подробно раскрыты средства PR-продвижения — начиная от подбора названия и темы оформления и заканчивая разработкой медиастратегии и организацией выставок. Рассмотрены технологии межличностной и групповой ко..

Львівська політехніка

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

280 грн

Розглянуто основні теоретичні питання, пов’язані з організацією і впровадженням інформаційних систем (ІС) та застосуванням автоматизованих інформаційних технологій (ІТ) у бухгалтерському обліку та аудиті. Висвітлено питання розвитку ІС, організації позамашинної та машинної інформаційної бази, поняття ІТ та їх застосування для розв’язування задач бухгалтерськ..

Фенікс

Історія економіки та економічної думки в структурно-логічних схемах

190 грн

Навчальний посібник містить схеми, таблиці та короткі теоретичні відомості всіх тем. І які передбачені навчальним планом курсу, та допомагає студентам усіх форм навчання в І організації самостійної роботи над предметом «Історії економіки та економічної думки».Для викладачів та студентів економічних спеціальностей...

Routledge

Досконалий цифровий маркетинг: планування, оптимізація та інтеграція (Digital Marketi..

2490 грн

Now in its sixth edition, the hugely popular Digital Marketing Excellence is a practical guide to creating and executing integrated digital marketing plans, combining established approaches to marketing planning with the creative use of new digital models and digital tools. Written by two highly experienced digital marketing consultants, the book s..

Львівська політехніка

Економіка логістики

260 грн

Викладено основи теорії економіки логістики: розглянуто місце та роль логістики як об’єкта господарювання, сутність та основні напрями логістичної діяльності на підприємстві, ідентифіковано склад логістичних активів, досліджено економічний потенціал логістики та її синергічний ефект, розглянуто особливості економіки логістичної діяльності в ланцюгах поставок..

КНТЕУ

Економічна безпека підприємництва в Україні

190 грн

 Монографію присвячено розробці теоретичних основ та практичних інструментів формування системи економічної безпеки.     Визначено зміст та складові елементи державного механізму формування системи економічної безпеки, методологічні засади її оцінювання. Досліджено рівень та основні проблеми забезпечення економічної безпеки підприємництва..

Фенікс

Ефективне лідерство та менеджмент

100 грн

Думки, висловлені в даній публікації, належать авторам і не тягнуть за собою відповідальності Уряду Швеції та Ради Європи. Вони не мають сприйматися як такі, що офіційно тлумачать згадані тут юридичні інструменти з обов'язковим дотриманням цього тлумачення Державами-членами, органами, заснованими Статутом Ради Європи, або ж будь-яким органом, створеним на ви..

КНТЕУ

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

425 грн

У підручнику ґрунтовно розглянуто теоретичні та практичні аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, висвітлено особливості митнотарифного, нетарифного і валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, систематизовано питання в сфері торговельно-посередницької діяльності на зовнішньому ринку, транспортного забезпеч..

НАУ

Логістика постачання, виробництва і дистрибуції

220 грн

Навчальний посібник розкриває зміст навчальної дисципліни "Логістика постачання, виробництва і дистрибуції", метою якої є формування системних знань базових функцій логістики підприємства, вивчення технології логістичних процесів закупівлі, виробництва та збуту продукції на підприємстві та їх технічного, інформаційного, правового, економічного забезпечення.В..

Львівська політехніка

Логістика та управління ланцюгами поставок

1100 грн

Викладено теоретичні, практичні та методологічні основи управління ланцюгами поставок: сформульовано дефініцію поняття “ланцюг поставок” та наведено його характерні риси; окреслено базові засади управління ланцюгами поставок, детально охарактеризовано їхні внутрішні бізнес-процеси; детерміновано показники результативності ланцюгів поставок; досліджено роль л..

Львівська політехніка

Логістичні системи

280 грн

Висвітлено фундаментальні засади проектування логістичних систем, особливості організування логістичних систем різних інтеграційних рівнів. Розглянуто методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем, методичні підходи оцінювання логістичних систем, сутність логістичної інфраструктури, типові характеристики організування внутрішньовиробничих логіст..

КНТЕУ

Міжнародна економічна діяльність України

550 грн

У підручнику розглянуто концептуальні засади та практичні аспекти розвитку міжна­родної економічної діяльності, особливості форм її реалізації для України, організаційно-правові основи митно-тарифного та нетарифного регулювання, специфіку валютної політики, засади оподаткування та кредитно-розрахун­ковий механізм міжнародних економічних операцій, форми участ..

Фенікс

Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності

260 грн

У монографії комплексно досліджуються теоретико-прикладні проблеми міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Зокрема, розкриваються поняття та структура, становлення та історичний розвиток міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Висвітлюються особливості сучасної міжнародно-правової регламентації банківської діяльності на універса..

ЦУЛ

Мікроекономіка

270 грн

Висвітлюються основні закономірності функціонування економічної мікросистеми. Посібник викладено відповідно до типової програми Міністерства освіти і науки України. У кожній темі розкриваються теоретичні проблеми, підібрані питання для обговорення, тести, вправи. Архітектоніка посібника дає змогу добре сприймати викладений матеріал, використовувати його для ..

Львівська політехніка

Маркетингові дослідження

350 грн

У підручнику викладено основи теорії маркетингових досліджень та науково-методичні засади їх предметної реалізації. Висвітлено такі питання: товарний ринок та його клієнтура; попит на ринку та прогнозування збуту; конкуренція та конкурентоспроможність; поведінка споживачів. Для оцінювання та практичної адаптації теоретичних знань подано контрольні запитання,..

ЛНУ

Митна справа

370 грн

У підручнику розглянуто головні положення і принципи ведення митної справи, особливості формування митної політики, митного оподаткування, нетарифного регулювання зовнішньоекономічних відносин, проведення процедур митного оформлення і митного контролю, забезпечення економічних інтересів держави за умов глобалізації. Книга є теоретичним і практичним виданням,..

Львівська політехніка

Митна справа

225 грн

З урахуванням нового Митного кодексу України висвітлено основні положення організування митної справи в Україні. Розглянуто порядок та умови переміщення товарів через митний кордон, митного контролю та митного оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, обміну митною інф..

Фабула

Опанування професійного Scrum

540 грн430 грн

«Опанування професійного Scrum» — це книжка для тих, хто хоче поставляти підвищену цінність завдяки більш ефективному використан­ню Scrum. Провідні практики Scrum Стефані Окерман та Саймона ­Рейндл спираються на роки навчання та тренінгу Scrum, щоби допомогти читачам повернутися до первинних принципів та застосовувати Scrum із професіоналізмом, необхідним дл..

Routledge

Оптимізація AdWords. Посібник із використання Google AdWords (Optimizing AdWords)

2490 грн

Optimizing AdWords provides the information marketers and future marketers need to harness the power of the Google’s AdWords search engine marketing applications. It provides a big picture overview of the AdWords system, helping businesses and individuals decide how to advertise products or their clients’ products. Optimizing AdWords was written for those at..

Львівська політехніка

Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки

140 грн

У навчальному посібнику розкрито суть і значення організації та управління системою фінансово-економічної безпеки, проаналізовано найважливіші складові її забезпечення. Розглянуто процес організації служби фінансово-економічної безпеки. Окрему увагу приділено ролі ризику, стратегічному управлінню та фінансовому менеджменту у системі фінансово-економічної без..

КНТЕУ

Основи технічного регулювання

300 грн

 У підручнику викладені актульні питання впроваджень в Україні системи технічного регулювання у відповідності до сучасних міжнародних вимог тавимог директив Європейського Союзу. Розглянуті основні поняття та визначення, які стосуються системи технічного регулювання, науково-технічні та нормативно-методичні основи стандартизації та оцінки відповідності (..

Фабула

Оцінювання і планування в Agile

540 грн430 грн

Книжка Майка Кона — одне з найкращих видань, присвячених гнучким підходам до розробки ПЗ. Автор презентує ретельно випробувані методи успішної роботи з декількома рівнями планування й оцінки, необхідними в Agile.  Чи не вперше тут детально описані процеси Agile оцінки і планування, розкриваються таємниці створення, управління та поширення відмінног..

Фабула

Посібник із DevOps

590 грн470 грн

Ні для кого не є секретом, що існує тісна взаємозалежність між розробкою і використанням програмного забезпечення. Саме цим і користується низка практик, що отримали загальну назву DevOps і мають своєю метою допомогти організаціям швидше та якісніше створювати та оновлювати програмні продукти і послуги. Ця методологія зосереджена на узгодженні розробки і пос..

Показано з 1 по 24 із 155 (7 сторінок)