(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Економіка. Бізнес

КНТЕУ

Правила Інкотермс 2020: використання в національній та міжнародній торгівлі

190грн

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні аспекти тлумачення й використання правил Інкотермс 2020 у національній та міжнародній торгівлі. Значну увагу приділено поясненню обов'язків сторін, умов постачання відповідно до правил Інкторемс 2020, розподілу витрат, порядку переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також інших умов, застосув..

КНТЕУ

Управлінський облік

170грн

 Підручник розроблено для формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з методики та організації управлінського обліку. Структура підручника передбачає теоретичний матеріал, тестові та індивідуальні завдання, контрольні питання з кожної з тем. До типових ситуаційних завдань подано рішення.  Підручник призначено для викладачв, аспі..

IFRS

The Annotated IFRS® Standards required 2021

5200грн

This is the official printed edition of the authoritative pronouncements of the International Accounting Standards Board as required at 1 January 2021, with extensive cross-references and other annotations.This product is a printed bound volume.Extensive cross-references guide readers through each Standard and:other related Standards;accompanying Illustrativ..

КНТЕУ

Міжнародна економічна діяльність України

550грн

У підручнику розглянуто концептуальні засади та практичні аспекти розвитку міжна­родної економічної діяльності, особливості форм її реалізації для України, організаційно-правові основи митно-тарифного та нетарифного регулювання, специфіку валютної політики, засади оподаткування та кредитно-розрахун­ковий механізм міжнародних економічних операцій, форми участ..

КНТЕУ

Управління якістю

200грн

  У підручнику розглянуто основні поняття та категорії управління якістю, визначено напрями управління якістю в Україні, висвітлено зміст та особливості міжнародних стандартів ISO серії 9000, вимоги яких покладено в основу систем управління якістю. Приділено велику увагу питанням, що тісно пов'язані з потребами подальшого розвитку концепції і методологі..

КНТЕУ

Економічна безпека підприємництва в Україні

190грн

 Монографію присвячено розробці теоретичних основ та практичних інструментів формування системи економічної безпеки.     Визначено зміст та складові елементи державного механізму формування системи економічної безпеки, методологічні засади її оцінювання. Досліджено рівень та основні проблеми забезпечення економічної безпеки підприємництва..

Фенікс

Управлінське консультування в трансформаційній економіці

300грн

У навчальному посібнику систематизовано матеріал за ключовими темами дисципліни «Управлінський консалтинг». На основі узагальнення досвіду вітчизняних менеджерів представлено інформацію про методи та організаційні принципи управлінського консультування, правила поведінки консультанта відповідно до вимог Міжнародної організації праці. Наводиться досвід викори..

IFRS

The Annotated IFRS® Standards Issued 2021

5200грн

This is the official printed edition of the authoritative pronouncements of the International Accounting Standards Board as issued at 1 January 2021, with extensive cross-references and other annotations.New in this edition:Revised version of the Constitution and Due Process Handbook of the IFRS Foundation.Amendments to 13 Standards issued in Amendments to I..

IFRS

IFRS® Standards Required 1 January 2021

4160грн

FRS® Standards—Required 1 January 2021.For accounting periods beginning on 1 January 2021, excluding changes not yet required.This product is a printed bound volume.This edition, presented in three volume parts, contains the IFRS® Standards, including IAS® Standards, IFRIC® Interpretations and SIC® Interpretations, as approved for issue up to 31 December 202..

IFRS

IFRS® Standards Issued at 1 January 2021

4160грн

This is the official printed edition of the authoritative pronouncements of the International Accounting Standards Board as issued at 1 January 2021.This product is a printed bound volumeThis edition contains the Standards as approved by the International Accounting Standards Board for issue up to 31 December 2020. These Standards include changes that are no..

КНТЕУ

Захист від неправомірного імпорту в міжнародному торговельно-економічному праві (анти..

320грн

У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в Україні з питань міжнародної економіки і торгівлі, торговельної політики і права, залишається прогалина, яку пропонують заповнити автори навчального посібника.Це видання присвячено дослідженню всього спектра правил і принципів, на яких ґрунтується багатостороння система захисту від неправомірного імпорту в ..

Основи технічного регулювання

300грн

 У підручнику викладені актульні питання впроваджень в Україні системи технічного регулювання у відповідності до сучасних міжнародних вимог тавимог директив Європейського Союзу. Розглянуті основні поняття та визначення, які стосуються системи технічного регулювання, науково-технічні та нормативно-методичні основи стандартизації та оцінки відповідності (..

КНТЕУ

Ринок мінеральної води: потенціал, конкуренція, управління брендом

260грн

У монографії висвітлено потенціал розвитку ринку мінеральної води, теоретичні та практичні аспекти управління брендом на ринку мінеральної води, визначено сутність та показано роль системи стратегічного управління брендом у сучасному бізнесі. Проаналізовано маркетингові комунікації у системі управління брендом, визначено факторні детермінанти споживчого вибо..

КНТЕУ

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

425грн

У підручнику ґрунтовно розглянуто теоретичні та практичні аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, висвітлено особливості митнотарифного, нетарифного і валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, систематизовано питання в сфері торговельно-посередницької діяльності на зовнішньому ринку, транспортного забезпеч..

КНТЕУ

Експертиза та митне оформлення товарів

198грн

Розглянуто питання експертизи товарів у митних цілях та їх митного оформлення. Значну увагу приділено нормативно- правовому регулюванню переміщення товарів через митний кордон України, тарифному та нетарифному регулюванню ЗЕД, митному контролю та митному оформленню товарів, здійсненню митних формальностей при переміщенні товарів та транспортних засобів..

Львівська політехніка

Економіка логістики

160грн

Викладено основи теорії економіки логістики: розглянуто місце та роль логістики як об’єкта господарювання, сутність та основні напрями логістичної діяльності на підприємстві, ідентифіковано склад логістичних активів, досліджено економічний потенціал логістики та її синергічний ефект, розглянуто особливості економіки логістичної діяльності в ланцюгах поставок..

Львівська політехніка

Логістичні системи

280грн

Висвітлено фундаментальні засади проектування логістичних систем, особливості організування логістичних систем різних інтеграційних рівнів. Розглянуто методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем, методичні підходи оцінювання логістичних систем, сутність логістичної інфраструктури, типові характеристики організування внутрішньовиробничих логіст..

Олді+

Міжнародна економіка

190грн

Навчальний посібник підготовлено до вивчення курсу «Міжнародна економіка» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво».Навчальний посібник складається з 13 розділів. В навчальний посібник включені навчально-методичні матеріали – словник основних понять, списки рекомендованої літератури до кожної..

Одеса

Малі промислові підприємства в трансформаційній економіці регіону

260грн

У монографії розглянуто актуальні проблеми розвитку малого промислового підприємництва та реалізації його потенціалу у вирішенні сучасних перспективних завдань української економіки, зокрема,  у розвитку її реального сектору.Представлено аналіз сучасних підприємницьких стратегій у сфері малого бізнесу, його адаптації в умовах кризових обставин, розробле..

Олді+

Потік клієнтів з FACEBOOK та INSTAGRAM. Як заробляти за допомогою соціальних мереж

260грн

Книга занурює читача у світ інтернет-маркетингу і соціальних мереж, навчає орієнтуватися в сучасних технологіях просування і розвитку бізнесу. У книзі описана велика кількість інструментів, які допоможуть зробити рекламу в Інтернеті ефективною. Запропоновані методи сприятимуть зростанню обсягів продажів та впізнаваності бренду без збільшення рекламного бюдже..

КСД

Про рекламу

302грн

Імя Девіда Огілві платиновими літерами вписане в історію рекламної справи. Адже він - найкрутіший копірайтер світу і засновник кількох потужних компаній. Журнал Тайм назвав Огілві "найавторитетнішим спеціалістом з реклами". Серед клієнтів його агентства - Адідас, Американ Експрес, Кока-Кола, Форд, Жилетт, Кодак, Нестле, Шелл, Нью Йорк Таймс, Юнілівер, Водафо..

Львівська політехніка

Логістика та управління ланцюгами поставок

450грн

Викладено теоретичні, практичні та методологічні основи управління ланцюгами поставок: сформульовано дефініцію поняття “ланцюг поставок” та наведено його характерні риси; окреслено базові засади управління ланцюгами поставок, детально охарактеризовано їхні внутрішні бізнес-процеси; детерміновано показники результативності ланцюгів поставок; досліджено роль л..

Київ

Professional english logistics

229грн

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник уміщує навчальні тексти, словники до кожної теми, різні типи вправ.   Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Менеджмент"...

Гуманитарный центр

Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне

156грн

Коллективная монография посвящена вопросам теории и практики создания дизайнерского и рекламного образов в контексте эффективных визуальных коммуникаций. Показаны области пересечения и дифференциации дизайна и рекламы - как графического языка и рекламного обращения. Графический дизайн представлен как проектирование сообщения в сфере визуальных коммуникаций, ..

Показано з 1 по 24 із 161 (7 сторінок)