(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Економіка. Бізнес

Фабула/Vivat

Agile продукт-менеджмент за допомогою Scrum

490 грн

У «Agile продукт-менеджмент за допомогою Sсrum» провідний консультант Scrum Роман Піхлер на основі реальних прикладів презентує широкий спектр гнучких методів управління продуктами, в тому числі створення рішень для Аgile-продуктів, урахування вимог, що виникають, завчасне використання відгуків клієнтів і форми співпраці з командою розробників. Завдяки ..

Фабула/Vivat

Amazon і майбутнє електронної торгівлі. Корпоративна еволюція найбільшої у світі кліє..

430 грн399 грн

Титан комерції ХХІ століття виріс зі звичайного книжково ритейлера. Під час написання цієї книжки продажі Amazon складали щонайменше половину від усіх онлайн-продажів у США. Так, ідеться про одну з найдорожчих публічних компаній у світі, лідера ринку хмарних обчислень і голосових технологій.  Для конкурентів Amazon нещадний і грізний. Для покупців ..

Инфра-Инженерия

PR-дизайн и PR-продвижение

640 грн

Рассмотрены методы PR-дизайна и общие принципы их поиска. Представлены разнообразные стратегии проведения комплексных PR-кампаний. На конкретных примерах подробно раскрыты средства PR-продвижения — начиная от подбора названия и темы оформления и заканчивая разработкой медиастратегии и организацией выставок. Рассмотрены технологии межличностной и групповой ко..

Львівська політехніка

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

280 грн

Розглянуто основні теоретичні питання, пов’язані з організацією і впровадженням інформаційних систем (ІС) та застосуванням автоматизованих інформаційних технологій (ІТ) у бухгалтерському обліку та аудиті. Висвітлено питання розвитку ІС, організації позамашинної та машинної інформаційної бази, поняття ІТ та їх застосування для розв’язування задач бухгалтерськ..

Фенікс

Історія економіки та економічної думки в структурно-логічних схемах

190 грн

Навчальний посібник містить схеми, таблиці та короткі теоретичні відомості всіх тем. І які передбачені навчальним планом курсу, та допомагає студентам усіх форм навчання в І організації самостійної роботи над предметом «Історії економіки та економічної думки».Для викладачів та студентів економічних спеціальностей...

КНТЕУ

Англійська мова ділової кореспонденції = Advanced вusiness еnglish

150 грн

У навчальному посібнику наведено зразки ділової кореспонденції, які охоплюють широке коло актуальної комерційної тематики, спеціальні завдання для закріплення навичок складання та перекладу ділової кореспонденції. Матеріал, викладений у посібнику, надасть змогу засвоїти найбільш типові формулювання при веденні ділового листування англійською мовою та ділових..

КНТЕУ

Англійська мова комерційної документації = Foreign Commercial Paper

70 грн

Навчальний посібник «Англійська мови комерційної документації» призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів, які опано¬вують спеціальність «Переклад». Мета посібника – забезпечити цілісне та послідовне засвоєння англійської лексики комерційної документації.Посібник стане у пригоді студентам й аспірантам філологічних та інших спеціальностей.Всту..

Инфра-Инженерия

Волшебные кнопки. Куда жать, чтобы продавать

350 грн

Эта книга – хороший помощник для практикующих интернет-маркетологов и владельцев бизнеса. В ней собраны приемы и механики, которые помогут соблазнить избалованного потребителя даже в рамках жесткой конкуренции. Вы узнаете: • как создать привлекательное предложение; • чем привлечь потенциальных клиентов; • как побудить заказчиков к повторным покупкам; • ..

Routledge

Досконалий цифровий маркетинг: планування, оптимізація та інтеграція (Digital Marketi..

2490 грн

Now in its sixth edition, the hugely popular Digital Marketing Excellence is a practical guide to creating and executing integrated digital marketing plans, combining established approaches to marketing planning with the creative use of new digital models and digital tools. Written by two highly experienced digital marketing consultants, the book s..

Львівська політехніка

Економіка логістики

260 грн

Викладено основи теорії економіки логістики: розглянуто місце та роль логістики як об’єкта господарювання, сутність та основні напрями логістичної діяльності на підприємстві, ідентифіковано склад логістичних активів, досліджено економічний потенціал логістики та її синергічний ефект, розглянуто особливості економіки логістичної діяльності в ланцюгах поставок..

КНТЕУ

Економічна безпека підприємництва в Україні

190 грн

 Монографію присвячено розробці теоретичних основ та практичних інструментів формування системи економічної безпеки.     Визначено зміст та складові елементи державного механізму формування системи економічної безпеки, методологічні засади її оцінювання. Досліджено рівень та основні проблеми забезпечення економічної безпеки підприємництва..

КНТЕУ

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

425 грн

У підручнику ґрунтовно розглянуто теоретичні та практичні аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, висвітлено особливості митнотарифного, нетарифного і валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, систематизовано питання в сфері торговельно-посередницької діяльності на зовнішньому ринку, транспортного забезпеч..

НАУ

Логістика постачання, виробництва і дистрибуції

220 грн

Навчальний посібник розкриває зміст навчальної дисципліни "Логістика постачання, виробництва і дистрибуції", метою якої є формування системних знань базових функцій логістики підприємства, вивчення технології логістичних процесів закупівлі, виробництва та збуту продукції на підприємстві та їх технічного, інформаційного, правового, економічного забезпечення.В..

Львівська політехніка

Логістика та управління ланцюгами поставок

1100 грн

Викладено теоретичні, практичні та методологічні основи управління ланцюгами поставок: сформульовано дефініцію поняття “ланцюг поставок” та наведено його характерні риси; окреслено базові засади управління ланцюгами поставок, детально охарактеризовано їхні внутрішні бізнес-процеси; детерміновано показники результативності ланцюгів поставок; досліджено роль л..

Львівська політехніка

Логістичні системи

280 грн

Висвітлено фундаментальні засади проектування логістичних систем, особливості організування логістичних систем різних інтеграційних рівнів. Розглянуто методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем, методичні підходи оцінювання логістичних систем, сутність логістичної інфраструктури, типові характеристики організування внутрішньовиробничих логіст..

КНТЕУ

Міжнародна економічна діяльність України

550 грн

У підручнику розглянуто концептуальні засади та практичні аспекти розвитку міжна­родної економічної діяльності, особливості форм її реалізації для України, організаційно-правові основи митно-тарифного та нетарифного регулювання, специфіку валютної політики, засади оподаткування та кредитно-розрахун­ковий механізм міжнародних економічних операцій, форми участ..

Фенікс

Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності

260 грн

У монографії комплексно досліджуються теоретико-прикладні проблеми міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Зокрема, розкриваються поняття та структура, становлення та історичний розвиток міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Висвітлюються особливості сучасної міжнародно-правової регламентації банківської діяльності на універса..

ЦУЛ

Мікроекономіка

270 грн

Висвітлюються основні закономірності функціонування економічної мікросистеми. Посібник викладено відповідно до типової програми Міністерства освіти і науки України. У кожній темі розкриваються теоретичні проблеми, підібрані питання для обговорення, тести, вправи. Архітектоніка посібника дає змогу добре сприймати викладений матеріал, використовувати його для ..

Гельветика

Механізм податкового стимулювання соціально-економічного розвитку України

425 грн

У монографії розглянуто теоретичні та методичні аспекти податкового регулювання в системі важелів державного регулювання економіки. Досліджено сучасний стан системи оподаткування, вивчено світовий і вітчизняний досвід стимулювання економічної діяльності засобами податкового права. На основі проведеного дослідження альтернативних методів обґрунтовано напрями ..

Львівська політехніка

Митна справа

225 грн

З урахуванням нового Митного кодексу України висвітлено основні положення організування митної справи в Україні. Розглянуто порядок та умови переміщення товарів через митний кордон, митного контролю та митного оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, обміну митною інф..

Алерта

Митне право України. Том 1

160 грн

В навчальному посібнику здійснений аналіз особливості застосування норм нового митного кодексу України (нормативно-правова база станом на серпень 2014 р.). Розгляд норм митного кодексу України поєднується з аналізом положень, що раніше містилися в різних законах та підзаконних актах, які на теперішній час регулюють митну справу в Україні. У посібнику викорис..

Алерта

Митне право України. Том 2

160 грн

В навчальному посібнику здійснений аналіз особливості застосування норм нового митного кодексу України (нормативно-правова база станом на серпень 2014 р.). Розгляд норм митного кодексу України поєднується з аналізом положень, що раніше містилися в різних законах та підзаконних актах, які на теперішній час регулюють митну справу в Україні. У посібнику викорис..

Фабула/Vivat

Опанування професійного Scrum

540 грн430 грн

«Опанування професійного Scrum» — це книжка для тих, хто хоче поставляти підвищену цінність завдяки більш ефективному використан­ню Scrum. Провідні практики Scrum Стефані Окерман та Саймона ­Рейндл спираються на роки навчання та тренінгу Scrum, щоби допомогти читачам повернутися до первинних принципів та застосовувати Scrum із професіоналізмом, необхідним дл..

Ліра-К

Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання засобами MS Excel

310 грн

На прикладах розв’язання біля 100 оптимізаційних задач різного типудемонструється техніка формування, аналізу, прийняття та супроводження управлінськихрішень шляхом побудови й реалізації відповідних оптимізаційних моделей в середовищіелектронних таблиць Excel із застосуванням вбудованого стандартного засобу –спеціалізованої програмної надбудови-обчислю­вача ..

Показано з 1 по 24 із 158 (7 сторінок)