(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Свинарство

Agroexpert

Атлас хвороб свиней

200 грн

Еще одна книга о болезнях свиней. Ориентирована на практиков: фермеров, консультантов, ветврачей и студентов ветеринаров. В отличие от других книг, она ориентирована "видимое" - на то, что животновод видит в свинарнике и что он должен правильно оценить. Издание содержит большое количество фотографий с описанием наиболее распространенных и экономически значим..

Agroexpert

Годівля свиней

110 грн

Автор книги, основываясь на личном опыте и опыте своих коллег, в доступной и интересной форме излагает материал, касающийся практически всех основных аспектов правильного, физиологически и экономически обоснованного кормления свиней. Особое внимание отводится особенностям кормления свиноматок в ранний постлактационный период, ремонтного молодняка, а также хр..

CRC Press

Здоров'я свиней (Pig Health)

2840 грн

Key features:Contains the contributions of international experts from the UK, USA, Australia, Spain and TaiwanIncludes over 1,500 high-quality illustrationsMaintaining the health of pigs is vital in pig farming and production. This new book written by experts from around the world focuses on the health of pigs, first with coverage of the disorders of pigs or..

ЦУЛ

Комплексні сполуки мікроелементів у свинарстві

260 грн

Поглиблeно сучасні наукові уявлeння щодо ролі комплeксних сполук мік-роeлeмeнтів, зокрeма гліцинатів заліза, міді, цинку, марганцю та кобальту в профілактиці порушeнь мінeрального обміну у свиноматок та поросят. Встановлeно стимулюючий вплив гліцинатів мікроeлeмeнтів на гідролітичні та трансмeмбранні процeси в шлунково-кишковому тракті молодняка свинeй, проц..

Університетська книга

Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тва..

550 грн

Викладено теоретичні основи сучасних систем нормування й комплексної оцінки поживності кормових засобів, наведені норми годівлі різних видів і виробничих груп великої рогатої худоби, овець, свиней, коней, птиці та кролів за 20-30 показниками живлення. Норми годівлі проаналізовані в розрахунку на одиницю обмінної енергії та 1кг. сухої речовини. Наведено прикл..

Новий світ-2000

Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві

450 грн

В навчальному посібнику разглянуто найбільш важливі питання з дисциплін "Проектування твариницьких підприємств", "Проектування технологічних процесів у тваринництві", "Проектування машиновикористання в кормовиробництві та тваринництві", "Курсове та дипломне проектування з механизациї тваринництва". Розглянуті концепції розвитку новітніх технологій потокової ..

Університетська книга

Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини

340 грн

Аналізуються різноманітні технології виробництва свинини, викладено біологічні, фізіологічні та продуктивні ознаки свиней за різних умов технології, визначено голові напрямки впровадження ресурсозберігаючих технологій виробництва свинини та основні чинники скорочення різноманітних витрат при формуванні собівартості свинини...

Еспада

Свинарство: селекція, технологія

150 грн

У книзі викладається сучасний стан галузі свинарства в Україні та перспективи її подальшого розвитку, проблема організації та проведення комплексу заходів селекційно-племінної роботи із сучасним генофондом, техноогія виробництва продукції свинарства у господарствах різних категорій та ветеринарно-санітарне забезпечення галузі. Для викладачів і студентів вищи..

ИВЦ Минфина

Средства специфической профилактики инфекционных болезней крупного рогатого скота и с..

625 грн

В практическом пособии дается краткая характеристика инфекционных болезней, требующих вакцинации. Приводится перечень вакцин, инструкций по применению отечественных и зарубежных биопрепаратов для крупного рогатого скота и свиней, зарегистрированных в странах Таможенного союза Евразийского экономического союза и используемых на территории Республики Беларусь,..

Нова книга

Технологія виробництва продукції свинарства

170 грн

Висвітлено народногосподарське значення свинарства, сучасний стан та перспективного розвитку, біологічні основи продуктивності свиней, породоутворювання та аналізу генофонду свиней в Україні, організації і проведення селекційно-племінної роботи, використання гібридизації. Особливості виробництва свинини на промислових комплексах, основи технології переробки ..

Еспада

Технологія виробництва продукції свинарства

240 грн

Книга подає характеристику стану та перспективи розвитку свинарства, біологічні особливості свиней, розглядає їх генофонд, питання проведення селекційно-племінної роботи, використання гібридизації, детально висвітлює сучасні технології виробництва свинини за різних форм господарювання, особливості вирощування та відгодівлі свиней в умовах фермерських господа..

CABI Publishing

Nutrition Experiments in Pigs and Poultry

3536 грн

This practical research text provides an invaluable resource for all animal and veterinary scientists designing, analysing and interpreting results from nutrition and feed experiments in pigs and poultry. The emphasis throughout is on practical aspects of designing nutrition experiments. The book builds on the basics and proceeds to describe the limitation..

CABI Publishing

Nutritional Modelling for Pigs and Poultry

2122 грн

Modelling is a useful tool for decision making in complex agro-industrial scenarios.  Containing a selection of the papers presented at the International Symposium of Modelling in Pig and Poultry Production 2013, this book brings together the best and most recent academic work on modelling in the pig and poultry industry, with a particular emphasis on nutrit..

CABI Publishing

Pig Disease Identification and Diagnosis Guide

1893 грн

Pork is one of the world’s most widely consumed meats, with the pig industry undergoing recent rapid expansion across Asia and Latin America. This textbook covers more than 100 of the most common pig diseases. With each presented as a case study, the book uses a question and answer format to enable students to recognise the key features of each disease, iden..

CABI Publishing

Veterinary Treatment of Pigs

3952 грн

* Practical focus covering everyday care and treatment of pigs * Describes diseases by body system to create an easy-to-use guide to pig treatment * Takes a worldwide approach – so covers poisons and diseases beyond the UK..

Кондор

Регулювання ринку свинини України в умовах євроінтеграції: монографія

551 грн

У монографії викладено вирішення важливого наукового завдання, яке полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо вдосконалення регулювання ринку свинини в Україні, що сприятиме підвищенню рівня розвитку цієї галузі та зростанню її експортного потенціалу. Зроблено спробу вирішити питання поєднання заходів державного втруча..

ЦУЛ

Товарознавча характеристика продукції свинарства

220 грн

Навчальний посібник присвячений вивченню товарознавчої характеристики продукції свинарства. Свинина відрізняється високою калорійністю, здібністю добре консервуватися, багата повноцінним білком, складом незамінних амінокислот, мінеральними речовинами та вітамінами групи В. Розв'язання проблеми вирощування високоякісної свинини є питанням надто актуальним і п..

Проспект Науки

Биотехнология кормления свиней

920 грн

Рассмотрены кормовые средства для свиней, их состав и питательная ценность. Представлены рекомендации по рациональному использованию кормов и кормовых добавок. Приведена методика оптимизации технологии нормированного кормления разных половозрастных групп. Описаны особенности кормления с учетом температуры окружающей среды. Предназначено для студентов вузов, ..

Аквариум

Болезни свиней

350 грн

В этой книге ветеринарным специалистам даются необходимые для повседневной работы сведения по незаразным, заразным и паразитарным болезням свиней, в соответствии с их изученностью на сегодняшний день, сложившейся системой диагностики и лечебно-профилактических мероприятий. Особое внимание уделено профилактике стресса и мерам по повышению резистентности свине..

Еспада

Дикие и домашние свиньи

62 грн

В книге освещены биологические особенности, образ жизни, питания, размножеия диких предков и родичей домашних свиней, обитающих в природе; вопросы приручения и одомашнивания предков свиней; понятия, структура и классификация домашних свиней, происхождение и характеристика мировых пород, их роль в формировании мирового генофонда свиней...

Еспада

Довідник з виробництва свинини

94 грн

У довіднику розглядаються вимоги до якості свинини, біологічні та господарсько-корисні особливості свиней, сучасний стан і напрямки відродження галузі свинарства. Висвітлені питання розведення свиней і організації племінної роботи в галузі, її особливості у племінних і товарних господарствах. Особлива увага приділена виробництву товарної свинини у господарст..

Лань

Комплексная механизация свиноводства и птицеводства

551 грн

В книге описаны устройства и работа технических средств для механизации технологических процессов в свиноводстве и птицеводстве. Изложены регулировки и технические характеристики машин и оборудования для свиноводства и птицеводства. Освещены вопросы технического обслуживания и требования техники безопасности при работе машин и оборудования...

ДеЛи

Методические рекомендации по оптимизации программ кормления свиней

728 грн

Рекомендации посвящены проблеме повышения рентабельности производства свиноводческой продукции. Основная цель рекомендаций - предоставить практическим специалистам возможность самостоятельно создавать альтернативные варианты (программы) откорма свиней, исходя из своих технологических ограничений и особенностей содержания, факторов окружающей среды, а также к..

Лань

Племенное свиноводство

220 грн

В учебном пособии обобщены и изложены сведения о зарождении племенного свиноводства в России, в новой трактовке дается оценка процесса совершенствования породного состава свиней почти на 100-летний период, излагаются современные концепции селекции и методы создания новых генотипов свиней...

Показано з 1 по 24 із 34 (2 сторінок)

У розділі представлені книги про вирощування, розведення, годування та лікування свиней.