(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

ПрофКнига

ПрофКнига

ПрофКнига

Збірник рецептур борошняних кондитерських і здобних булочних виробів

280грн

Друге видання доповнене авторськими рецептурами Єлизавети Глінської і Дениса Суховія.Збірник містить 233 рецептури на торти, тістечка, кекси, рулети, здоби, печиво, пряники, вафельні вироби, начинки і глазурі. Наведено технологічні нормативи для підприємств громадського харчування і кондитерських виробництв.Збірник належить до технологічних нормативних докум..

ПрофКнига

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції тваринництва

150грн

Практикум рекомендований для студентів закладів вищої освіти ІІІ і IV рівня акредитації для використання у навчальному процесі підготовки здисципліни „Інноваційні технології та обладнання галузі“...

ПрофКнига

Інституціональні трансформації у сфері землекористування

220грн

У монографії викладено теоретико-методологічні засади забезпечення екологічно й економічно ефективного землекористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій, які базуються на фундаментальних положеннях інституціональної економіки, теорії добробуту, екологічної економіки, теорії управління і менеджменту, концепціях сталого розвитку та загальн..

ПрофКнига

Борошно стародавніх пшениць, продукти переробки круп'яних культур та шроти у технолог..

160грн

У монографії розглянуто хімічний склад і технологічні властивості борошна стародавніх пшениць полби, спельти та однозернянки, цільнозернового борошна з сучасних пшениць, пластівців круп’яних культур і шротів рослинної сировини. Наведено результати досліджень з визначення ефективності їх використання в технології хліба з оздоровчими властивостями, висвітлено ..

ПрофКнига

Відновлення залізниць

220грн

Посібник містить основні принципи організації робіт з відновлення земляного полотна, споруд та верхньої будови залізничної колії. Розроблений відповідно до програми підготовки офіцерів запасу за військово-обліковою спеціальністю «Застосування військових частин і підрозділів із відновлення та будівництва об’єктів національної транспортної системи».Призначений..

ПрофКнига

Вагоностроительные конструкции

625грн

В монографии изложены тенденции развития современного вагоностроения. Подробно описаны технология и средства механизации и автоматизации сборочно-сварочного производства, используемые на вагоностроительных и вагоноремонтных предприятиях при постройке, модернизации и ремонте различных типов вагонов. Наряду с технологией рассмотрены вопросы, связанные с о..

ПрофКнига

Гігієна продуктів тваринного походження

375грн

У навчальному посібнику охарактеризовано нормативно-правову базу, що забезпечує виробництво продукції тваринного походження в ЄС, згідно вимог Codex Alimentarius та в Україні. Особливу увагу приділено науковим підходам до безпечності та якості м’яса, охарактеризовано хімічний склад і його технологічні властивості, як сировини для ковбасного виробництва, розг..

ПрофКнига

Гігієна та екологія

220грн

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до Програми з гігієни та екології для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації. Видання освітлює основні програмні питання дисципліни, викладено матеріал для підготовки до практичних занять згідно тематики. Значну увагу приділено таким актуальним і н..

ПрофКнига

Декоративне розсадництво

291грн

Викладено загальні положення насінництва та основи агротехніки розмноження і виробництва садивного матеріалу деревних рослин в декоративних розсадниках, приведено біологічні та технологічні особливості вирощування сіянців у відкритому і закритому грунті та саджанців з відкритою і закритою кореневою системою. Розглянуто і розкрито шляхи вдосконалення та підви..

ПрофКнига

Довідник з технології хлібопекарського виробництва

450грн

У довіднику розглянуто вимоги до якості сировини, висвітлено питання її взаємозаміни, підготовки до виробництва, викладено традиційні та прискорені способи виробництва, хлібобулочних і бубличних виробів, простих і здобних сухарів. Подано розрахунки виробничих рецептур, виходу виробів, технологічного плану виробництва. Наведено методи контролю сировини, техно..

ПрофКнига

Екологічна безпека сталого розвитку

208грн

У монографії висвітлюються концептуальні засади становлення тарозвитку сфери екологічної безпеки, здійснено оцінку та проаналізовано рівнібезпеки регіонів України, розкрито особливості процесу інституціоналізаціїекологічної безпеки сталого розвитку, виділено стратегічні напрями їїдосягнення, обґрунтовано сутність та засоби подолання деформаційнихпроцесів у с..

ПрофКнига

Економіка залізничного транспорту

260грн

У навчальному посібнику відображено економічні засади функціонування транспорту, систему управління і планування на залізничному транспорті, розкрито економічні особливості організації вантажних і пасажирських перевезень, специфіку формування та використання економічних ресурсів і фінансових результатів.Наведено загальну виробничо-господарську характеристику..

ПрофКнига

Експлуатаційна робота на залізничних станціях: приклади та задачі

130грн

В навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо організації маневрової роботи станцій, нормування тривалості маневрових операцій, розробки технології обслуговування поїздів та вагонів на станціях, а також приклади виконання практичних розрахунків.Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студен..

ПрофКнига

Елементи колійного розвитку: приклади та задачі

130грн

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо проектування елементів колійного розвитку, а також приклади розв'язування практичних задач проектування. Призначений для виконання практичних і самостійних робіт, курсового та дипломного проектування студентами, що навчаються у вищих навчальних закладах за напрямом 275 «Транспортні технологіЇ» і..

ПрофКнига

Капіталізація водних ресурсів: теорія і практика

160грн

Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій щодо вирішення важливої наукової проблеми – фінансового забезпечення розширеного відтворення водно-ресурсного потенціалу шляхом імплементації у водогосподарську практику сучасних механізмів та інструментів капіталізації водних ресурсів на засадах гармонізації інтере..

ПрофКнига

Конвенция 2006 года о труде в морском судоходстве (с поправками). Maritime labour con..

2288грн

Поправки, утверждённые Международной конференцией труда на её 103-й сессии (Женева, 11 июня 2014 г.) вступили в силу 18 января 2017 года.Внесены в текст Конвенции. Поправки, утверждённые Международной конференцией труда на её 105-й сессии (Женева, 10 июня 2016 г.) вступят в силу 8 января 2019 года. Напечатаны отдельным дополнением. Поправки, утверждённые Меж..

ПрофКнига

Конструкції і розрахунки машин та апаратів переробних виробництв

200грн

Суттєва роль у вирішенні проблеми забезпечення населення повноцінними продуктами харчування належить галузі з переробки сільськогосподарської продукції. Збільшення об’ємів виробництва харчових продуктів повинно супроводжуватись підвищенням їх якості та розширенням асортименту. Проблема зберігання та переробки сільськогосподарських продуктів однаково актуальн..

ПрофКнига

Мануальное мышечное тестирование: клинический атлас

2500грн

Пособие посвящено одному из актуальных вопросов клинического обследования пациентов с различной патологией — мануальному мышечному тестированию. Автор максимально наглядно и последовательно представил обширный клинический и теоретический материал, касающийся структуры и функционирования 53 скелетных мышц, подробно осветил практические аспекты их анатомии и т..

ПрофКнига

Методологія стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів П..

130грн

У монографії розглянуто широке коло методологічних питань та практичних рішень щодо стратегічного та економічного аналізу діяльності виробничих підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» (на прикладі локомотивних депо). Систематизовано та структуровано принципи виконання аналізу діяльності виробничого підрозділу ПАТ «Укрзалізниця», розкрито зміст та особл..

ПрофКнига

Модернизация и ремонт металлоконструкций вагонов

572грн

В монографии на основе использования данных научно-исследовательских институтов, вагоноремонтных предприятий стран СНГ и зарубежных источников информации, рассмотрены основные направления различных стран мирового сообщества в области модернизации и ремонта пассажирских и грузовых вагонов, показаны последние достижения в области технологии и описаны наиболее ..

ПрофКнига

Надійність залізничної колії

130грн

У межах концепції подальшого розвитку інфраструктури залізничного транспорту України передбачено впровадження комплексного управління надійністю, ризиками, вартістю життєвого циклу на залізницях, що викликало потребу в посібниках, де основи надійності викладались би значно ширше, ніж в посібниках для загального вивчення дисципліни.У посібнику наведено те..

ПрофКнига

Основи дослідження операцій у транспортних системах: приклади та задачі

180грн

У навчальному посібнику викладено теоретичні відомості щодо побудови математичних моделей та розв’язання найбільш поширених оптимізаційних задач, спрямованих на удосконалення транспортних процесів. Для розв’язання задач використовуються сучасні математичні методи дослідження операцій: лінійне програмування, динамічне програмування, сітьове планування та упра..

ПрофКнига

Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв

200грн

В підручнику висвітленні питання загальної методології проектування та розрахунку технологічного обладнання переробних і харчових виробництв.Підручник рекомендовано для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти ІІІ і IV рівня акредитації при вивченні дисципліни «Розрахунки і конструювання обладнання харчових виробництв» зі спеціальності 133 «Галузеве маш..

ПрофКнига

Оцінка ефективності добрив з врахуванням інтенсивності нових сортів і гібридів

55грн

В роботі розглядається проблема кількісної оцінки впливу рівня інтенсивності нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур на основні показники ефективності використання мінеральних добрив. Видання розраховане на спеціалістів сільськогосподарського виробництва та фермерів. Може бути корисним магістрам та науковцям...

Показано з 1 по 24 із 43 (2 сторінок)