(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Мандрівець

Мандрівець

Мандрівець

Витоки здоров’я дитини

60 грн

Посібник містить теоретико-методичний і практичний матеріал, який допоможе педагогам дошкільних навчальних закладів підвищити особисту компетентність щодо формування основ здоров’я дітей дошкільного віку як у дошкільному навчальному закладі, так і в родині.У навчально-методичному посібникові подано: психолого-педагогічні та гігієнічні умови, що забезпечують ..

Мандрівець

Гіперактивна дитина в сучасному закладі дошкільної освіти

100 грн

На допомогу педагогічним працівникам, батькам щодо розуміння особливостей взаємодії з гіперактивною дитиною, створення комфортного та безпечного середовища для неї. Цей посібник допоможе педагогам здійснювати індивідуальний психолого-педагогічний супровід гіперактивної дитини, запобігти труднощам соціалізації.Запропоновані поради, рекомендації, нетрадиційні ..

Мандрівець

Діти з розладами аутистичного спектра : план корекційно-розвиткової роботи

159 грн

У посібнику представлено план корекційно-роз­вит­кової роботи для дітей із розладами аутистичного спектра, описано тра­ди­ційні та інноваційні методи, прийоми корек­ції аутис­тичних проявів, зразки ігор відповідно до комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт” (за заг. ред. Т. В. Скрипник), рекомендованої Міністерством освіти і ..

Мандрівець

Дитячі розваги і свята

170 грн

Навчально-методичний посібник є докладним путівником у методику дитячих музично-театралізованих розваг і свят, у розмаїтий світ сценаріїв.Розкривається проблема мистецької освіти і розвитку дитини дошкільного віку в контексті Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм навчання і розвитку дошкільників, видів мистецтва (музичне, театральне, хореогра..

Мандрівець

Зошит домашніх завдань для дітей із загальним недорозвиненням мовлення

125 грн

Пропонований зошит сприятиме формуванню мовленнєвих умінь у дітей п’ятого року життя.Цікаві ігрові завдання спрямовані на подолання мовленнєвих вад, розвиток фонематичних процесів, збагачення словникового запасу в дітей, формування і вдосконалення граматичної будови мовлення, а також розвиток дрібної моторики пальців рук, зорового сприймання, уваги, пам’яті,..

Мандрівець

Книга взаємозв'язку між учителем-логопедом і вихователем логопедичної групи

135 грн

Посібник “Книга взаємозв’язку між учителем-логопедом і вихователем логопедичної групи. Середній дошкільний вік” забезпечить ефективну організацію корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення.Пропонований матеріал відповідає вимогам Базового компонента дошкільної освіти та інструкції з ділової документації вчителя-лого..

Мандрівець

Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозви..

130 грн

Запропонована програма укладена з урахуванням потреби програмового забезпечення організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення. Метою програми е побудова системи корекційно-розвиткової роботи з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення від молодшого до старшого передшкільного віку в групах компе..

Мандрівець

Крок за кроком: програма з корекційно-розвиткової роботи для дітей старшого дошкільно..

135 грн

Однією з найдавніших в історії розвитку вчення про розлади мовлення вважають проблему заїкання. Цим вченням займається не одне покоління науковців та практиків, які вважають його складним питанням як у теоретичному, так і у практичному аспектах.Програма “Крок за кроком” пояснює проблеми порушення мовлення у теоретичному аспекті й спрямована на подолання цих ..

Мандрівець

Методика “Мандала” в корекційно-розвитковій роботі з дітьми та підлітками

125 грн

Серед усіх методик роботи в арттерапії “Мандала” є однією з універсальних, що підходить як дорослим, так і дітям. Методичні рекомендації містять теоретичні аспекти роботи з мандалою, а також загальні алгоритми роботи за О. І. Копитіним. У практичній частині подані корекційно-розвиткові заняття з використанням мандал, зокрема створення класичної мандали з різ..

Мандрівець

Мовленнєва картка з картинками : Дидактичний матеріал із логопедичного обстеження

150 грн

Навчально-методичний посібник “Дидактичний матеріал із логопедичного обстеження мовленнєвого розвитку дитини” є засобом логопедичного обстеження мовлення дітей дошкільного віку. Логопедичне обстеження з використанням цієї мовленнєвої картки є комплексним, цілісним, динамічним та дозволяє зробити висновок про стан розвитку мовлення дитини, рівень його сформов..

Мандрівець

Навчимо дітей плавати

80 грн

Посібник містить поради щодо проведення індивідуальних занять із навчання плавання дітей старшого дошкільного віку з батьками, близькими дітям дорослими, інструкторами з фізичного виховання, вихователями дошкільних навчальних закладів.Вправи з навчання техніки плавання згруповано у блоки, подано з коментарями і малюнками..

Мандрівець

Обстеження мовленнєвого розвитку дітей з аутизмом і тяжкими порушеннями мовлення

290 грн

Посібник створений логопедом, спеціалістом з АВА-терапії для логопедичного обстеження дітей з аутизмом і тяжкими порушеннями мовлення. Це своєрідна карта, за якою ви легко зможете побудувати індивідуальний маршрут для кожної дитини. Ним можуть користуватись як батьки, так і спеціалісти різних напрямків, зокрема логопеди, дефектологи, психологи та всі, хто до..

Мандрівець

Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку в..

180 грн

Перед вами розгорнуте орієнтовне перспективне планування корекційно-розвиткової роботи з дітьми молодшого дошкільного віку (4-й рік життя) із затримкою психічного розвиткуПосібник укладений за програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років “Віконечко” / Сак Т. В. та ін., 2018 р. згідно з програмами, що відповідают..

Мандрівець

Освітня мнемотехніка

259 грн

У посібнику розкрито теоретико-методологічні основи застосування методів мнемотехніки в сучасній освіті, описано сферу застосування та історію розвитку цієї технології.Значну увагу приділено поясненню методів та прийомів мнемотехніки, наведено приклади застосування мнемотехнічних методик для засвоєння різноманітної навчальної інформації у закладах загальної ..

Мандрівець

Пренатальна і перинатальна педагогіка

80 грн

Посібник містить матеріали про витоки пренатальної і перинатальної педагогіки, становлення пренатології як науки, пренатальне виховання дитини та її батьків, технології виховання новонароджених та немовлят, а також добірку фольклорних творів для наймолодших.Для педагогів дошкільної освіти, батьків, психологів та студентів...

Мандрівець

Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю: Фізичне виховання т..

70 грн

У посібнику розкрито зміст та основні методичні підходи щодо фізкультурно-оздоровчого виховання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю.Для педагогів-дефектологів, вихователів, психологів, керівників спеціальних дошкільних навчальних закладів і центрів психолого-педагогічної реабілітації та корекції, соціально-реабілітаційних центрів та будинків дитин..

Мандрівець

Організація інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти

65 грн

У посібнику подано нормативно-правову базу організації інклюзивного навчання і захисту прав дітей з інвалідністю. він містить зразки організаційних документів (накази, листи, заяви), індивідуальної програми розвитку дитини, індивідуальних навчальних планів і програм, а також визначення основних термінів згідно з чинним законодавством.Для керівників і заступн..

Мандрівець

Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку в..

190 грн

Перед вами розгорнуте орієнтовне перспективне планування корекційно-розвиткової роботи з дітьми середнього дошкільного віку (5-й рік життя) із затримкою психічного розвитку.Посібник укладений за програмою розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років “Віконечко” / Сак Т. В. та ін., 2018 р. згідно з програмами, що відповіда..

Мандрівець

Рухливі ігри та ігрові вправи з елементами спортивних ігор для дітей старшого дошкіль..

105 грн

Методичний посібник містить рухливі ігри та ігрові вправи з елементами спортивних ігор за рівнями складності ігрових завдань, що стануть у пригоді у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку (5–6 років).Різноманітність ігор та вправ дасть змогу педагогам розробляти варіативний зміст занять, прогулянок та дозвілля дітей залежно від умов проведення й..

Мандрівець

Сходинками правильного мовлення

115 грн

У посібнику представлено навчально-методичний і мовленнєвий матеріал для подолання порушень фонетико-фонематичної складової мовлення у дітей старшого дошкільного віку.  Авторська ідея використання ігрових персонажів робить ігри-заняття цікавими та ефективними.Для вчителів-логопедів, корекційних педагогів, вихователів дошкільних навчальних закладів, зокр..

Мандрівець

Фізична культура для дітей старшого дошкільного віку з порушенням опорно-рухового апа..

80 грн

Посібник пропонує орієнтовне планування занять з фізичної культури для дітей старшого дошкільного віку з порушенням опорно-рухового апарату відповідно до освітньої лінії “Особистість дитини” за Базовим компонентом дошкільної освіти (у новій редакції).Окрім того, до посібника ввійшли плани-конспекти занять з фізичної культури, плани-конспекти ранкової гімнаст..

Мандрівець

Фізкультурні заняття на свіжому повітрі з дітьми старшого дошкільного віку

75 грн

Пропонований посібник містить методичні рекомендації щодо організації та особливостей проведення фізкультурних занять на свіжому повітрі з дітьми дошкільного віку. Запропоновано конспекти занять з дітьми старшого дошкільного віку, визначено вимоги до здійснення медико-педагогічного контролю.Для вихователів, інструкторів із фізичної культури дошкільних навчал..

Мандрівець

Формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей старшого дошкільного віку

73 грн

У посібнику представлено методику формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей старшого дошкільного віку. Визначено життєві навички, що сприяють фізичному, соціальному, психічному та духовному здоров’ю. Надано рекомендації щодо організації діяльності дітей і педагогів. Розроблена методика забезпечує реалізацію вимог Базового компонента дошкільної..

Показано з 1 по 23 із 23 (1 сторінок)