(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

ЦУЛ

ЦУЛ

ЦУЛ

English for Electrical Engineers. Англійська мова для інженерів-електриків

210 грн

Орієнтовано на комунікацію та вправляння майбутніх інженерів-електриків у всіх видах мовленнєвої діяльності: говорінні, аудіюванні, читанні, письмі, перекладі. Запропоновано систему автентичних текстів та комплекс вправ для засвоєння лексичного матеріалу з тем: «Основи електричних систем», «Електричні вимірювання», «Людський фактор у галузі електроенерготехн..

ЦУЛ

Інтенсивні технології в аквакультурі

360 грн

Викладено інтенсивні технології при вирощуванні об'єктів аквакультури, методи підвищення продуктивності водойм, технології відтворення та культивування об'єктів тепловодної та холодноводної аквакультури (коропових, щучих, лососевих, осетрових, сомових, цихлідових та ракоподібних). У посібнику викладено основи інтенсивної технології, якість і безпека рибної п..

ЦУЛ

Адаптивні системи землеробства

510 грн

У підручнику викладені наукові основи систем землеробства. Висвітлено сутність систем землеробства та їх історичний розвиток. Подано основні складові агрокліматичних та ґрунтових умов при впровадженні адаптивних систем землеробства. Подано агробіологічну оцінку сільськогосподарських культур, їх вимоги до умов вирощування та вплив на ґрунт в зв’язку з особлив..

ЦУЛ

Англійська мова для студентів харчових спеціальностей

490 грн

Навчальний посібник орієнтований на вивчення англійської мови студентами факультетів харчових та переробних виробництв. Посібник складається з трьох частин, кожна з яких містить інформацію, спрямовану на формування у студентів іншомовної компетенції, розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення, перекладу та розуміння оригінальних науково-популярн..

ЦУЛ

Аутизм. Медичний і педагогічний вплив

300 грн

Автори книги мають багаторічний практичний досвід роботи з дітьми, які страждають на аутизм у Бельгії. Вони проводять численні навчальні семінари в різних країнах світу як для фахівців, так і для батьків.Ця книжка буде корисною для педагогів, вихователів, психологів, дефектологів, батьків і всіх тих, кому небайдужа доля дітей з таким важким і маловивченим за..

ЦУЛ

Біомеханіка просторової організації тіла людини: сучасні методи та засоби діагностики..

rating

1200 грн

Розглянуто основи теорії вчення з просторової організації тіла людини, сучасні методологічні особливості її визначення та оцінки, технології вимірювання постави та опорно-ресорної функції стопи людини, комп’ютеризовані, роботизовані та мікропроцесорні комплекси, системи та пристрої для забезпечення визначення біомеханічних особливостей просторової організаці..

ЦУЛ

Гігієна води та водопостачання тваринницьких підприємств

400 грн

Наведено санітарно-гігієнічну характеристику води та вимоги до джерел водопостачання, системи водопостачання тваринницьких господарств, вимоги до якості води при вирощуванні риби...

ЦУЛ

Гідравлічні та аеродинамічні машини

230 грн

Наведено основи рівноваги і руху рідини у трубопроводах та елементах нагнітачів з точки зору розрахунку втрат напору на них та особливостей їх обтікання. Розглянуті теоретичні питання розрахунку основних робочих параметрів відцентрових насосів, їх окрема і сумісна робота при подачі рідини на трубопровід, а також наведені раціональні методи підбору насосів та..

ЦУЛ

Генно-модифіковані організми: за і проти

180 грн

В навчальному посібнику розглянуто питання розвитку сучасної біотехнології, теоретичних основ та історії виникнення генно-модифікованих організмів, їх використання в харчовому виробництві, якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів, позитивних аспектів трансгенних організмів та основних ризиків їх використання. Посібник розраховано на студе..

ЦУЛ

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ за новими правилами

500 грн

Одним із кроків на шляху проведення судової реформи є внесення змін до процесуального законодавства, внаслідок чого 15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодек­су України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».Саме з..

ЦУЛ

Готельний бізнес: теорія та практика

400 грн

У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації та управління, технології ..

ЦУЛ

Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент

250 грн

У навчальному посібнику висвітлені основні положення сучасної теорії менеджмен ту, детально розглянуті функції менеджменту та їх застосування у готельно ресто ранному бізнесі. Особливу увагу приділено плануванню, зокрема, таким питанням, як прогнозування прибутку і рентабельності, сітковому плануванню роботи підприємств готельної сфери, методам дослідження п..

ЦУЛ

Дитячий аутизм та вербально-поведінковий підхід

400 грн

Описаний у книзі Мері Барбери вербально-поведінковий підхід на сьогоднішнійдень зарекомендував себе як найоптимальніший спосіб корекції та розвитку дітейз діагнозом «аутизм». Будучи матір’ю аутичної дитини і водночас сертифікованимфахівцем з прикладного аналізу поведінки, Мері Барбера змогла викласти доситьнепрості концепції та методи цієї науки мовою, зрозу..

ЦУЛ

Експлуатація лісопиляльних рам

170 грн

Викладені кінематичні та силові розрахунки лісопиляльних рам. Розглянуті способи налаштування та технологічні аспекти застосування рам. Проаналізовані конструкції рамних пил та технологія підготовлення їх до роботи. Наведені методи зміцнення рамних пил. Розглянуто питання організації інструментального господарства деревооброблювального підприємства. Видання ..

ЦУЛ

Збірник психодіагностичних методик для професійно-психологічного відбору кандидатів н..

110 грн

Методичний посібник містить психодіагностичні методики для професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу за контрактом, які затверджено для застосування у Збройних Силах України. Посібник може бути використаний у роботі посадових осіб органів військового управління, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військ..

Акція!
Збірник рецептур

ЦУЛ

Збірник рецептур

490 грн465 грн

У книзі наводяться рецептури й технологія приготування принципово нових фірмових страв і кулінарних виробів, придуманих, розробленими й впроваджених кращими кулінарами, майстрами-кухарями й майстрами-кондитерами системи Укрпотребсоюзу всіх регіонів України. У створенні нових кулінарних виробів активну участь брали працівники Вінницької, Чернігівської, Івано-..

ЦУЛ

Збірник стандартів психологічної підготовки у Збройних Силах України

580 грн

Навчально-методичний посібник містить Програми, стандарти і методичні рекомендації з психологічної підготовки військовослужбовців, які затверджені для застосування у Збройних Силах України.Посібник розроблений у Головному управлінні морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України спільно з Науково-дослідним центром гуманітарних проблем Збройних Сил..

ЦУЛ

Землеробство

290 грн

У підручнику висвітлено основні теоретичні положення наукового і практичного землеробства: умови життя сільськогосподарських культур та шляхи їх регулювання, відтворення родючості грунту, бур'яни і способи захисту посівів від них, сівозміни для різних грунтово-кліматичних зон України та різних форм господарювання, обробіток грунту і захист його від ерозії, с..

ЦУЛ

Комплексні сполуки мікроелементів у свинарстві

260 грн

Поглиблeно сучасні наукові уявлeння щодо ролі комплeксних сполук мік-роeлeмeнтів, зокрeма гліцинатів заліза, міді, цинку, марганцю та кобальту в профілактиці порушeнь мінeрального обміну у свиноматок та поросят. Встановлeно стимулюючий вплив гліцинатів мікроeлeмeнтів на гідролітичні та трансмeмбранні процeси в шлунково-кишковому тракті молодняка свинeй, проц..

ЦУЛ

Координація зварювальних робіт

190 грн

Викладені основні нормативні вимоги до зварників, операторів зварювальних установок, дефектоскопістів, інженерно-технічних працівників, які координують виконання робіт у зварювальному виробництві. Розглянуті умови допуску персоналу зварювального виробництва до виконання робіт та функції інженерно-технічних працівників. Надані відомості про норми оцінювання д..

ЦУЛ

Мікроекономіка

270 грн

Висвітлюються основні закономірності функціонування економічної мікросистеми. Посібник викладено відповідно до типової програми Міністерства освіти і науки України. У кожній темі розкриваються теоретичні проблеми, підібрані питання для обговорення, тести, вправи. Архітектоніка посібника дає змогу добре сприймати викладений матеріал, використовувати його для ..

ЦУЛ

Медичний туризм: теорія та практика

190 грн

У посібнику розглядаються теоретичні основи медичного туризму як нового та дуже перспективного напряму туризму і як практикум детально досліджуються робота та економічна ефективність львівських медичних закладів, які найбільше користуються популярністю серед іноземців. Основна увага приділена структурно-функціональному аналізу діяльності стоматологічних закл..

ЦУЛ

Мерчандайзинг: кредитно-модульний курс

480 грн

У навчальному посібнику систематизовано знання з мерчандайзингу в роздрібній торгівлі. Розглянуто зміст концепції мерчандайзингу, інструментарій, за допомогою якого можна досягти зростання обсягів продажу в торговельній точці. Узагальнені правила розміщення та викладки товарів продовольчої та непродовольчої груп в торговельному залі магазинів різних форматів..

ЦУЛ

Методи безпечної обробки інформації у багатопозиційних системах радіолокації

135 грн

У монографії розглянуті проблеми формування, обробки та захисту радіолокаційної інформації в системах радіобачення авіаційно-наземного базування зі змінною відносною просторовою конфігурацією при дистанційному зондуванні радіопомітних об'єктів та об'єктів спостереження з радіопоглинаючою поверхнею. Робота враховує останні досягнення в галузі радіолокації і б..

Показано з 1 по 24 із 81 (4 сторінок)