(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

ЦУЛ

ЦУЛ

ЦУЛ

Інтенсивні технології в аквакультурі

360 грн

Викладено інтенсивні технології при вирощуванні об'єктів аквакультури, методи підвищення продуктивності водойм, технології відтворення та культивування об'єктів тепловодної та холодноводної аквакультури (коропових, щучих, лососевих, осетрових, сомових, цихлідових та ракоподібних). У посібнику викладено основи інтенсивної технології, якість і безпека рибної п..

ЦУЛ

Адаптивні системи землеробства

510 грн

У підручнику викладені наукові основи систем землеробства. Висвітлено сутність систем землеробства та їх історичний розвиток. Подано основні складові агрокліматичних та ґрунтових умов при впровадженні адаптивних систем землеробства. Подано агробіологічну оцінку сільськогосподарських культур, їх вимоги до умов вирощування та вплив на ґрунт в зв’язку з особлив..

Акція!
Аутизм. Медичний і педагогічний вплив

ЦУЛ

Аутизм. Медичний і педагогічний вплив

300 грн285 грн

Автори книги мають багаторічний практичний досвід роботи з дітьми, якістраждають на аутизм у Бельгії. Вони проводять численні навчальні семінари врізних країнах світу як для фахівців, так і для батьків.Ця книжка буде корисною для педагогів, вихователів, психологів, дефектологів,батьків і всіх тих, кому небайдужа доля дітей з таким важким і маловивченимзахвор..

ЦУЛ

Введення до спеціальності (Агрономія)

190 грн

У навчальному посібнику стисло викладено зміст поняття про сільське господарство, агрономію, землеробство, ґрунт та його родючість, культурні рослини, екологічні проблеми в аграрному секторі економіки України. Коротко висвітлено роль вчених в розвитку агрономії, вдосконалення природи рослин, основні й проміжні культури, історію виникнення землеробства і земл..

ЦУЛ

Гідравлічні та аеродинамічні машини

230 грн

Наведено основи рівноваги і руху рідини у трубопроводах та елементах нагнітачів з точки зору розрахунку втрат напору на них та особливостей їх обтікання. Розглянуті теоретичні питання розрахунку основних робочих параметрів відцентрових насосів, їх окрема і сумісна робота при подачі рідини на трубопровід, а також наведені раціональні методи підбору насосів та..

ЦУЛ

Готельний бізнес: теорія та практика

400 грн

У підручнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації та управління, технології ..

ЦУЛ

Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент

250 грн

У навчальному посібнику висвітлені основні положення сучасної теорії менеджмен ту, детально розглянуті функції менеджменту та їх застосування у готельно ресто ранному бізнесі. Особливу увагу приділено плануванню, зокрема, таким питанням, як прогнозування прибутку і рентабельності, сітковому плануванню роботи підприємств готельної сфери, методам дослідження п..

Акція!
Дитячий аутизм та вербально-поведінковий підхід

ЦУЛ

Дитячий аутизм та вербально-поведінковий підхід

400 грн380 грн

Описаний у книзі Мері Барбери вербально-поведінковий підхід на сьогоднішнійдень зарекомендував себе як найоптимальніший спосіб корекції та розвитку дітейз діагнозом «аутизм». Будучи матір’ю аутичної дитини і водночас сертифікованимфахівцем з прикладного аналізу поведінки, Мері Барбера змогла викласти доситьнепрості концепції та методи цієї науки мовою, зрозу..

ЦУЛ

Експлуатація лісопиляльних рам

170 грн

Викладені кінематичні та силові розрахунки лісопиляльних рам. Розглянуті способи налаштування та технологічні аспекти застосування рам. Проаналізовані конструкції рамних пил та технологія підготовлення їх до роботи. Наведені методи зміцнення рамних пил. Розглянуто питання організації інструментального господарства деревооброблювального підприємства. Видання ..

ЦУЛ

Збірник психодіагностичних методик для професійно-психологічного відбору кандидатів н..

110 грн

Методичний посібник містить психодіагностичні методики для професійно-психологічного відбору кандидатів на військову службу за контрактом, які затверджено для застосування у Збройних Силах України. Посібник може бути використаний у роботі посадових осіб органів військового управління, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військ..

ЦУЛ

Землеробство

290 грн

У підручнику висвітлено основні теоретичні положення наукового і практичного землеробства: умови життя сільськогосподарських культур та шляхи їх регулювання, відтворення родючості грунту, бур'яни і способи захисту посівів від них, сівозміни для різних грунтово-кліматичних зон України та різних форм господарювання, обробіток грунту і захист його від ерозії, с..

ЦУЛ

Иммунотерапия

540 грн

В книге изложены основы современного учения об иммунотерапии как о прогрессивном высокоэффективном методе биологического лечения иммунодефицитных, инфекционных, аутоиммунных, аллергических и онкологических заболеваний при помощи компонентов иммунной системы организма человека различного происхождения. Приведены как обзоры научной литературы, посвященные оцен..

ЦУЛ

Комплексні сполуки мікроелементів у свинарстві

260 грн

Поглиблeно сучасні наукові уявлeння щодо ролі комплeксних сполук мік-роeлeмeнтів, зокрeма гліцинатів заліза, міді, цинку, марганцю та кобальту в профілактиці порушeнь мінeрального обміну у свиноматок та поросят. Встановлeно стимулюючий вплив гліцинатів мікроeлeмeнтів на гідролітичні та трансмeмбранні процeси в шлунково-кишковому тракті молодняка свинeй, проц..

ЦУЛ

Мікроекономіка

270 грн

Висвітлюються основні закономірності функціонування економічної мікросистеми. Посібник викладено відповідно до типової програми Міністерства освіти і науки України. У кожній темі розкриваються теоретичні проблеми, підібрані питання для обговорення, тести, вправи. Архітектоніка посібника дає змогу добре сприймати викладений матеріал, використовувати його для ..

Акція!
Медичний туризм: теорія та практика

ЦУЛ

Медичний туризм: теорія та практика

190 грн170 грн

У посібнику розглядаються теоретичні основи медичного туризму як нового та дуже перспективного напряму туризму і як практикум детально досліджуються робота та економічна ефективність львівських медичних закладів, які найбільше користуються популярністю серед іноземців. Основна увага приділена структурно-функціональному аналізу діяльності стоматологічних закл..

Акція!
Мерчандайзинг: кредитно-модульний курс

ЦУЛ

Мерчандайзинг: кредитно-модульний курс

480 грн450 грн

У навчальному посібнику систематизовано знання з мерчандайзингу в роздрібній торгівлі. Розглянуто зміст концепції мерчандайзингу, інструментарій, за допомогою якого можна досягти зростання обсягів продажу в торговельній точці. Узагальнені правила розміщення та викладки товарів продовольчої та непродовольчої груп в торговельному залі магазинів різних форматів..

ЦУЛ

Методи безпечної обробки інформації у багатопозиційних системах радіолокації

135 грн

У монографії розглянуті проблеми формування, обробки та захисту радіолокаційної інформації в системах радіобачення авіаційно-наземного базування зі змінною відносною просторовою конфігурацією при дистанційному зондуванні радіопомітних об'єктів та об'єктів спостереження з радіопоглинаючою поверхнею. Робота враховує останні досягнення в галузі радіолокації і б..

ЦУЛ

Молекулярна біологія

240 грн

У навчальному посібнику міститься матеріал курсу молекулярної біології для студентів напряму підготовки 6.040102 Біологія*. Він складається з п’яти розділів, у яких розглядаються молекулярні основи структурної організації клі- тин прокаріотів та еукаріотів, збереження та передачі у нові клітини спадкової інформації, її реалізації шляхом синтезу протеїнів, кл..

ЦУЛ

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства

390 грн

У посібнику розкрито сутність організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів і класів та дана характеристика матеріально-технічної бази як необхідної її передумови. Висвітлені основні правила подавання страв і напоїв, культури їх споживання. Охарактеризовані методи і форми обслуговування споживачів, які використовуються ..

ЦУЛ

Організація ресторанного господарства

320 грн

Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Тут висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі. Спеціальні розділи присвячені практичним питанням організації постачання, складського господарства; детально описується організація роботи цехів, роздаткових ..

ЦУЛ

Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності

150 грн

Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності», розроблений відповідно до робочих програм дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної діяльності», містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання о..

ЦУЛ

Основи маркетингу у туризмі

280 грн

Підручник "Основи маркетингу у туризмі" передбачає системне викладення основ маркетингу, специфіку застосування маркетингових інструментів в туристичній сфері. Вирішуються задачі визначення проблем маркетингового управління, оптимального впровадження маркетингу на підприємствах туристичного профілю, встановлення специфіки роботи туристичних підприємств із сп..

ЦУЛ

Патопсихологія

310 грн

У навчальному посібнику охоплено широке коло психологічних проблем спілкування.Висвітлюються теоретичні та методологічні аспекти процесу спілкування, шляхи йогооптимізації. Особливу увагу приділено специфіці міжособистісного спілкування в професіяхтипу «людина–людина», а саме — звертається особлива увага на психологічні аспектиспілкування в медичній та педаг..

ЦУЛ

Порядок організації медичного забезпечення оборонного бою механізованого батальйону

240 грн

У навчальному посібнику висвітлюються основні питання організації та планування медичного забезпечення оборонного бою механізованого батальйону з врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки.Принципові положення, наведені в посібнику, можуть бути використані в роботі начальниками медичних підрозділів військових частин Збройних Сил Ук..

Показано з 1 по 24 із 73 (4 сторінок)