(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Університет "Україна"

Університет "Україна"

Автомобільні експлуатаційні матеріали. Паливно-мастильні матеріали та спеціальні ріди..

80 грн

Розглянуто характеристики, системи позначення, асортимент, галузі використання та склад вітчизняних і закордонних автомобільних бензинів та дизельного палива. Представлено відомості щодо призначення, виробництва, класифікації, властивостей, показників та асортименту моторних, трансмісійних та індустріальних олив. Наведено рекомендації з використання технічни..

Університет "Україна"

Анатомія людини. Конспект лекцій

100 грн

У конспкеті лекцій з анатомії людини у стислій формі подано загальні відомості щодо будови організму людини. Конспект складається з трьох тем, які в свою чергу поділяються на підтеми. Матеріал конспекту викладений за системним принципом. Після кожої тми запропоновані контрольні питання та завдання, які сприяють поглибленому виченню та закріпленню теоритичног..

Університет "Україна"

Бази даних в інформаційних системах

220 грн

Підручник присвячений викладанню розділів дисципліни "Бази даних  в інформаційних системах", яка наводить навчальний матеріал з проектування та використання інформаційних систем на основі систем керування реляційними базами даних. У підручнику розглянуто питання теоретичні основи проектування реляційних баз даних та інформаційних  систем, які викор..

Університет "Україна"

Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання та сертифікація транспортних з..

320 грн

На основі сучасних світових підходів розглянуто основні принципи взаємозамінності деталей. Викладено основні норми взаємозамінності, правила контролю шорсткості поверхонь, відхилів форми та розташування, методів нормування їх точності. Визначені питання національної і міжнародної стандартизації, якості продукції. Окремим розділом розглянуто принципи управлін..

Університет "Україна"

Географія туризму

130 грн

Навчальний посібник складається з двох частин: у першій розкрито теоретико-методологічні засади географії туризму, у другій - подано географічну характеристику природного та історико-культурного потенціалу туристичних районів україни.Посібник призначений для студентів та викладачів профільних навчальних закладів...

Університет "Україна"

Дизайн-проектування громадського інтер'єру

125 грн

Викладено загальні вимоги щодо формування громадського інтер'єру та основні композиційні прийоми. Розглянуто прийоми розміщення та принципи включення виробів декоративно-ужитковго мистецтва, зокрема малої пластики, художнього скла і кераміки в простір інтер'єру; прийоми розміщення орнаменту. Наведено приклади зі світового досвіду вирішення інтер'єрів громадс..

Університет "Україна"

Етнопсихологія: психодіагностичний практикум. Хрестоматія

120 грн

У навчальному посібнику подано основні методики дослідження параметрів етнічної ідентичності та психологічних чинників її розвитку, хрестоматійний матеріал, тестові завдання для контролю і самоконтролю знань, орієнтовні питання для підсумкового контролю знань, глосарій (термінологічний словник), список рекомендованої та використаної літератури...

Університет "Україна"

Загальні технології харчових виробництв

300 грн

У підручнику висвітлені теоретичні основи технології харчових продуктів, їх фізичні, хімічні, біохімічні та технологічні закономірності. Подано характеристику сировини, асортименту харчових продуктів і технологічних процесів їх виготовлення. Розглянуто також харчові продукти функціонального призначенця. Особливу увагу приділено актуальним проблемам енергозбе..

Університет "Україна"

Збірник основних державних будівельних норм України щодо архітектурних та дизайнерськ..

220 грн

У навчально-методичному посібнику наведені основні положення державних будівельних норм України, щодо архітектурних та дизайнерських проектів громадських будинків і споруд та їх інтер'єрів, для вивчення курсів "Дизайнерське проектування громадських споруд та їх інтер'єрів", дисциплін "Дизайнерське проектування" та "Теорія дизайну", для виконання курсових і д..

Університет "Україна"

Збірник основних державних будівельних норм України щодо архітектурного проектування ..

165 грн

У навчально-методичному посібнику наведені вибірки основних державних будівельних норм, що регулюють архітектурне та дизайнерське проектування малоповерхових житлових будинків та їх інтер'єрів. Посібник розрахований на студентів, архітекторів і дизайнерів для виконання курсових і дипломних проектів. Можливе використання Збірника студентами і практиками архіт..

Університет "Україна"

Зварювання в автомобілебудуванні: металознавство та технології

160 грн

Розглянуто основні питання металознавства та способи зварювання і термічного різання металів, сучасні види зварювального обладнання й апаратура, які використовують в автомобілебудуванні. Значну увагу приділено зварюванню конструкційних сталей. Розглянуто також зварювання чавунів, кольорових сплавів й інших матеріалів, які застосовються при виготовленні і рем..

Університет "Україна"

Клінічна психологія

160 грн

У запропонованому посібнику стисло висвітлені основні положення з питань клінічної психології, що надає можливість формування уявлень про загальні закономірності порушень і відновлення психічної діяльності при різних патологічних станах і аномаліях особистості; розвитку в майбутніх фахівців навичок психологічного аналізу та клінічного мислення, психодіагност..

Університет "Україна"

Логістичні системи доставки специфічних вантажів

220 грн

Наведено особливості перевезення швидкопсувних, небезпечних, довгомірних та великовагових вантажів при їх відправленні і прийомі, вимоги до тари та упаковки. Розглянуто з позицій логістики технічний і технологічний аспекти системи транспортування, інформаційний потік при перевезенні специфічних вантажів. Вирішення проблеми часових обмежень при перевезенні шв..

Університет "Україна"

Мікробіологія

160 грн

У навчальному посібнику вміщено матеріал з основних розділів мікробіології. У сучасному ключі в максимально стислій формі подано основні положення дисципліни: основи систематики, будова, живлення та розмноження бактерій; описано поширення мікроорганізмів, їх роль у кругообігу речовин у природі, розглянуто питання про роль бактерій в інфекційних процесах і зн..

Університет "Україна"

Мікрокомп'ютер Raspberry Pi - інструмент дослідника

360 грн

Ця книга для всіх і кожного, хто зацікавлений дізнатися більше про комп’ютери і створення комп'ютерних програм. Якщо у вас немає досвіду з програмування комп'ютера, але хочете його отримати і шукаєте з чого почати, то Raspberry Pi для вас...

Університет "Україна"

Малі готелі: організація роботи та обслуговування

180 грн

У навчальному посібнику розглядаються сучасні концепції організації обслуговування у малих готелях, які базуються на теоретичних і практичних засадах організації обслуговування гостей у малих готелях, міні-готелях, малих мотелях, малих пансіонатах та будинках готельного типу, які містяться в селах, селищах або містах, в умовах сучасного розвитку туризму в Ук..

Університет "Україна"

Матеріали та матеріалознавство в автомобільному транспорті

220 грн

У посібнику викладено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структура і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів і неорганічних матеріалів, наноматеріалів та композаційних матеріалів, які використовуються в автомобільному транспорті...

Університет "Україна"

Матеріалознавство на автомобільному транспорті

270 грн

Лабораторні роботи з предмету "матеріалознавство в автомобільному транспорті" призначені для студентів вищих навчальних закладів з напрямком підготовки "Автомобільний транспорт" та "Інженерна механіка". Може бути корисним для аспірантів та викладачів, наукових та інженерно-технічних працівників, робітників машинобудівної галузі, спеціалістів інформаційних сл..

Університет "Україна"

Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості

290 грн

У підручнику наведено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структуру і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів, неорганічних матеріалів, наноматеріалів та композиційних матеріалів, які використовуються у харчовій промисловості. Призначено для студентів вищих навчальних закладів галузе..

Університет "Україна"

Наноматеріали та нанотехнології у харчовому виробництві

200 грн

Наведено класифікацію нанорозмірних структур і проаналізовано їх властивості. Узагальнено відомості про появлення розмірних ефектів у фізико-хімічних, механічних та інших властивостях наноструктурних матеріалів. Показано можливості застосування наноструктурних матеріалів і покриттів у харчовій промисловості...

Університет "Україна"

Обладнання м'ясопереробних виробництв. Експлуатація та діагностування

160 грн

У підручнику розглянуто правила пусконалагоджувальних робіт, експлуатації, діагностування та ремонту технологічного обладнання м'ясопереробних підприємств. Наведено основні методи та способи проведення пусконалагоджувальних та ремонтних робіт. Наведена система діагностування визначення технічного стану технологічного обладнання. Описано основні причини непол..

Університет "Україна"

Оптимізація витрат електроенергії в закладах ресторанного господарства

120 грн

Посібник призначений для студентів спеціальності «Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс». У ньому вміщено відомості щодо визначення енергоємності процесів виготовлення кулінарної продукції в закладах ресторанного господарства, впливу різних факторів на показники енергоємності продукції, застосування методів оптимізапії енерговитрат та методів но..

Університет "Україна"

Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом

130 грн

Підручник рекомендовано для самостійної роботи з дисципліни «Організація автомобільних перевезень», спеціальності «Автомобільний транспорт». Наведено правила перевезень та класифікація вантажів.Призначено для студентів, аспірантів, наукових працівників та інженерів, які навчаються та працюють в автомобільній галузі...

Університет "Україна"

Практикум з мікробіології

156 грн

Розглянуто 117 методів вивчення морфолого-культуральних, фізіолого-біохімічних властивостей мікроорганізмів і способів їх культивування. Наведено 186 рецептів реактивів, барвників і поживних середовищ для культивування мікроорганізмів кругообігу вуглецю, азоту, фосфору, сірки та заліза. Посібник ілюстровано 58 рисунками та 22 таблицями. Автори мають надію, щ..

Показано з 1 по 24 із 31 (2 сторінок)