(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Харків

Харків

Wheat biopolymers interactions in the breadmaking

468грн

This book reviews current knowledge of the structure and properties of the storage proteins and other biopolymers of wheat, flour and bread. The role of the gluten forming proteins and complex biopolymer matrixes in wheat flour, several structure-function relationships based on the molecular level and determination the quality of the dough and bread also dis..

Харків

Ідентифікація ознак зернобобових культур (горох, соя)

150грн

Приведені морфологічні, якісні ознаки та біологічні властивості, а також діагностичні симптоми впливу біо- та абіотичних чинників на зернобобові культури...

Харків

Ідентифікація ознак зернобобових культур (квасоля, нут, сочевиця)

150грн

Приведені морфологічні, якісні ознаки та біологічні властивості, а також діагностичні симптоми впливу біо- та абіотичних чинників на зернобобові культури...

Харків

Ідентифікація ознак кукурудзи

150грн

Висвітлено походження, ботанічну класифікацію виду Zea mays L, характеристику морфологічних та цінних господарських ознак кукурудзи, систематизацію зразків за ознаками. Описані також основні хвороби, шкідники та бур'яни, що мають поширення в посівах кукурудзи в Україні. Висвітлено важливі питання симптоматики, біології і шкідливості патогенних організмі..

Харків

Інфекційні хвороби з епідеміологією та лабораторною діагностикою

220грн

   У навчальному посбінику наведено контрольні питання і тести, що призначені для самостійної перевірки знань, отриманих у процесі аудиторної та позааудиторної підготовки до практичних занять з окремих розділів епідеміології та інфекційних хвороб.   Посібник призначений для студентів спеціальностей "Лабораторна діагностика"..

Харків

Інформаційна база даних для інноваційного розвітку тваринництва

320грн

Рекомендовано Міністерством аграрної політики та продовольства України як навчальний посібник для підготовки фахівців напряму "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"..

Харків

Адаптація агротехнологій до змін клімату: ґрунтово-агрохімічні аспекти

364грн

В монографії узагальнено результати досліджень динаміки змін кліматичних показників (температури повітря і кількості опадів) за 60-ти річний період (кінець ХХ і початок ХXI століть) по агроґрунтовим зонам України; виявлено головні чинники негативного впливу підвищених температур на водні та фізичні властивості ґрунтів; обґрунтовано оптимальні параметри агрот..

Харків

Атлас трихоскопии. Дерматоскопия заболеваний волос и кожи головы

6150грн

Фундаментальная работа в области исследования волос, основанная на большом клиническом и научном опыте авторов и положившая начало для развития целой науки.Термин «трихоскопия» впервые был предложен в 2006 году группой профессора Лидии Рудницкой. В период становления этого диагностического направления учеными были разработаны индикаторные трихоскопические ма..

Харків

Атлас физиологии человека: схемы, рисунки, таблицы

550грн

Оригинальное учебное пособие, иллюстрирующее основные разделы курса нормальной физиологии человека. Материалы атласа могут служить основой для самостоятельной подготовки студентов, а также использоваться преподавателями при проведении практических занятий и тестировании студентов. Информация изложена логично и интересно, что позволяет лучше понять структуру ..

Харків

Біометрія в програмному середовищі MS Excel

90грн

У навчальному посібнику в доступній формі детально викладено основи застосування пакету прикладних програм MS Excel для проведення великої кількості біометричних розрахунків. В першій частині коротко повторюються основні поняття, положення і визначення біометрії та варіаційної статистики. У другій частині наведені основні алгоритми біометричних обчислень та ..

Харків

Біотехнологія. Словник-термінів

280грн

Навчальний посібник "Біотехнологія. Словник-термінів" призначений для студентів,які навчаються за спеціальністю 162 "Біотехнології і біоінженерія" галузі знань 16 - "Хімічна та біоінженерія", студентів екологів, аспірантів, біотехнологів, екологів, викладачів закладів вищої освіти...

Харків

Биометрия в селекции в MS Excel

150грн

В учебном пособии в доступной форме подробно изложены основы применения пакета прикладных программ MS Excel для проведения большого количества биометрических расчетов. В первой части кратко повторяются основные понятия, положения и определения биометрии и вариационной статистики. Во второй части приведены алгоритмы биометрических вычислений и указаны пути их..

Харків

Биоморфологическая организация и питательность кормов

320грн

В монографии обобщены данные литературы и результаты исследований авторов о роли анатомо-морфологического строения, молекулярной, надмолекулярной организации и тонкого физико-химического строения кормов и основных их питательных веществ, что в целом определено авторами как биоморфологическая организация кормов. Обозначена ведущая роль современных экспресс-ме..

Харків

Биофизика, физические методы анализа и метрология

420грн

Учебник включает теоретический материал, примеры решения типовых задач, задачи для самостоятельного решения и вопросы тестового контроля по всем разделам курса "Биофизика, физические методы анализа и метрология". Особое внимание уделено связи биофизики, физических методов анализа и метрологии с фармацевтическими и медицинскими науками.Для иностранных студент..

Харків

Вівці і кози (одержання та переробка продукції в присадибних та фермерських господарс..

83грн

Розглянуто технології утримання, відтворення, годівлі овець і кіз в домашніх господарствах. Подано основи переробки продукції вівчарства та козівництва...

Харків

Ветеринарна біотехнологія

160грн

У підручнику викладено теоретичні та методичні матеріали з питань ветеринарної біотехнології: характеристика біотехнологічних систем; культивування мікроорганізмів, клітин тварин і вірусів; технологічні стадії виробництва біопрепаратів; технології виробництва пробіотиків, антибіотиків, вакцин і діагностичних препаратів; генетична та клітинна інженерія; саніт..

Харків

Використання хелатних комплексів мікроелементів у годівлі корів

80грн

Мікроелементному живленню відводиться одна із ключових ролей у забезпеченні повноцінної годівлі, так як роль есенційних елементів в організмі обумовлена їх взаємодією з великою кількістю речовин -ферментів, білків, вітамінів, гормонів тощо, які сприяють кращій асиміляції всіх поживних речовин корму. Тому лише при оптимальному співвідношенні мікроелементів в ..

Харків

Виробництво перепелиних яєць та м'яса

68грн

Основні біологічні характеристики перепелів, які свідчать про перспективність їх розведення як цінного джерела делікатесних і лікувально-дієтичних продуктів харчування...

Харків

Вирощування часнику озимого: рекомендації

110грн

У рекомендаціях висвітлено господарське значення, морфологічні ознаки, біологічні особливості часнику. Наведено сорти, внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, насінництво, значення садивного матеріалу, особливості технології вирощування і зберігання, основні хвороби і шкідники.Видання розраховано на спеціалістів сільсь..

Харків

Вирощування, утримання та відгодівля водоплавної птиці

68грн

Рекомендації включають інформацію щодо харчової і поживної цінності м'яса і іншої продукції водоплавної птиці, технології її спрямованого вирощування, утримання і годівлі для отримання високоякісного м'яса, жирута великої жирної печінки. Вони вміщують проекти вихідних вимог до технологічного обладнання для реалізації технологічних процесів в спеціалізованих ..

Харків

Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки. Части..

468грн

У 1 частині підручника висвітлені новітні питання гігієни і експертизи рибопромислових продуктів. Важливе місце відводиться питанням санітарних заходів та умов, спрямованих на збереження якості, забезпечення безпечності й придатності для споживання, а також контролю ризиків на всіх етапах виробництва, транспортування, приймання, зберігання й реалізації рибоп..

Харків

Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки. Части..

468грн

У частині 2 підручника висвітлені новітні питання гігієни і експертизи водних ссавців, безхребетних гідробіонтів, продукції з риби. Важливе місце відводиться питанням санітарних заходів та умов, спрямованих на збереження якості, забезпечення безпечності й придатності їх для споживання, а також контролю ризиків на всіх етапах виробництва, транспортування, при..

Харків

Гігієна рослинних харчових продуктів

156грн

У підручнику висвітлені питання гігієни продукції рослинного походження. Важливе місце відводиться санітарно-гігієнічним вимогам стосовно виробництва, реалізації, зберігання, транспортування рослинних харчових продуктів, що продаються на агропродовольчих ринках, магазинах, супермаркетах, оптових базах України. Подано порядок інспектування державними інспекто..

Харків

Генофонди перців і їх використання в селекційно-генетичних дослідженнях

312грн

У монографії відображено комплексну оцінку дикорослого, культурного і мутантного генофондів перців. Детально висвітлено питання походження, розповсюдження і критичного аналізу класифікацій видів роду Capsicum L. Наведено біохімічну, серологічну оцінки та оцінки селекційного-генетичного потенціалу видів, а також розкрито шляхи застосування в селекційному проц..

Показано з 1 по 24 із 104 (5 сторінок)