(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Харків

Харків

Інфекційні хвороби з епідеміологією та лабораторною діагностикою

220 грн

   У навчальному посбінику наведено контрольні питання і тести, що призначені для самостійної перевірки знань, отриманих у процесі аудиторної та позааудиторної підготовки до практичних занять з окремих розділів епідеміології та інфекційних хвороб.   Посібник призначений для студентів спеціальностей "Лабораторна діагностика"..

Харків

Атлас физиологии человека: схемы, рисунки, таблицы

550 грн

Оригинальное учебное пособие, иллюстрирующее основные разделы курса нормальной физиологии человека. Материалы атласа могут служить основой для самостоятельной подготовки студентов, а также использоваться преподавателями при проведении практических занятий и тестировании студентов. Информация изложена логично и интересно, что позволяет лучше понять структуру ..

Харків

Біологічна хімія з основами фізіології харчування

380 грн

Курс лекцій "Біологічна хімія з основами фізіології харчування" відповідає програмі. Розглянуті питання будови, властивостей і метаболізму основних органічних сполук, які зустрічаються в біооб'єктах. Розглянуто роль біохімічних процесів при зберіганні та переробці харчової сировини і продуктів. Викладені питання сучасної нутриціології, теоретичні основи і ро..

Харків

Біологічний захист рослин від шкідливих організмів

600 грн

Висвітлено теоретичні основи біологічного захисту рослин від шкідників хвороб та бур’янів. Здійснено оцінку сучасного рівня розвитку біологічного методу в інтегрованому захисті рослин, який найповніше відповідає цілям охорони довкілля і здоров’я людини. Викладено характеристику найважливіших природних ворогів шкідливих організмів рослин, біологічних препарат..

Харків

Біотехнологія. Словник-термінів

280 грн

Навчальний посібник "Біотехнологія. Словник-термінів" призначений для студентів,які навчаються за спеціальністю 162 "Біотехнології і біоінженерія" галузі знань 16 - "Хімічна та біоінженерія", студентів екологів, аспірантів, біотехнологів, екологів, викладачів закладів вищої освіти...

Харків

Ветеринарна біотехнологія

160 грн

У підручнику викладено теоретичні та методичні матеріали з питань ветеринарної біотехнології: характеристика біотехнологічних систем; культивування мікроорганізмів, клітин тварин і вірусів; технологічні стадії виробництва біопрепаратів; технології виробництва пробіотиків, антибіотиків, вакцин і діагностичних препаратів; генетична та клітинна інженерія; саніт..

Харків

Використання хелатних комплексів мікроелементів у годівлі корів

80 грн

Мікроелементному живленню відводиться одна із ключових ролей у забезпеченні повноцінної годівлі, так як роль есенційних елементів в організмі обумовлена їх взаємодією з великою кількістю речовин -ферментів, білків, вітамінів, гормонів тощо, які сприяють кращій асиміляції всіх поживних речовин корму. Тому лише при оптимальному співвідношенні мікроелементів в ..

Харків

Гранулометрический состав почв Украины

140 грн

Обобщены имеющиеся в Украине данные о гранулометрическом составе почв и почвообразующих пород, описаны различные аспекты использования этих данных, в частности, для интерпретации, моделирования и прогноза свойств почв и миграционных процессов, для оценки предрасположенности почв к агрегации/деагрегации, сорбции/десорбции, деформации, абразии и другим явления..

Харків

Довідник майстра лісу

950 грн

Висвітлені права і обов’язки майстра та старшого майстра лісу, викладено щоденні завдання, що вони їх виконують, наведено основні відомості з охорони лісу, лісівництва, лісонасінної справи, лісової селекції, вирощування садивного матеріалу, створення лісових культур, реконструкції лісових насаджень, лісової таксації, рубок та захисту лісу, правил охорони пра..

Харків

Довідник мисливця

950 грн

Довідник містить відомості про організацію та особливості полювання в Україні, відповідальність за порушення законодавства в галузі полювання та ведення мисливського господарства. Приведені дані про систему мисливської зброї й боєприпасів. Розглянуто способи стрільби й методика тренування. Перераховано основні породи мисливських собак, їх особливості і робот..

Харків

Електричні станції та підстанції залізниць

220 грн

Надано відомості про розподіл електричної енергії, методику розрахунку струмів короткого замикання в системах змінного струму. Розглянуто обладнання, струмовідні частини та апарати розподільчих пристроїв змінного та випрямленого струму. Надані матеріали по схемам, конструктивному виконанню тягових підстанцій залізниць, а також конструкціям нового обладнання,..

Харків

Жатка ЖВН-6Б. Каталог деталей

35 грн

Каталог содержит иллюстрации узлов и деталей валковой навесной жатки ЖВН 6-Б. Номенклатура охватывает все детали и сборочные единицы жатки...

Харків

Комплексна система заходів захисту капусти від шкідників, хвороб і бур`янів

80 грн

У науково-практичних рекомендаціях наведено сучасну комплексну систему заходів захисту посівів капусти головчастої (біло-, червоноголової та савойської) від шкідників, хвороб і бур’янів, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи. Наведено технологічні особливості застосування засобів захисту цієї культу..

Харків

Комплексна система заходів захисту моркви від шкідників, хвороб і бур`янів

80 грн

У науково-практичних рекомендаціях наведено сучасну комплексну систему заходів захисту посівів моркви від шкідників, хвороб і бур’янів, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи. Наведено технологічні особливості застосування засобів захисту цієї культури та регламенти їх безпечного використання. Призначені для а..

Харків

Комплексна система заходів захисту огірка від шкідників, хвороб і бурянів (науково-пр..

80 грн

У науково-практичних рекомендаціях висвітлено сучасну комплексну систему заходів захисту товарних посівів огірка відкритого грунту від шкідників, хвороб і бур’янів, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи. Наведено технологічні особливості застосування засобів захисту цієї культури та регламенти їх безпечного викори..

Харків

Кубатурник

550 грн

Таблиці для визначення об'єму круглих матеріалів (ДСТ 2708-75)..

Харків

Мікробіологія

750 грн

Підручник підготовлено відповідно до програми з мікробіології з основами імунології для фармацевтичних вузів та факультетів. Він складається з трьох частин: перша висвітлює основні питання загальної мікробіології, друга — основи фармацевтичної мікробіології, третя — спеціальна мікробіологія — присвячена вивченню збудників інфекційних хвороб.Адресований здобу..

Харків

Маркетинг в овочівництві

160 грн

Розкрито проблеми практичної реалізації та теоретично узагальнено підходи до сучасного маркетингу, розглянуто його особливості, визначено основні концепції, принципи та функції. Обґрунтовано тенденції розвитку маркетингу в овочевих підприємствах, сформовано наукові підходи до розвитку інноваційної, соціальної та екологічної функцій маркетингу, що дозволить п..

Харків

Множинні таблиці для вирахування об’єму круглих лісоматеріалів

690 грн

ДЕРЖСТАНДАРТ 2708-75У довіднику наведені множні таблиці об’ємів для числа штук круглих лісоматеріалів від 1 до 9.У таблиці наведені об’єми лісоматеріалів довжиною.від 1.0 до 9.5 м і товщиною від 3 до 120 см.У таблиці 2 наведені об'єми лісоматеріалів довжиною від 10,0 до 13,5 м і товщиною від 8 до 38 см.Довідник значно спрощує визначення об'ємів будь-яких пар..

Харків

Практичний посібник з вегетативного розмноження деревних і чагарникових порід

605 грн

Вегетативне розмноження деревних і чагарникових порід живцюванням і щепленнями.В посібнику висвітлені теоретичні і практичні основи розмноження деревних і чагарникових порід стебловими живцями і щепленнями. Біологічні основи вегетативного розмноження, формують підгрунтя для розробки і впровадження нових прогресивних технологій. Методи стимулювання коренеутво..

Харків

Пряно-вкусовые овощные растения. Часть 2

125 грн

В издании  приведены ботаническая и хозяйственная характеристики, технология выращивания на товарные и современные цели перспективных пряно-вкусовых видов овощных растений горчицы салатной, двурядника тонколистного, дущицы обыкновенной, кервеля и шнитт-лука (резанца, скороды), рассмотрены перспективы их освоения в зонах Лесостепи и в Полесье Украины.Рек..

Харків

Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей

230 грн

Монография посвящена проблемам использования растительных масел и топлив на их основе в качестве топлива для дизелей. Рассмотрены виды топлив растительного происхождения, проведен анализ физико-химических свойств этих топлив и их влияния на мощностные показатели двигателей, топливную экономичность, токсичность отработанных газов. Описаны технологии получения..

Харків

Свой макаронный цех

145 грн

В предлагаемой читателю книге рассказывается о том, что требуется для создания собственного производства макаронных изделий. Приводятся сведения о его технологии, а также основные положения законов и других нормативных актов, регламентирующих малый бизнес. Книга рассчитана не только на уже состоявшихся предпринимателей, но и на тех, кто хотел бы начать свое ..

Показано з 1 по 24 із 108 (5 сторінок)