(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Аграрна наука

Аграрна наука

Інтенсивні сади яблуні

125 грн

В книзі висвітлено біологічні аспекти росту і плодоношення яблуні, розкрито питання живлення дерев, особливості розмноження сортів, підщеп яблуні, адаптивність до середовища і вимоги до садивного матеріалу для закладання сучасних інтенсивних садів. Описані нові технологічні підходи виробництва плодів яблуні, які грунтуються на засадах прискорення окупності к..

Аграрна наука

Вихідний матеріал зародкової плазми ланкастер у селекції і біотехнології кукурудзи

590 грн

У монографії  на фоні історичного огляду розвитку наукової селекції і переходу до інбридинго-гібридизаційної моделі подається історія формування поняття «зародкова плазма» та загальна характеристика основних її типів, використовуваних нині в селекції кукурудзи. За результатами багаторічних досліджень авторського колективу, представлено молекулярно-генет..

Аграрна наука

Горох у Степу України

230 грн

В умовах Північного Степу України авторами оптимізовано технологію вирощування сортів гороху безлисточкового (вусатого) типу, яка передбачає інокуляцію насіння азотфіксувальним препаратом, використання регулятора росту та мікродобрива. Доведено доцільність комплексного використання біологічного препарату азотфіксувальної дії Ризогумін із регулятором росту Ем..

Аграрна наука

Комплексна система заходів захисту цибулі та часнику від шкідників, хвороб і бурянів

150 грн

Наведено сучасну комплексну систему заходів захисту товарних посівів цибулі і часнику від шкідників, хвороб та бур'янів, яка включає організаційно-господарські, агротехнічні, біологічні та хімічні заходи. Наведено технологічні особливості застосування засобів захисту цих культур та регламенти їх безпечного використання...

Аграрна наука

Контролювання деградації грунтів і підвищення їх родючості

625 грн

У навчальному посібнику розглянуто особливості та функції ґрунту як основного засобу аграрного виробництва і найважливішого ресурсу людства; наведено дані щодо земельних ресурсів планети та України, основних чинників деградації, забруднення ґрунтів, що зумовлюють втрату ними родючості.Висвітлено питання профілактики втрати родючості і боротьби з явищами дегр..

Аграрна наука

Люцерна з новими якостями для культурних пасовищ

160 грн

На підставі багаторічних досліджень Інституту кормів НААН обгрунтовано результати досліджень з питань сучасних технологій вирощування та використання люцерни посівної в польовому і лучному кормовиробництві. Встановлено вплив мінеральних і органічних добрив, норм висіву, режисів використання на кормову продуктивність люцерни посівної в одновидових і сумісних ..

Аграрна наука

Наукове обґрунтування ефективності методів біотехнології у селекції та насінництві ов..

450 грн

У монографії обгрунтовано теоретичні аспекти і представлено результати практичного розв'язання проблеми інтенсифікації селекції та насінництва як традиційних, так і нішевих (якон, батат) овочевих культур за використання біотехнологічної ланки. Висвітлено питання використання методів ізольованих тканин для подолання таксономічних бар'єрів несумісності, створе..

Аграрна наука

Нетрадиционные методы селекции овощных и бахчевых видов растений

125 грн

В книге изложены разработанные коллективом авторов нетрадиционные методы, практическое применение которых существенно оптимизирует основные этапы селекционного процесса овощных и бахчевых видов растений. В приведённом списке опубликованных научных работ отражены эффекты теоретические наработок, положенные в основу предложенных методов. Исследования проведены..

Аграрна наука

Основи промислової культури черешні в Лісостепу України

370 грн

У монографії за результатами досліджень 1997-2012 рр. обґрунтовано наукові основи створення і продуктивного використання вітчизняних конкурентоспроможних типів інтенсивних насаджень черешні в Лісостепу України. Для науковців, керівників і спеціалістів господарств, викладачів, аспірантів та студентів сільськогосподарських навчальних закладів...

Аграрна наука

Особливості вирощування пшениці озимої в Степу України

900 грн

Узагальнено досягнення науки та передового досвіду з вирощування високих урожаїв пшениці озимої в степу України. Наведено біологічні особливості культури, показано вплив грунтів, світла, температури, вологи, поживних елементів на рівень урожайності та якості зерна. Викладено науково обгрунтовані рекомендації з підвищення врожайності озимої пшениці. ..

Аграрна наука

Сільськогосподарська нематологія

250 грн

Монографію присвячено дослідженню надзвичайно важливій, недостатньо вивченій у нашій країні проблемі нематодних захворювань сільськогосподарських культур, а також вивченню закономірностей формування комплексу фітонематод у польових агроценозах, виявленню регуляторних механізмів нематодних угрупувань, оцінці протинематодної ефективності основних прийомів агро..

Аграрна наука

Словник термінів із селекції, біотехнології та насінництва польових культур

190 грн

У словнику наведено близько 2000 термінів із генетики, селекції, біотехнології та насінництва польових культур. Представлено новітні терміни, які з'явилися останнім часом як результат наукових досліджень та розвитку сільського господарства...

Аграрна наука

Теорія вібраційних машин сільськогосподарського виробництва

100 грн

Монографія присвячена питанням дослідження і аналітичного описання коливань механічних систем, вібраційних процесів та принципів створення і розрахунку машин та обладнання вібраційної дії. Монографія призначена для фахівців у галузі вібраційних технологій сільськогосподарського машинобудування і може бути корисною для науковців, аспірантів та інженерів сільс..

Аграрна наука

Технологічний процес заготівлі та використання рослиної біомаси як твердого біопалива

230 грн

Досліджено біоресурсний потенціал рослинної біомаси сільськогосподарських культур у Кіровоградській області. Проведено аналіз існуючих у регіоні технологій збирання рослинної біомаси та виробництва твердого біопалива. Установлено параметри контролю та оцінки якості роботи машин для збирання й обладнання для виробництва паливних гранул. Вивчено перелік ..

Аграрна наука

Українське агрономічне ґрунтознавство. Т.1.

520 грн

Підручник присвячено ґрунтовим ресурсам України як незамінному природно-економічному потенціалу щодо використання у сільськогосподарському виробництві для задоволення потреб суспільства продовольчою продукцією. Показано велику їх різноманітність за рахунок компонентного складу стосовно зональності екологічних умов формування. Доведено притаманність ґрунтовим..

Аграрна наука

Українське агрономічне ґрунтознавство. Т.2.

520 грн

Підручник присвячено ґрунтовим ресурсам України як незамінному природно-економічному потенціалу щодо використання у сільськогосподарському виробництві для задоволення потреб суспільства продовольчою продукцією. Показано велику їх різноманітність за рахунок компонентного складу стосовно зональності екологічних умов формування. Доведено притаманність ґрунтовим..

Аграрна наука

Українсько-російсько-англійський тлумачний словник із загального землеробства

365 грн

У словнику наведено тлумачення понад 1400 спеціальних термінів (розміщених в алфавітному порядку), що вживаються у навчальній, науковій та виробничій літературі з питань землеробства. Тлумачний словник містить також переліки умовних позначень, одиниць вимірювання, скорочень та українсько-російсько-англійський словник термінів. Для студентів, аспірантів і вик..

Аграрна наука

Формування та обрізування плодових дерев і кущових ягідників

790 грн

У монографії узагальнено наукові здобутки вітчизняної та зарубіжної науки у садівництві щодо ефективних способів і прийомів формування крон й обрізування дерев основних плодових і кущових ягідних порід, а також особливості проведення цих важливих агротехнічних прийомів залежно від біології породи, сорту та віку рослин. Висвітлено особливості формування сучас..

Аграрна наука

Масове розведення ентомокультур у програмах біологічного захисту рослин

390 грн

У монографії висвітлено результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН, спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Наведено технології виробництва перспективних видів корисних комах і кліщів, методологічні підходи до обгрунтування і розрахунку обємів проживання комах у біотехнологічних сист..

Аграрна наука

Методичні основи прискорення селекційного процесу сортів квасолі звичайної

150 грн

У монографії дана комплексна У методиці науково обґрунтовано екологічні ніші бульбочкових бактерій, бобоворизобіальний симбіоз та біологічно-ботанічні особливості квасолі звичайної. Встановлено динаміку утворення кількості за фазами справжнього листка, цвітіння, наливу бобу бульбочок та наростання їх біомаси залежно від дії генотипу зернового йовочевого типу..

Аграрна наука

Оцінка біологічної цінності білків у кормах для тварин

62 грн

Узагальнено результати наукових доробок учених щодо білкового живлен­ня сільськогосподарських тварин і птиці. Для характеристики якості протеїнів загальноприйнятим на сьогодні є поняття «біологічна цінність білків», яка зумовлена наявністю у них незамінних амінокислот, їх співвідношенням із замінними та засвоюваністю у шлунково-кишковому тракті. З огляду на ..

Аграрна наука

Ресурсоощадне виробництво комбікормів та БВМД в умовах господарства

104 грн

Наведено техніко-технологічні основи ресурсоощадного виробництва комбікормів та білково-вітамінно-мінеральних добавок (БВМД) в умовах господарства, а також застосуванні машини й устаткування.Розраховано на науковців, фахівців сільського господарства, проектних організацій, студентів...

Аграрна наука

Розвиток українського агрономічного грунтознавства: генетичні та виробничі аспекти

281 грн

Монографію присвячено становленню і розвитку агрономічного грунтознавства в Україні, яке розглядає грунт як основний засіб сільськогосподарсього виробництва та предмет праці обовязково в контексті його певного еколого-генетичного статусу, функціонально повязаного з факторами грунтоутворення - важливими чинниками агрономічних властивостей та родючості. Висвіт..

Аграрна наука

Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів

177 грн

У монографії наведено наукові основи розроблення та впровадження в агропромислове виробництво України енерго-, ресурсоощадиих технологій, які базуються виключно на наукових дослідженнях, конструкторських напрацюваннях, виробництві і широкому використанню саме вітчизняних технічних засобів для вирощування зернових та інших культур. Тому для досягнення продово..

Показано з 1 по 24 із 42 (2 сторінок)