(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Львів

Львів

Рослинництво. Нові технології вирощування сільськогосподарських культур

rating

550 грн

Розглянуто стан і тенденції розвитку рослинництва. Висвітлено народногосподарське значення, біологічні і ботанічні особливості польових культур. Детально подано сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур, зокрема підбір попередників, обробіток ґрунту, підготовка насіння, система удобрення, особливості сівби, використання засобів захисту рос..

Львів

Англо-український та українсько-англійський нафтогазовий словник

650 грн

Словник містить терміни та вислови, що стосуються нафтогазової індустрії; геології нафти та газу, підземної гідрогазомеханіки, фізики пласта, буріння свердловин, видобування й транспортування нафти та газу. Подано також морську нафтогазову термінологію. Для інженерно-технічних працівників, студентів, аспірантів і викладачів університетів і технікумів нафтога..

Львів

Англо-українсько-російський словник з фізіології і біохімії рослин та назв рослин

160 грн

Тримовний словник містить 12000 слів та словосполучень, охоплює найуживаніші терміни з "Фізіології рослин" та сцміжних спеціальностей. Словник включає список назв рослин (1000 видів) латинською, англійською, українською та російською мовами...

Львів

Біопродуктивність ґрунтів

120 грн

У посібнику розкрито поняття продуктивності ґрунтів, зроблено детальний аналіз продуктивності природних фітоценозів та едафону, агроценозів, визначено чинники, які зумовлюють продуктивність, наведено шляхи підвищення біопродуктивності агроценозів. Вивчення біологічної продуктивності ґрунтів з метою раціонального використання природних ресурсів є однією з акт..

Львів

Біохімія рослин

300 грн

У навчальному посібнику описано хімічний склад рослинних організмів ті біохімічні процеси, що в них відбуваються. Розкрито структурні й метаболічні особливості рослинних клітин. Показано тісний зв'язок фітобіохімії з практикою сільського господарства, низкою галузей промисловості, медициною. Значну увагу приділено вторинному метаболізму вищих рослин. Наведен..

Львів

Все про ліщину

660 грн

Готові приєднатися? Запитують автори книжки, відомі американські фахівці та селекціонери вирощування ліщини. Перед вами перше українське видання для дрібномасштабних та комерційних виробників ліщини, завдяки якому ви можете познайомитися з досвідом та технологією багатьох процесів отримання чудових горіхів для власного споживання або на продаж. Ліщина, як пр..

Львів

Довідник кормових добавок та преміксів

580 грн

Довідник подає інформацію про понад 1700 кормових добавок і преміксів, які зареєстровані в Україні протягом останніх п’яти років, у якому в алфавітній послідовності наведені назви кормових добавок та преміксів, їх реєстраційні номери, зазначені власники реєстраційних посвідчень, дані про показання до застосування, дозування, застереження і протипоказання, а ..

Львів

Зерновиробництво

260 грн

Розглянуто особливості інтенсивних технологій вирощування зернових та зернобобових культур. Висвітлені питання вибору попередника, підготовки грунту, системи удобрення, підготовки насіння, вибору сорту, способу, строку сівби, глибини загортання насіння і норми висіву. Особлива увага звернута на захист посівів від шкідників і хвороб, боротьбу з бур’янами. Под..

Львів

Менеджмент фермерських господарств

380 грн

Матеріал посібнику «Менеджмент фермерських господарств» поєднаний в цілісну систему знань про фермерське господарство як обєкт управління, що дало б змогу менеджерам сформувати чіткі уявлення про природу й різноманітність функцій менеджменту сучасного фермерського господарства й навчатися і реалізовувати його на практиці...

Львів

Психотерапевтичний діагноз

500 грн

Навчальний посібник присвячено, як випливає з його назви, діагностиці в психотерапії – діагностиці в широкому розумінні поняття – і психотерапевтичному діагнозу: його логіці й семантиці, алгоритму і структурі, формулюванню й оформленню. До викладу діагностики ― діагностики у широкому сенсі поняття ― і власне психотерапевтичного діагнозу ― його логіки і семіо..

Львів

Ріпак

190 грн

Подано значення ріпаку, ботанічну характеристику, біологічні особливості. Викладено технологію вирощування - попередники, обробіток грунту, система удобрення, сорти, підготовка насіння, спосіб сівби, глибина загортання насіння, строки і норми висіву. Розглянуто особливості використання гербіцидів, інсектицидів, фунгіцидів на посівах ріпаку.Для агрономів, фер..

Львів

Рекомендації з ефективного ведення кролівництва

30 грн

Викладено біологічні та породні особливості кролів, основні вимоги до умов їх утримання, головні принципи живлення кролів та способи годівлі. Наведено експериментальні дані щодо інтенсивності розвитку кролів залежно від типів і способів годівлі. Представлено методи організації відтворення і розведення кролів і профілактики основних захворювань...

Львів

Фізіологічна роль елементів живлення та систем удобрення польових культур

250 грн

Подано значення макро- та мікроелементів у житті рослин, їх вплив на формування врожайності. Наведено характеристику основних макро- і мікродобрив. Розглянуто особливості удобрення найпоширеніших польових культур. Також висвітлюються питання листкового підживлення, розрахунку норм внесення мінеральних добрив, удобрення соломою.Для студентів і викладачів, агр..

Львів

Фізіолого-біохімічні основи живлення овець

180 грн

У посібнику узагальнені дані літератури та результати власних досліджень з питань фізіолого-біохімічних основ обміну речовин в організмі овець у зв’язку з особливостями їх живлення і трансформації поживних речовин корму в окремі продукти, зокрема, вовну, м’ясо та молоко. Розглядаються сучасні системи енергетичного, протеїнового, ліпідного і мінерального живл..

Львів

Біологія страуса і технологія виробництва страусиної продукції

190 грн

Висвітлено питання вирощування й утримання страусів в Україні, та виробництва продукції страусівництва. Особлива увага зосереджена на біології страусів, утриманні і годівлі племінного й товарного стада, інкубації страусиних яєць, пера і шкіри. Висвітлюються питання біобезпеки у страусівництві, описано найпоширеніші захворювання цього виду птахів, їх лікуванн..

Львів

Колтюбінг в нафтогазовидобуванні

520 грн

Довідник – навчальний посібник, призначений для вивчення нових колтюбінгових технологій студентами та спеціалістами. Ознайомлення українських спеціалістів з новим обладнанням і новими технологіями є дуже важливою та актуальною і нагальною справою. Для цього треба узагальнити, систематизувати як історію виникнення колтюбінгових технологій, так і самі технолог..

Львів

Методи оцінки комбікормів, якості продукції та продуктивності птиці

125 грн

У методичному посібнику подано методи визначення поживних і біологічно активних речовин у комбікормах, методи постановки дослідів на птиці, характеристика якості яєць і м’яса птиці та методи їх оцінки. Посібник розрахований на наукових співробітників, аспірантів і студентів зооінженерних, ветеринарних та технологічних факультетів аграрних вузів, спеціалістів..

Львів

Організація занять оздоровчої спрямованості зі студентами (на основі шейпінгу та аква..

62 грн

Навчальний посібник присвячений проблематиці занять оздоровчими видами рухової активності студентів. У посібнику подано матеріали про особливості занять фізичними вправами з особами жіночої статі, специфіку побудови занять з шейпініу, корисні поради щодо контролю свого функціонального стану та раціонального харчування, а також організацію оздоровчих занять у..

Львів

Освоєння свердловин

364 грн

У книзі видані основні технології освоєння свердловин, що включають вторинне розкриття пластів, виклик припливу, інтенсифікацію припливу вуглеводнів до свердловин, а також колтюбінгові технології. Книга призначена, у першу чергу, для інженерів, що здійснюють освоєння свердловин, одночасно може бути корисною для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчаль..

Львів

Основи управління регіональним розвитком (сфера транспорту)

52 грн

Монографія містить узагальнення теоретичних та практичних аспектів комплексного соціально-економічного розвитку регіонів. Визначено засади формування та державного управління ринком послуг на прикладі сфери транспорту, технологічного забезпечення побудови координованих транспортних систем, реалізації програмного підходу до вирішення проблем територіального р..

Львів

Пожовтіння вовни овець

83 грн

У монографії узагальнені літературні дані і результати власних досліджень стосовно причин і механізмів пожовтіння вовни овець. Представлена характеристика складу жиропоту вовни овець різних порід та його роль у механізмах пожовтіння. Наведено дані про основні причини пожовтіння, його механізми та шляхи попередження і прогнозування «схильності» вовни до пожов..

Львів

Рекреаційні ресурси та курортологія

166 грн

Розкриваються основні закономірності будови, розвитку, функціональність рекреаційного потенціалу Карпатського, Дніпровсько-Дністровського, Азово-Чорноморського рекреаційних регіонів. Здійснюється аналіз стану рекреаційно-курортної індустрії в містах та визначення можливості її вдосконалення. Вивчаються ключові курортні та рекреаційні закордонні об'єкти,..

Львів

Самоподъемные плавучие буровые установки

291 грн

В учебном пособии приведены результаты многолетних исследований в области проектирования и строительства самоподъемных плавучих буровых установок (СПБУ), используемых для бурения поисково-разведочных и эксплуатационных неф­тегазовых скважин на шельфах морей и океанов...

Львів

Скронево-нижньощелепні розлади

1850 грн

Монографія містить 12 розділів, викладених на 404 сторінках, що присвячені різним аспектам дослідження скронево-нижньощелепних суглобів, доповнених великою кількістю ілюстрацій та переліком використаної літератури.У розділах викладені анатомо-функціональні та морфологічні характеристики скронево-нижньощелепних суглобів, зокрема, результати макроскопічного та..

Показано з 1 по 24 із 64 (3 сторінок)