(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Львів

Львів

Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур

rating

550грн

Розглянуто стан і тенденції розвитку рослинництва. Висвітлено народногосподарське значення, біологічні і ботанічні особливості польових культур. Детально подано сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур, зокрема підбір попередників, обробіток ґрунту, підготовка насіння, система удобрення, особливості сівби, використання засобів захисту рос..

Львів

Інженерне облаштування територій: меліорація земель в Україні

198грн

Навчальний посібник містить основні положення проектування та будівництва меліоративних систем і споруд як складової інженерного облаштування сільськогосподарських територій. Розглядається широке коло питань із принципів функціонування зрошувальних та осушувальних систем, раціонального використання меліорованих земель і гідроспоруд для боротьби з водною ероз..

Львів

Агроґрунтознавство

208грн

Висвітлено сучасні уявлення про походження, склад та властивості ґрунтів. Описано основні властивості ґрунтів з точки зору формування родючості. Наведено генетичну та агрономічну характеристику основних типів ґрунтів України...

Львів

Англійсько-українсько-російський словник скорочень з аграрної інженерії

291грн

Словник містить понад 45000 найбільш уживаних у сучасній англійській мові скорочень з аграрної інженерії, що широко використовуються в міжнародних наукових публікаціях. Викладено скорочення, що стосуються механізмів та сільськогосподарських машин, технологічних процесів аграрного виробництва, біологічних об'єктів, а також захисту довкілля і охорони природних..

Львів

Англо-український та українсько-англійський нафтогазовий словник

580грн

Словник містить терміни та вислови, що стосуються нафтогазової індустрії; геології нафти та газу, підземної гідрогазомеханіки, фізики пласта, буріння свердловин, видобування й транспортування нафти та газу. Подано також морську нафтогазову термінологію. Для інженерно-технічних працівників, студентів, аспірантів і викладачів університетів і технікумів нафтога..

Львів

Англо-українсько-російський словник з фізіології і біохімії рослин та назв рослин

160грн

Тримовний словник містить 12000 слів та словосполучень, охоплює найуживаніші терміни з "Фізіології рослин" та сцміжних спеціальностей. Словник включає список назв рослин (1000 видів) латинською, англійською, українською та російською мовами...

Львів

Біологічне рослинництво

187грн

Розглянуто стан та перспективи біологічного рослинництва, варіанти технологічного забезпечення, екологічні, біологічні, агротехнічні, агрохімічні основи рослинництва. Висвітлено альтернативні заходи захисту рослин, основи біодинамічного рослинництва.Подано біологізовані, ресурсоощадні, екологічно чисті, адаптивні, енергоощадні технології вирощування основних..

Львів

Біологія страуса і технологія виробництва страусиної продукції

190грн

Висвітлено питання вирощування й утримання страусів в Україні, та виробництва продукції страусівництва. Особлива увага зосереджена на біології страусів, утриманні і годівлі племінного й товарного стада, інкубації страусиних яєць, пера і шкіри. Висвітлюються питання біобезпеки у страусівництві, описано найпоширеніші захворювання цього виду птахів, їх лікуванн..

Львів

Біопродуктивність ґрунтів

120грн

У посібнику розкрито поняття продуктивності ґрунтів, зроблено детальний аналіз продуктивності природних фітоценозів та едафону, агроценозів, визначено чинники, які зумовлюють продуктивність, наведено шляхи підвищення біопродуктивності агроценозів. Вивчення біологічної продуктивності ґрунтів з метою раціонального використання природних ресурсів є однією з акт..

Львів

Біохімія рослин

200грн

У навчальному посібнику описано хімічний склад рослинних організмів ті біохімічні процеси, що в них відбуваються. Розкрито структурні й метаболічні особливості рослинних клітин. Показано тісний зв'язок фітобіохімії з практикою сільського господарства, низкою галузей промисловості, медициною. Значну увагу приділено вторинному метаболізму вищих рослин. Наведен..

Львів

Біохімія, морфологія і патологія вовни

100грн

У монографії узагальнено дані літератури та результати власних досліджень із біохімії вовноутворення. Доведено, що цей процес перебуває у відповідності з рівнем і спрямованістю обмінних процесів в усьому організмі вівці і насамперед шкірі. Саме тому особлива увага приділена з’ясуванню закономірностей метаболізму в цьому органі та його вовноутворювальних стру..

Львів

Від ідеї - до бізнесу

333грн

У посібнику розглядаються питання теорії і практики реалізації бізнес-ідей.Подано розроблені бізнес-плани інвестиційних проектів для підприємницьких структур в сфері АПК з врахуванням методичних аспектів розробки таких розділів, як: галузь, характеристика підприємницької діяльності, продукція; дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційни..

Львів

Ветеринарні лікарські засоби. Довідник

625грн

Довідник «Ветеринарні препарати» є систематизованим виданням, яке подає інформацію про ветеринарні препарати, зареєстровані в Україні протягом останніх п’яти років, у якому за алфавітом наведені описання ветеринарних препаратів згідно листівок-вкладок із вказанням зареєстрованих назв, форм випуску, фірм-виробників та власників реєстраційних посвідчень, номер..

Львів

Вирощування та використання малопоширених овочів

187грн

Викладено відомості про морфологію, біохімічну та харчову цінність малопоширених овочів. Окремим розділом обґрунтовано власні та літературні відомості про фармакологічні властивості в залежності від вмісту в них біологічно активних складників, подано рекомендації щодо їх використання.  ..

Львів

Все про ліщину

660грн

Готові приєднатися? Запитують автори книжки, відомі американські фахівці та селекціонери вирощування ліщини. Перед вами перше українське видання для дрібномасштабних та комерційних виробників ліщини, завдяки якому ви можете познайомитися з досвідом та технологією багатьох процесів отримання чудових горіхів для власного споживання або на продаж. Ліщина, як пр..

Львів

Гірськокарпатське вівчарство

125грн

У посібнику наведена характеристика біологічних і господарсько корисних особливостей овець української гірськокарпатської породи. Описані основні технологічні процеси виробництва м’яса, молока, вовни, овчин, а також технології годівлі та утримання усіх статево-вікових груп. Розглянуто методи селекційно-племінної роботи, санітарно-гігієнічні і ветеринарно-про..

Львів

Довідник кормових добавок та преміксів

580грн

Довідник подає інформацію про понад 1700 кормових добавок і преміксів, які зареєстровані в Україні протягом останніх п’яти років, у якому в алфавітній послідовності наведені назви кормових добавок та преміксів, їх реєстраційні номери, зазначені власники реєстраційних посвідчень, дані про показання до застосування, дозування, застереження і протипоказання, а ..

Львів

Елементи технології виробництва високоякісного насіння пшениці озимої в Західному Ліс..

187грн

Узагальнено головні питання технології вирощування пшениці озимої на насіння в умовах Західного Лісостепу України.Систематизовано інформацію з питань біологічних ^имог культури, впровадження у виробництво продуктивних сортів, їх характеристика, вплив попередників, термінів сівби, передпосівної обробки насіння і позакореневого підживлення рослин біологічними ..

Львів

Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки

281грн

Досліджено теоретичні положення та удосконалено понятійно-термінологічний апарат щодо сутності логістики, системного підходу до розгляду логістичних функцій та змісту поняття ефективності систем стосовно нових умов господарювання. Обґрунтовано методологічні підходи до вирішення проблеми підвищення ефективності логістичних систем з подальшою розробкою відпові..

Львів

Збірник нормативних документів для підприємств, які реалізують продукцію ветеринарної..

78грн

Наведено накази вищого державного органу з ветеринарної медицини та методичні рекомендації, якими повинні керуватись працівники підприємств, які реалізують, зберігають та транспортують продукцію ветмедицини...

Львів

Зерновиробництво

260грн

Розглянуто особливості інтенсивних технологій вирощування зернових та зернобобових культур. Висвітлені питання вибору попередника, підготовки грунту, системи удобрення, підготовки насіння, вибору сорту, способу, строку сівби, глибини загортання насіння і норми висіву. Особлива увага звернута на захист посівів від шкідників і хвороб, боротьбу з бур’янами. Под..

Львів

Колтюбінг в нафтогазовидобуванні

520грн

Довідник – навчальний посібник, призначений для вивчення нових колтюбінгових технологій студентами та спеціалістами. Ознайомлення українських спеціалістів з новим обладнанням і новими технологіями є дуже важливою та актуальною і нагальною справою. Для цього треба узагальнити, систематизувати як історію виникнення колтюбінгових технологій, так і самі технолог..

Львів

Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: Дові..

416грн

Подано лабораторні методи досліджень, які застосовуються у біології, тваринництві та ветеринарній медицині. Систематизовано лабораторні дослідження, які характеризують метаболічні процеси та функціональний стан органів і систем організму. Описано методи аналізу крові, сечі, ліквору, синовіальної рідини, трансудату та ексудату, молока, м’яса, вовни, волосся, ..

Львів

Мінеральні добрива та їх застосування

260грн

Подано значення мікро- і макроелементів у житті рослин, їх вплив на формування врожайності. Наведено характеристику основних макро- і мікродобрив. Розглянуто особливості удобрення найпоширеніших польових культур. Також розглядаються питання листкового підживлення, розрахунку норм внесення мінеральних добрив, удобрення соломою...

Показано з 1 по 24 із 70 (3 сторінок)