(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Дослідницьке

Дослідницьке

Науково-випробувальні дослідження сільськогосподарської техніки і технологій: розвито..

260 грн

У науковому виданні розглянуто історичний шлях системи випробувань сільськогосподарської техніки та основні напрямки науково-випробувальної діяльності УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого на сучасному етапі, орієнтовані подальший розвиток сільськогосподарського машинобудування, механізованих агротехнологій та машиновикористання як основи технічної модернізації АПК. Н..

Дослідницьке

Агрегатування плугів

62 грн

У монографії розглянуто особливості агрегатування плугів з тракторами класичної та інтегральної компоновок, а також з модульними енергетичними засобами перемінного тягового класу. Особливу увагу приділено агрегатуванню передньонавісних плугів у складі орних машинно-тракторних агрегатів за схемою «push-pull» (штовхай-тягни). Рекомендовано спеціалістам, магіст..

Дослідницьке

Біосфера та агротехнології: інженерні рішення

260 грн

У посібнику викладено наукові основи формування агробіоінженерних проектів у системі «Біосфера – агротехнології – інженерні рішення» як безальтернативного варіанту вирішення комплексу екологічних, енергетичних та соціальних проблем у сучасному сільськогосподарському виробництві. Наведено проекти адаптивного управління виробництвом продукції рослинництва з ви..

Дослідницьке

Дослідження сільськогосподарської техніки

229 грн

У цьому начальному посібнику автори висвітлюють питання проектування сільськогосподарських машин, методи їх дослідження та обробки експериментальних даних, враховуючи останні досягнення в галузі сільськогосподарської техніки. Наведені дані можуть бути рекомендовані до застосування студентами аграрних вузів у ході виконання курсових проектів, дипломних проект..

Дослідницьке

Засоби малої механізації в рослинництві

208 грн

В книзі наведено класифікацію, основні вимоги до енергетичних та транспортних засобів, машин для обробітку ґрунту, сівби і садіння, догляду, збирання урожаю сільськогосподарських культур, наведено конструкційні особливості машин, а також технічні характеристики та результати випробувань нових вітчизняних і зарубіжних засобів малої механізації. Розраховано на..

Дослідницьке

Засоби малої механізації в тваринництві

187 грн

В посібнику розглянуто загальнотехнологічні показники функціонування малих тваринницьких ферм та агро і зоотехнічні вимоги до технологічних процесів заготівлі та приготування кормів у особистих селянських і фермерських господарствах. Представлено проектно-технологічні рішення малих молочних, свинарських ферм та блочно-модульної ферми для утримання різних вид..

Дослідницьке

Машини і обладнання для зрошування

140 грн

В посібнику розглянуто тенденції розвитку машин і обладнання для зрошування, наведено їх класифікацію, технічний опис та конструктивні ознаки, основні агротехнічні вимоги до дощувальних машин і систем поливу, терміни та визначення основних показників якості створюваного машинами дощу, а також проаналізовано системи крапельного зрошення, надано результати вип..

Дослідницьке

Машини і обладнання для лісового господарства

224 грн

В посібнику наведено основні агротехнічні вимоги до технологічних процесів обробітку ґрунту, сівби і садіння, догляду за лісовими культурами та заготівлі лісу, розглянуто основні тенденції розвитку машин, а також техніко-технічні характеристики та результати випробувань нової вітчизняної і зарубіжної техніки для механізації лісогосподарських робіт. Розрахова..

Дослідницьке

Машини і обладнання для приготування та внесення добрив

192 грн

В посібнику розглянуто основні положення експлуатації машин та обладнання для внесення добрив, агротехнічні вимоги до якості виконання операцій внесення мінеральних і органічних добрив та технічних засобів для їх реалізації. Висвітлено нові техніко-технологічні рішення і прийоми застосування добрив у технологіях вирощування основних сільськогосподарських кул..

Дослідницьке

Машини для заготівлі та приготування кормів

140 грн

У книзі наведені основні агротехнічні та зоотехнічні вимоги до технологічних процесів збирання та приготування кормів, розглянуто тенденції та прогноз розвитку машин для кормовиробництва, а також техніко-технологічні характеристики та результати випробувань нової вітчизняної і зарубіжної техніки у цій галузі...

Дослідницьке

Машини для збирання зернових та технічних культур

192 грн

У книзі наведені сучасні техніко-технологічні рішення збирання врожаю зернових та технічних культур, агровимоги, конструкційні особливості, технічні характеристики, результати випробувань та тенденції розвитку машин і обладнання з даного напрямку механізації сільськогосподарського виробництва...

Дослідницьке

Машини для обробітку грунту та сівби

177 грн

У книзі представлено класифікацію основних систем обробітку грунту і сівби, розглянуто сучасні техніко-технологічні рішення та агровимоги до них, наведено результати випробувань нової ґрунтообробної та посівної техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва, а також визначено прогноз розвитку машин за даним напрямком...

Дослідницьке

Машини для овочівництва, садівництва та виноградарства

192 грн

У книзі представлено основні агровимоги до базових технологічних операцій в овочіництві,садівництві та виноградарстві, описано конструкційні особливості, техніко-технологічні характеристики, результати та коментарі випробувань, а також тенденції і прогноз розвитку машин у зазначених галузях. Розраховано на фахівців у галузі овочівництва, садівництва та виног..

Дослідницьке

Машини для тваринництва та птахівництва

140 грн

У книзі представлена класифікація техніки для забезпечення основних технологічних процесів у тваринництві і птахівництві, наведені основні техніко-технологічні вимоги до неї, визначені тенденції розвитку машин і обладнання для тваринництва і птахівництва, а також надані основні техніко-технологічні характеристики і результати випробувань техніки в умовах екс..

Дослідницьке

Машини для хімічного захисту рослин

166 грн

В книзі представлено основні положення експлуатації польових обприскувачів та генераторів аерозолю, що використовуються для хімічного захисту польових культур, розглянуто агротехнічні вимоги до якості виконання операцій внесення хімічних препаратів і технічних засобів для їх реалізації. Висвітлено нові техніко-технологічні рішення і прийоми застосування пест..

Дослідницьке

Машини, агрегати та комплекси для післязбиральної обробки і зберігання зернових культ..

229 грн

У книзі наведено вимоги до машин для обробки і зберігання зернових культур та їх класифікацію. Розглянуто тенденції та прогноз розвитку машин цього призначення, а також техніко-технологічні характеристики і результати випробувань нової вітчизняної та зарубіжної техніки. Розраховано на фахівців та виробників сільськогосподарської продукції, сільськогосподарсь..

Дослідницьке

Прогресивні технології заготівлі, приготування і роздавання кормів

52 грн

У книзі розглянуто проблему створення міцної кормової бази для тваринництва шляхом впровадження нових прогресивних енерго-, ресурсо- і трудозберігаючих технологій для виробництва та заготівлі кормів, підвищення їх якості, збільшення продуктивної дії. Подано детальну характеристику сучасних моделей багатофункціональних технічних засобів для реалізації цих тех..

Дослідницьке

Технології та обладнання для використання поновлюваних джерел енергії в сільськогоспо..

166 грн

У книзі представлено основні технології та обладнання для використання поновлюваних джерел енергії в сільськогосподарському виробництві, розглянуто сучасні техніко-технологічні рішення та вимоги до них, наведено результати випробувань техніки та обладнання для використання енергії біомаси, вітро- та геліоенергії, розглянуто наявний в країні потенціал поновлю..

Дослідницьке

Технологии уборки зерновых методом очесывания на корню: состояние и перспективы

146 грн

В монографии рассматриваются механико-технологические свойства зерновых культур, системные принципы использования технологий их уборки, изложена методология разработки стационарной технологии уборки зерновых культур с использованием очёса растений на корню. Обосновано применение очёсанной соломы как источника обогащения почвы гумусом...

Дослідницьке

Трактори, мобільні навантажувальні машини та причепи

156 грн

В книзі наведені особливості конструкцій сучасних тракторів, навантажу вальних машин та причепів, класифікація і вимоги до них, визначені тенденції розвитку, а також представлені оригінальні розробки, наведені результати випробувань...

Дослідницьке

Фертигація як захід інтенсифікації зрошуваного землеробства

94 грн

Наукове видання підготовлене для головних агрономів, інженерів-гідротехніків, керівників та інженерно-технічних працівників, механізаторів сільськогосподарських формувань, студентів сільськогосподарських навчальних закладів...

Дослідницьке

Перспективні технології виробництва молока

52 грн

Книга присвячена проблемі розвитку молочного тваринництва на новій технологічній і технічній основі. У ній детально проаналізовано технології виробництва молока в Україні і країнах з розвинутим молочним тваринництвом, викладено результати досліджень об’ємно-планувальних вирішень тваринницьких приміщень, пропозиції щодо реконструкції різних її типів, розкрито..

Показано з 1 по 22 із 22 (1 сторінок)